Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Debat schepping of evolutie

Het debat over de vragen rond schepping en evolutie blijft al generaties de gemoederen bezig houden door verschillende elkaar op onderdelen tegensprekende boeken die in de afgelopen periode verschenen. Waar de één overtuigd is van de schepping in zes dagen, volgen anderen het denken van Darwin over evolutie. Daarbij komen boeken ter sprake over Intelligent design, het creationisme en de verbinding theologie en evolutionair denken, zoals bij theïstische evolutie.

Voor Ichthusboekhandel is juist dan een rol weggelegd om de relevante boeken over het thema schepping versus evolutie te ordenen en beschikbaar te maken en onze bezoekers te helpen om hen zelf goede keuzes te kunnen laten maken.

Boeken over het thema schepping of evolutie ontdekken om je beter te oriënteren? Ga naar Ichthusboekhandel voor een brede sortering en een snelle levering. Onderstaand een actueel overzicht.

Boeken over Christelijke apologetiek in het algemeen.

17 artikelen
pagina 1 van 2
Gedoofd licht

Gedoofd licht, het nieuwste boek van Dr. A.A.A. Prosman gaat over de discussie rond schepping en evolutie en legt in de uitwerking een relatie met het thema secularisatie.

De laatste jaren bevinden we ons midden in een discussie over de schepping. De vragen rond milieu, klimaatverandering en evolutie houden velen bezig. Opnieuw dringt daarmee de betekenis van de schepping tot ons door. Toch blijft het een enigszins beperkte discussie, omdat de fundamentele vraag zich opdringt hoe de schepping zich verhoudt tot de zin van ons leven. Wat houdt ons in ons dagelijks leven overeind? Wat maakt het leven zinvol? Wat geeft mij de moed om 's morgens uit mijn bed te stappen?

De vraag naar de zin van mijn leven, is overigens een moderne vraag die voorheen niet zo gesteld werd. De algemene visie op de schepping was tot ongeveer het jaar 1500 vrij standaard. God schiep de wereld en gaf de mens daarin een plek. Het kernwoord gedurende al die eeuwen was harmonie. God, mens en wereld vormen een eenheid. Zo was ons leven opgenomen in een alomvattend, zinvol verband. Deze eenheid kennen wij niet meer. Het leven is gefragmentariseerd. God en wereld kwamen tegenover elkaar te staan, met als gevolg dat de mens verbannen werd uit dit zinvolle verband. Voortaan moet hij stukje bij beetje de zin van zijn leven ontdekken. Dit is de kern van de secularisatie waarmee de westerse wereld op dit moment te maken heeft.

De vraag komt in het boek aan de orde of kerk en theologie adequaat gereageerd hebben op deze verandering. Een andere vraag is die naar de ziel. In de Bijbel wordt de ziel talloze keren genoemd. Toch is dit woord geheel in onbruik geraakt. Wat wordt met de ziel bedoeld en wat is de relatie met God en de schepping? De geschiedenis van de ziel wordt beschreven vanaf de Griekse Oudheid tot op heden en verbonden met de vraag naar de zin van ons bestaan in deze wereld.

Ad Prosman (1948) was als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland werkzaam in verschillende hervormde gemeenten en was ook enkele jaren legerpredikant. Na zijn promotie in 2007 over het nihilisme van Friedrich Nietzsche (Geloven na Nietzsche. Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie), schreef hij o.a. De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Boekencentrum).

Gedoofd licht Prosman, Ad
€ 19,95
voorraad onbekend
Oer, Gods grote verhaal

Oer, Gods grote verhaal is geschreven door Corien Oranje, Gijsbert van de Brink en Cees Dekker. Het boek wil op een nieuwe manier het scheppingsverhaal vertellen vanuit het perspectief van de theorie van de evolutie.

Oer begint met een fascinerende hervertelling van het scheppingsverhaal. Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de oerknal ontstaat en door de ruimte vliegt, neemt de lezer mee op een duizelingwekkende reis door de tijd, van oerknal tot de evolutie van het leven tot de dagen van Jezus en het leven van nu. Proton maakt vol verwondering mee hoe de Schepper de ruimte en tijd instelt, wetten in gang zet, licht schept, geluid en kleur. Hoe Hij ervoor zorgt dat de planeet aarde een veilig huis wordt voor de mens en hoe bijzonder het is dat God zelf op een dag in de persoon van Jezus zijn schepping instapt. De drie auteurs vullen elkaar naadloos aan: Corien Oranje is de verteller, Gijsbert van den Brink is theoloog en Cees Dekker is wetenschapper. Samen vertellen zij het grote verhaal van Gods schepping op een nieuwe, frisse manier, die recht doet aan wetenschappelijke bevindingen én aan de Bijbel. Leest als een spannende roman!

