Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Deze maand binnengekomen

30 artikelen
pagina 3 van 3
Nachtlied

De roman Nachtlied' van Barbara Taylor heeft haar basis in het waargebeurde verhaal van een tragisch ongeluk en de gevolgen daarvan binnen een gezin.

Bijna al haar dorpsgenoten geven de achtjarige Violet de schuld van de dood van haar zus Daisy. Terwijl haar vader Owen zijn troost zoekt bij de drank en zijn gezin in de steek laat, valt haar moeder Grace in de armen van Smart, een denkbeeldig personage dat al sinds haar kindertijd opduikt wanneer ze het moeilijk heeft.

Wanneer Grace tijdens een onverwachte sneeuwstorm van een te vroeg geboren kindje bevalt, is ze volledig aangewezen op de zorg van Violet.

Barbara Taylor is docente Engels in Scranton, Pennsylvania. 'Nachtlied' is haar debuutroman.

Nachtlied Taylor, Barbara
€ 21,99
voorraad onbekend
Wapenzusjes

De roman 'Wapenzusjes' van Lizzie Page is het waargebeurde verhaal van de vriendschap van twee verpleegsters aan het front van de Eerste Wereldoorlog.

Terwijl de oorlog zijn tol eist, klampen de gewonde soldaten zich vast aan de liefde en zorg van twee moedige, jonge verpleegsters. Ondanks hun verschillen worden Mairi en Elsie de beste vriendinnen. Het werk dat ze doen is hartverscheurend en ze lopen voortdurend gevaar. Als de oorlog voortduurt, komt hun vriendschap steeds meer onder druk te staan. Een indrukwekkend en ontroerend oorlogsverhaal dat je niet loslaat - gebaseerd op een wonderlijke, waargebeurde geschiedenis.

Lizzie Page is een Brits auteur, heeft een master in creatief schrijven behaald en werkte onder meer als journalist en docent. 'Wapenzusjes' werd lovend ontvangen in het Verenigd Koninkrijk en Amerika.

Wapenzusjes Page, Lizzie
€ 21,99
voorraad onbekend
Onder een bloedrode hemel

"Onder een bloedrode hemel" is de nieuwste christelijke roman van Chris Fabry en nu in het Nederlands vertaalt. Het gaat over de geschiedenis uit 1921 van het Tulsa Race Massacre. Hij is een in Amerika zeer gevierd christelijk schrijver. Hij heeft reeds met vijf romans een Christy Award gewonnen.

In een mijnwerkersdorp (Beulah) groeien de meisjes Ruby en Bean samen op, zonder enig besef van de onvrede in het dorp en de tragedie die hen voor altijd zal scheiden. Jaren later klopt er plotseling een verslaggever bij Ruby aan met vragen over het bloedbad van 1933 en wordt ze geconfronteerd met de herinneringen aan die vreselijke dag.

Ze gaat terug naar het dorp, waar nu een nieuwe crisis dreigt en alleen het geheim dat ze al die jaren zorgvuldig heeft bewaard het verschil kan maken.

De basis van dit verhaal wordt gevormd door wat genoemd wordt het Tulsa Race Massacre. Een gewelddadige staking van mijnwerkers en onderdrukking daarvan door de mijneigenaren en de politie. Er vielen doden en de onderlinge verhoudingen stonden generaties op scherp. Onderliggend was de raciale problematiek die hier haar grootste gewelddadige uitbarsting kreeg in de Verenigde Staten.

Waardering:
Dit boek pakt me vanaf de eerste bladzijde. Het is een geweldige leeservaring
Francine Rivers (auteur)

Chris Fabry is auteur van heel veel boeken die zowel een spannende als meer romantische component kennen. Hij is ook de auteur van boeken rond de films War room, The Song en won veel prijzen met zijn romans. Hij is opgenomen in de Christy Award Hall of Fame in de USA.

Onder een bloedrode hemel Fabry, Chris
€ 20,99
voorraad onbekend
Russische roulette

De nieuwste thriller van de christelijke schrijver Joel C. Rosenberg in Nederland kwam uit onder de naam Russische Roulette. Spannend, apocalyptisch en een heerlijk boek voor vaderdag of een vakantie waarin je een nacht kan/mag doorlezen.

