Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Actuele boeken uit de Rooms Katholieke wereld

In oktober 2018 schreven Erik Verhagen en Jo van Dorp een Blog over de opmars van het Rooms Katholieke boek..

Onderstaand een kleine sfeer impressie van de boeken die vanuit die achtergrond verschijnen en de nodige aandacht vragen.

23 artikelen
pagina 1 van 3
Het wordt avond

Het wordt avond is een cultuuranalyse van de Afrikaanse Kardinaal Sarah in relatie tot de kerk.

De Westerse samenleving lijkt niet meer in staat om te zorgen voor het doorgeven van het culturele erfgoed en van de ervaring uit het verleden. Sedert enkele decennia leeft in verschillende landen de wil om te breken met het verleden en al zijn tradities.

De mens houdt niet meer van zichzelf en ook niet van zijn naasten en van het land van zijn voorvaderen. Men bestrijdt ons religieuze, culturele en historische erfgoed – de wortels waaruit we zijn voortgekomen. Daarmee is een nieuwe vorm van dictatuur en culturele kolonisatie ontstaan, die de voedingsbodem is voor een ressentiment dat leeft bij een deel van de bevolking.

Het gaat er niet om dat we heimwee koesteren naar een verleden dat nooit meer terugkomt.
Maar het is wél nodig dat onze jongeren weten van welke geschiedenis zij de erfgenamen zijn. Feitelijk wensen vele westerse jongeren een wereld waarin het niet meer zo zal zijn dat iedere volgende generatie telkens opnieuw wordt belast met de zware verplichting om alles uit niets te moeten opbouwen. Het wordt tijd dat hun de vrijheid wordt gegund om van hun ouders zekerheden te ontvangen, en ook regels die gebaseerd zijn op ervaring. Ontvangen is een vorm van vrijheid.

Van kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat verschenen eerder in Nederlandse vertaling: God of niets en De kracht van de stilte.

Het wordt avond Kardinaal Sarah
€ 18,50
voorraad onbekend
Fake news ontmaskerd

Manfred Lutz laat in het boek Fake news ontmaskerd ons delen in zijn visie op de verborgen geschiedenis van het christendom en hoe historische beelden zijn ontstaan over o.a. de kruistochten, de inquisitie, de holocaust en vele andere scharniermomenten in de tijd.

Kan het christendom nog als fundament van de Europese cultuur gezien worden? En hoe zit het met al die schandalen binnen de Kerk? Wat is waar en wat is fake news?

Bestsellerauteur Manfred Lütz vertelt op pakkende wijze de onbekende geschiedenis van de grootste godsdienst aller tijden. Spannend als een thriller, maar dankzij de samenwerking met professor Arnold Angenendt ook met de laatste wetenschappelijke feiten gestaafd. En met spectaculaire resultaten.

“Zo kunnen we meebeleven hoe een kleine joodse sekte in het Romeinse Rijk uitgroeit tot een wereldgodsdienst en vervolgens van ditzelfde rijk een christelijk rijk maakt, en hoe het uiteindelijk zover kwam dat de Germanen die over dit rijk zegevierden zelf ook christenen werden. We krijgen te horen hoe het nu echt zit met de kruistochten, welke verbazingwekkende resultaten er uit het meest recente onderzoek naar voren zijn gekomen als het gaat om de inquisitie, de heksenvervolging en de missie onder de indianen, en wat wij aan de Verlichting hebben te danken – en wat niet. Trapte het christendom bij het propageren van de mensenrechten nu op de rem of op het gaspedaal – of op allebei? Hoe zit het met de emancipatie van de vrouw, de seksuele revolutie en vooral: wat is nu de werkelijke verhouding tussen het christendom en de Holocaust?

Bereid u voor op spectaculaire resultaten! Wat de wetenschap vandaag de dag te vertellen heeft met betrekking tot de gangbare beelden over het christendom, is werkelijk niet te geloven … en toch is het waar.”

Manfred Lütz (1954 Bonn) is psychiater, psychotherapeut, theoloog en geneesheer-directeur van het Alexianer Ziekenhuis in Keulen. Hij is in Duitsland bekend als spreker op radio en televisie en als auteur van talrijke bestsellers.

