Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

David Pawson

David Pawson was auteur van veel boeken over de Bijbel, waaronder Sleutels tot de Bijbel.

J. David Pawson (1930 – 2020) was een Britse christelijke schrijver en spreker en werkte als legerpredikant en later als Baptistenvoorganger. Van zijn hand verschenen veel boeken en studies over de Bijbel.

Als voorganger bouwde hij onder evangelische en charismatische christenen de naam op van een Bijbelkenner. Zijn kerk in Surrey was bij zijn vertrek in 1979 uitgegroeid tot de grootste baptistenkerk in Groot-Brittannië. Pawson was een veelgevraagd spreker, zowel in eigen land, als daarbuiten (met name Australië, Israël en de Verenigde Staten). In Nederland sprak Pawson verschillende malen op de drukbezochte conferentie 'Opwekking' met Pinksteren, laatstelijk in 2014.

In een van zijn eerste gemeentes besloot hij om samen met de gemeente de hele Bijbel in een tijd van tien jaar door te gaan lezen. Iedere dienst werd een hoofdstuk behandeld. De uitwerking van deze systematische 'belichting' van de Bijbel was dat er een echte honger naar Gods Woord ontstond. Van heinde en verre kwamen er mensen luisteren naar deze preken van Pawson, en opnames van de preken werden over de hele wereld beluisterd. Dit leidde ertoe dat hij zich vanaf 1979 volledig ging richten op Bijbel­onderwijs als bediening.

De boeken van David Pawson kunt u online kopen bij de christelijke webshop van Ichthusboekhandel.nl of kom langs in één van de Ichthuswinkels.

De sleutels tot de Bijbel

David Pawson was een gewaardeerde, internationaal bekende bijbelleraar en spreker. In zijn belangrijkste boek 'Sleutels tot de Bijbel' maakt hij ons deelgenoot van zijn diepgaand inzicht in de Bijbel, zoals hij dat door de jaren heen heeft verworven. Op gedegen wijze reikt hij de lezer sleutels aan om de betekenis van de Bijbelse gebeurtenissen te kunnen begrijpen. Zijn begrijpelijke manier van vertellen maakt dat dit boek een enorme waarde heeft voor het leven van iedere christen van nu.

'Sleutels tot de Bijbel' geeft een helder overzicht van de grandioze opbouw van de relatie van God met Zijn volk door de eeuwen heen. Pawson heeft bij zijn bespreking van de Bijbel niet voor een vers-voor-vers-methode gekozen en hij raadt steeds aan om een Bijbelboek eerst eens in z'n geheel door te lezen. Hij wil met dit boek een reëel begrip overbrengen van het hele verloop van de Bijbelse geschiedenis. Daartoe voegt hij aan de Bijbelse feiten ook culturele en historische elementen toe om de Bijbelse geschriften beter in hun context te kunnen plaatsen. Bij elk Bijbelboek legt hij verbanden naar het grote geheel; hij zet joodse en 'heidense' denkrichtingen naast elkaar en analyseert wat de betekenis daarvan is voor het leven in onze tijd.

Vanaf de schepping tot aan de wederkomst - via de opkomst van Israël als zelfstandig volk van God, de geboorte van Jezus, Zijn dood en opstanding en de brieven aan de eerste christengemeenten - 'Sleutels tot de Bijbel' is van het begin tot het einde een boeiend en onmisbaar handboek voor ieder die ernaar verlangt Gods Woord beter te begrijpen.

De sleutels tot de Bijbel Pawson, David
€ 23,15
voorraad onbekend
Toelichting op de brief aan de Romeinen

De Brief aan de Romeinen is een uitleg door David Pawson van dit bijzondere Bijbelboek. Paulus schreef zijn langste brief aan een gemeente die hij niet zelf gesticht heeft en feitelijk ook nooit bezocht.

De verklaring hiervoor ligt in haar geschiedenis. De gemeente zit midden in een crisis. Hoewel ze oorspronkelijk uit Joden bestaat , trekt ze al snel heidenen aan. Als alle Joden Rome moeten verlaten, blijft er een gemeente uit de heidenen over.

In die periode raakt de vervangingstheologie in zwang. God zou de Joden hebben afgewezen en de christelijke gemeente hebben aangewezen als uitverkoren volk. Dat veroorzaakt een groot conflict als de Joden naar Rome mogen terugkeren en weer deel willen uitmaken van de gemeente daar.

In zijn reactie probeert Paulus aan te tonen hoeveel de Joden en heidenen gemeen hebben. Hij smeekt de Romeinse gelovigen uit de heiden hun Joodse broeders van harte te verwelkomen.

Dit grote thema vormt rode draad door de brief. Pawson plaatst Paulus onderwijs niet alleen in een historisch kader, maar laat ook de juiste essentiële begrippen zien van fundamentele geloofsthema's zoals zonde, redding, vlees en Geest voor christenen anno nu.

Het boek bevat studievragen waardoor het bijzonder geschikt is voor huiskringen en Bijbelstudiegroepen.

