Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbelstudie voor beginners

Een Bijbelstudieboek voor beginners? Wat is er leuker en meer zinvol om met andere mensen samen te ontdekken wat de Bijbel en haar boodschap betekent? Ichthusboekhandel heeft boeken op voorraad die helpen om aan de slag te gaan met de Bijbel lezen en haar inhoud te ontdekken.

Voor beginners met Bijbelstudie, c.q. Bijbellezen is er veel materiaal beschikbaar. Dat kan gaan over de Alpha Cursus, maar ook over lokale initiatieven.

Ichthusboekhandel is de plek voor Bijbelstudiemateriaal voor beginners en gevorderden.

Een kwestie van leven

Het boek: een kwestie van leven, is geschreven door Nicky Gumbel en staat aan de basis van de Alpha Cursus, die wereldwijd miljoenen mensen heeft bereikt om een eerste kennismaking te hebben met het christelijk geloof en de Bijbel.

Vragen die aan de orde komen zijn o.a.
* Heeft het leven zin?
* Komt er nog iets na de dood?
* Als God er is, waar is Hij dan?
* Wat weten we eigenlijk over Jezus?
* En wat kan Hij voor ons betekenen?

In de ALPHA cursus gaat men vragen niet uit de weg. Nicky Gumbel komt met eerlijke antwoorden, in een taal die iedereen kan begrijpen. Het christelijk geloof "saai, onwaar en achterhaald"? Integendeel! Het is avontuur. Gumbel wijst de weg naar een authentiek geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft.

"Dit boek... stelt Jezus centraal: de boeiendste en aantrekkelijkste persoonlijkheid die je kunt leren kennen."
(Arnold van Heusden)

"Geloven heeft met God, maar ook met ons hele bestaan te maken. Dat wordt ons hierin wel heel duidelijk gemaakt."
(Prof. dr. C. Graafland)

(Nicky Gumbel studeerde rechten in Cambridge en theologie in Oxford. Hij werkte enkele jaren als advocaat en is inmiddels al weer jaren een van de predikanten van een Anglicaanse kerk in Londen: de Holy Trinity Brompton.

Een kwestie van leven Gumbel, Nicky
€ 16,50
voorraad onbekend
Jezus beter begrijpen

Een pakkende, begrijpelijke bijbelstudieboekje met gespreksvragen over het leven van Jezus. Voor mensen die de Bijbel beter willen begrijpen en samen bezig willen zijn rond geloofsopbouw en verdieping.

Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Dat is dit bijbelstudieboekje over het Evangelie van Johannes. Er is geen voorkennis nodig, al gaat dit boek wel de diepte in. De serie de bijbel beter begrijpen is met name gericht op bijbelstudiegroepen, maar persoonlijk gebruik kan ook uitstekend. Allerlei verwerkingsopdrachten en gespreksvragen maken het gemakkelijk om de stof toe te passen op het eigen leven. Door zo met het Evangelie van Johannes bezig te zijn, ga je meer begrijpen van de centrale persoon van het christelijk geloof, Jezus Christus.

Jezus beter begrijpen is het eerste deel van de serie 'de Bijbel beter begrijpen' – een groeiende serie bijbelstudieboeken voor startende bijbellezers met verdiepende gespreksvragen.

Jezus beter begrijpen Jong, N. de
€ 13,99
voorraad onbekend
Bouwen op de basis

Bouwen op de basis is geschreven door Kees Goedhart. Iedere maand schrijft Bijbelleraar en spreker Kees Goedhart een artikel in Opwekking Magazine over Bijbelse principes en thema's, en hoe je die in de praktijk van het christenleven handen en voeten kunt geven. Dit boek is daar nu de neerslag van.

Onderwerpen als: alleen staan als gelovige, leren van fouten, volharding en geduld, revolutie in jezelf, en wie is er nou volmaakt, zijn slechts een greep uit de veertig studies die in dit boek gebundeld zijn.

De korte studies zijn voorzien van vragen. Deze vragen nodigen niet alleen uit tot een verdere overdenking van de studies, maar maken het boek ook bij uitstek geschikt voor gebruik in kringen en groepen.

Bouwen op de basis Goedhart, Kees
€ 10,95
voorraad onbekend
Jezus onze bestemming

Jezus onze bestemming, is een boek van Wilhelm Busch wat inmiddels bijna een klassieker is over het leven met Jezus Christus. Aan Jezus Christus valt niet te ontkomen, ook al probeer je nog zo hard zijn bestaan en zijn macht te ontkennen. Iedereen zal ooit een ontmoeting hebben met deze Man uit Nazaret, wiens optreden het grote keerpunt in de geschiedenis is.

Wat voor ontmoeting dat zal zijn, hangt af van je positie. Ben je tijdens je leven een vriend van Hem geworden, als je in Hem gelooft, dan heb je Hem al ontmoet en verlang je ernaar Hem opnieuw te zien. Wijs je Hem af, dan sta je er niet best voor, ook al heb je nog zo veel gepresteerd...

