Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Actuele boeken uit de Rooms Katholieke wereld

In oktober 2018 schreven Erik Verhagen en Jo van Dorp een Blog over de opmars van het Rooms Katholieke boek..

Onderstaand een kleine sfeer impressie van de boeken die vanuit die achtergrond verschijnen en de nodige aandacht vragen.

22 artikelen
pagina 1 van 3
Het Katholieke geloof ontdekken

Het katholiek geloof ontdekken is een bundeling van verhalen en een ontdekkingstocht naar de betekenis van het katholieke geloof.

Hoe geef je antwoord op alle vragen die kinderen hebben over God, het christelijke geloof en de katholieke Kerk? Zou het niet leuk zijn als je daar prachtige, eenvoudige verhalen voor kon gebruiken?

Het katholieke geloof ontdekken neemt kinderen mee door de Bijbel, helpt hen om te ontdekken wie Jezus is, vertelt over de geschiedenis van de katholieke Kerk en legt uit wat het katholieke geloof allemaal inhoudt.

Dankzij de eenvoudige taal en de schitterende illustraties is het een boek geworden waar kinderen uren van kunnen genieten.

Het Katholieke geloof ontdekken Bethsaida
€ 19,90
voorraad onbekend
Vals getuigenis

Vals getuigenis van Rodney Stark gaat op zoek naar de waarheid achter (anti-) katholiek mythen en urban legends.

Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest afschuwe­lijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het Avondland, dat paus Pius XII een antisemiet was en met recht 'Hitlers Paus' genoemd wordt, dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruis­tochten een vroeg voorbeeld waren van de Westerse drang naar rijkdom en macht.

Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onder­bouwen, of zijn het toch vooral urban legends? Waar eindigen de feiten en wanneer begint mythevorming?

Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duis­tere mythen over de katholieke Kerk in feite fictief zijn. Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en toont aan hoe bepaalde misvat­tingen langdurig hebben kunnen postvatten in het politiek correcte denken.
Rodney Stark

Rodney Stark is distinguished professor of the social sciences en mededirecteur van het
Institute for Studies of Religion aan Baylor University en honorary professor of sociology
aan de universiteit van Peking. Zijn boeken werden in meer dan zeventien talen vertaald,
waaronder de bestseller The Rise of Christianity (HarperSanFrancisco, 1997)

Dit boek van Rodney Start mag in geen enkele Rooms-Katholieke boekenkast ontbreken.
(Katholiek Nieuwsblad)

Vals getuigenis Stark Rodney
€ 18,95
voorraad onbekend
Bijbel, WV 95

De vertrouwde Willibrordvertaling 1995 in school uitvoering met een licht herziene tekst, en in een nieuwe prachtige hardcover, full color omslag- en binnenwerkontwerp van Geert de Koning.

Deze bijbel is bijzonder geschikt voor school en kerkelijk gebruik.

Inkijkexemplaar Willibrordbijbel

In een uitgebreide verantwoording achterin wordt uitleg gegeven waarom men gekozen heeft voor de editie 2012.

Bijbel, WV 95
€ 29,-
voorraad onbekend
Wie ben ik

3 Toespraken van Henri Nouwennu op schrift en geschikt om te lezen en aan anderen te geven. Cruciaal is in dit boek de vraag Wie ben ik, in de ogen van God.

Nieuwe teksten van een wereldwijd geliefde priester
In deze unieke bundel verschijnen nieuwe teksten van de Nederlandse priester Henri Nouwen, voor het eerst in boekvorm, 22 jaar na zijn dood.

Hij toonde zijn kwetsbaarheid en gebrokenheid en liet daarin zien hoe hij zelf leefde van de genade en barmhartigheid van God -wat mensen nog steeds bemoedigt en inspireert. Daarom leven wereldwijd zijn naam en werk onverminderd voort, ook in deze bundel.

Om zelf te lezen of om anderen cadeau te doen!

Wie ben ik Nouwen, Henri
€ 9,95
voorraad onbekend
Als God renoveert

Als God renoveert door James Mallon is een standaardwerk over vernieuwing van de parochie binnen de Rooms Katholieke traditie en hoe men daar mee om kan gaan.

Dit is een boek dat iedere kerk kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo'n urgentie voor kerken om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw.

Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Alpha Centrum Nederland en Parochie Spiritualiteit juichen dit boek toe als hét modelboek voor de komende tien jaar. Voor iedere geloofsgemeenschap die wil investeren in de toekomst, voor iedere kerk die een toekomst met Christus voor zich ziet, voor iedere christen om geloof en kerk te verinnerlijken. Een internationale aanrader voor katholieke kerken en geloofsgemeenschappen.

* Wereldwijd hét standaardwerk in geloofsopbouw
* Eerder vertaald in Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Tjechisch, Lets.
* Praktisch en gericht op inzet en betrokkenheid van de parochianen.
* Verschijnt ook in Portugees en Chinees

* www.divinerenovation.net
* www.alphanederland.org

Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Hoewel hij geen pastoor meer is van de Sint-Benedictusparochies in Halifax, is hij nog steeds sterk verbonden met deze gemeenschap. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap.Hij werd in Schotland geboren, verhuisde in 1982 naar Canada en werd in 1997 tot RK priester gewijd.