Uit de lucht geschoten in vijandelijk gebied in het midden van de grootste internationale crisis sinds het einde van de Koude Oorlog, merkt voormalig agent van de Amerikaanse geheime dienst Marcus Ryker dat hij voor een onmogelijke taak staat. Niet alleen moet hij zich op de een of andere manier onttrekken aan opsporing en gevangenneming door Russische special forces, maar hij moet zijn eigen regering overtuigen om een veilige plek te bieden aan de enige man die verantwoordelijk is voor de wereldwijde chaos - de Russische dubbelagent en moordenaar Oleg Kraskin.

Terwijl hij tegen de klippen op onderhandelt met zijn contacten in het Witte Huis, ontdekt Marcus dat het onstabiele Noord-Koreaanse regime van plan is de internationale chaos te gebruiken als rookgordijn om kernwapens aan Iran te verkopen. Met het lot van de hele vrije wereld op het spel, maakt Marcus een deal met de Amerikaanse regering - hij zal weer aan het werk gaan als een internationaal opererend bedrijf en de massavernietigingswapens opsporen voordat ze in handen komen van degenen met het doel en de middelen om ze te gebruiken.

Marcus en Oleg werkten eerder samen om een nieuwe Wereldoorlog af te wenden. Kunnen ze nu een manier vinden om de vernietiging van de wereld te stoppen?

Russische roulette verscheen in Amerika onder de naam: the Persian Gamble

Russische roulette Rosenberg, Joel C.
€ 22,50
voorraad onbekend
Gebed dat bergen verzet

Gebed dat bergen verzet - bidden met passie, vertrouwen en autoriteit is het nieuwste boek van John Eldredge, bekend auteur o.a. van de ongetemde man.

Iedereen heeft een reden om te bidden. We verlangen ernaar dat God iets doet voor ons of onze dierbaren. Maar soms doet Hij dat niet en blijven wij met vragen achter. Doen we iets verkeerd? Heeft Hij ons gebed niet gehoord? Hoe kan het dat de gebeden van anderen soms effectiever lijken dan die van ons? Door dergelijke vragen en teleurstellingen zouden we het bidden kunnen opgeven, terwijl het gebed juist het wapen is dat God ons heeft gegeven om vooral moed te houden.

Wie bidt, wil dat bidden 'werkt'. Over dat soort gebed gaat dit boek. We gaan in dit boek ontdekken dat bidden meer is dan God om iets vragen. Dat het eigenlijk een vorm van samenwerking is die we met God aangaan. Wij zijn Gods kinderen; zonen en dochters van de Allerhoogste. Hij heeft ons de autoriteit van Jezus Christus gegeven. Wij mogen een grotere rol in het gebed spelen dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden, en meer van onze gebeden verwachten.

Gebed dat bergen verzet is een heel praktisch boek. Het is mild en liefdevol geschreven, maar ook eerlijk en onderwijzend. Het opent nieuwe deuren naar hoop. De hoop dat de bergen in onze omstandigheden zullen wijken, omdat onze God alle macht heeft in de hemel en op aarde!

Gebed dat bergen verzet Eldredge, John
€ 19,95
voorraad onbekend
Lezen en laten lezen

'Lezen en laten lezen' van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over hoe men gelovig kan omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God.

GENOMINEERD VOOR DE PRIJS VAN HET BESTE NEDERLANDSE THEOLOGIE BOEK

De Bijbel is voor veel mensen een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd en nagedacht. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat het ook je hart raakt? En hoe voorkom je al een te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel.

Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Dr. Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

'Een vroom boek, een knap boek en een belangrijk boek

Je zou dit boek een 'kleine hermeneutiek' kunnen noemen, schrijft Huijgen in het voorwoord. Het gaat per slot van rekening over de vraag hóe je de Bijbel leest. Maar de hermeneutiek als wetenschappelijke bezinning op het begrijpen van teksten, is voor Huijgen vooral problematisch. Er worden in het vakgebied van de theologische hermeneutiek zóveel vragen opgeworpen, dat je er niet meer aan toe komt om in alle eenvoud te luisteren naar een Bijbelverhaal en dat te horen doorklinken in je eigen leven en in de situatie waarin je verkeert.
Uit een recensie van het Friesch Dagblad

DOWNLOAD Tekstregister bij het boek: Lezen en laten lezen door Dr. A. Huijgen.
Ds. H. Korving

Lezen en laten lezen Huijgen, Arnold
€ 19,99
voorraad onbekend
Verlangen naar vrijheid

'Verlangen naar vrijheid' is een inspirerend boek over wandelen met God en vrijheid vinden in Hem.