David Pawson was een geliefd Bijbelleraar en schrijver. Hij reisde jaren lang over de gehele wereld om mensen te onderwijzen uit Gods Woord. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald.

Toelichting op de brief aan de Romeinen Pawson, David
€ 14,95
voorraad onbekend
Toelichting op het Evangelie van Marcus

In de serie Toelichting van David Pawson komt het Evangelie van Markus aan bod. Een heldere uitleg van het Bijbelboek

Een onbekende jongeman van dertig jaar geeft zijn baan in een timmerbedrijf op en begint aan een nieuwe carrière als rondreizende prediker en genezer. Al snel is Hij geliefd bij het grote publiek. Zijn populariteit kent geen grenzen.

Dat brengt Hem in aanvaring met de religieuze leiders van Zijn dagen, en daarna met de politieke autoriteiten. Amper drie jaar later wordt Hij ter dood veroordeeld als een gevaarlijke misdadiger. Betekent dat het einde van het verhaal? Integendeel! Drie dagen later blijkt dat Zijn lichaam uit het graf is verdwenen. Het is het begin van een opmerkelijk verhaal.

De evangelist Marcus doet in zijn Evangelie in volle vaart verslag van het leven van deze timmerman uit Nazareth, Jezus Christus. Hij vertelt het goede nieuws, en hoe het christendom is ontstaan. In dit boek neemt David Pawson de lezer mee vanuit zijn passie voor en grondige kennis van de Bijbel mee op ontdekkingsreis. Hij diept onverwachte schatten op, die ook vandaag de dag nog verrassend actueel en relevant zijn. De studievragen bieden stof tot napraten en en -denken, zowel voor persoonlijk gebruik als in een groep.

Het Evangelie van Marcus is de eerste uitgave in de serie 'Unlocking the New Testament' waarin Pawson de lezer vertrouwd maakt met de rijkdommen van het Nieuwe Testament.

David Pawson was een geliefd Bijbelleraar en schrijver, en reisde over de hele wereld om mensen te onderwijzen uit Gods Woord. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald, en uitgegeven door Stichting Opwekkingslectuur

Toelichting op het Evangelie van Marcus Pawson, David
€ 14,95
voorraad onbekend
Toelichting op Evangelie van Johannes

David Pawson geeft in zijn boek: Evangelie van Johannes een diepgaande uitleg van dit Bijbelboek. Van de vier evangelisten schrijft Johannes een opmerkelijk Evangelie, dat zich onderscheidt van de andere drie.

Het weerspiegelt de unieke inzichten van de man die het dichtst bij Jezus stond. Het benadrukt dat het niet alleen belangrijk is te weten wát Jezus deed, maar voor al ook wie Hij wás! Het laat zien hoe bezorgd Johannes was over de valse leringen die opgeld deden waardoor gelovigen op een dwaalspoor werden gebracht. Vragen die speelden waren toen o.a. wat nu Jezus ware identiteit was en de betrouwbaarheid van zijn aanspraken.

Johannes wilde dat gelovigen er absoluut van overtuigd waren dat ooggetuigen, de woorden van Jezus en zijn verbazingwekkende wonderen allemaal wezen naar die Ene, die - in het vlees - waarlijk God was. Centraal is de diepe overtuiging van Johannes dat Jezus was wie Hij beweerde te zijn: De Zoon van God. Het bewijs voor die aanspraak levert Johannes dan ook bladzijde na bladzijde.

David Pawson wordt met zijn heldere exegese en compromisloze trouw aan Gods Woord alom beschouwd en gewaardeerd als betrouwbare Bijbelleraar. Hij is een begenadigd spreker en schrijver die de Bijbel toegankelijk maakt waarbij hij lastige thema's niet uit de weg gaat. Zijn klassieker Sleutels tot de Bijbel (Opwekkingslectuur, 2007) waarin hij een inleiding schrijft op alle boeken uit de Bijbel, is inmiddels bijna 22.000 keer over de toonbank gegaan.

Toelichting op Evangelie van Johannes Pawson, David
€ 14,95
voorraad onbekend
Toelichting op de brief aan de Galaten

Een toelichting op de brief aan de Galaten door David Pawson geeft inzicht in de verhouding wet en genade, wat het centrale thema is in het Bijbelboek Galaten.

Paulus probeert de gemeente die hij heeft gesticht en liefheeft, te behoeden voor een fatale fout en schrijft een alarmerende brief. David Pawson plaatst Paulus' woorden en waarschuwing in een waarheidsgetrouw, verhelderend perspectief. Daarbij put hij uit zijn grondige kennis van de Bijbel, en van de culturele, sociale en historische feiten uit de tijd waarin deze brief is geschreven. Op unieke wijze parafraseert hij de grondtekst om aan te tonen hoe gepassioneerd Paulus de gemeente oproept om zich - na hun goede start - niet weer een slavenjuk te laten opleggen. Tegelijkertijd is Paulus' oproep een aansporing voor christenen nu. Want de neiging ons behoud te willen 'verdienen' is van alle tijden!

