Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbels dagboek jongeren

Jongeren vinden een Bijbels dagboek bij Ichthusboekhandel, de winkels met een ruim aanbod en een goede keuze.

Voor jongeren hebben wij een ruim aanbod van bijbelse dagboeken. Deze dagboeken zijn relevant voor de leeftijdsgroep en gaan in op de vragen waar je in deze leeftijdsfase mee bezig bent.

Kopen in de winkels of bestellen via onze website van een christelijk dagboek voor jongeren is eenvoudig en er is een ruime keuze.

Een kwestie van elke dag

Een kwestie van elke dag is een populair bijbels dagboek voor jongeren geschreven door Herman van Wijngaarden. Het is al vele malen herdrukt, is compleet herzien en heeft nu weer een nieuw en fris omslag gekregen.

Het dagboek gaat uit van de vragen die bij jongeren leven. Aan de hand van de Bijbel wordt bij deze vragen stilgestaan. Het dagboek is zo opgezet dat elke dag een onderwerp centraal staat vanuit de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader.

Een kwestie van elke dag geeft geen pasklare antwoorden, maar prikkelt om er zelf mee aan de slag te gaan.

Een kwestie van elke dag Wijngaarden, Herman van
€ 22,99
voorraad onbekend
... en toch geloof ik!

Laten we ervan uitgaan dat je als jongere veel goeds hebt meegekregen. Aan geloofstoerusting ontbrak het niet. Toch kan de confrontatie met een heel andere denk- en leefwereld voor veel christelijke jongeren best verwarrend zijn.

Soms leidt die confrontatie tot een geloofscrisis. Vragen over God, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en de zin en bedoeling van het leven dringen zich op.

... en toch geloof ik! is een dagboek voor studerende jongeren aan hogeschool of universiteit. De schrijvers willen hen helpen om vanuit de Bijbel antwoorden te vinden op allerlei vragen. Ze dagen jongeren uit om verantwoording aan zichzelf af te leggen van wat ze geloven, maar willen ook helpen antwoord te vinden op de vraag hoe je het geloof in de drie-enige God met anderen kunt delen. En lastige vragen worden zeker niet uit de weg gegaan.

... en toch geloof ik! Belder, J.
€ 17,99
voorraad onbekend
Bagage

Nauwkeurig een bijbelgedeelte lezen en zorgvuldig naar de inhoud luisteren. Dat doet een jongere generatie hervormde predikanten in dit bijbels dagboek.

Ze bieden een boodschap voor ons geloofsleven en handreikingen voor het christenleven in de praktijk.

Bagage is een bijbels dagboek dat focust op onze dagelijkse omgang met God en op herkenbare en alledaagse thema's waarmee jongere mensen in het dagelijks leven in aanraking komen, zoals de besteding van onze tijd, conflicten met onze medemens, de omgang met ons bezit, de relatie met onze naasten en ons gebed voor vervolgde christenen.

De Bijbel is het belangrijkste geschenk dat een mens in zijn leven kan krijgen. In dit boek is wijsheid tot de zaligheid te vinden, wijsheid die een christen in het gewone leven zichtbaar maakt. Het doel van dit dagboek is om hieraan dienstbaar te zijn.

Piet Vergunst (red.) Met medewerking van Piet Vergunst (red.), ds. G. de Fijter, ds. C.H. Hogendoorn, ds. G. Lustig, ds, A. van Lingen, Wilco Kroon en John Robbemond.

“Voor jonge predikanten is elke vanzelfsprekendheid van kerk en geloof voorbij. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin veel vertrouwde kaders weggevallen zijn. Bijvoorbeeld trouw in de kerkgang en catechese. Ook is het minder vanzelfsprekend dat mensen actief deelnemen in activiteiten of het leven in de gemeente. (...) In deze tijd zijn veel gebruiken en tradities niet vanzelfsprekend, mensen kunnen plotseling een heel andere kant op gaan dan een vorige generatie. Denk aan de invulling van de zondag en de gevolgen daarvan voor het meeleven met de kerk. Denk aan de stabiliteit in relaties, de gemiddelde duur van een huwelijk. Als alle kaders wegvallen, blijft alleen het Woord van God over – en dat kan onzeker maken. Hoewel het voor een christen geen vreemde oefening is om het te wagen met de beloften van God. Ik denk dat het winst is voor deze generatie predikanten. Het dagboek is gericht op twintigers en dertigers en het mooie is dat jonge predikanten hun context heel goed aanvoelen. Ze zijn er zelf in opgegroeid." Eindredacteur P.J. Vergunst in een interview met CIP.nl. Klik hier om het volledige interview te lezen.