Jorieke Eijlers-Fredrikze zocht lange tijd haar identiteit buiten God. Totdat ze niet meer verder kon en in een diepe burn-out belandde. Maar God bevrijdde haar van de slavernij van (zelf-)oordeel, pleasen en presteren. Samen met haar programma-redacteur Thijs Noorlandt beschrijft ze haar levensreis naar vrijheid, afgewisseld met de reis van het volk Israël naar het beloofde land. Met veel quotes van reisgenoten als Arie de Rover en psycholoog Marieke Meijer, bemoedigende verhalen en fun facts.

Verlangen naar vrijheid Eijlers-Fredrikze, Jorieke; Noorlandt, T
€ 17,99
voorraad onbekend
Theologie van het Nieuwe Testament

Het boek Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema's, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers.

Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland.

De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

Recensie Trouw 31 juli 2019

Theologie van het Nieuwe Testament Baum, Armin; Houweling, Rob van
€ 39,50
voorraad onbekend
De hoeve en het hart

In het boek de Hoeve en het hart vertelt Enny de Bruijn aan de hand van brieven een unieke familiegeschiedenis (o.a. haar voorgeslacht) van boeren uit Herwijnen in de Alblasserwaard en hun wederwaardigheden.

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.
Een zeldzame uitzondering is de familie waarover De hoeve en het hart gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Bovendien is er een uniek archiefstuk met hun familieverhalen, dat tot diep in de zeventiende eeuw terug reikt.

Enny de Bruijn beschrijft beeldend en liefdevol hoe deze boeren uit het rivierengebied dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

Dankzij hun verhalen kunnen we een blik werpen in een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.

Enny de Bruijn (1968) is historisch onderzoeker, journalist en schrijver. Ze studeerde Nederlands en promoveerde op een biografie van Jacob Revius. Daarnaast publiceert ze over zeventiende-eeuwse literatuur, over de biografie en over de lokale impact van de zestiende-eeuwse Reformatie in Nederland. Ze werkt parttime als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

IMPRESSIE uit het boek:

Voorvaderlijke roem
Gijsbert Goertsen: onkreukbaar verklaard

Voor de schepenen van Tuil verschijnen in 1633 drie oude mannen uit Herwijnen. Met enige verbeeldingskracht kun je ze voor je zien, stemmig gekleed in kniebroek, hemd, nauwsluitend wambuis en hoed – de dracht van gezeten boeren die zich bewust zijn van de gelegenheid. Ze komen op verzoek een verklaring afleggen, een verklaring van goed gedrag voor een dorpsgenoot die op dat moment al jaren overleden is. Weliswaar kan geen blaam hem in het graf nog treffen, maar iedere bewoner van deze tijd en deze wereld begrijpt: het is belangrijk dat zijn goede naam niet bezoedeld wordt, dat de eer van zijn familie niet aangetast wordt.

Eer is zo ongeveer het grootste goed dat een mens in de wereld bezitten kan. Belangrijker dan geluk, misschien zelfs belangrijker dan gezondheid of rijkdom. Iemands eer bepaalt zijn gevoel van eigenwaarde, en wie zijn eer verliest, sleept zijn familie mee naar de ondergang. Ook al is hij zelf verdwenen uit de ruimte en tijd van deze wereld, zijn kinderen en kleinkinderen zullen eronder lijden als zijn goede naam postuum beschadigd raakt. Eer heeft te maken met het aanzien dat je geniet in de ogen van anderen, de status en de reputatie die je hebt in de wereld. En zulke dingen zijn in de zeventiende-eeuwse standenmaatschappij niet alleen maar verbonden met iemands persoonlijke goede gedrag.

