Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbelstudie voor studenten

Bijbelstudie voor studenten is belangrijk omdat je in die leeftijdsfase vaak op zoek bent naar antwoorden op grote vragen in de Bijbel. Ichthusboekhandel heeft Bijbelstudiematerialen voor studenten beschikbaar.

Studenten zijn vaak in hun Bijbelstudie bezig met vragen rond apologetiek, de verhouding met de wetenschap, de wereld en gerechtigheid. Daarnaast komen thema's langs zoals wie ben ik, hoe ga ik om met relaties en wat is mijn roeping.

Over al deze onderwerpen hebben wij praktische Bijbelstudieboeken en kunnen wij je adviseren. Onderstaand een impressie.

Ichthusboekhandel.nl is online de plek voor Bijbelstudiematerialen voor studenten. Je kunt uiteraard ook volop terecht in onze Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden en Zoetermeer.

20 artikelen
pagina 1 van 2
Ontworteld

Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken.

Ontworteld is ontstaan in de zondagse samenkomsten van Via Nova in Amsterdam, een gemeente die in 2006 is gestart. Vooral twintigers en dertigers nemen aan deze samenkomsten deel. Ontworteld staat daardoor midden in het leven. Thema's zijn: geloven in ballingschap, macht, schoonheid en angst, hoogmoed, ontkenning van de dood, loyaliteit aan God. De auteurs herkennen de vragen, prikkelen de lezers en zoeken een weg die begaanbaar is.

Door de toegevoegde gespreksvragen is Ontworteld ook een inspirerend boek voor kringen.

LEESFRAGMENT

Ontworteld Paas, Stefan; Wierda, Siebrand
€ 8,95
voorraad onbekend
In alle redelijkheid / druk 7

Het apologtische boek "In alle redelijkheid" van Tim Keller was zijn eerste boek in het Nederlands. Jarenlang heeft Tim Keller een lijstje bijgehouden van de meest geuite 'twijfels' die sceptici meebrachten naar The Redeemer in New York, de kerk waar hij werkte. En in dit boek, In alle redelijkheid, bespreekt hij ze één voor één en laat zien welke antwoorden vanuit de Bijbel redelijk en logisch zijn.

Het boek In Alle redelijkheid gaat in op apologetische vragen zoals:

* Waarom is er lijden in de wereld?
* Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel sturen?
* Waarom zou het christendom de waarheid in pacht hebben?
* Waarom worden er in de naam van God zoveel oorlogen gevoerd?

Dit zijn eerlijke en tegelijkertijd essentiële vragen waar orthodoxe gelovigen vandaag de dag (ook) mee worstelen om dit uitgelegd te krijgen aan zichzelf, hun kinderen en hun omgeving..

In dit boek gebruikt Tim Keller voorbeelden uit de literatuur, filosofie en zelfs popcultuur om uit te leggen dat geloven in een christelijke God een rationele religie is van intellectueel integere mensen. Boeiend en overtuigend geschreven.

'Het is een knap geschreven boek dat indruk maakt. Het zou een grote rol kunnen spelen in de wijdvertakte Bijbelstudie-, kleine groepen- en andere-kringencultuur van dit moment. Maar ook daarbuiten: in persoonlijke studie bijvoorbeeld, in het onderwijs en voor groepen van iets oudere kerkelijke catechisanten.'
- Peter Bergwerff in het Nederlands Dagblad

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Hij begon de gemeente met enkele tientallen, nu komen wekelijks meer dan 5000 mensen naar de samenkomsten. In CV Koers verschijnt elke maand een bijbelstudie van zijn hand.

'Keller komt naar voren als een C.S. Lewis voor de 21e eeuw, een verdediger van orthodox christendom.' (Newsweek)

Tim Kellers's boek: In alle redelijkheid online kopen kan bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

In alle redelijkheid / druk 7 Keller, T.
€ 21,-
voorraad onbekend
Dank God voor techniek

Dank God voor techniek van Maaike Harmsen is een vernieuwend Bijbelstudieboek over techniek en hoe wij hier vanuit het geloof mee kunnen omgaan. Het zijn Bijbelstudies voor ruimtevaart, robotica, gentechnologie en buitenaards leven.

Wij gebruiken techniek om ons leven veiliger, makkelijker en mooier te maken. Van de schoffel tot aan de grootste telescopen, van genetische manipulatie tot dijken, techniek doet ertoe.

Maaike Harmsen betoogt dat mensen niet alleen geschapen zijn om in goede harmonie met de schepping te leven, maar ook de opdracht hebben om de aarde en het heelal te ontwikkelen en in kaart te brengen.

Dit Bijbelstudieboek behandelt tien Bijbelteksten die ons iets te zeggen hebben over onze omgang met techniek.

