Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

C.H. Spurgeon

De boeken met preken de Bijbelse dagboeken van Spurgeon zijn verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel.nl

Charles Haddon (C.H.) Spurgeon (1834-1892) werd de Prins der predikers genoemd. Hij was bekend door een enorme werklust en heeft in zijn leven voor meer dan 10 miljoen mensen gepreekt. Als Engelse Baptistenpredikant (met een calvinistische theologie) heeft hij gediend op meerdere plaatsen. Meest bekend is De Metropolitan Tabernacle en Spurgeon's College, die beiden nog steeds in Londen bestaan.

Charles Spurgeon preekte gemiddeld elke week tien keer en deed dit meestal van een beperkt aantal notities. Zijn preken werden afgedrukt in kranten en zijn boeken werden miljoenen keren gedrukt. Als prediker was hij tegen de slavernij, hoewel de Amerikaanse kranten en drukkers die zijn preken verspreiden, dit uit zijn preken en artikelen filterden.

In 1865 werden per week 25.000 van zijn preken verkocht. Ondanks dat hij buitengewoon veel mensen aansprak ging zijn leven niet over rozen. Zijn vrouw Susannah werd op haar 33e invalide en kon zelden een dienst van hem bijwonen. Zelf leed hij onder depressies en was dan tot weinig in staat.

De boeken met preken van Charles Spurgeon of zijn Bijbelse dagboeken zijn online verkrijgbaar bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

Door genade alleen

Door genade alleen bevat voor iedere dag een kort, aansprekend stukje om over na te denken, uit de preken van Engelse prediker Charles Spurgeon. Daardoor kan het gebruikt worden als Bijbels dagboek.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) stond in de traditie van Reformatie en Puritanisme. Hij wist op een indringende en aansprekende manier zijn vele hoorders en lezers met Gods Woord te bereiken. De boodschap die hij bracht kenmerkte zich door een ruim Evangelie voor de grootste der zondaren. Voor Gods kinderen had hij vaak een onderwijzend en opwekkend woord. Spurgeon leerde steeds uitdrukkelijk dat mensen slechts zalig worden door genade alleen.

Door genade alleen is samengesteld door J. Versloot.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een van Engelands bekendste predikers. Regelmatig preekte hij voor menigten van meer dan tienduizend mensen. Hij stond in de traditie van de reformatoren en de puriteinen.

Door genade alleen Spurgeon
€ 17,50
voorraad onbekend
Stromen van liefde

Stromen van liefde bevat 180 stukjes uit het werk van Charles Haddon Spurgeon, de bekende opwekkingsprediker. Een fraai inspirerend Bijbels dagboek geschikt voor een periode.

Gun jezelf een moment op de dag om te bezinnen en je ziel te verfrissen met deze korte en krachtige overdenkingen uit de klassieke werken van Charles Spurgeon. Elke dag bestaat uit drie elementen: een Bijbeltekst, een overdenking en een gebed.

Stromen van liefde is een mooi uitgevoerd, hardcover dagboek met 180 stukjes. De korte overdenkingen bieden wijsheid en bemoediging voor het leven van alle dag.

Stromen van liefde Spurgeon, C.H.
€ 21,99
voorraad onbekend
Woorden voor elke dag
Woorden voor elke dag Spurgeon
€ 12,95
voorraad onbekend
Stille tijd voor vrouwen (dagboek)

Stille tijd voor vrouwen is een mooi Bijbels dagboek met praktische lessen door C.H. Spurgeon, speciaal gericht op vrouwen. Het dagboek is samengesteld door mevr. J. Kranendonk-Gijssen

Elke dag even stil zijn met de Schrift ... Daarbij is dit Bijbelse dagboek dat is samengesteld uit de werken van de bekende predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) een goede hulp. Hij had de gave om de boodschap van Gods Woord heel dichtbij te brengen.

In dit dagboek kijkt Spurgeon naar het leven van alleenstaanden, echtgenotes, vrouwen zonder kinderen, moeders, weduwen, zieke vrouwen, enzovoort. Het betreft vrouwen uit de Bijbel én ontmoetingen in het pastoraat. Vrouwen die dit dagboek ter hand nemen zullen zichzelf in de vele 'nadenkmomentjes' zeker herkennen. Ik hoorde eens van een arme vrouw, die haar deur op slot had gedaan. Toen ze geklop hoorde, deed ze of ze niet thuis was. Haar dominee ontmoette haar kort daarop en zei: 'Ik ben pas bij u langs geweest. Ik wilde u wat hulp verlenen maar niemand deed de deur open.' 'O', zei ze, 'wat spijt me dat ontzettend! Ik dacht dat de huisbaas om de huur kwam.' Ze hield haar weldoener buiten omdat ze hem voor haar schuldeiser aanzag. De Heere komt tot u met het Evangelie. En wat doet u? Doet u de deur van uw hart voor Hem op slot? O, wijs Christus' liefde toch niet af!

Stille tijd voor vrouwen (dagboek) Spurgeon, C.H.
€ 19,95
voorraad onbekend
Aller oog zal Hem zien
Aller oog zal Hem zien Spurgeon
€ 8,95
voorraad onbekend
Spurgeons depressies

Troost en bemoediging vanuit de ervaringen van C.H. Spurgeon met depressiviteit.

Als een christen worstelt met zwaarmoedigheid stapelen de vragen zich op. En meer dan eens voegt het onbegrip van medechristenen zich daarbij. Want wat is nou heerlijker dan te mogen weten dat Christus voor je stierf?

Dat het soms ingewikkelder ligt, zien we in het leven van Spurgeon. Ook hij had vaak te kampen met depressieve gevoelens. Dit boek wil een leidraad zijn om depressiviteit een plek te geven, zowel voor wie het betreft als voor de omstanders.