Natuurlijk hélpt het wel om als mens hoffelijk, rechtvaardig, dapper, deugdzaam en eerlijk te zijn, maar dat is niet het enige waardoor je reputatie wordt bepaald. Eer komt allereerst voort uit een goede afkomst, een sterke positie van ouders en familie, machtige relaties, eervolle ambten en titels, voldoende rijkdom en bezittingen. De plaats waar je geboren wordt, de kring waaruit je voortkomt bepalen zodoende al vóór je geboorte de eer die je in het leven ten deel zal vallen. En het is voor elke familie van het grootste belang om die eer te behouden of te vergroten, want kinderen en kleinkinderen mogen niet wegzakken naar een lager niveau in de samenleving.

Vandaar dat in 1633 de drie genoemde mannen voor de regionale rechtbank een verklaring afleggen, waarmee ze de eer van hun overleden dorpsgenoot en diens familie beschermen. De tekst die de secretaris bij die gelegenheid uit hun mond optekent, komt hierop neer: Er was eens een man in Herwijnen die Gijsbert Goertsen heette, met wie twee van de drie getuigen meer dan veertig jaar lang hebben omgegaan, en van wie hun nog levendig bijstaat

...dat de selve alle dagen sijns levens geweest is een eerlick vroom man, in sijnen handel ende wandel sinceer ende oprecht, ende hem in sijne coopmanschap soo gecomporteert [gedragen] hebbende datmen tot egeender tijt van hem heeft verstaen of hooren seggen dat hij willens of wetens ijmants vercort [schade toegebracht] of ongelijck gedaen heeft.

De derde van de drie getuigen weet daar nog aan toe te voegen

...dat hij lange jaeren met den voorseijde Gijsbert Goortsen heeft geconverseert ende veel met den selven gehandelt, daer inne hij hem soo vroom eerlick ende oprecht bevonden heeft dat hij in geenderleij manieren en was te wederleggen.

De formulering doet hier en daar onweerstaanbaar denken aan het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Job – je krijgt het gevoel: een verhaal dat begint met iemand die zo vroom en oprecht is, dat kán bijna niet goed aflopen.
Maar zo dramatisch wordt het uiteindelijk niet. De verklaring van de drie getuigen dient slechts een simpel doel: het moet als een paal boven water komen te staan dat Gijsbert Goertsen uit Herwijnen in zijn tijd altijd eerlijk handel gedreven heeft. Kennelijk dreigt er een proces aangespannen te worden door een van zijn vroegere handelspartners, dus moet duidelijk zijn dat hij absoluut niet in staat was om de bewijsstukken van schulden die al afgelost waren stiekem achter te houden en later alsnog betaling te eisen. Het zou zijn eer te na zijn geweest – een eer die voortkomt uit eerlijkheid.
Hoe we ons het decor van het tafereel met de drie getuigen concreet moeten voorstellen, blijft intussen de vraag. Misschien lijkt de plaats waar de zeventiende-eeuwse schepenen van Tuil 'de bank spannen' wel op het oude rechthuisje dat vandaag nog overeind staat in Gellicum, leunend tegen de nóg oudere kerk. Misschien komen ze voor sommige gelegenheden bijeen in Zaltbommel. Het kan ook zijn dat ze akten opmaken in de dorpen in de regio, gewoon met een paar schepenen in een plaatselijke herberg. Prenten van hun vergaderingen lijken er in elk geval niet bewaard gebleven.
We moeten het dus doen met de dikke boeken vol akten en verslagen, neergeschreven in meer of minder leesbare letters, in meer of minder verbleekte inkt. Maar ook louter woorden kunnen het voorstellingsvermogen aan het werk zetten. Voor de lezer van nu hebben de drie getuigen even – over een afstand van bijna vier eeuwen – scherp afgetekend gestaan op de horizon, daarna verdwijnen ze weer uit het zicht. Maar dankzij hen staat voor altijd zwart-op-wit wie Gijsbert Goertsen in de ogen van zijn dorpsgenoten geweest is. In woorden hebben ze een klein monument voor hem opgericht: het standbeeld van een rechtschapen, deugdzame, achtenswaardige koopman.

