Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Deze maand binnengekomen

52 artikelen
pagina 5 van 6
Een roos uit de as

Een roos uit de As is het bijzondere levensverhaal van Rose Price, ze overleefde de Holocaust en vond na veel omzwervingen Jezus.

De Joodse Rose Price, geboren in het Poolse dorp Skarzysko, heeft een bewogen leven gekend. Haar levensgeschiedenis heeft ze opgetekend in dit boek. Naast aangrijpende details uit haar jeugd beschrijft ze hartverscheurende ervaringen in Duitse concentratiekampen. Ook vertelt Rose over de bevrijding van haar en haar zus Sarah en over de opbouw van een nieuw leven in Amerika. Dit is het waargebeurde verhaal van een holocaustoverlevende die in het concentratiekamp afstand nam van haar geloof, maar na veel omzwervingen in Jezus ging geloven en in Duitsland pleitte voor vergeving en verzoening. Een aangrijpend en aansprekend levensverhaal.

Doelgroep: Vrouwen

Het aangrijpende levensverhaal van de Joodse Rose Price

Een roos uit de as
€ 14,95
voorraad onbekend
Lente in de kerk

Met het boek 'Lente in de kerk' schrijft René van Loon een bemoedigend relaas over hoopgevende ontwikkelingen én nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is, waarin wel ruimte is voor groei, vernieuwing en relevantie.

Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Daarmee is Lente in de Kerk vooral ook een inspirerend boek voor kerken en christenen om mee in beweging te komen. Een weg uit gelatenheid en passiviteit.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk. Hij is sinds 2013 verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan te Rotterdam-Centrum. Eerder was hij tien jaar als stafmedewerker verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland.

Eerlijk is eerlijk, Van Loon vertelt de verhalen van een Nederlands christendom die niet zo op ons netvlies staan. De kille cijfers van kerkelijke statistieken laten immers alleen nog maar krimp zien. Bezoek een kerkelijke synode en je proeft de dood. Maar wie voorziet nu wat de miljoen (!) christelijke immigranten hier gaan betekenen? En wie had gedacht dat jonge mensen, lichtjaren verwijderd van geloofsfrustratie, het christendom weer als serieuze optie lijken te overwegen?
Recensie Trouw

Interview Janneke Koelewijn (NRC) met Rene van Loon over Lente in de Kerk in Corona-tijd

Lente in de kerk Loon, René van
€ 17,99
voorraad onbekend
Piekfijn

Piekfijn is een boek over allerlei leuke kapsels en de kunst van het vlechten door Hanna Roubos, bruidsstyliste en bekend door haar rubriek in Terdege. Het gaat over hoe je op een goede manier met je haar om kan gaan. als (jonge) vrouw. Ben je graag met je haar bezig, of het nu lang of kort, steil of gekruld is? Dan is dit boek iets voor jou! In 'Creatieve haarcreaties maken met Hanna' vind je meer dan dertig ideeën om je haar op te steken of in te vlechten. Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld, leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelegenheden.

PIEKFIJN IS WEER LEVERBAAR BIJ ICHTHUSBOEKHANDEL.

Behalve kapsels vind je in dit boek veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van anderen. Alles voor een piekfijn resultaat!

Doelgroep: Vrouwen en meisjes die graag mooie kapsels willen (leren) maken! Door de heldere uitleg en de vele foto's kun je meteen aan de slag met dit inspirerende boek!

Ken jij Hanna, van de rubriek met kapsels in Terdege? Ze is bruidsstyliste en schreef een boek boordevol ideeën om je haar op te steken of in te vlechten.

Piekfijn Roubos,-Nobel, Hanna
€ 14,95
voorraad onbekend
Hoe Jezus' kruisdood ons kan verlossen

Hoe Jezus' kruisdood ons kan verlossen, is een boek wat gaat over de relatie tussen 'Christus Victor' en 'Verzoening door voldoening'. Het sluit aan op de discussie die gevoerd werd naar aanleiding van het boek van Reinier Sonneveld het Vergeten Evangelie.

