Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Elisabeth Elliot

Elisabeth Elliot, bekend christelijk schrijfster voor vrouwen

Elisabeth Elliot (1926-2015) is bekend geworden door het boek Vijf kruizen in de Jungle en dit verhaal schokte de wereld. In de herfst van 1956 besloten vijf jonge zendelingen om contact te leggen met de Auca-stam, die diep in het ondoordringbare oerwoud van Ecuador woonde. Bijna 300 jaar eerder was de eerste toenaderingspoging mislukt, toen de zendeling door de Auca's met speren vermoord was. Toch bleek dit opnieuw een stap te ver: de vijf mannen werden vermoord door de indianenstam die bang waren voor het vliegtuig en de vreemde mensen.

Vier van de vijf weduwen besluiten vervolgens om samen verder te gaan met het werk van hun overleden echtgenoten. Zodoende woonde Elisabeth Elliot samen met haar dochtertje een tijd lang toch bij de indianenstam die haar echtgenoot heeft vermoord. "Het lijkt misschien vreemd dat wij gewoon door konden gaan”, vertelt ze later in een interview met een krant. Maar ik heb de dood van de mannen ervaren als een deur die God voor ons opende.”

Haar tweede huwelijk leek gemakkelijker te worden, ze trouwde een befaamd theoloog en trok met haar dochter bij hem in. Maar ook hier lag verdriet dichtbij. Addison Leitch, haar tweede man overleed na vier jaar aan kanker.

Vertrouwen, overgave, zelfverloochening, gehoorzaamheid, Elisabeth Elliot heeft de geestelijke lessen die daar bij horen, zelf niet op een gemakkelijke manier geleerd. Misschien is dat de reden waarom honderdduizenden vrouwen moeite deden om haar te horen spreken, haar boeken te lezen of haar een brief schreven. Wat zij vertelde is geen theorie. De voorbeelden uit haar leven liggen voor het grijpen, de Bijbelteksten die ze aanreikte vormen een rode draad in haar eigen bestaan.

Haar levenservaring maakte haar tot een geliefd schrijfster en veelgevraagd spreekster over thema's als levensleiding, huwelijk, eenzaamheid, man en vrouw, zelfverloochening en overgave. Ze sprak zich regelmatig uit tegen het feminisme, en bepleit het belang van trouw en zelfverloochening binnen het huwelijk.

Het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today noemde Elisabeth Elliot een van de invloedrijkste christelijke vrouwen van de twintigste eeuw. Dat komt met name door haar boeken, die –vertaald in diverse talen– wereldwijd een grote verspreiding kennen. Daarin zijn het vooral haar doorleefde uitspraken over geloofsvertrouwen en levensleiding die het hart raken.

Onderstaand een overzicht van boeken door en over Elisabeth Elliot. U kunt de boeken van Elisabeth Elliot gemakkelijk online bestellen in de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen en inzien in één van de Ichthuswinkels

Toegewijd, pers. brieven

Toegewijd bevat de persoonlijke brieven en vertelt de liefdesgeschiedenis van Jim en Elisabeth Elliot

Velen kennen het bijzondere verhaal van de gewelddadige dood van zendeling Jim Elliot in 1956. Ook de moed van zijn weduwe Elisabeth is bekend. Zij ging een paar jaar later wonen bij de stam die haar man vermoord had, en werd later als schrijfster en spreekster een van de invloedrijkste christelijke vrouwen van de 20e eeuw.

Veel minder bekend is het bijzondere verhaal hoe deze twee sterke persoonlijkheden elkaar vonden. Beiden waren zo toegewijd aan het doen van Gods wil dat ze ervan overtuigd waren dat ze daarvoor de vreugde van het huwelijk moesten opgeven. Maar hun harten en levens raakten juist door beider toewijding aan God zo aan elkaar verbonden, dat het toch tot een huwelijk kwam.

Voor het eerst opent hun enige dochter Valerie Shepard-Elliot de nooit eerder gepubliceerde brieven en dagboekaantekeningen. Deze gunnen de lezer een heel persoonlijke en intieme blik op de wederzijdse aantrekkingskracht, op de strijd daartegen, en op de toewijding aan God en uiteindelijk aan elkaar, waaruit een unieke christelijke liefdesgeschiedenis in de zuiverste vorm ontstond. In dit bijzondere verhaal van twee bijzondere mensen die toch zo gewoon waren, schitteren het leven naar Gods Woord, de strijd om rein te blijven en de persoonlijke woorden van twee geliefde christenen.

Toegewijd, pers. brieven Shepard-Elliot, Valerie
€ 24,99
voorraad onbekend
Vertekend beeld

De christelijke roman "Vertekend beeld" verscheen voor het eerst in 1966 en is de enige roman van Elisabeth Elliot, zendeling uit Ecuador.