Aangeboren eer en persoonlijke deugd

Het is opvallend dat de drie dorpsgenoten bij het afleggen van hun verklaring met geen woord reppen over Gijsbert Goertsens voorouders. Dat komt waarschijnlijk doordat hij niet in Herwijnen geboren is. Twee van de getuigen (allebei rond de zeventig) verklaren dat ze hem meer dan veertig jaar hebben gekend en dus lijkt het erop dat hij zich pas na zijn huwelijk in het dorp heeft gevestigd. In andere documenten uit dezelfde periode, opgesteld voor andere dorpsgenoten, is het roemrijke voorgeslacht immers wél een vast motief in de tekst.
Het gaat er niet alleen om dat de personen in kwestie zelf van onbesproken gedrag zijn, maar ook dat ze 'van Herwijnen geboortich' zijn, dat ze 'van eerlicke ende vrome alders' afstammen, dat ze in hun gedrag 'de voetstappen van hunne voorouders' navolgen, of zelfs dat ze 'vande principaelste stammen' zijn die altijd belangrijke ambten in het dorp hebben bekleed. In het algemeen wordt iemands voorgeslacht dus belangrijk en vermeldenswaardig gevonden, en dat heeft te maken met de ideeën over erfelijkheid, deugd en goddelijke voorzienigheid die in deze tijd worden gekoesterd.
Fortes creantur fortibus, sterken brengen sterken voort – dat zijn gevleugelde woorden in de zeventiende eeuw. Ze zijn overgenomen uit de klassieke ode van Horatius die in deze tijd door menigeen vertaald, berijmd en bewerkt wordt. 'Vromen worden van vromen, goeden van goeden geboren,' schrijft de dichter Joost van den Vondel in zijn vertaling, 'in kalvers en veulens blijckt des vaders deught, en fiere adelaers teelen geene weerlooze duif.' En de dichter Jacob Revius:

Een krijger teelt een jongen krijger,
Het lam en spruyt niet van een tyger,
Den arent broedt geen tortelduyf.
Het goede bloet sal selden dolen,
Gelijck de hengst so is het volen,
Gelijck de stock* soo valt de druyf [...] So gatet* met vermaerde mannen, Haar kinders tuygen hare cracht.

Zulke ietwat deterministische gedachten spreken velen in deze tijd kennelijk aan, vooral – uit de aard der zaak – de rijke, voorname en geleerde mensen. Dat geldt ook in de Tielerwaard, waar de heer van het dorpje Varik het citaat van Horatius met veel instemming in zijn wapenboek aanhaalt: 'Die dapper luyd kommen van dappern luyde her, ein Duyf en kümpt van geinen Adler.' Daar voegt hij dan nog uit eigen inspiratie aan toe: 'Het is goet van een goet geslachte ende grooten hercomen gesproten te zijn', want wie een rechtschapen en moedige vader heeft, zal zelf ook 'vroom en deugenthaft' zijn.
Maar aangeboren eer is niet genoeg. Adeldom mag dan een kwestie zijn van afkomst, bezit en erfelijke eigenschappen, zonder bijpassend gedrag en persoonlijke deugd zijn alle overgeleverde rijkdommen, ambten en titels uiteindelijk waardeloos. Dat vindt zelfs de heer van Varik:

Einer behoort te betrachten, dat het niet genoch is voor den[genen] van adel, dat sij sich alleen verbagen [pochen] ende glorieren in haren adeldom van wegen hares olden stams, hare gouden ketenen ende heerlicken ende trefliken toenamen, wan [wanneer] sij geene deuchden en toonen.