Dit boek laat zien dat het aanvaarden van de evolutietheorie op een natuurlijke manier kan samengaan met geloven in de schepping door God en de opstanding van Jezus. Het neemt de lezer mee door een tijd en ruimte die nauwelijks te bevatten is en maakt een theorie die 14 miljard jaar omspant, inzichtelijk en leesbaar. Van harte aanbevolen!

- Andries Knevel -

Oer, Gods grote verhaal Oranje/Dekker
€ 14,99
voorraad onbekend
Woord en wetenschap

Prof. Marc de Vries gaat samen met de broers Piet en Wim de Vries (geen familie) op zoek naar de verhouding tussen het Woord en de wetenschap. Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat immers ook (misschien wel vooral) over de belangrijke vragen rond het gezag van de Bijbel en over de (spannende) relatie tussen geloof en wetenschap.

Die verhouding raakt overigens niet alleen de vragen rond de eerste hoofdstukken van de Bijbel maar stelt ook de vraag hoe je in allerlei wetenschappelijke discussies het gezag van de Bijbel laat prevaleren. Dit boek wil daarbij helpen.

De drie auteurs behandelen vanuit verschillende invalshoeken (wetenschapfilosofie en theologie) belangrijke vragen waar niet alleen studenten maar ook betrokken gemeenteleden mee te maken krijgen.

Woord en wetenschap Vries, P., M.J. en W. de
€ 15,95
voorraad onbekend
Reformed Theology &  Evolutionary Theory

The book of Prof. Dr. Gijsbert van de Brink, Reformed Theology and evolutionary Theory is a theologically serious treatment of the challenges that evolutionary thinking poses for traditionally orthodox Christian faith

Many books aim to help beginners explore whether or not evolutionary science is compatible with Christian faith. This one probes more deeply to ask: What do we learn from modern evolutionary science about key issues that are of special theological concern? And what does Christian theology, especially in its Reformed expressions, say about those same key issues?

Noted theologian Gijsbert van den Brink begins by describing the layers of meaning in the phrase "evolutionary theory" and exploring the question of how to interpret the Bible with regard to science. He then works through five key areas of potential conflict between evolutionary theory and Christian faith, thus covering all relevant issues, spelling out scientific findings and analyzing Christian doctrinal concerns. His conclusion: although some traditional doctrinal interpretations must be adjusted, evolutionary science is no obstacle to classical Christian faith.

Gijsbert van den Brink is Professor for Theology and Science at the Faculty of Theology, VU University Amsterdam, and is an ordained minister in the Protestant Church in the Netherlands. He is author of Philosophy of Science for Theologians and coauthor, with Cornelis van der Kooi, of Christian Dogmatics.

A Dutch version of this book was published as: En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Utrecht: Boekencentrum, 2017; 5th edition 2018). This Dutch counterpart is based on a translation and adaptation of the English text.

Table of Contents

Introduction

Chapter 1 Reformed Theology: Distinctive Commitments and Concerns
1.1 Introduction
1.2 Some Common Misunderstandings
1.3 Endless Plurality?
1.4 The Reformed Theological Stance
1.5 Reformed Theology and the Natural World
1.6 Seeking the Honeycomb in the Lion's Mouth

Chapter 2 Evolutionary Theory: A Layered Concept
2.1 Varieties of Evolution: Terminological Clarifications
2.2 Gradualism
2.3 Common Descent
2.4 Universal Natural Selection
2.5 What If It Is True?