En het zou niet over Spurgeon gaan als het niet de hoop zou bieden dat Gods beloften in Jezus Christus toch waar zijn.

Dit boek verscheen eerder in Amerika onder de titel Spurgeon's Sorrows en oogstte daar veel positieve recensies en reviews. Zo kreeg het 4,6 van de 5 sterren op Amazon.com.

Klik hier om een interview met de auteur te lezen (Engels).

Zack Eswine is predikant in Saint Louis Missouri en docent homiletiek aan het Covenant Theological Seminary.

Spurgeons depressies Eswine, Zack
€ 6,95
voorraad onbekend
Spurgeon een spelbreker
Spurgeon een spelbreker Sluijs
€ 19,90
voorraad onbekend
Een tafel in de wildernis
Een tafel in de wildernis Spurgeon, Susannah
€ 10,90
voorraad onbekend
Gods beloften voor elke dag

Elke dag een belofte: Elk Woord van God, schrijft Charles H. Spurgeon, is als een cheque. Het is niet de bedoeling dat je die alleen maar leest, bewondert en dan vergeet. Je moet ermee naar de bank om je handtekening onder de cheque te zetten en het geld in ontvangst te nemen.

In dit dagboek schrijft Spurgeon elke dag over één tekst uit het Woord van God. Je mag er dagelijks mee naar God gaan, in een vast vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft. Dit is een nieuwe heruitgave van het veel gelezen dagboek 'Het chequeboek van de bank des geloofs'. 'Gods Woord voor elke dag' is aangepast aan hedendaags taalgebruik, zodat elke generatie elke dag een stuk uit Gods Woord ontdekt en hier dagelijks mee naar God toe gaat.

Gods beloften voor elke dag Spurgeon, C.H.
€ 17,99
voorraad onbekend
Hemel of hel
Hemel of hel Spurgeon
€ 8,45
voorraad onbekend
Leven in God
Leven in God Spurgeon, C.H.
€ 8,45
voorraad onbekend
Toevlucht onder Zijn vleugels

Het boek Toevlucht onder Zijn vleugels van C.H. Spurgeon bevat 5 preken van deze bekende opwekkingsprediker die velen tot zegen is geweest.

In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakheid kent en daarom bij Hem schuilt, zal daar de gemeenschap met God ervaren en vergeving en vrede ontvangen. We kunnen hier zeker van zijn, omdat Hij ons dat in Zijn Woord zo vaak heeft beloofd. 'Waarom twijfelt u dan nog? Hij is immers een trouwe Helper voor allen die hun vertrouwen op Hem stellen.'

Spurgeon waarschuwt ook dat Gods nodiging niet vrijblijvend is. Ernstig wijst hij ons erop dat voor velen het woord van Jezus geldt dat ze niet hebben gewild. Daarom roept Spurgeon ons op: 'Ik smeek u, vlucht naar de schaduw van het kruis van Christus.'

Dit boek is vertaald door Kees de Wildt en bevat niet eerder in het Nederlands beschikbaar materiaal.

Toevlucht onder Zijn vleugels Spurgeon, C. H.
€ 8,50
voorraad onbekend
Woorden van opwekking
Woorden van opwekking Spurgeon, C.H.
€ 9,75
voorraad onbekend
Woorden van troost
Woorden van troost Spurgeon, C.H.
€ 9,95
voorraad onbekend
Hij schenkt mij hulp

Spurgeon wist uit eigen ervaring van moeite en verdriet op de levensweg. Daardoor juist kon hij van binnenuit woorden van bemoediging spreken. Hij deed dat in bewogen woorden, recht uit zijn hart. Op een heldere manier laat hij bijbels licht schijnen voor hen die het moeilijk hebben.

Hij schenkt mij hulp Spurgeon, C.H.
€ 12,50
voorraad onbekend
Rondom de enge poort
Rondom de enge poort Spurgeon, C.H.
€ 10,95
voorraad onbekend
Uit de diepten roep ik tot U

Overdenkingen van C.H. Spurgeon over verdriet en bemoediging.

Charles Spurgeon en zijn vrouw Susannah hebben allerlei vormen van lijden doorgemaakt. In de overdenkingen in dit boek behandelt Spurgeon vele soorten van verdriet en depressie vanuit hun persoonlijke ervaring.

Spurgeon biedt pastorale hulp in het omgaan met verdriet door te wijzen op de enige Redder en Helper. Er is hoop voor gebrokenen van hart.

Dit boek maakt deel uit van de serie C.H. Spurgeon Klassiekers. Ander deel is deze serie is Verblijdt u altijd in de Heere.

Uit de diepten roep ik tot U Spurgeon, C.H.
€ 15,50
voorraad onbekend
Wees bereid
Wees bereid Spurgeon, C.H.
€ 13,95
voorraad onbekend
Wijsheid uit het spreukenboek
Wijsheid uit het spreukenboek Spurgeon, C.H.
€ 8,45
voorraad onbekend
Zeven wonderen van genade

Spurgeon schreef met zeven wonderen van Genade over mensen die diep gevallen zijn en door God werden opgericht.

Wat Gods reddende genade in het leven van diepgevallen zondaren vermag, dat is het centrale thema van dit boek. Spurgeon illustreert dit aan de hand van zeven aansprekende voorbeelden uit de Bijbel:

* koning Manasse,
* de boetvaardige zondares,
* de moordenaar aan het kruis,
* Saulus van Tarsus,
* de stokbewaarder te Filippi en
* Onesimus.

Ten slotte schrijft hij over 'het grootste wonder'. Dat zijn degenen die 'alleen overgebleven zijn' om Christus, het Lam van God, te volgen, waar Het ook heengaat.

Zeven wonderen van genade Spurgeon, C.H.
€ 8,50
voorraad onbekend