Dat neemt niet weg dat adel voor deze schrijvende edelman allereerst betekent: het juiste bloed hebben. En dat zal onder de boeren van de Tielerwaard – die driftige beoefenaars zijn van de paardenfokkerij – een herkenbare gedachte zijn geweest. Ze staan weliswaar een paar trapjes lager op de maatschappelijke ladder dan de heer van Varik en de andere adellijke ambtsjonkers uit de streek, maar ze bungelen zeker niet onderaan. Reden genoeg voor enig zelfbewust standsbesef.
Het idee van eer die deels voortkomt uit omstandigheden waar je zelf niets aan kunt doen, heeft te maken met de heldere wereldorde waar de meeste vroegmoderne mensen vast in geloven. God is de hoogste machthebber en bestuurder van de wereld, van wie alle eer en gezag afdaalt op keizers en koningen, en daarvandaan weer op de lagere overheden, steeds verder naar beneden, tot aan het gewone volk. Die orde is vooraf gegeven en die moet gehandhaafd blijven – al mag iedereen natuurlijk best proberen om een stapje vooruit te komen in het leven. Maar in het algemeen geldt toch: God geeft mensen een plaats en taak op aarde. De een is geboren om leiding te geven, de ander om te dienen, volgens de heldere lijnen van de standensamenleving.
Tegelijkertijd is het echter óók zo dat juist de mensen van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw om zich heen de oude orde hebben zien wankelen en afbrokkelen – denk aan de Reformatie, de oorlog met Spanje, de veranderingen in kerk en staat. Het is geen wonder dat ze zichzelf vragen stellen over eer en plicht, over trouw en verantwoordelijkheid. Mag je zomaar in opstand komen tegen de koning? Moet je loyaal zijn aan de oude orde, of allereerst de stem van je eigen geweten en rechtvaardigheidsgevoel volgen? Doe je de dingen zoals het hoort, of zoals je persoonlijk denkt dat het goed is? Kun je de zaligheid bereiken door je reputatie smetteloos te houden en voor het oog van de mensen je plichten te vervullen, of zou God naar andere dingen kijken, verscholen in je hart? Kortom: wat moet het zwaarste accent krijgen, loyaliteit of persoonlijke verantwoordelijkheid, schaamte of schuld?
Als het stof van alle veranderingen aan het begin van de zeventiende eeuw wat neergedwarreld is, blijkt overigens dat er bij de meeste mensen geen sprake is van een schokkende omwenteling in gedrag. De Nederlanden zijn een Republiek geworden, de kerk is gereformeerd, de oude elite is voor een deel vervangen door nieuwe, gereformeerde regenten. Maar verder is het kennelijk niet de bedoeling dat de samenleving volledig op z'n kop gaat. Er zijn nog altijd verschillen tussen rijken en armen, tussen machtigen en onbeduidenden, tussen adel en burgerij, tussen arbeiders en boeren. De orde is opnieuw vastgesteld en ook de nieuwe machthebbers willen die orde graag op z'n plaats houden – op dat punt lijken ze al snel hun eigen revolutionaire verleden vergeten.
Veelzeggend is wat een gereformeerde predikant in 1620 schrijft: dat het niet goed gaat met de wereld als iedereen zich maar buiten zijn stand gaat begeven, door bijvoorbeeld kleren te kopen die niet passen bij zijn 'staet'. Het gebeurt, signaleert hij, dat mensen fluweel dragen terwijl ze met laken tevreden zouden moeten zijn, of dat ze kleren van het allerfijnste laken willen hebben terwijl gewoon laken in hun situatie veel passender is. Een ambachtsman moet zich, vindt hij, niet willen oppronken als een koopman, en een gewone arbeider moet er niet net zo bij lopen als een welgestelde winkelier.

De hoeve en het hart Bruijn, Enny de
€ 24,99
voorraad onbekend
SuperWaar

Superwaar, een boek van Alfred Slomp gaat over de volgende stap die je kan zetten in duurzaam boodschappen doen in de dagelijkse maalstroom van inkopen doen voor een huishouden in winkels en supermarkten.

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat zullen we eten vanavond? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.

Wil je in de supermarkt wel meer duurzame producten kopen, maar raak je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige meningen? Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap willen zetten naar nog meer duurzame keuzes? In 'SuperWaar' worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma's waar je tegen aan loopt als je anders wilt gaan eten. Met praktische tips, heerlijke recepten en inspirerende voorbeelden!

Een must-read voor iedere consument, bewust of niet, die een goede impuls kan gebruiken om in de supermarkt keuzes te maken voor een betere, eerlijkere wereld.

SuperWaar Slomp, Alfred
€ 19,99
voorraad onbekend