Chapter 3 Evolution and the Interpretation of Scripture
3.1 The Bible and Modern Science
3.2 The Search for Harmony: Concordism
3.3 Beyond Category Mistakes: Perspectivism
3.4 Where Science and Christianity Overlap: History
3.5 In Search of Cocceians

Chapter 4 Animal Suffering and the Goodness of God
4.1 Gradualism and the Fate of Animals
4.2 The Appreciation of Animals in the Bible
4.3 Is There a Problem at All? Neo-Cartesianism
4.4 The Cosmic Fall Theory: Animal Suffering and Human Sin
4.5 Animal Suffering as Part of God's Plan
4.6 Animal Suffering and the Demonic
4.7 Evaluation

Chapter 5 Common Descent and Theological Anthropology
5.1 Introduction
5.2 A Reformed Concern?
5.3 Human Dignity and the Challenge of Evolution
5.4 Animals in the Image of God?
5.5 Human Uniqueness as a Theological Category
5.6 Why We Are Still Special

Chapter 6 Evolution and Covenantal Theology: Adam and the Fall, Original Sin and Salvation
6.1 The Covenant as a Reformed Key Concept
6.2 The Scientific Story of Human Origins
6.3 Genesis 2-3 and the Historical Adam
6.4 The Fall: Biblical and Theological Backgrounds
6.5 The Fall and Original Sin in an Evolutionary Context
6.6 Human Death as the Wages of Sin
6.7 The Scope of the Christian Message of Salvation

Chapter 7 Natural Selection and Divine Providence
7.1 Introduction
7.2 High Stakes: Divine Guidance or a Purposeless Universe
7.3 Evolution, Chance, and Teleology in the Past
7.4 Evolution, Chance, and Teleology Today
7.5 Beyond Compatibility: Convergence and Consonance
7.6 Conclusion: Consonance instead of Conflict

Chapter 8 Morality, the Cognitive Science of Religion, and Revelation
8.1 Biological, Social, and Cultural Evolution
8.2 The Evolution of Morality and Theological Ethics
8.3 The Cognitive Science of Religion
8.4 A Panoply of Theories: Religion as Byproduct or as Adaptation
8.5 Revelation Debunked?
8.6 Conclusion

Chapter 9 Any Other Business?

Reformed Theology & Evolutionary Theory Brink, dr. Gijsbert v.d.
€ 39,95
voorraad onbekend
En de aarde bracht voort

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het orthodox christelijk geloof? Voor mijn geloof?

In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit?

Gijsbert van den Brink wil christenen met dit boek de vragen en de antwoorden helpen ontdekken over of en hoe orthodox geloven en evolutie zouden kunnen samengaan.

Volgens veel mensen, zowel gelovigen als atheïsten, zijn christelijk geloof en evolutietheorie als water en vuur: men kan ze niet beide onderschrijven, maar moet kiezen. In dit boek wordt nagegaan of dit klopt. Na enkele inleidende hoofdstukken waarin hij het evolutiedebat in zijn culturele en historische context plaatst, analyseert de auteur systematisch welke repercussies de evolutietheorie heeft voor de in het geding zijnde christelijke leerstellingen. In hoeverre moeten klassieke visies op de Bijbel, op de goedheid van God, de theologische antropologie en de zondeval herzien worden? En hoe zit het met de voorzienigheidsleer en met evolutionaire verklaringen van moraal en religie?

De conclusie luidt dat de evolutietheorie ook met orthodoxe versies van het christelijk geloof te verenigen valt.

Ongetwijfeld zal dit boek tot veel discussie aanleiding geven omdat dit controversiële onderwerp een fundamentele benadering vraagt en uitdaagt om diep te doordenken.

En de aarde bracht voort Brink, Gijsbert van den
€ 23,99
voorraad onbekend
En God zag dat het goed was

In het boek: En God zag dat het goed was, gaan 25 auteurs vanuit uit een lopende visie in op de grote vragen rond schepping en evolutie. Ze delen hun christelijke achtergrond en komen tot verrassende en verschillende inzichten.

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is?

In 2017 riep het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink hierover veel verschillende reacties op. Over zijn antwoorden liepen de meningen uiteen, maar over het belang van zijn onderzoeksvraag was iedereen het wel eens. Zijn boek was het startschot van een verdere noodzakelijke bezinning. Die bezinning wordt in dit boek geboden. In En God zag dat het goed was nemen 25 deskundigen de handschoen op en onderzoeken zij op deelgebieden verder hoe een bepaald element uit het christelijk geloof zich nu precies verhoudt tot de evolutietheorie.

Een breed palet aan auteurs behandelt een scala aan vragen op wetenschapsfilosofisch (is de evolutietheorie een wereldbeeld?), exegetisch-hermeneutisch (was Adam een historisch persoon?) en systematisch-theologisch terrein (heeft de evolutietheorie gevolgen voor onze visie op verlossing?). Elke auteur trekt op zijn of haar deelgebied een eigen conclusie.