Als God renoveert Mallon, James
€ 25,-
voorraad onbekend
Wie ben jij, o liefde

Pater Frans van der Lugt (1938-2014) zette zich in voor het onderdrukte Syrische volk. Hierdoor is hij een inspiratiebron voor velen. In 'Wie ben jij, of liefde' is het werk van Pater Frans van der Lugt verzameld.

Verschillende teksten over de liefde schreef hij in de jaren '90. Deze teksten zijn nu vertaald vanuit het Arabisch. Liefde voor God, voor jezelf en je naasten. Aandachtig luisteren zijn hierbij belangrijke waarden, de goddelijke dimensie en de weg naar binnen.

In januari 2014 verzond Frans van der Lugt een videoboodschap op YouTube die inmiddels beroemd is. In deze video vraagt hij hulp voor het achtergebleven volk in Syrië. In 2014 werd hij vermoord in Homs en wordt sindsdien wereldwijd herdacht.

Dit boek is bedoeld als herinnering aan een bijzonder mens en wil boodschap van liefde te midden van geweld en vernietiging doorgeven!

Wie ben jij, o liefde Lugt, Frans van der
€ 19,99
voorraad onbekend
Reizen

Klooster! magazine nr. 7 het zomernummer van 2019 gaat dit keer over reizen. In deze prachtige uitgave van aandacht voor o.a.:

Karin Bloemen 'Kaarslicht biedt me troost',
Reistips voor een spirituele zomer,
Herman Vuijsje weet zich Pelgrim zonder God,
Zuster Anima Christi: 'Thuiskomen gebeurt waar de liefde is',
Zuster Mariella: 'Het labyrint is een weg van vertrouwen',
Peter van Uhm: en zijn ursulinen,
Erik Borgman: Reizen is ongemak.

Reizen
€ 9,95
voorraad onbekend
Handboek katholieke medische ethiek

Het handboek Katholieke medische ethiek is een compleet boek waarin heel veel medische ethische kwesties behandeld worden vanuit een Rooms Katholiek perspectief. Het is een uniek boek omdat dit eeuwenlang omgaan met medische kwesties bespreekt. Dat gebeurd door mensen die afkomstig zijn uit de medische wereld en de kerkelijke wereld.

Vraagt u zich af wat de morele grenzen zijn aan het gebruik van deze mogelijkheden en bent u geïnteresseerd in wat de Katholieke Kerk daarover zegt? Dan kan het Handboek Katholieke Medische Ethiek u helpen met een heldere uiteenzetting door deskundigen in de praktijk van de medische en pastorale zorg.

Met oog voor de nieuwste medische ontwikkelingen brengt het handboek veel actuele kwesties ter sprake; deze zijn ingedeeld naar de verschil- lende levensfasen waarin de mens geconfronteerd wordt met beslissingen met een medisch-ethische lading. Praktijkgevallen helpen bij de verduidelijking van de probleemstelling en het antwoord dat daarop gegeven moet worden in het licht van de onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk.

Redactie:
Mgr. dr. Wim Eijk is arts en werd in 1985 tot priester gewijd. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Leiden op een onderzoek naar euthanasie en aan de Pauselijke Universiteit van St.Thomas van Aquino te Rome op een onderzoek naar genmodicificatie bij de mens. Wim Eijk is aartsbisschop van Utrecht en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Dr. Lambert J.M. Hendriks is docent filosofische ethiek en moraal- theologie, en tevens vice-rector van het Grootseminarie Rolduc. Hij werd in 2002 tot priester gewijd en promoveerde aan het Johannes Paulus II-instituut te Rome op de structuur van het menselijk handelen volgens Thomas van Aquino.
Dr. J.A. Raymakers is arts, internist in ruste en was als zodanig werkzaam in het Univeritair Medisch Centrum Utrecht. Hij is sinds 2005 secretaris van de Stichting Medische Ethiek.

"Het laatste woord staat zeker niet in dit boek. Maar wel het voor velen noodzakelijke eerste woord." (prof.dr. Marcel Poorthuis in het Friesch Dagblad)

Handboek katholieke medische ethiek
€ 49,50
voorraad onbekend
Leven van wat komt

Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd.

De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral aanpassen aan de eigentijdse samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een moderne wereld gold en geldt als de weg naar de toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit gelovig perspectief de eigentijdse ontwikkelingen analyseren.

Zo kan zichtbaar worden wat in onze situatie 'de tekenen zijn van de aanwezigheid van God en van zijn plannen'. Wat een onoverkomelijk probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw begin.

Erik Borgman (1957) is hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Deze publicatie is onderdeel van het
project 'De katholieke traditie opnieuw een levende kracht' dat hij leidt.

Enkele bijzonderheden:

* Een opmerkelijk breed opgezette en goed geïnformeerde bijdrage aan het maatschappelijke debat
* Presenteert een dynamische visie op de christelijke traditie en rekent definitief af met de vraag wat wij daar 'nog' van kunnen geloven
* Maakt duidelijk hoe in de huidige situatie de theologie van groot belang is
* Meeslepend en met engagement geschreven. Bezield en bezielend

Leven van wat komt Borgman, Erik
€ 17,99
voorraad onbekend
Zielen winnen

De meest invloedrijke theoloog van Nederland op dit moment weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek.

Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.

Zielen winnen Borgman, Erik
€ 19,50
voorraad onbekend