Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbels Dagboek Pieter de Jong

Pieter de Jong was 20 jaar predikant van de Pelgrim Vaderskerk in Rotterdam Delfshaven. Daarnaast was hij schrijver van Bijbelse dagboeken die brede waardering krijgen.

Onderstaand een overzicht van de Bijbelse dagboeken en de meer meditatieve boeken van ds. Pieter L. de Jong.

Dagboek over heiligen en onheiligen

Dagboek over heiligen en onheiligen van Pieter L. de Jong is een Bijbels dagboek dat iedere dag inzoomt op een persoon uit de Bijbel. Het focus is dan op zijn of haar relatie met God. Daarmee is het een dagboek over allerlei bekende en minder bekende Bijbelse personen en legt het zo een verbinding tussen hen en ons dagelijks leven.

Inkijkexemplaar Bijbels dagboek Heiligen en onheiligen door Pieter de Jong.

Op die (afwisselende) manier wil Piet de Jong de verwevenheid tussen ons verhaal en de verhalen uit de Bijbel zichtbaar maken: Abraham die na zoveel jaren weer eens een altaar bouwt, David die in geloof het gevecht aangaat, Salomo die zwicht voor het vrouwelijk schoon, Jeremia die sombert, Jona die vlucht, Tamar die vecht, een corrupte ambtenaar die een volgeling wordt, een dure boetiek onderneemster die een huiskring begint enzovoort.

Met dit dagboek komen de Bijbelse verhalen en personen nog dichterbij.

Drs. Pieter L. de Jong is emeritus predikant in de Protestantse kerk. Tot zijn emeritaat was hij ruim twintig jaar predikant van de Oude of Pelgrim Vaders kerk in Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand verschenen eerder de Bijbelse Dagboeken Zijn roepstem horen, Doorgeven en Door vreemd gebied.

Dagboek over heiligen en onheiligen Jong, Pieter L. de
€ 23,-
voorraad onbekend
Doorgeven / druk 1

Anders dan in veel andere landen is bijbellezen rond de maaltijd in Nederland nog een veel voorkomende traditie. Het is een goede gewoonte om het lichamelijke voedsel te combineren met het geestelijke.

Dit regelmatig openen van de Bijbel kan echter ook sleur worden. Daar wil ds. P.L. de Jong iets aan doen.
In dit dagboek geeft hij per dag een lezing op en biedt hij verrassende en vernieuwende inzichten over het betreffende bijbelgedeelte.
De auteur houdt er rekening mee dat er vaak verschillende generaties aan tafel zitten. Hij ziet het regelmatige bijbellezen als een belangrijk middel om het geloof aan een volgende generatie door te geven. Dit dagboek kan hierbij tot grote steun zijn.

Doorgeven / druk 1 Jong, Piet de
€ 23,-
voorraad onbekend
Door vreemd gebied

Dit bijbelse dagboek wil je helpen om elke dag geloof en energie op te doen. Zo houd je het vol op je weg door deze wereld. De titel van het nieuwe dagboek van ds. P.L. de Jong is ontleend aan de metafoor van het leven als pelgrimage.

De auteur biedt korte meditatieve stukjes voor onderweg. Hij doorkruist daarbij de gehele Bijbel, maar kiest wel voor aanwezigheid in hetzelfde bijbelboek voor langere tijd. De meditaties zijn concreet en verrassend en staan dichtbij het leven van elke dag. Een verrassend dagboek voor het hele gezin.

Drs. Pieter L. de Jong (1947) is sinds 1992 de seniorpredikant van de Oude of Pelgrimsvaderskerk in Rotterdam Delfshaven (PKN). Hij is eindredacteur van het tijdschrift Kontekstueel en medewerker van o.a. Christelijk Weekblad en de Elizabeth Bode. Van zijn hand verschenen eerder de bijbelse dagboeken Voor andere stemmen doof en Doorgeven.

Door vreemd gebied Jong, P.L. de
€ 23,-
voorraad onbekend
Jezus en de mensen met geld
Jezus en de mensen met geld[ downloaddownload ] Jong, Pieter L. de
€ 6,99
direct downloaden
Door het geloof

In Hebreeën 11 wordt een indrukwekkende rij geloofsgetuigen opgesomd, van Abel tot en met Rachab.

Eén ding hebben zij gemeen: door het geloof hielden zij stand, konden ze verder op hun weg. Ze zijn voor ons sprekende voorbeelden, bijna-heiligen.

De lange rij geloofsgetuigen in Hebreeën 11 bevat bekende bijbelfiguren, maar ook totaal onbekende. Veertig dagen lang volgen we deze pelgrims en martelaren op hun weg. Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren? Hoe kunnen ze ons inspireren voor ons leven nu?

Wie de auteur van de Hebreeën brief was, weet niemand. Maar het punt dat deze apostel wil maken is duidelijk: je moet altijd volhouden. Geloven is vooral hopen op Gods toekomst. Blijf dus de weg vervolgen richting de dag van Christus. Hij zelf loopt voor ons uit.

Klik hier om een leesfragment te openen.

Klik hier om één van de meditaties uit dit boek op Theoblogie.nl te lezen.

Drs. Pieter L. de Jong (1947) is interimpredikant in Wijk bij Duurstede (PKN). Daarvoor diende hij de gemeenten van Laar (Dld.), Asperen, Nunspeet en ruim twintig jaar Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand verschenen eerder onder meer de dagboeken Zijn roepstem horen , Doorgeven en Door vreemd gebied.

Door het geloof Jong, Pieter L. de
€ 12,99
voorraad onbekend
Heimwee en hoop

Heimwee en Hoop verschijnt in de reeks pastorale meditaties geschreven door o.a. Pieter L. de Jong en deze gaat over verlangen naar Gods nabijheid. De vierkante vorm is herkenbaar en wordt door steeds meer kerken gebruikt om te geven als eindejaarscadeau in het pastoraat en als waardering voor inzet in de kerkelijke gemeente.

Iedereen weet wat heimwee is. Het is een vreemd, nauwelijks te beheersen gevoel van verlangen naar iets wat voorbij is. Maar nog sterker kan heimwee zich uiten in een verlangen naar het moment dat je leven eindelijk zal zijn zoals je bewust en onbewust hoopt en bidt. Een leven vol van de goedheid en de nabijheid van God. Daarover gaan de meditaties in dit boek. Ze zijn grotendeels ontstaan in coronatijd, zodat ook het verlangen naar het samenkomen rond de Bijbel erin doorklinkt. Een aantal meditaties zijn specifiek geschreven voor de periode van Advent en Kerst. Een waardevol boek om zelf te lezen of cadeau te geven in het pastoraat.

Pieter L. de Jong (Rotterdam) is emeritus predikant in de Protestantse Kerk. Hij was ruim twintig jaar predikant van de Oude of Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand verschenen meerdere dagboeken en bijbelstudieboeken.

Heimwee en hoop Jong, Pieter L. de
€ 11,99
voorraad onbekend
Sores en zegen

Het levensverhaal van Piet L. de Jong, predikant in o.a. de Pelgrim Fathers kerk in Rotterdam door hem zelf verteld.

Voor Piet L. de Jong begon het allemaal in het dorpje Zoutelande, in de gereformeerde gemeente. Hij groeide er op als klein jongetje, en maakte later de overstap als predikant naar de Protestantse Kerk. Dit boek vertelt het verhaal van zijn geestelijke omwandeling. De Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden.

Een persoonlijk boek over de kerk van een geboren verteller en gelouterd theoloog

Sores en zegen Jong, Drs. Pieter L. de
€ 19,99
voorraad onbekend