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus' kruisdood vormt de diepste kerk ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van een mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke Christus-victorbenadering en het 'model'van Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld stelde recent scherpe vragen bij het tweede model. Doet hij recht aan het model van Verzoening door voldoening? Was Anselmus inderdaad zo'n beetje de eerste di ermee kwam, of heeft dit model wel vroegkerkelijke wortels? Een aantal met uiteenlopende opvattingen gingen op een studiedag diep op de vele vragen die de confrontatie van beide modellen oproept. In dit boek hebben zij hun lezingen nog verder uitgewerkt, waardoor een prachtig breed overzicht ontstaat van de verschillende visies en de verhouding daartussen.

Het boek bevat hoofdstukken (alf.) van:

* Hans Burger,
* William den Boer,
* Kees van Kralingen,
* Gert-Jan Roest
* Riemer Roukema
* Cees-Jan Smits,
* Reinier Sonneveld.
* Dolf te Velde,
* Bernard van Vreeswijk,

Hoe Jezus' kruisdood ons kan verlossen Boer, William den
€ 22,95
voorraad onbekend
Zegen door Israel

Zegen door Israel is geschreven door Oscar Lohuis en laat zien wat christenen moeten weten over Israël en een bijbelse visie daar op.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerden Joden terug naar het beloofde land en
in de twintigste eeuw kwam Israël weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe zien we
dat in het licht van wat de Bijbel over Israël zegt? Speelt Israël nog een rol in Gods
verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en
het ontstaan van de staat Israël te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie
op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder in
extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?

'Zegen door Israël' is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft
op deze en andere vragen. Oscar Lohuis verbleef twee weken alleen in Jeruzalem en heeft
in die korte periode het grootste deel van dit boek geschreven. Hij neemt u mee, zowel
naar wat hij heeft gezien en meegemaakt tijdens zijn reizen door Israël, als naar de
ontdekkingen die hij heeft gedaan in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Frank van Oordt, Hoofd Educatie bij Christenen voor Israël:
Dit boek is voor ieder actief christen een mustread, zeker als je je eigenlijk nog
nooit met Israël hebt beziggehouden. Door het eenvoudige taalgebruik en de heldere uitleg
zal het zeker ook jongeren aanspreken. Oscar Lohuis heeft het talent vanuit persoonlijke
betrokkenheid te laten zien dat we niet om Israël heen kunnen. In korte hoofdstukken en
met voorbeelden uit zijn eigen leven verduidelijkt hij het plan van God met deze wereld,
zoals de Bijbel dat beschrijft.

Oscar Lohuis is predikant en werkt als rondreizend spreker en schrijver.

Zegen door Israel Lohuis, Oscar
€ 12,95
voorraad onbekend
de fontein des levens

Arthur Hildersham gaat on de Fontein des levens uitgebreid in op het bekende gedeelte uit Johannes 4 over de Samaritaanse vrouw.

De geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in. Maar weinig ontmoetingen en gesprekken met de Heere Jezus worden zo uitgebreid beschreven. Het gesprek tussen Jezus en deze vrouw bevat dan ook tal van leerzame lessen.

Arthur Hildersham heeft deze geschiedenis even grondig als eenvoudig uitgelegd in 76 overdenkingen. Hij gaat in op allerlei pastorale vragen en bemoedigt degenen die het Levend Water van God begeren.

de fontein des levens
€ 26,95
voorraad onbekend
Shoppen in advent

Het boek Shoppen in Advent is een vervolg (zelfs min of meer een uitwerking) op de eerdere uitgaven: Secularisatie ( uitgave van Prometheus) en De slag om het hart (uitgave van KokBoekencentrum) door Prof. Herman Paul. Dit afscheidsessay is het resultaat van onderzoek naar secularisatie voor de Universiteit in Groningen.

Is secularisatie een "storm" of een 'vloedgolf' die de kerk bedreigt? Nee, stelt Herman Paul. Wie secularisatie in een beeld wilt vangen kan beter denken aan een gonzende winkelstraat in december. De mensen zijn druk met hun inkopen rond Kerst en slaan nauwelijks acht op het carillon in de stadhuistoren dat een oud Engels adventslied speelt.

Dat beeld drukt uit dat secularisatie draait om transformatie van het zelf: wie ben ik, waar hoor ik bij, wat geef ik aandacht en waar verlang ik naar....