David Pawson wordt met zijn heldere exegese en compromisloze trouw aan Gods Woord alom beschouwd en gewaardeerd als betrouwbare Bijbelleraar. Hij is een begenadigd spreker en schrijver die de Bijbel toegankelijk maakt waarbij hij lastige thema's niet uit de weg gaat. Zijn klassieker Sleutels tot de Bijbel (Opwekkingslectuur, 2007) waarin hij een inleiding schrijft op alle boeken uit de Bijbel, is inmiddels bijna 22.000 keer over de toonbank gegaan.

Toelichting op de brief aan de Galaten Pawson, David
€ 14,95
voorraad onbekend
Weg naar de hel

David Pawson schreef met het boek, De weg naar de Hel, inzichtgevend boek over wat de Bijbel daadwerkelijk zegt over het eeuwig oordeel en de straf op de zonde.

De hel is het meest aanstootgevende en minst aanvaardbare onderdeel van de christelijke leer. Wij proberen er geen aandacht aan te schenken maar daarmee zijn we er nog niet van af. Het is beter de waarheid onder ogen te zien, zelfs al doet zij pijn. Wat Christus hierover heeft gezegd, was grotendeels bestemd voor zijn volgelingen, toch komt het onderwerp in de huidige prediking amper aan de orde.'
Aldus David Pawson, die de traditionele opvatting over de hel verdedigt tegenover twee alternatieve gedachten die in onze tijd opgeld doen: het 'universalisme' en de leer van de 'verdelging'. Hij laat zien dat de aloude gedachte over de hel als een onophoudelijke kwelling volop bijbels is, en hij onderbouwt dat met enkele diepgaande bijbelstudies over controversiele passages.
'Niet alleen de hemel, maar ook de hel is een realiteit,' zo stelt hij. 'Ik ben ervan overtuigd dat het voor de gemeente van Christus van vitaal belang is deze waarheid uit de vergeethoek te halen.'

David Pawson is een bijbelleraar die in Groot-Brittanie en in tal van andere landen onderwijs geeft. Een aantal van zijn boeken is in het Nederlands verschenen: 'Wanneer Jezus terugkomt', 'Jezus doopt in een heilige Geest', 'Woord en Geest', 'De normale christelijke geboorte' en 'De uitdaging van de islam voor christenen'.

Weg naar de hel Pawson, D.
€ 9,95
voorraad onbekend
Jesaja een ontdekkingsreis

Jesaja een ontdekkingsreis door David Pawson is een bondige toelichting op dit Bijbelboek, wat vaak het vijfde Evangelie genoemd wordt.

Het Bijbelboek Jesaja spreekt tot de verbeelding. In de ene profetie na de andere wordt door Jesaja gesproken , gericht tot het volk Israël. Woorden vol beloften - woorden van correctie; prachtige teksten die gemakkelijk toepasbaar zijn maar ook moeilijke gedeelten die juist vragen oproepen.

Om die woorden in hun juiste context te kunnen plaatsen en op waarde te kunnen schatten, is een gids onmisbaar. David Pawson, bekend bijbelleraar, neemt je als lezer mee op deze ontdekkingsreis en maakt je vertrouwd met de geestelijke leefwereld van Jesaja.

Op de hem kenmerkende unieke wijze legt hij de verbinding tussen de ene Jesaja wiens naam dezelfde betekenis heeft en bijna precies hetzelfde gespeld wordt: 'Jesjoea', 'de HEER verlost'. Langs deze rode draad ontrafelt hij niet alleen de betekenis van de woorden voor het volk van toen, maar ook voor de gelovigen nu in hun dagelijkse wandel met God..

Jesaja een ontdekkingsreis Pawson, David
€ 14,95
voorraad onbekend
Normale christelyke geboorte
Normale christelyke geboorte Pawson
€ 9,95
voorraad onbekend
Natuurrampen

In dit 2-in-1 boek van David Pawson staan twee indringende vragen 'Natuurrampen - waarom staat God ze toe?' en 'Is Johannes 3:16 het evangelie?' centraal.

Op de hem zo kenmerkende gedegen manier analyseert David Pawson tot in de finesses wat de exacte vraagstelling is, om van daaruit antwoorden vanuit de Bijbel te formuleren. Daarbij staat hij uitgebreid stil bij de fundamentele vraag wie God is, hoe Zijn karakter is en wat eigenlijk ons beeld van God is.

In 'Natuurrampen' komen vragen aan bod als: Gods schuld?, Hebben christenen het antwoord?, Hebben wij natuurrampen verdiend? en Komt er ooit een einde aan? 'Johannes 3:16' bevat een indringende studie van de exacte betekenis van de woorden in dit vers en plaatst de tekst in de grotere context waarin het in de Bijbel opgenomen is.

De studies zijn gebaseerd op een serie lezingen die Pawson heeft gehouden.

Natuurrampen Pawson, David
€ 9,95
voorraad onbekend