Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbelcommentaren

Bijbelcommentaren zijn bedoeld om de lezer te helpen om de bijbel beter te begrijpen. Een bijbelcommentaar bevat als regel een uitleg van teksten of gedeelten uit de bijbel.

Teksten of bijbelboeken worden ook geplaatst in de context van de tijd waarin ze geschreven werden. Uitleg van gebruiken, gewoonten en materialen is daar meestal ook een vast onderdeel van.

U treft in onze webshop commentaren aan op bijbelboeken uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Uiteraard hebben we ook Studiebijbels op voorraad.

Standaard treft u o.a. aan

* Commentaar Nieuwe Testament (CNT)
* Studiebijbel Nieuwe Testament (compleet)
* Studiebijbel Oude Testament
* Tekst voor Tekst
* Prediking Oude Testament
*Studiebijbel het Nieuwe leven (HB)
* Studiebijbel in perspectief (NBV)
* Studiebijbel Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
* Studiebijbel Herziene Statenvertaling (HSV)
* Statenbijbel met kanttekeningen (div. uitvoeringen)
* Statenbijbel met Uitleg (BMU)

Uiteraard treft u ook Concordanties aan (o.a. de Trommius).

We hebben ook verschillende bijbelatlassen beschikbaar die u inzicht geven in de topografie en de geografie van Israël en de omliggende landen. Vaak geeft dit ook weer meer zicht op de geschiedenis van Israël en de Kerk.

Top 10 Studiebijbels

voorraad onbekend
€ 249,-
set Genesis + Leviticus Sacks, Jonathan
voorraad onbekend
€ 54,50
voorraad onbekend
€ 29,95
Romeinen Bruggen, Jakob van
voorraad onbekend
€ 32,50
Timoteus en Titus Houwelingen, P.H.R. van
voorraad onbekend
€ 32,50
Het Woord van God Ouweneel, W.J.
voorraad onbekend
€ 44,95
Glorie van God Ouweneel, W.J.
voorraad onbekend
€ 42,50
(1)
voorraad onbekend
€ 275,-
voorraad onbekend
€ 12,75
voorraad onbekend
€ 65,-
voorraad onbekend
€ 17,95
voorraad onbekend
€ 17,95
voorraad onbekend
€ 17,95
voorraad onbekend
€ 17,95
voorraad onbekend
€ 13,50
Lucas voor iedereen 1 Wright, Tom
voorraad onbekend
€ 17,95
Lucas voor iedereen 2 Wright, Tom
voorraad onbekend
€ 17,95
voorraad onbekend
€ 17,95
De Bergrede / druk 15 Bruggen, J. van
voorraad onbekend
€ 17,50
Galaten / druk 1 Bruggen, J. van
voorraad onbekend
€ 32,50
1 Petrus / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
voorraad onbekend
€ 32,50
Efeziers / druk 1 Floor, L.
voorraad onbekend
€ 32,50
voorraad onbekend
€ 28,50