Prof. Dr. Herman Paul (Leiden) is hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Dit essay verschijnt ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar secularisatiestudies (2012-2020) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Shoppen in advent Paul, Herman
€ 13,99
voorraad onbekend
Liefdesgeboden

Thomas Quartier schrijft in het boek Liefdesgeboden, over het gevoel in het klooster van je leven. Mag je als monnik van liefdesliederen houden? Hoe kan christelijke spiritualiteit je liefde verrijken?

Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge regels, maar de ervaring spreekt een andere taal: in het klooster van je leven mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen verbod maar een gebod. Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn gevoelens heiligen. Dat geldt voor negatieve emoties wanneer dingen niet goed gaan, maar zeker ook voor liefde wanneer je van andere mensen houdt. Dit boek nodigt de lezer uit om vanuit oude en nieuwe bronnen op zoek te gaan naar geboden voor heilige liefde. Een positief signaal in een vaak liefdeloze realiteit van kerk en wereld.

Liefdesgeboden Quartier, Thomas
€ 17,90
voorraad onbekend
De schrift opent een vergezicht

In de loop van vijftig jaar heeft Dr. Holwerda een lange reeks van artikelen geschreven over exegetische kwesties in het Nieuwe Testament. Door zijn kennis van het grieks en gedreven door liefde voor God en Zijn woord, kwam hij vaak met verrassende gezichtspunten en nieuwe verklaringen. , die hij met grote nauwgezetheid wetenschappelijk heeft verantwoord.

Met deze studies heeft hij zo eenw ezenlijke bijdrage geleverd aan de uitleg van het Nieuwe Testament.

Het merendeel van deze artikelen verscheen in Opbouw en de Reformatie.

De schrift opent eenv ergezicht bestaat uit vier delen:

1. Afzonderlijke teksten
2. Uit de woordenschat van het Nieuwe Testament
3. Tekstkritische, idiomatische en stilistische kwesties;
4. De vrouw (in ambt en huwelijk)

De bundel wordt besloten met een bijdrage van drs. K. Holwerda getiteld: Het boek van het leven. (Openb. 13,8)

Dr. D. Holwerda (1920-2011) was hoogleraar in de Griekse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. het leeuwendeel van zijn elven besteede hij aan de uitgave van de Basilica (17 delen) en de Scholia op Aristophanes.

Op het terrein van het Niewue Testament publiceerde hij niet alleen de hier gebundelde artikelen, maar nam hij vele jaren deel aan een vertaling van de bijbel in het Gronings.

Voor wie zich intensief met bijbelstudie bezig houdt is dit daarom een boek dat je zeker moet aanschaffen. (...) Ten zeerste aanbevolen. Ds. J. Bouma in Opbouw.

De schrift opent een vergezicht Holwerda, D.
€ 49,50
voorraad onbekend
Daarom blijf ik bij de kerk

In het boekje Daarom blijf ik bij de kerk, komen prominenten, katholiek en protestant, vrouw en man, jong en oud aan het woord. Ze geloven in de toekomst van de kerk en geven daar woorden en betekenis aan.

Maria de Anima Christi van Eijk | God roept, ook al willen velen Hem het zwijgen opleggen
René de Reuver | Met de kerk meer mens
Jos Moons sj | Om de rust, ruimte, eenvoud en diepte
Jacobine Gelderloos | Geloven in de dorpskerk
Isabella Wijnberg | Gods liefdevolle blik wil me genezen
Bram van de Beek | Er is niets uitdagender dan de kerk, doodzonde om die kerk te verlaten
Gerard de Korte | Via de kerk weet ik van een God die mij leven geeft en bemint
Karin van den Broeke | In de kerk ben ik geworteld
Thomas Quartier osb | Kerk is het klooster in mijn leven
Herwi Rikhof | Kerk verwijst naar het geheim van God Vader-Zoon-Geest
Aad Kamsteeg | Kennelijk heeft mijn ziel het vaak nodig door die genade te worden aangeraakt
Manon Vanderkaa | In de kerk mag ik er gewoon zijn
Chiara van Voorst | Waar het hart vol van is, loopt de mond van over
Wim Beekman | De schoonheid en de troost

Daarom blijf ik bij de kerk
€ 14,90
voorraad onbekend