En God zag dat het goed was brengt de nodige bezinning op christelijk geloof en evolutietheorie verder. De redactie wordt gevormd door theoloog William den Boer, filosoof Rik Peels en bioloog / wetenschapsjournalist René Fransen.

Verder werken mee (alf.):

* Henk Bakker
* Henk van den Belt
* Koert van Bekkum
* Gijsbert van den Brink
* Hans Burger
* Ab Flipse
* Arnold Huijgen
* Marjo Korpel
* Gert Kwakkel
* Almatine Leene
* Ronald Meester
* Michael Mulder
* Stefan Paas
* Mart-Jan Paul
* Eric Peels
* Jeroen de Ridder
* Marcel Sarot
* Benno van den Toren
* Dolf te Velde
* Bert van Veluw
* Wim van Vlastuin
* René van Woudenberg

En God zag dat het goed was
€ 22,99
voorraad onbekend
Genetic Entropy (4th ed.)

The book Genetic Entropy bu author John C. Sanford presents compelling scientific evidence that the genomes of all living creatures are slowly degenerating - due to the accumulation of slightly harmful mutations. This is happening in spite of natural selection.

In this text, John C. Sanford, a retired Cornell professor, shows that the "Primary Axiom"--the foundational evolutionary premise that life is merely the result of mutations and natural selection--is false. He strongly refutes the Darwinian concept that man is just the result of a random and pointless natural process.

The author of this book, Dr. John Sanford, is a Cornell University geneticist. Dr. Sanford has devoted more than 10 years of his life to the study of this specific problem. Arguably, he has examined this problem in greater depth than any other scientist. The evidences that he presents are diverse and compelling. He begins by examining how random mutation and natural selection actually operate, and shows that simple logic demands that genomes must degenerate.

He then makes a historical examination of the relevant field (population genetics), and shows that the best scientists in that field have consistently acknowledged many of the fundamental problems he has uncovered (but they have failed to communicate these problems to the broader scientific community). He then shows, in collaboration with a team of other scientists, that state-of-the-art numerical simulation experiments consistently confirm the problem of genetic degeneration (even given very strong selection and optimal conditions).

Lastly, in collaboration with other scientists, he shows that real biological populations clearly manifest genetic degeneration. Dr. Sanford's findings have enormous implications. His work largely invalidates classic neo-Darwinian theory. The mutation/selection process by itself is not capable of creating the new biological information that is required for creating new life forms. Dr. Sanford shows that not only is mutation/selection incapable of creating our genomes - it can't even preserve our genomes.

As biochemist Dr. Michael Behe of Lehigh University writes in his review of Genetic Entropy, ..".not only does Darwinism not have answers for how information got into the genome, it doesn't even have answers for how it could remain there." Dr. Sanford has coined the term "genetic entropy" to describe this fatal flaw of neo-Darwinian theory. This fundamental problem has been something of a trade-secret within the field of population genetics, with the rest of the world largely being kept in the dark. Fortunately, this book finally discloses this very serious problem, using language that is for the most part accessible to all scholars and students having a basic understanding of biology.

This new edition of Genetic Entropy includes numerous new lines of evidence supporting Dr. Sanford's thesis. Much of this new evidence is from recently published scientific papers that are now part of the scientific literature. Genetic Entropy is a must-read for any thoughtful person who in interested in science.

Dr. Sanford ends his book by asking two questions.

1. if our genome did not actually arise via the accumulation of genetic "word-processing errors" (as is claimed), how did it arise?

2. if our genomes are undergoing relentless degeneration - where can we possibly place our hope for the future?

Genetic Entropy (4th ed.) Sanford, John C
€ 26,95
voorraad onbekend
Darwin Devolves

Michael Behe, the scientist who has been dubbed the "Father of Intelligent Design" and author of the groundbreaking book Darwin's Black Box contends that recent scientific discoveries further disprove Darwinism and strengthen the case for an intelligent creator.

In his controversial bestseller Darwin's Black Box, biochemist Michael Behe challenged Darwin's theory of evolution, arguing that science itself has proven that intelligent design is a better explanation for the origin of life. In Darwin Devolves, Behe advances his argument, presenting new research that offers a startling reconsideration of how Darwin's mechanism works, weakening the theory's validity even more.