Samen met Jehuda Bacon, een overlevende van Auschwitz, schreef hij: Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden (Zolang wij leven, staan we voor een keuze).

Fake news ontmaskerd Lutz Manfred
€ 17,50
voorraad onbekend
Vals getuigenis

Vals getuigenis van Rodney Stark gaat op zoek naar de waarheid achter (anti-) katholiek mythen en urban legends.

Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest afschuwe­lijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het Avondland, dat paus Pius XII een antisemiet was en met recht 'Hitlers Paus' genoemd wordt, dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruis­tochten een vroeg voorbeeld waren van de Westerse drang naar rijkdom en macht.

Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onder­bouwen, of zijn het toch vooral urban legends? Waar eindigen de feiten en wanneer begint mythevorming?

Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duis­tere mythen over de katholieke Kerk in feite fictief zijn. Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en toont aan hoe bepaalde misvat­tingen langdurig hebben kunnen postvatten in het politiek correcte denken.
Rodney Stark

Rodney Stark is distinguished professor of the social sciences en mededirecteur van het
Institute for Studies of Religion aan Baylor University en honorary professor of sociology
aan de universiteit van Peking. Zijn boeken werden in meer dan zeventien talen vertaald,
waaronder de bestseller The Rise of Christianity (HarperSanFrancisco, 1997)

Dit boek van Rodney Start mag in geen enkele Rooms-Katholieke boekenkast ontbreken.
(Katholiek Nieuwsblad)

Vals getuigenis Stark Rodney
€ 18,95
voorraad onbekend
Bijbel, WV 95

De vertrouwde Willibrordvertaling 1995 in school uitvoering met een licht herziene tekst, en in een nieuwe prachtige hardcover, full color omslag- en binnenwerkontwerp van Geert de Koning.

Deze bijbel is bijzonder geschikt voor school en kerkelijk gebruik.

Inkijkexemplaar Willibrordbijbel

In een uitgebreide verantwoording achterin wordt uitleg gegeven waarom men gekozen heeft voor de editie 2012.

Bijbel, WV 95
€ 29,-
voorraad onbekend
Wie ben ik

3 Toespraken van Henri Nouwennu op schrift en geschikt om te lezen en aan anderen te geven. Cruciaal is in dit boek de vraag Wie ben ik, in de ogen van God.

Nieuwe teksten van een wereldwijd geliefde priester
In deze unieke bundel verschijnen nieuwe teksten van de Nederlandse priester Henri Nouwen, voor het eerst in boekvorm, 22 jaar na zijn dood.

Hij toonde zijn kwetsbaarheid en gebrokenheid en liet daarin zien hoe hij zelf leefde van de genade en barmhartigheid van God -wat mensen nog steeds bemoedigt en inspireert. Daarom leven wereldwijd zijn naam en werk onverminderd voort, ook in deze bundel.

Om zelf te lezen of om anderen cadeau te doen!

Wie ben ik Nouwen, Henri
€ 9,95
voorraad onbekend
Als God renoveert

Als God renoveert door James Mallon is een standaardwerk over vernieuwing van de parochie binnen de Rooms Katholieke traditie en hoe men daar mee om kan gaan.

Dit is een boek dat iedere kerk kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo'n urgentie voor kerken om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw.

Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Alpha Centrum Nederland en Parochie Spiritualiteit juichen dit boek toe als hét modelboek voor de komende tien jaar. Voor iedere geloofsgemeenschap die wil investeren in de toekomst, voor iedere kerk die een toekomst met Christus voor zich ziet, voor iedere christen om geloof en kerk te verinnerlijken. Een internationale aanrader voor katholieke kerken en geloofsgemeenschappen.

* Wereldwijd hét standaardwerk in geloofsopbouw
* Eerder vertaald in Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Tjechisch, Lets.
* Praktisch en gericht op inzet en betrokkenheid van de parochianen.
* Verschijnt ook in Portugees en Chinees

* www.divinerenovation.net
* www.alphanederland.org

Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Hoewel hij geen pastoor meer is van de Sint-Benedictusparochies in Halifax, is hij nog steeds sterk verbonden met deze gemeenschap. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap.Hij werd in Schotland geboren, verhuisde in 1982 naar Canada en werd in 1997 tot RK priester gewijd.

