Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbelstudie voor jeugd

Bijbelstudieboeken voor jeugd vraagt om materiaal wat geschikt is qua taal en uitvoering voor jonge mensen. In een tijd waarin er veel uitdagingen zijn is het belangrijk dat jongeren een goede basis vinden in de Bijbel en de praktische toepassing daarvan in het dagelijkse leven.

Ichthusboekhandel.nl heeft voor elke leeftijdsgroep Bijbelstudiemateriaal op voorraad en kan advies geven in de winkel of via onze helpdesk.

Geloof je Hem?

Jouw ouders hebben beloofd je op te voeden volgens de Bijbel. Met welk doel? Dat je jouw hoop op God zou stellen (Psalm 78).

Nu je ouder wordt, komen er allerlei vragen naar boven. Ga je verder in het spoor van je ouders? Wanneer mag je openbare belijdenis van het geloof doen?

Hoe zit het met het verbond, de uitverkiezing en het bevel om te geloven? Wat als je ouders niet de Bijbelse weg hebben gewezen of voorgeleefd? Deze en
andere vragen komen in deze uitgave aan de orde.
Zéker is dat de Heere naar jouw hart en leven vraagt. Het vertrouwen op Hem zal niet tevergeefs zijn. Geloof je Hem? Of geloof je het wel ...

Ds. A. Kos is predikant in de Hersteld hervormde Kerk. Vanaf 2010 dient hij gemeenten Giessendam Neder Hardinxveld en Sliedrecht. Voordat hij predikant werd was hij zes jaar werkzaam als advocaat.

Hiet oek is beidels voor jongeren, jeugdwerkers, ambtsdragers en predikanten.

Deel 3 serie Karakter

Geloof je Hem? Kos, A. .
€ 4,95
voorraad onbekend
Naar de overwinning

We zien ons leven niet altijd als een gevecht. Toch komt bij het lezen van de Bijbel de strijd van het geloof zo vaak op je af dat je er niet om heen kunt.

Paulus typeert zijn leven als 'ik heb de goede strijd gestreden' (2 Tim.4:7), en roept anderen op: 'strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven' (1 Tim.6:12).

Van den Berg bekijkt dat gevecht van meerdere kanten, niet als een toeschouwer, maar als een strijdmakker die naast je staat. Want wat is het voor een gevecht? En wie zijn de vijanden die het op je gemunt hebben?

In Naar de overwinning wordt duidelijk dat je er in deze strijd niet alleen voor staat. God zelf is met je en neemt het voor je op.

Ds. Cees van den Berg is gereformeerd predikant in Amersfoort

Naar de overwinning Berg, Cees van den
€ 14,50
voorraad onbekend
Hou(d)vast

Hou(d)vast zet zichzelf op twee manieren in de markt: het is de drager van de nieuwe HGJB methode voor belijdeniscatechese, maar ook een boek voor andere jongeren die nadenken over geloven in deze tijd.

Op een aansprekende manier worden 21 basisthema's van het christelijke geloof voor het voetlicht gebracht. Daarmee staat het in de lijn van de eerder verschenen boeken Onbeperkt Houdbaar (3e druk) en Schuurpapier.

Hou(d)vast wil laten zien hoe het christelijke geloof houvast biedt in een wereld waarin nog maar weinig zeker lijkt te zijn. Kenmerkend voor de opzet is onder andere dat steeds gestart wordt met een kwestie uit het leven van jongeren.

Verder biedt het handvatten voor het gesprek met oudere gemeenteleden (intergeneratief leren) en met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Thema's zijn onder andere: God leren kennen, de Bijbel, het Verbond, gebed, verzoening, discipelschap, getuigen en de gemeente.

Auteurs zijn verschillende predikanten uit het HGJB-achterland, onder redactie van de HGJB.
Met medewerking van o.a. ds. B.J.D. van Vreeswijk (Hattem), ds. W.C. Polinder (Kamperveen), ds. A.J. Mouw (Giessen), ds. M. Klaassen (Sliedrecht) en
ds. E.J. Terpstra (Urk).

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond ziet het als zijn roeping om het jeugdwerk binnen (met name) de Protestantse Kerk in Nederland te stimuleren en te ondersteunen.

Klik hier voor een leesfragment.

Hou(d)vast
€ 16,99
voorraad onbekend
Open - Bijbelse personen

Ontdek de grote lijnen in de Bijbel als de verhalen van kleine en grote mensen tot leven komen.

Een inspirerend boek over bekende en minder bekende bijbelse personen. Laat je verrassen en aanspreken door Kaïn, Abram, Mozes, Gideon, Ruth, Hizkia, Johannes de Doper, Natanaël, Stefanus en Timoteüs.

Over elke bijbelse persoon is van alles te ontdekken: achtergrondinfo, eyeopeners, slow reading, gebedsvorm, verklaring van bijbelse woorden, mediatips, studieopdrachten, tips voor de dagelijkse praktijk...

OPEN is geen standaard bijbelstudieboek dat jou allerlei antwoorden geeft. Je wordt juist uitgedaagd om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in je dagelijks leven.

Bij elk hoofdstuk hoort een inspirerend filmpje waarin jongeren een moderne interpretatie geven van de bijbelse persoon. Je vindt ze op www.ontdekkendbijbellezen.nl.

OPEN is geschreven voor jongerenkringen, maar is ook geschikt voor je eigen bijbelstudie.

Open - Bijbelse personen Both, Pieter
€ 14,30
voorraad onbekend
Heel het leven / POD

Hoe kun je Jezus volgen? Dat is een vraag van veel nieuwe gelovigen maar ook van doorgewinterde gemeenteleden. Dit boek geeft vanuit de Tien Geboden antwoorden.

Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus volgen? Dat is een vraag die veel mensen stellen. Mensen die op zoek zijn bijvoorbeeld. Zij vragen zich af wat het leven als christen concreet inhoudt als zij zouden gaan geloven. Maar ook mensen die al langer geloven, zoeken naar concrete handreikingen voor het navolgen van Jezus in hun dagelijks leven. Er zijn zo enorm veel mogelijkheden en dus zo veel keuzes te maken op het gebied van:

* relaties,
* werk,
* seksualiteit,
* bezit,
* carrière,
* gezin…

Hoe kun je Jezus navolgen? Op deze vraag geeft dit boek een antwoord door de Tien Geboden langs te gaan. Die zijn aan Israël gegeven ver voor onze jaartelling, maar zij zijn ook voor mensen die Jezus vandaag navolgen de leidraad bij uitstek.

Heel het leven / POD Markus, Arjan
€ 13,99
voorraad onbekend
Belijdenisboek

Het belijdenisboek staat vol informatie over de geloofsleer en de kerk. De groep maakt zelf een keuze uit de verschillende lesonderdelen.

Bijzonder aan het boek zijn de leesteksten aan het einde van elk hoofdstuk, waarin jongeren worden gevolgd die ook belijdenis doen. Verder zijn er bijbelleesroosters, voor persoonlijke stille tijd, verdiepingsopdrachten en opdrachten die in de gemeente zelf uitgevoerd kunnen worden.

Belijdenis doen is iets waarbij de gehele gemeente betrokken is. Daarom staan achterin het boek tips voor kerkenraden om de jongeren die belijdenis doen te steunen, te bemoedigen hen te betrekken bij kerkelijke activiteiten

Belijdenisboek Dam, H.P. van
€ 19,45
voorraad onbekend
Dogmatiek voor iedereen

De eerste christelijke dogmatiek die door (bijna) iedereen te lezen en te begrijpen is.

In begrijpelijke taal, met voorbeelden die jong en oud aanspreken. Om je geloof in God te versterken, en je kennis van de Bijbel, de kerk en andere thema's te verdiepen.

Het woord 'dogmatiek' klinkt nogal stoffig, saai en moeilijk. Dit boek is heel anders! Door de gewone taal met duidelijke voorbeelden, heldere uitleg van belangrijke bijbelteksten en verdiepende gedeelten is dit boek voor iedere gelovige toegankelijk.

De auteurs zijn ervan overtuigd dat dogmatiek bijdraagt aan de verdieping van het geloof. Naast redenen om te geloven komen de Drie-eenheid, de kerk, gebed, hemel, hel, Gods leiding in je leven en veel andere belangrijke thema's uit de Bijbel op een overzichtelijke manier aan de orde.

Een boek voor jong en ouder dat je niet mag missen. Niet alleen om een keer te lezen, maar ook als naslagwerk om weer te weten waar het in het christelijk geloof over gaat.

Enkele bijzonderheden:

* Verdieping van het geloof
* Heldere uitleg van moeilijke onderwerpen
* Toegankelijk geschreven
* Met introductieverhalen, verdiepingsteksten, verwijzingen naar filmpjes en boeiende citaten
* Mooi belijdenisgeschenk
* Geschikt voor belijdeniscatechese

Klik hier om een gesprek van EO Live met één van de auteurs terug te luisteren.

Klik hier om de bespreking van dit boek door CVandaag te lezen.

Klik hier om de bespreking van dit boek in het ND te lezen.

Dr. Almatine Leene (1984) is onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) en daar predikant in de Nederduits Gereformeerde kerk. Daarnaast is ze docent dogmatiek aan de VIAA Hogeschool in Zwolle.

Ds. ir. Wim Markus (1946) is emeritus predikant binnen de PKN. Hij was voorzitter van en werkzaam bij de HGJB.

Dogmatiek voor iedereen Leene/Markus
€ 22,99
voorraad onbekend
Heilig vuur

Jongeren leren geloven, hopen en liefhebben: Geloven is voor jongeren niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor degenen die in de kerk zijn opgegroeid. Voor kerkelijke jongerenwerkers en ouders is het dan ook een uitdaging het – soms smeulende – geloofsvuurtje aan te wakkeren. Maar hoe doe je dat?

Corjan Matsinger deelt in Heilig vuur negen inzichten rond jongerenwerk die hij heeft opgedaan als jeugdwerker voor Youth for Christ. Praktische inzichten die de lezer zullen inspireren en bemoedigen. De adem van Gods Geest kan het voor het oog gedoofde vuur, aanblazen en doen ontvlammen. Volwassenen met een brandend hart voor jongeren, spelen hierin een cruciale rol. In dit boek laat Corjan hoe zijdit vorm kunnen geven. Corjan Matsinger is teamleider bij Youth for Christ, een veelgevraagd spreker en auteur van diverse boeken over jeugdwerk.

'Wat zijn er toch veel mogelijkheden om het vaak sluimerende geloofsvuur van jongeren aan te blazen!'
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Nederland

Nieuwe generaties vormen we met heilig vuur. Corjan verwarmt wie uitgeput is, wakkert aan wie achterloopt, vuurt aan wie geen heil meer ziet.'
Reinier Sonneveld, theoloog, auteur en spreker.

Heilig vuur Matsinger, C.
€ 13,30
voorraad onbekend
Ik belijd
Ik belijd Meijer, Roel; Plantinga-Kalter, Ingrid;
€ 16,50
voorraad onbekend
Geloof belijden
Geloof belijden Campen
€ 14,99
voorraad onbekend