Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Debat schepping of evolutie

Het debat schepping of evolutie kreeg in de zomer van 2017 een nieuwe impuls door verschillende elkaar op onderdelen tegensprekende boeken.

Voor Ichthusboekhandel is juist dan een rol weggelegd om de relevante boeken over het thema schepping of evolutie beschikbaar te maken en onze bezoekers te helpen om zelf goede keuzes te maken.

Boeken over schepping of evolutie kopen of je eerst beter oriënteren? Ga naar Ichthusboekhandel voor een goed aanbod en een snelle levering.

Boeken over apologetiek in het algemeen

15 artikelen
pagina 1 van 2
Darwin Devolves

Michael Behe, the scientist who has been dubbed the "Father of Intelligent Design" and author of the groundbreaking book Darwin's Black Box contends that recent scientific discoveries further disprove Darwinism and strengthen the case for an intelligent creator.

In his controversial bestseller Darwin's Black Box, biochemist Michael Behe challenged Darwin's theory of evolution, arguing that science itself has proven that intelligent design is a better explanation for the origin of life. In Darwin Devolves, Behe advances his argument, presenting new research that offers a startling reconsideration of how Darwin's mechanism works, weakening the theory's validity even more.

A system of natural selection acting on random mutation, evolution can help make something look and act differently. But evolution never creates something organically. Behe contends that Darwinism actually works by a process of devolution—damaging cells in DNA in order to create something new at the lowest biological levels. This is important, he makes clear, because it shows the Darwinian process cannot explain the creation of life itself. "A process that so easily tears down sophisticated machinery is not one which will build complex, functional systems," he writes.

In addition to disputing the methodology of Darwinism and how it conflicts with the concept of creation, Behe reveals that what makes Intelligent Design unique—and right—is that it acknowledges causation. Evolution proposes that organisms living today are descended with modification from organisms that lived in the distant past. But Intelligent Design goes a step further asking, what caused such astounding changes to take place? What is the reason or mechanism for evolution? For Behe, this is what makes Intelligent Design so important.

Darwin Devolves Michael J Behe
€ 28,95
voorraad onbekend
Gedoofd licht

Gedoofd licht, het nieuwste boek van Dr. A.A.A. Prosman gaat over de schepping in discussie en legt een relatie met secularisatie.

De laatste jaren bevinden we ons midden in een discussie over de schepping. De vragen rond milieu, klimaatverandering en evolutie houden velen bezig. Opnieuw dringt de betekenis van de schepping tot ons door. Toch blijft het een beperkte discussie, omdat de fundamentele vraag zich opdringt hoe de schepping zich verhoudt tot de zin van ons leven. Wat houdt ons in ons dagelijks leven overeind? Wat maakt het leven zinvol? Wat geeft mij de moed om 's morgens uit mijn bed te stappen?

De vraag naar de zin van mijn leven, is een moderne vraag die voorheen niet zo gesteld werd. De algemene visie op de schepping was tot ongeveer het jaar 1500 vrij standaard. God schiep de wereld en gaf de mens daarin een plek. Het kernwoord gedurende al die eeuwen was harmonie. God, mens en wereld vormen een eenheid. Zo was ons leven opgenomen in een alomvattend, zinvol verband. Deze eenheid kennen wij niet meer. Het leven is gefragmentariseerd. God en wereld kwamen tegenover elkaar te staan, met als gevolg dat de mens verbannen werd uit dit zinvolle verband. Voortaan moet hij stukje bij beetje de zin van zijn leven ontdekken. Dit is de kern van de secularisatie waarmee de westerse wereld op dit moment te maken heeft.

De vraag komt aan de orde of kerk en theologie adequaat gereageerd hebben op deze verandering. Een andere vraag is die naar de ziel. In de Bijbel wordt de ziel talloze keren genoemd. Toch is dit woord geheel in onbruik geraakt. Wat wordt met de ziel bedoeld en wat is de relatie met God en de schepping? De geschiedenis van de ziel wordt beschreven vanaf de Griekse Oudheid tot op heden en verbonden met de vraag naar de zin van ons bestaan in deze wereld.