A system of natural selection acting on random mutation, evolution can help make something look and act differently. But evolution never creates something organically. Behe contends that Darwinism actually works by a process of devolution—damaging cells in DNA in order to create something new at the lowest biological levels. This is important, he makes clear, because it shows the Darwinian process cannot explain the creation of life itself. "A process that so easily tears down sophisticated machinery is not one which will build complex, functional systems," he writes.

In addition to disputing the methodology of Darwinism and how it conflicts with the concept of creation, Behe reveals that what makes Intelligent Design unique—and right—is that it acknowledges causation. Evolution proposes that organisms living today are descended with modification from organisms that lived in the distant past. But Intelligent Design goes a step further asking, what caused such astounding changes to take place? What is the reason or mechanism for evolution? For Behe, this is what makes Intelligent Design so important.

Darwin Devolves Michael J Behe
€ 28,95
voorraad onbekend
Darwins kaartenhuis

De ervaren journalist Tom Bethell biedt in het boek 'Darwins kaartenhuis' een bondige en toch veelzijdige tocht langs de hoogtepunten van gedachten over de moderne evolutietheorie en de scheppingstheologie. Daarbij wil hij een bijdrage leveren in het debat schepping en evolutie.

De evolutietheorie is naar zijn overtuiging een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden wordt door drogredenen, valse aannames en empirisch bewijs dat op het punt staat in elkaar te storten door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.

Hij onderzoekt de controversen over gemeenschappelijke afstamming, natuurlijke selectie, het fossielenarchief, bio-geografie, informatietheorie, evolutionaire psychologie, kunstmatige intelligentie en de groeiende intelligent design beweging.

Bethells verslag wordt verrijkt door de beschrijving van zijn persoonlijke ontmoetingen met leidende wetenschappers en denkers in het huidige evolutiedebat.

Doelgroep: Geïnteresseerden in het huidige evolutiedebat, studenten en docenten

Darwins kaartenhuis Bethell, Tom
€ 19,95
voorraad onbekend
Wereldwijde vloed

De wereldwijde vloed neemt de lezer mee op een spannende ontdekkingsreis naar de oorsprong van de mensheid. Waar komen wij mensen vandaan? Wie zijn onze verste voorouders? En wat heeft een wereldwijde vloed hiermee te maken?

De ontdekkingsreis die dit boek beschrijft is spannend, omdat de auteur het lef heeft gehad nu eens niet de natuurwetenschap als uitgangspunt te nemen. In dit boek geen verhalen over gefossiliseerde planten en dieren, aardlagen en geologie. Dit boek bekijkt de vroegste geschiedenis van de mensheid door de bril van de volksverhalen en mythologieën van volken van over de gehele wereld. En wat blijkt... deze overleveringen vertonen opvallend veel overeenkomsten met de verhalen die we terugvinden in de Bijbel, in Genesis 1 tot en met 11.

Auteur Tjarko Evenboer laat in dit boek een origineel historisch licht schijnen op het scheppingsverhaal, de zondeval van Adam en Eva, de zondvloed en de toren van Babel. Ook schrijft hij over zaken als het ontstaan van religies, de oorsprong van de indianen en vroege migraties naar Amerika.

Een intrigerend boek dat raakt aan de kern van ons bestaan.

'Dit is één van de meest wonderlijke boeken die ik ooit heb gelezen. Veel puzzelstukjes uit de Bijbel blijken plotseling goed in elkaar te passen en veel vragen worden beantwoord.'

Ben Hobrink, auteur van Moderne wetenschap in de Bijbel

'Eén van de beste boeken die ik in mijn collectie heb, en tevens een overzichtelijk naslagwerk. De schrijver heeft diep gegraven in het verleden en laat op sprankelende wijze het boek Genesis nog duidelijker tot mijn verbeelding spreken.'

Johan Huibers, arkbouwer en auteur van Laat je droom varen

Tjarko Evenboer (1983) is bijbelonderzoeker, ontwerper en cartoonist. Hij groeide op in de achterhoek en woont in Zwolle. Hij studeerde Communicatie in Leeuwarden en begon in 2005 met een studiegenoot een eigen bedrijf in vormgeving en illustratie. De wereldwijde vloed is zijn eerste boek. Het boek heeft ook een eigen site: www.dewereldwijdevloed.nl.

Leesfragment hoofdstuk 1 wereldwijde vloed

Wereldwijde vloed Evenboer, Tjarko
€ 19,95
voorraad onbekend