Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Privacy Policy Ichthusboekhandel

In onderstaand overzicht geeft Ichthusboekhandel.nl aan hoe zij om gaat met de privacy van haar bezoekers en klanten.

1) In deze disclaimer wordt verstaan onder:

* eigenaar: de eigenaar van de website Ichthusboekhandel.nl, Stichting de Goede Herder Zoetermeer, gevestigd Dorpsstraat 74 2712 AM Zoetermeer, tel. 079-3162081;
* gebruik(en): alle denkbare handelingen op deze website;
* u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
* content: alle op deze website aanwezige inhoud;
* AVG: De Algemene verordening gegevensbescherming (Europese privacy-wetgeving)

2) Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de website van Ichthusboekhandel.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3) De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld. Echter, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content in externe bestanden of op externe pagina's welke gekoppeld zijn aan deze website.

5) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar.

6) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming van Ichthusboekhandel.nl kunt u geen content of delen van deze pagina / website gebruiken.

7) Ichthusboekhandels en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website en (aan)verwante informatiediensten.

8) Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Privacy
Overeenkomstig de wet AVG delen wij u mee dat uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het aanmaken van uw profiel op deze website, het beheren daarvan en het bieden van een zo rijk mogelijke ervaring op de website. De verantwoordelijke voor de verwerking is Ichthusboekhandel.nl, onderdeel van de Stichting de Goede Herder Zoetermeer, p/a Dorpsstraat 74, 2712 AM Zoetermeer. Uw gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt en niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij hier nadrukkelijk aangegeven. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van een SSL-verbinding.

Uw persoonlijke gegevens:

Ichthusboekhandel.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

* Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren, wanneer het gaat om een fysiek goed, en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden. Wij stellen deze gegevens waar nodig beschikbaar aan onze vervoerders.
* In geval het gaat om een uitsluitend digitaal product (eboek, podcast of soortgelijk) volstaat het invullen van uw naam en emailadres.
* Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u door middel van één of meer van onze nieuwsbrieven te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Op elke aan u toegezonden nieuwsbrief is een zgn. afmeldlink opgenomen.
* Als u bij ons een profiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens op onze beveiligde server. In uw profiel slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
* Wij bewaren uw gegevens in verband met de wettelijke archiefplicht conform de geldende periode.

Chatfunctie
Tijdens een chatgesprek kan uw browsershistorie tijdelijk zichtbaar worden voor onze helpdeskmedewerkers om u beter te kunnen adviseren. Van chat-gesprekken en eventueel opgenomen schermbeelden van uw bezoek kunnen in het kader van training, opleiding en advisering afdrukken gemaakt worden. Deze worden niet verstrekt aan derden.

Gebruik van cookies
Ichthusboekhandels maakt gebruik van "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om uw ervaring van deze website te verbeteren en ons in staat te stellen informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst via onze website. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing cookies en affiliate cookies zijn. Deze cookies worden alleen ingezet om de kwaliteit en effectiviteit van een dienst te meten en/of voor data-analyse. Dit kan plaatsvinden door onszelf of door bedrijven die voldoen aan wettelijke voorschriften en waar Ichthusboekhandel.nl een overeenkomst mee heeft.

Recht op inzage - verbetering

* Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
* Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
* conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
* conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
* conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
* Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”
U kunt voor een beroep op deze informatieplicht, een bezwaar of een beroep CONTACT met Ichthusboekhandel.nl

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies voor het verzamelen van gegevens waarmee het surfgedrag van onze bezoekers - geanonimiseerd - wordt verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om de websites te verbeteren en te optimaliseren.

Het gebruik van Google Analytcis is toegestaan onder de Wet bescherming persoonsgegevens als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Er is een bewerkersovereenkomst tussen Ichthusboekhandel.nl en Google over de Analytics gegevens.
* IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar uw/jouw IP adres te herleiden zijn.
* Het Analytics account van Ichthusboekhandel.nl is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
* De bezoeker wordt - via dit Privacybeleid - duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out (zie hieronder)'.

Opt-out voor Google Analytics
Als u/jij het gebruik van Google Analytics-cookies liever helemaal wilt blokkeren dan kun je een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze PLUGIN telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevensuitwisseling met Trustedshops
Teneinde inzicht te krijgen in de klanttevredenheid van onze bezoekers, alsmede het verschaffen van garantie op de levering van de produkten, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Trusted Shops The Netherlands, Kabelweg 21 ,1014 BA, Amsterdam. Zij kunnen u persoonlijk uitnodigen via email voor het geven van een klantbeoordeling. Daartoe ontvangen zij uitsluitend de noodzakelijke gegevens over bestelnummer en uw emailadres. U biedt daarmee de gelegenheid uw ervaringen te delen met onze andere bezoekers en helpt ons met het continue verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening. Alleen zij die een daadwerkelijke bestelling plaatsen bij Ichthusboekhandel, worden uitgenodigd voor een klantbeoordeling. U kunt er op vertrouwen dat dit volledig onafhankelijk gebeurd. In voorkomende gevallen kan Ichthusboekhandel een klantbeoordeling voorzien van haar toelichting.

Gegevensuitwisseling met Mollie.Com
Mollie.com, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland treed op als onze betaalprovider. Dat betekent dat zij alle informatie die noodzakelijk is om de betaling die voortvloeit uit de met u gesloten overeenkomst af te wikkelen, c.q. indien nodig ook een retourbetaling te doen. Mollie.com voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Nederlandse Bank.

Gegevensuitwisseling met Hello Retail
Ichthusboekhandel werkt samen met Helloretail.com, gevestigd in Denemarken, aan verbetering van het aanbod in de website middels persoonlijke afstemming van productoverzichten en aanbevelingen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
Ichthusboekhandels behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen. Zij zal de gebruikers hiervan op de hoogte stellen via deze website.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met Ichthusboekhandels.

© 2019 Ichthusboekhandels. Alle rechten voorbehouden.