Ad Prosman (1948) was als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland werkzaam in verschillende hervormde gemeenten en was ook enkele jaren legerpredikant. Na zijn promotie in 2007 over het nihilisme van Friedrich Nietzsche (Geloven na Nietzsche. Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie), schreef hij o.a. De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Boekencentrum).

Gedoofd licht Prosman, Ad
€ 19,95
voorraad onbekend
Darwins kaartenhuis

De ervaren journalist Tom Bethell biedt in 'Darwins kaartenhuis' een bondige en toch veelzijdige tocht langs de hoogtepunten van de moderne evolutietheorie.

De evolutietheorie is naar zijn overtuiging een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden wordt door drogredenen, valse aannames en empirisch bewijs dat op het punt staat in elkaar te storten door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.

Hij onderzoekt de controversen over gemeenschappelijke afstamming, natuurlijke selectie, het fossielenarchief, biogeografie, informatietheorie, evolutionaire psychologie, kunstmatige intelligentie en de groeiende intelligent designbeweging.

Bethells verslag wordt verrijkt door de beschrijving van zijn persoonlijke ontmoetingen met leidende wetenschappers en denkers in het huidige evolutiedebat.

Doelgroep: Geïnteresseerden in het huidige evolutiedebat, studenten en docenten

Darwins kaartenhuis Bethell, Tom
€ 19,95
voorraad onbekend
Woord en wetenschap

Prof. Marc de Vries gaat samen met zijn broers op zoek naar de verhouding tussen het Woord en wetenschap. Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat immers ook over de belangrijke vragen rond het gezag van de Bijbel en over de (spannende) relatie tussen geloof en wetenschap.

Die verhouding raakt overigens niet alleen de vragen rond de eerste Bijbelhoofdstukken maar stelt ook de vraag hoe je in allerlei wetenschappelijke discussies het gezag van de Bijbel laat prevaleren. Dit boek wil daarbij helpen.

De drie auteurs behandelen vanuit verschillende invalshoeken (wetenschapfilosofie en theologie) belangrijke vragen waar niet alleen studenten maar ook betrokken gemeenteleden mee te maken krijgen.

Wordt 16 november 2018 verwacht

Woord en wetenschap Vries, P., M.J. en W. de
€ 15,95
voorraad onbekend
En God zag dat het goed was

In het boek: En God zag dat het goed was, gaan 25 auteurs in op de grote vragen rond schepping en evolutie.

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is?

In 2017 riep het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink hierover veel verschillende reacties op. Over zijn antwoorden liepen de meningen uiteen, maar over het belang van zijn onderzoeksvraag was iedereen het wel eens. Zijn boek was het startschot van een verdere noodzakelijke bezinning. Die bezinning wordt in dit boek geboden. In En God zag dat het goed was nemen 25 deskundigen de handschoen op en onderzoeken zij op deelgebieden verder hoe een bepaald element uit het christelijk geloof zich nu precies verhoudt tot de evolutietheorie.

Een breed palet aan auteurs behandelt een scala aan vragen op wetenschapsfilosofisch (is de evolutietheorie een wereldbeeld?), exegetisch-hermeneutisch (was Adam een historisch persoon?) en systematisch-theologisch terrein (heeft de evolutietheorie gevolgen voor onze visie op verlossing?). Elke auteur trekt op zijn of haar deelgebied een eigen conclusie.

En God zag dat het goed was brengt de nodige bezinning op christelijk geloof en evolutietheorie verder. De redactie wordt gevormd door theoloog William den Boer, filosoof Rik Peels en bioloog / wetenschapsjournalist René Fransen.