Bagage
€ 25,-
voorraad onbekend
Een jonge vrouw naar Gods hart

Een jonge vrouw naar Gods hart is geschreven door Elizabeth George en helpt jou Zijn prioriteiten boven die van jou te stellen. Als je daar echt naar verlangt en je wilt weten wat dat allemaal inhoudt en hoe dat in je leven van elke dag werkt, ga dan met dit boek aan de slag.

Elizabeth George wil met jou over o.a. de volgende onderwerpen spreken:

* Groeien in je geloof
* Het kiezen van juiste vrienden
* Goed kunnen opschieten met je (t)huisgenoten
* Wijze keuzes maken voor de toekomst
* Strijden tegen verleiding

Als je gaat lezen, zul je ontdekken dat je begonnen bent aan een geweldig avontuur dat een leven lang duurt – het worden van een vrouw naar Gods hart! Geniet van de: Het antwoord van je hart-gedeelten, die speciaal voor jouw geschreven zijn. De praktische Dingen die je vandaag kunt doen-paragraaf in elk hoofdstuk, kan je helpen vooruitgang te boeken in je verlangen naar een oprecht leven tot eer van Hem.

Een jonge vrouw naar Gods hart George, Elizabeth
€ 13,95
voorraad onbekend
Geloof je dat?

Soms is het niet makkelijk om te geloven. Iedereen heeft wel vragen, of het nu gaat over geloven, de kerkdienst of over moeilijke bijbelgedeeltes.

Op momenten dat je de dingen niet helemaal meer begrijpt, is het mooi als je iemand naar het antwoord kunt vragen. Dit dagboek wil zo'n vraagbaak voor jonge menzen zijn.

Met de Heidelbergse Catechismus in de hand gaan de auteurs in dit dagboek in op vragen van jongeren. Vragen over twijfel en angst, maar ook zaken als de liefde en de trouw van God.

Iedere week komt een centrale vraag aan de orde, waarop de auteurs een antwoord zoeken in de Bijbel.

Geloof je dat?
€ 20,99
voorraad onbekend
Eva! dagboek voor meiden

Eva! dagboek voor meiden: bijbels dagboek geschreven voor jonge meiden (15-17 jaar). Vanuit Gods Woord komen veel thema's aan de orde die actueel zijn in hun leven, zoals emoties, verleidingen, vriendschap, verlangen, geloof, vergeven en tegenspoed.

In de Bijbel vind je veel vrouwen die met de Heere leefden. Ze zijn voorbeelden voor meiden van nu. Dit dagboek is een middel dat verwijst naar de Bijbel. Dáár gaat het om: het levende Woord van God, waarin hét leven in Christus bekend wordt gemaakt.

Dit dagboek is een uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Eva! dagboek voor meiden Maat
€ 17,90
voorraad onbekend
Adam, dagboek voor jongens

Adam! is een eigentijds Bijbels dagboek voor jongens onder redactie van ds. G.J. van Aalst en Dirk-Jan Nijsink.

Jongens en Bijbellezen. Niet altijd de makkelijkste combinatie, zeker niet in de pubertijd. Maar de Bijbel heeft een boodschap, juist voor jongens. In Gods Woord komen echte jongensthema's naar voren. Bijvoorbeeld: kracht, vechten, vrienden, alcohol, geld. Goed om te lezen wat de Bijbel daarover zegt! Natuurlijk komen er ook geloofsthema's aan de orde, zoals bekering, heiligheid, zonde, vergeving en genade.

De stukjes zijn kort en vlot geschreven en bieden voor elke dag iets om vanuit de Bijbel bij stil te staan. Een dagboek in handig formaat, met eigentijdse en een wat meer stoere vormgeving.

Met bijdragen van onder andere: ds. G.J. van Aalst, A. Bolier, ds. H. Brons, ds. W. Harinck, ds. J. IJsselstein, ds. S.W. Janse, ds. G.W.S. Mulder, L.A. Kroon, H.J. Nijsink, J. J. Pons, S.D. Post, ds. A.T. Vergunst.

Uitgave in samenwerking met Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Adam, dagboek voor jongens Aalst. Ds. G.J. van (red)
€ 17,90
voorraad onbekend