Margareth, een 25 jaar oude zendeling, reist vol idealen naar het Andes gebergte in Ecuador om onder de Indianen te werken. Ze ziet aanvankelijk weinig vrucht op haar werk, maar stijgt in aanzien vanwege haar aandeel bij de geboorte van een baby in stuitligging.

Ze werk daarnaast aan een vertaling van de Bijbel in de lokale taal. Maar dan vindt er een tragische gebeurtenis plaats waarin Margareth ook een aandeel heeft. Een gebeurtenis die haar beeld van zendingswerk, van haarzelf en vooral haar beeld van God ingrijpend verandert.

De rauwe werkelijkheid van het zendingsleven bleek niet overeen te komen met het ideaalbeeld dat veel Amerikaanse lezers hadden. Men kon zich niet voorstellen dat God een afloop zoals in dit boek zou toestaan. Maar Elisabeth schreef uit ervaring. Ze had als zendelinge heel wat teleurstellende ervaringen gehad. 'Tja, lieve mensen, dat doet Hij toch echt' reageerde ze dan.

Dit verhaal geeft niet alleen een realistisch beeld van zendingswerk, maar stel de lezer ook indringende vragen over het eigen Godsbeeld.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendeling in Ecuador en later een geliefd spreker en schrijver. Haar eerste man, Jim Elliot, werd vermoord door de indianen dij hij met het Evangelie wilde bereiken. Haar levensdoel was om God te dienen én te volgen, langs begrepen én onbegrepen wegen.

Vertekend beeld Elliot, Elisabeth
€ 23,99
voorraad onbekend
Eenzaamheid

In het boek Eenzaamheid geeft Elizabeth Elliot bemoedigende en Bijbelse raad over het omgaan met eenzaamheid, wat zij ziet als een weg door de wildernis naar God.

Je voelt je eenzaam. je verliest een dierbare, krijgt te maken met echtscheiding of vervreemding in je huwelijk, of je bent single in een omgeving vol stellen en gezinnen.Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. We kunnen erin berusten, zelfmedelijden hebben, afleiding of een oplossing zoeken. Elisabeth Elliot wijst in dit boek op de weg van het geloof, die eenzaamheid als een geschenk aanvaardt als Gods wil voor dit moment.

Volgens Elliot, die uit eigen ervaring wist wat het was om eenzaam te zijn, moeten we eenzaamheid niet alleen accepteren, maar mogen we deze ook aan God aanbieden zodat Hij er grote dingen mee kan doen. Als we onszelf aan God hebben gegeven, kunnen we onze tijd, ons werk, onze gebeden, en ook ons lijden en onze eenzaamheid aan Hem offeren.

Eenzaamheid is een wildernis. Maar als we het als een geschenk uit Gods hand aanvaarden en met dankzegging weer aan Hem offeren, kan het een weg zijn die leidt naar heiligheid, heerlijkheid en God Zelf.

Eenzaamheid Elliot, Elisabeth
€ 17,95
voorraad onbekend
Rein leven voor Gods aangezicht

In het boek Rein leven voor Gods aangezicht gaat Elisabeth Elliot op een pastorale en persoonlijke wijze in op de strijd die het kan kosten om in de verkeringstijd en als alleenstaande vrouw of man rein te leven voor Gods aangezicht.

Ze doet dit aan de hand van haar eigen ervaringen als ongehuwde vrouw en jonge weduwe. Door haar grote inlevingsvermogen is een levensecht boek ontstaan, waarbij ze zowel oog heeft voor de strijd die gevoerd wordt, als voor de overwinning die mogelijk is door het geloof in Christus Jezus.

Er zijn maar weinig boeken over daten die de tand des tijds hebben doorstaan, zoals Rein leven voor Gods aangezicht. De broodnodige boodschap van dit boek blijft sterk en hoopvol in een tijd waarin doen wat 'goed voelt' steeds vaker de norm is. Met haar eigen leven als voorbeeld, begeleidt Elisabeth Elliot singles van beide geslachten en van elke leeftijd over hoe ze hun liefdesleven onder het gezag van Jezus Christus kunnen plaatsen.

Rein leven voor Gods aangezicht behandelt datingkwesties zoals:

* hoe te weten welke persoon de juiste is om te trouwen
* hartstochtelijk liefhebben terwijl je seksueel puur blijft
* de rol van de man en de vrouw in relaties
* Gods verlangens boven persoonlijke verlangens stellen
* hoe ver is te ver, fysiek?

'Het liefdesleven van een christen is een belangrijk gevechtsterrein. Daar wordt als nergens elders beslist wie God is: de wereld, het eigen ik en de duivel, of Christus onze Heere.'