De Duitse predikant Wilhelm Busch wilde alle mensen wel overhalen om Jezus aan te nemen als de Leidsman van hun leven. Hij sprak met iedereen die maar wilde luisteren over dit ene onderwerp: Als je Jezus volgt, leef je in een vrijheid waarvan je het bestaan niet kende. Als je Jezus niet volgt, heb je geen idee hoe donker je bestaan is en hoe gevaarlijk de weg is die je gaat.

Dit boek is eerder in het Nederlands verschenen onder de titel: 'Zeventien toespraken van Wilhelm Busch.'

Jezus onze bestemming Busch
€ 13,50
voorraad onbekend
Christelijk geloof voor eeuwige beginner

Christelijk geloof voor eeuwige beginners van Guus Labooy is een boek voor geloofsbeginners en jonge gelovigen over de belangrijkste thema's van het christelijk geloof.

De auteur schrijft zeer toegankelijk en probeert steeds te kijken door de ogen van mensen die zouden willen weten waar dat geloof nou eigenlijk over gaat. Af en toe is er een paragraaf 'doordenken' voor liefhebbers. Geloven en denken zijn voor de auteur geen tegenstellingen.

Het boek is geschikt voor individueel gebruik maar ook voor allerlei kringwerk en catechese in de kerk. Na elk hoofdstuk staan leessuggesties en gespreksvragen waardoor de lezer alles nog eens kan herkauwen.

Christelijk geloof voor eeuwige beginner Labooy, Guus
€ 15,25
voorraad onbekend
Orientatie christelijke geloof POD

Lange tijd heeft het christelijk geloof in de Europese cultuur een grote rol gespeeld. In de 20e eeuw veranderde dit. De invloed van de kerken nam af en het aantal mensen zonder christelijke identiteit steeg.

Nu, in de 21e eeuw, zien we langzamerhand weer een groeiende belangstelling voor geloof en godsdienst. René van Loon geeft in dit boek een overzicht van de belangrijkste thema's van het christendom. Wat geloven christenen met betrekking tot God? Wat is de Bijbel voor een boek? Wie was Jezus Christus en wat was zijn boodschap? Wat betekent het in de praktijk van alledag om christen te zijn? Naast informatieve tekst bevat Oriëntatie landkaartjes, een tijdbalk en vragen die kunnen wordengebruikt door lezers die niet alleen geïnformeerd willen worden, maar zich ook een mening willen vormen. Dit boek kan als cursusboek voor de Oriëntatiecursus christelijk geloof worden gebruikt, maar is ook zeer geschikt voor zelfstudie.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk en werkt in Capelle aan den IJssel. Eerder was hij tien jaar als stafmedewerker verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland.

Orientatie christelijke geloof POD Loon, Rene van
€ 17,99
voorraad onbekend
Hoofdstuk voor hoofdstuk door de bijbel

De Bijbel is het boek van God en is bedoeld om van begin tot eind te lezen, te begrijpen, te overdenken en toe te passen in je leven. Warren Wiersbe neemt je in dit boek mee dwars door de Bijbel.

Hij vraagt je het Woord te lezen. Hij legt in eenvoudige, trefzekere bewoordingen uit wat er staat.

Dit studieboek om systematisch de hele bijbel door te lezen maakt het lezen in de Bijbel een stuk toegankelijker:

* het helpt je bij het systematisch doorlezen van de hele Bijbel;
* het legt uit wat God in ieder hoofdstuk van de bijbel tegen je zegt;
* het maakt moeilijke Bijbelteksten begrijpelijker;
* het geeft je meer inzicht in de opbouw van het geheel van de Bijbel.

Dr. Warren W. Wiersbe is een internationaal bekend Bijbelleraar en auteur van meer dan 160 boeken waaronder de dagboeken 365 Dagen groeien in het Woord en 365 Dagen leven in de Psalmen. Hij heeft als predikant veel gemeenten mogen dienen, onder andere de bekende Moody Church in Chicago.

Hoofdstuk voor hoofdstuk door de bijbel Wiersbe, Warren W.
€ 21,50
voorraad onbekend
De sleutels tot de Bijbel

David Pawson was een gewaardeerde, internationaal bekende bijbelleraar en spreker. In zijn belangrijkste boek 'Sleutels tot de Bijbel' maakt hij ons deelgenoot van zijn diepgaand inzicht in de Bijbel, zoals hij dat door de jaren heen heeft verworven. Op gedegen wijze reikt hij de lezer sleutels aan om de betekenis van de Bijbelse gebeurtenissen te kunnen begrijpen. Zijn begrijpelijke manier van vertellen maakt dat dit boek een enorme waarde heeft voor het leven van iedere christen van nu.