Verder werken mee (alf.):

* Henk Bakker
* Henk van den Belt
* Koert van Bekkum
* Gijsbert van den Brink
* Hans Burger
* Ab Flipse
* Arnold Huijgen
* Marjo Korpel
* Gert Kwakkel
* Almatine Leene
* Ronald Meester
* Michael Mulder
* Stefan Paas
* Mart-Jan Paul
* Eric Peels
* Jeroen de Ridder
* Marcel Sarot
* Benno van den Toren
* Dolf te Velde
* Bert van Veluw
* Wim van Vlastuin
* René van Woudenberg

En God zag dat het goed was
€ 19,99
voorraad onbekend
Oorsprong

Ariel Roth, schrijft over de Oorsprong. Daarbij ontleed hij vragen zoals: Zijn wetenschap en geloof onverenigbaar? Heeft de moderne wetenschap met haar evolutietheorie het bijbelse scheppingsverhaal terzijde geschoven? Als je het bijbelverhaal accepteert, moet je dan de wetenschap verwerpen?

Ariel Roth is wetenschapper en christen. Zijn pleidooi is dat de combinatie van wetenschap en geloof een complete en goede verklaring geeft voor de wereld om ons heen. Het biedt ons als mens een beter zicht op de zin van het bestaan. Roth behandelt een scala aan onderwerpen, zoals de bewijzen voor schepping en evolutie, de zondvloed, de sterke en zwakke kanten van de wetenschappelijke methode en de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Zijn conclusie is dat het model van een recente schepping de gegevens beter verklaart dan het evolutiemodel of intermediaire modellen zoals geleidelijke schepping of theïstische evolutie.

Oorsprong Roth
€ 19,95
voorraad onbekend
Adam, waar ben je?

In het debat wat in 2017 opnieuw ontstond over schepping en evolutie neemt W. Ouweneel nu ook de handschoen op en mengt zich in deze kwestie. Centraal staat voor hem de zoektocht naar Adam waar ben je.

Waren Adam en Eva echt de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof der aarde en Eva uit zijn rib. Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste die doodgingen? Was er sprake van een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?

Weinig Nederlandse wetenschappers hebben zo intensief en indringend evolutionistisch denken weersproken als Willem Ouweneel, bioloog, theoloog en filosoof. In de loop der jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit een orthodox christelijk perspectief. Ouweneels denken heeft hierin niet stil gestaan en zich verder ontwikkeld. Toch heeft hij nog steeds grote bezwaren, biologisch zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie, van amoebe tot mens.

Dit boek gaat dieper in op de theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijk bezwaren tegen de evolutieleer overboord gezet. Ouweneel betoogt daar tegenover in Adam waar ben je, dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de boodschap van Genesis 1-3 kunnen vasthouden.

Het thema van Adam waar ben, je is niet de evolutieleer op zichzelf. Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de theorie van de menselijke evolutie aannemen, het orthodoxe christendom overeind gehouden kan worden. Dat is een existentiële en relevante vraag, die om een antwoord vraagt voor ons zelf.

Adam, waar ben je? Ouweneel, Willem J.
€ 29,90
voorraad onbekend
Ouderdom van de aarde

De Ouderdom van de Aarde is een controversieel thema waar over (ook) door christenen steeds meer conclusies worden getrokken die geen rekening meer houden met het uitgangspunt van de Jonge Aarde.

Hoe zit het met...? is daarom een nieuwe serie van Uitgeverij Gideon rondom de thematiek van schepping en evolutie. De boeken worden geschreven door Gert-Jan van Heugten (Weet Magazine & WaaromSchepping), voorzien van aansprekende illustraties door Arjen Niezen (Cartoonsenzo & Gideon) en zijn uitstekend geschikt voor gebruik op scholen en in jeugdgroepen.

Het eerste deel heeft als thema: De ouderdom van de aarde. Want... hoe je denkt over de ouderdom van de aarde, is voor veel mensen bepalend voor hoe ze over God denken... en over zichzelf.

Ken Ham, directeur van de organisatie Answers in Genesis, zei ooit: 'Hét grote verschilpunt tussen schepping en evolutie is de factor tijd'. Tot de 18e eeuw geloofden de meeste mensen, op basis van Bijbelse gegevens, in een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Tegenwoordig gaan evolutionisten uit van een ouderdom van 4,54 miljard jaar.