Als God renoveert Mallon, James
€ 25,-
voorraad onbekend
Wie ben jij, o liefde

Pater Frans van der Lugt (1938-2014) zette zich in voor het onderdrukte Syrische volk. Hierdoor is hij een inspiratiebron voor velen. In 'Wie ben jij, of liefde' is het werk van Pater Frans van der Lugt verzameld.

Verschillende teksten over de liefde schreef hij in de jaren '90. Deze teksten zijn nu vertaald vanuit het Arabisch. Liefde voor God, voor jezelf en je naasten. Aandachtig luisteren zijn hierbij belangrijke waarden, de goddelijke dimensie en de weg naar binnen.

In januari 2014 verzond Frans van der Lugt een videoboodschap op YouTube die inmiddels beroemd is. In deze video vraagt hij hulp voor het achtergebleven volk in Syrië. In 2014 werd hij vermoord in Homs en wordt sindsdien wereldwijd herdacht.

Dit boek is bedoeld als herinnering aan een bijzonder mens en wil boodschap van liefde te midden van geweld en vernietiging doorgeven!

Wie ben jij, o liefde Lugt, Frans van der
€ 19,99
voorraad onbekend
Reizen

Klooster! magazine nr. 7 het zomernummer van 2019 gaat dit keer over reizen. In deze prachtige uitgave van aandacht voor o.a.:

Karin Bloemen 'Kaarslicht biedt me troost',
Reistips voor een spirituele zomer,
Herman Vuijsje weet zich Pelgrim zonder God,
Zuster Anima Christi: 'Thuiskomen gebeurt waar de liefde is',
Zuster Mariella: 'Het labyrint is een weg van vertrouwen',
Peter van Uhm: en zijn ursulinen,
Erik Borgman: Reizen is ongemak.

Reizen
€ 9,95
voorraad onbekend
Handboek katholieke medische ethiek

Het handboek Katholieke medische ethiek is een compleet boek waarin heel veel medische ethische kwesties behandeld worden vanuit een Rooms Katholiek perspectief. Het is een uniek boek omdat dit eeuwenlang omgaan met medische kwesties bespreekt. Dat gebeurd door mensen die afkomstig zijn uit de medische wereld en de kerkelijke wereld.

Vraagt u zich af wat de morele grenzen zijn aan het gebruik van deze mogelijkheden en bent u geïnteresseerd in wat de Katholieke Kerk daarover zegt? Dan kan het Handboek Katholieke Medische Ethiek u helpen met een heldere uiteenzetting door deskundigen in de praktijk van de medische en pastorale zorg.

Met oog voor de nieuwste medische ontwikkelingen brengt het handboek veel actuele kwesties ter sprake; deze zijn ingedeeld naar de verschil- lende levensfasen waarin de mens geconfronteerd wordt met beslissingen met een medisch-ethische lading. Praktijkgevallen helpen bij de verduidelijking van de probleemstelling en het antwoord dat daarop gegeven moet worden in het licht van de onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk.

Redactie:
Mgr. dr. Wim Eijk is arts en werd in 1985 tot priester gewijd. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Leiden op een onderzoek naar euthanasie en aan de Pauselijke Universiteit van St.Thomas van Aquino te Rome op een onderzoek naar genmodicificatie bij de mens. Wim Eijk is aartsbisschop van Utrecht en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Dr. Lambert J.M. Hendriks is docent filosofische ethiek en moraal- theologie, en tevens vice-rector van het Grootseminarie Rolduc. Hij werd in 2002 tot priester gewijd en promoveerde aan het Johannes Paulus II-instituut te Rome op de structuur van het menselijk handelen volgens Thomas van Aquino.
Dr. J.A. Raymakers is arts, internist in ruste en was als zodanig werkzaam in het Univeritair Medisch Centrum Utrecht. Hij is sinds 2005 secretaris van de Stichting Medische Ethiek.

"Het laatste woord staat zeker niet in dit boek. Maar wel het voor velen noodzakelijke eerste woord." (prof.dr. Marcel Poorthuis in het Friesch Dagblad)

Handboek katholieke medische ethiek
€ 49,50
voorraad onbekend