Dank God voor techniek Harmsen, Maaike
€ 14,99
voorraad onbekend
Daniel

In de serie Luisterend leven van Niek Tramper een bijbelstudieboek over Daniel. Daniël is een bijbelboek vol hoop. Het is een voorbode van het herstel van een natie en de aankondiging van Gods vrederijk dat zeker komt.

Daniël helpt ons de verwarrende realiteit van het leven in Babel anno 2013 onder ogen te zien. Dit boek is een uitnodiging om het geloof in de levende God te blijven volhouden en verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving.

Het toont de geestelijke realiteit achter het politieke machtsspel en laat zien dat bidden, lijden en verantwoordelijkheid dragen niet tevergeefs zijn.

Dit bijbelstudieboek in de serie 'Luisterend leven' daagt uit om opnieuw te durven vertrouwen, geeft daarbij een inspirerende uitleg en biedt een actuele handreiking om te leven met God midden in de wereld.

Een van de meest populaire bijbelstudie boeken voor kringenwerk.

Daniel Tramper, Niek
€ 13,99
voorraad onbekend
Vrijgevige God

In het boek: de vrijgevige God, richt Tim Keller zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie meer denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen.

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten 'verloren' mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren.
'De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van een serie regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens. Waarom? Omdat zonde niet alleen overtreding van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader over zijn eigen leven probeerde uit te schakelen).'

'Voor sceptici schreef Keller In alle redelijkheid. Voor zondaars (wij allemaal!): de overvloedige genade van De vrijgevige God.' Mark Traphagen, WTS-books

Dit boek is een vertaling van "The prodigal God"

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Hij begon de gemeente met enkele tientallen, nu komen wekelijks meer dan 5000 mensen naar de samenkomsten. In CV Koers verschijnt elke maand een bijbelstudie van zijn hand.

'Keller komt naar voren als een C.S. Lewis voor de 21e eeuw, een verdediger van orthodox christendom.' (Newsweek)

Boeken van Keller:
In alle redelijkheid (2008, 8e druk 2010),
De vrijgevige God(2009, 4e druk 2010) en
Namaakgoden (1e en 2e druk 2010)
Ruim baan voor Gerechtigheid (2011)

Klik HIER voor de website van Tim Keller.

'Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien.'
Zo begint Kellers nieuwe boek De vrijgevige God.

Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen.

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten 'verloren' mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren.
'De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van een serie regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens. Waarom? Omdat zonde niet alleen overtreding van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader over zijn eigen leven probeerde uit te schakelen).'

'Voor skeptici schreef Keller In alle redelijkheid. Voor zondaars (wij allemaal!): de overvloedige genade van De vrijgevige God.' Mark Traphagen, WTS-books

Tim Keller (1950) groeide op in Pennsylvania. Hij was predikant in Hopewell, Virginia. Sinds 1989 is hij verbonden aan Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York. Newsweek noemde Keller 'de C.S. Lewis van de 21e eeuw'.

Vrijgevige God Keller
€ 13,50
voorraad onbekend
In zijn spoor

Veel christenen hebben het verlangen om het Evangelie door te geven. Getuigen kan echter niet zonder volgen. Dit boek geeft met zeven werkwoorden aan wat het inhoudt Jezus te volgen.

Dit boek gaat over het navolgen van de Heere Jezus, over verlangen en verlegenheid. Het bevat zeven bijbelstudies over discipelschap rond zeven werkwoorden: bekeren, volgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden. Discipelschap heeft alles te maken met een proces van vormen, omvormen, hervormen. Het Woord van God zet ons aan het werk. De Geest van God is daarbij onmisbaar.

In Zijn spoor is een boek dat de lezer helpt in zijn of haar zoektocht naar een christelijke levenshouding en een daaraan verbonden levensstijl. Het is ontstaan in de gemeente waar de auteur predikant is. Over de inhoud is nagedacht in een brede kring van gemeenteleden.

• Actueel onderwerp!
• Ontstaan in de praktijk van het gemeenteleven en getoetst op bruikbaarheid
• Bedoeld voor christenen die op zoek zijn naar een missionaire levenshouding
• Een stimulans om na te denken over de vraag hoe het geloof handen en voeten krijgt
• Geschikt voor persoonlijke bijbelstudie, maar door de verwerkingsvragen ook voor bespreking in
groepsverband

H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde Gemeente te Sliedrecht. Hij was 12 jaar bestuurslid van de IZB.

In zijn spoor Veen, H.J. van der
€ 12,99
voorraad onbekend
Jezus beter begrijpen

Een pakkende, begrijpelijke bijbelstudieboekje met gespreksvragen over het leven van Jezus. Voor mensen die de Bijbel beter willen begrijpen en samen bezig willen zijn rond geloofsopbouw en verdieping.

Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Dat is dit bijbelstudieboekje over het Evangelie van Johannes. Er is geen voorkennis nodig, al gaat dit boek wel de diepte in. De serie de bijbel beter begrijpen is met name gericht op bijbelstudiegroepen, maar persoonlijk gebruik kan ook uitstekend. Allerlei verwerkingsopdrachten en gespreksvragen maken het gemakkelijk om de stof toe te passen op het eigen leven. Door zo met het Evangelie van Johannes bezig te zijn, ga je meer begrijpen van de centrale persoon van het christelijk geloof, Jezus Christus.

Jezus beter begrijpen is het eerste deel van de serie 'de Bijbel beter begrijpen' – een groeiende serie bijbelstudieboeken voor startende bijbellezers met verdiepende gespreksvragen.

Jezus beter begrijpen Jong, N. de
€ 12,99
voorraad onbekend
Ontmoetingen met Jezus

In het boek Ontmoetingen met Jezus gaat auteur Tim Keller in op existentiële vragen zoals: Wat is het doel van mijn leven? Wat is een goed leven? Waarom is er zoveel mis met de wereld? Daarnaast duikt hij niet weg voor de vraag: En wat kan ik daaraan doen? Daarmee geeft hij ook invulling aan de ondertitel: Onverwachte antwoorden op grote levensvragen

Dit zijn een paar van de grote vragen waar iedereen voor gesteld wordt. En elke blijvende verandering in ons leven zal beginnen bij een verandering van het antwoord op deze vragen. In de evangeliën veranderde Jezus het leven van alle mensen die hij ontmoette. Dat deed hij door krachtige daden en woorden, waardoor zij tot onverwachte en nieuwe antwoorden op hun levensvragen geleid werden. Deze ontmoetingen van Jezus hebben ook nog een boodschap voor de vragen en twijfels van vandaag.

In Ontmoetingen met Jezus is te lezen hoe de centrale gebeurtenissen in het leven van Jezus een weg laten zien waarop ook wij hem kunnen ontmoeten, opnieuw of voor het eerst.

Tim Keller (1950) is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Eerder verschenen van hem een groot aantal titels, waaronder de bestseller In alle redelijkheid – Christe lijk geloof voor welwillende sceptici. Van dit boek zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren verkocht.

* Naar aanleiding van zijn boek In alle redelijkheid is Tim Keller omschreven als een 'C.S. Lewis voor de 21e eeuw'.

Het boek van Tim Keller Ontmoetingen met Jezus kunt u online bestellen bij Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthus winkels in Alphen aan den RIjn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Ontmoetingen met Jezus Keller, Tim
€ 17,50
voorraad onbekend
Genesis beter begrijpen

Dit bijbelstudieboekje over Genesis met gespreksvragen uit de serie de bijbel beter begrijpen is bedoeld om het eerste Bijbelboek meer toegankelijk te maken.

Het gaat daarbij om de eerste hoofdstukken van de Bijbel waarin antwoorden op grote levensvragen opgesloten liggen. - Wat is dit voor wereld? - Wat is de bedoeling van het leven? - Vanwaar het kwaad? - Hoe leef je op de goede manier? Op dit soort grote levensvragen geeft het boek Genesis antwoorden. Genesis vertelt daarbij echt een ander verhaal dan toentertijd verteld werd en wat we vandaag de dag om ons heen horen. De woorden van Genesis zijn realistisch, hoopvol en belangrijk! Want als je de bedoeling van het leven kent, dan kun je tot je bestemming komen.Genesis beter begrijpen bespreekt de eerste 12 hoofdstukken van het boek Genesis. Het wil helpen bij het vertalen van bijbelteksten naar het leven van vandaag door middel van achtergrondmateriaal en bijbelstudievragen.Door de gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links is het uitstekend te gebruiken in groepsverband. Niels de Jong is in dienst van de IZB werkzaam als (missionair) predikant in Rotterdam-Centrum bij de gemeente Noorderlicht. Verder is hij schrijver van meerdere boeken.
Genesis beter begrijpen Jong, Niels de
€ 12,99
voorraad onbekend
Psalmen

In de serie bijbelstudieboeken Luisterend leven onder redactie van Niek Tramper en Age Romkes wordt een bijbelboek besproken met goede gespreksvragen voor verwerking de kring. In de psalmen klopt het hart van de omgang met God. Elk stil moment met de psalmen is een stukje sabbath in de drukte van de week.

Een oase in de wildernis van verantwoordelijkheden die waar drukken. In de psalmen wordt nagedacht over het leven, over de natuur, over de volken en vooral over hoe God daarin aanwezig is. De studies in dit boek dagen de lezer, of liever de gebruiker, uit om een handvol psalmen binnen te gaan en de rijkdom ervan te ervaren. Gaandeweg blijken de psalmen een huis vol ongehoorde en ongeziene schatten te zijn. Een woning dicht bij God.

Psalmen Tramper
€ 12,99
voorraad onbekend