Dat betekent dat in de afgelopen 300 jaar de aarde meer dan 400.000 keer ouder is geworden. Hoe is die gedachte ontstaan? Welke dateringsmethoden zijn er om de ouderdom van de aarde te berekenen? Wat vertellen sporen van menselijk leven ons over hoe oud de aarde is? Hoe sterk zijn de papieren van een jonge aarde eigenlijk of wordt het tijd dat we als christenen onze visie door de wetenschap laten bijstellen?

Lees De ouderdom van de aarde en oordeel zelf.

Ouderdom van de aarde Heugten van
€ 12,50
voorraad onbekend
Oorspronkelijk

Het boek Oorspronkelijk, Overwegingen bij schepping en evolutie heeft het debat over Schepping of evolutie weer extra dynamiek gegeven. Het is volop leverbaar bij Ichthusboekhandel. Het boek is geschreven door dr. M.J. (Mart Jan) Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven

Het thema schepping of evolutie staat weer volop in de belangstelling. Veel christenen vragen zich af hoe zij 'geloof' en 'wetenschap' met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Vaak resulteert dit in het sluiten van een compromis: na de schepping heeft God planten, dieren en mensen laten ontwikkelen door evolutie.

Dr. Mart Jan Paul erkent de waarde van dit compromis, maar heeft ook twijfels bij de houdbaarheid van de onderbouwing van deze benadering. Met dit boek over schepping en evolutie gaat hij het debat met dr. G. v.d. Brink niet uit de weg.

Hij analyseert zorgvuldig hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong als schepselen spreken. Door de hermeneutische samenhangen te verhelderen, laat hij de lezer de consequenties zien van een bepaalde uitleg.

Oorspronkelijk

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. Het gaat ook over God en mens, God en Satan.

Het boek Oorspronkelijk van M.J. Paul richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Inhoudsopgave Oorspronkelijk

1. Inleiding
2. Evolutietheorieën tot de tijd van Darwin
3. De kerkvaders over de schepping en de zondvloed
4. Een platte aarde met een harde hemelkoepel? Discussies over het wereldbeeld (1)
5. Copernicus en Galilei. Discussies over het wereldbeeld (2)
6. De schepping in Genesis 1-3
7. Overige verwijzingen naar de schepping in het Oude Testament
8. De schepping als kosmische tempel (John Walton)
9. Adam als neolithische boer (Denis Alexander)
10. De schepping in het Nieuwe Testament
11. Charles Darwin: ontstaan en uitwerking van zijn evolutietheorie
12. Zondvloedgeologie en creationisme
13. Christelijke theologen in het evolutiedebat sinds Darwin
14. Wetenschapsgebieden, organisaties en literatuur
15. Theïstisch evolutionisme

Oorspronkelijk Paul, M.J.
€ 27,50
voorraad onbekend
En de aarde bracht voort

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het orthodox christelijk geloof? Voor mijn geloof?

In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit?

Gijsbert van den Brink wil christenen met dit boek de vragen en de antwoorden helpen ontdekken over of en hoe orthodox geloven en evolutie zouden kunnen samengaan.

Volgens veel mensen, zowel gelovigen als atheïsten, zijn christelijk geloof en evolutietheorie als water en vuur: men kan ze niet beide onderschrijven, maar moet kiezen. In dit boek wordt nagegaan of dit klopt. Na enkele inleidende hoofdstukken waarin hij het evolutiedebat in zijn culturele en historische context plaatst, analyseert de auteur systematisch welke repercussies de evolutietheorie heeft voor de in het geding zijnde christelijke leerstellingen. In hoeverre moeten klassieke visies op de Bijbel, op de goedheid van God, de theologische antropologie en de zondeval herzien worden? En hoe zit het met de voorzienigheidsleer en met evolutionaire verklaringen van moraal en religie?

De conclusie luidt dat de evolutietheorie ook met orthodoxe versies van het christelijk geloof te verenigen valt.

Ongetwijfeld zal dit boek tot veel discussie aanleiding geven omdat dit controversiële onderwerp een fundamentele benadering vraagt en uitdaagt om diep te doordenken.

En de aarde bracht voort Brink, Gijsbert van den
€ 22,99
voorraad onbekend