'Sleutels tot de Bijbel' geeft een helder overzicht van de grandioze opbouw van de relatie van God met Zijn volk door de eeuwen heen. Pawson heeft bij zijn bespreking van de Bijbel niet voor een vers-voor-vers-methode gekozen en hij raadt steeds aan om een Bijbelboek eerst eens in z'n geheel door te lezen. Hij wil met dit boek een reëel begrip overbrengen van het hele verloop van de Bijbelse geschiedenis. Daartoe voegt hij aan de Bijbelse feiten ook culturele en historische elementen toe om de Bijbelse geschriften beter in hun context te kunnen plaatsen. Bij elk Bijbelboek legt hij verbanden naar het grote geheel; hij zet joodse en 'heidense' denkrichtingen naast elkaar en analyseert wat de betekenis daarvan is voor het leven in onze tijd.

Vanaf de schepping tot aan de wederkomst - via de opkomst van Israël als zelfstandig volk van God, de geboorte van Jezus, Zijn dood en opstanding en de brieven aan de eerste christengemeenten - 'Sleutels tot de Bijbel' is van het begin tot het einde een boeiend en onmisbaar handboek voor ieder die ernaar verlangt Gods Woord beter te begrijpen.

De sleutels tot de Bijbel Pawson, David
€ 23,15
voorraad onbekend
Haal meer uit de Bijbel

Haal meer uit de Bijbel is bedoeld om de Bijbel beter te begrijpen. Dat is niet alleen weggelegd voor de enkeling, de begaafden en de geleerden. Met haal meer uit de Bijbel ontsluit Gordon Fee de tekst van de Bijbel voor gewone mensen.

De Bijbel is toegankelijk; want ze is bedoeld om gelezen en begrepen te worden door iedereen, zowel de gewone lezer als de Bijbelschoolstudent. Een aantal essentiële inzichten in de Bijbel kan veel misvattingen ophelderen en je besef van de betekenis en toepassing van de Bijbel voor het leven in de eenentwintigste eeuw vergroten.

Men is enthousiast over de verschijning van de Nederlandse vertaling van het bekende standaardwerk How to Read the Bible for All Its Worth, met de titel Haal meer uit de Bijbel: ontdek de boodschap van toen voor nu. Dit boek van dr. Gordon Fee en dr. Douglas Stuart is al bijna één miljoen keer verkocht in het Engels. Het heeft velen geholpen de Bijbel, met al zijn rijkdom en verscheidenheid, beter te begrijpen.

Theologiestudenten, voorgangers en geïnteresseerde Bijbellezers: iedereen kan waardevolle inzichten halen uit dit leesbare studieboek.

Haal meer uit de Bijbel staat bij alles stil, van vertaalissues tot de verschillende soorten literatuur en wordt daarom over de gehele wereld gebruikt. In duidelijke, eenvoudige taal, helpt het je om de verschillende gedeelten in de Bijbel juist te verstaan – hun betekenis voor de lezers van toen en wat dat inhoudt voor ons vandaag – zodat je de ongelooflijke waarde van Gods Woord kunt ontdekken.

Gordon D. Fee is emeritus professor Nieuwe Testament aan Regent College in Canada.
Douglas Stuart is professor Oude Testament aan het Gordon-Conwell Theological Seminary in de Verenigde Staten.

Ds. Ron van der Spoel (ambassadeur Vervolgde Kerk bij Open Doors):
"Bijbellezen is schatgraven. Je leest en je weet dat er levens veranderende dingen worden gezegd, maar vaak heb je het gevoel er net niet bij te kunnen. Je hebt iets meer kennis en achtergrondinformatie nodig om het echt te pakken. Daar helpt dit boek op een geweldige manier bij. (...) Je zult echt meer goud ontdekken in Gods woord met dit boek erbij."

Dr. Mart-Jan Paul (hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool in Ede, Hervormd predikant):
"Fee en Stuart leggen op een begrijpelijke manier uit wat de belangrijkste principes zijn in de Bijbeluitleg. Ze zijn ook zo eerlijk om toe te geven dat andere uitleggers soms afwijkende keuzes maken. Dat kan ik mij vooral goed voorstellen bij de toekomstverwachting en de positie van Israël daarin, maar in alle gevallen is het lezen van de overwegingen van deze auteurs zinvol."

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (bioloog, filosoof, theoloog, emeritus hoogleraar/docent, prediker en publicist):
"Dit is een standaardwerk dat al over de hele wereld bestudeerd wordt en nu gelukkig ook in het Nederlands beschikbaar is. Het helpt de niet theologisch geschoolde lezer om toegang tot de Bijbel te krijgen. Wat wordt er vaak slordig met de Bijbel omgegaan en oppervlakkig eruit gepreekt! Dit fantastisch rijke boek helpt je om de wereld van de Bijbel, en elk afzonderlijk Bijbelboek, met beleid en inzicht te betreden. Je kunt je geen betere gids tot de Bijbel voorstellen. Enthousiast aanbevolen aan elke geïnteresseerde Bijbellezer!"

Haal meer uit de Bijbel Fee, Gordon. D; Stuart, Douglas
€ 28,95
voorraad onbekend