Rein leven voor Gods aangezicht Elliot, Elisabeth
€ 17,99
voorraad onbekend
Leven op het altaar / Elisabeth Elliot

De biografie van Elisabeth Elliot verschijnt in Nederland onder de titel Een leven op het altaar. Haar levensverhaal is geschreven door Ellen Vaughn . Het is het verbijsterende verhaal van een vrouw die haar eerste man verloor en later een volk voor Christus won.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in Ecuador, toen een wrede indianen stam haar echtgenoot Jim Elliot en vier collega zendelingen doodden met een speer. Met haar peuterdochter vertrok Elisabeth een paar jaar later naar diezelfde stam, woonde bij hen, leerde hen de Bijbel kennen en liet zo zien wat vergeving betekende. Velen uit deze stam kwamen tot levend geloof.

Auteur Ellen Vaugh sprak met Mincaye, één van de moordenaars, die zich bekeerde en later predikant werd. Ook mocht Ellen Vaugh de tot nu toe ongepubliceerde dagboeken van Elisabeth Elliot lezen en voerde ze gesprekken met familie en vrienden.

Zo ontstond een schitterend portret van één van de meest invloedrijke vrouwen uit de moderne kerk- en zendingsgeschiedenis. In dit portret en levensverhaal komt Elisabeth Elliot tevoorschijn als een nuchtere, humoristische, gevoelige vrouw, die maar één doel kende in haar leven: God gehoorzamen en Zijn wil doen tegen elke prijs.

Ellen Vaugh is een New York Times bestseller auteur die meer dan twintig titels op haar naam heeft staan. Ze is spreker op conferenties en reist de wereld over om christenen op moeilijke posten te interviewen. Ze woont in Noord-Virginia , waar haar man Lee predikant is van de Mc. Lean Bible Church.

Leven op het altaar / Elisabeth Elliot Vaughn, Ellen
€ 24,99
voorraad onbekend
Stilte in mijn hart

Elisabeth Elliot laat in het boek Stilte in mijn hart, 35 levenslessen voor vrouwen zien. Centraal staat daar in het rust vinden in de wandel met God.

Waar moet je heen als je de drukte en het rumoer van het leven van alledag even wilt ontvluchten? Elisabeth Elliot, veelgevraagd spreekster en schrijfster van een groot aantal bestsellers, geeft daarop een eenvoudig antwoord: kom tot rust in de armen van onze almachtige, liefdevolle hemelse Vader.

Stilte in mijn hart is samengesteld uit de hoofdartikelen die Elisabeth Elliot regelmatig schreef voor haar nieuwsbrief. 'Ze gaan voornamelijk over het leren kennen van God', zegt de schrijfster. 'Niets is in de verste verte zo belangrijk in het leven. Het is de reden van ons bestaan.' Ontdek samen met Elisabeth het geheim van een diepere vrede in de wandel met God.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een bekende christelijke auteur en spreekster. Ze heeft meer dan 20 boeken geschreven die in meerdere talen vertaald zijn.

Stilte in mijn hart Elliot, Elisabeth
€ 15,99
voorraad onbekend
Met vreugde vrouw zijn

Met vreugde vrouw zijn is geschreven door de bekende zendelinge Elisabeth Elliot, die daarbij put uit een rijke levenservaring.

Wat betekent het om vrouw te zijn? Wanneer ervaar je als vrouw echt vreugde? In dit boek helpt de bekende schrijfster Elisabeth Elliot je om over deze vragen na te denken. God heeft je als vrouw gemaakt. En Hij heeft een doel met het leven van elke vrouw in haar eigen unieke levensweg; getrouwd, single of weduwe.

De alledaagse voorbeelden en praktische adviezen maken dit een bijzonder boek. Elliots onderwijs is geworteld in de Schrift en in haar persoonlijke ervaring.

Met vreugde vrouw zijn Elliot, Elisabeth
€ 14,95
voorraad onbekend
Hand van de Wever

In het boek de Hand van de Wever gaat Elisabeth Elliot de vragen van het leven niet uit de weg. Iedereen krijgt vroeg of laat met lijden te maken. De waarom vraag is eeuwenoud en blijft vaak onbeantwoord.

Elisabeth Elliot geeft Gods boodschap in de Bijbel door om ons te bemoedigen, zowel geestelijk als heel praktisch. Ook als alles om ons heen instort, blijft God Dezelfde. Dat geeft houvast. God weeft ons leven en Hij weeft er vreugde en verdriet in. Ook het lijden komt van Hem, laten we het aanvaarden, dankbaar zijn en het teruggeven aan Hem, om door het kruis te eindigen in Zijn heerlijkheid

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een christelijke auteur en spreker. Haar eerste echtgenoot, Jim Elliot, werd in 1956 vermoord toen ze probeerde missionair contact te maken met de Auca van Oost-Ecuador. Later bracht ze twee jaar door als missionaris bij de stamleden die haar man vermoordden

Hand van de Wever Elliot, Elisabeth
€ 16,95
voorraad onbekend
Jim Elliot

Op deze dvd ziet u het verhaal over Jim Elliot en zijn vier vrienden. Jim Elliot en zijn vrienden gaan de hete jungle van Ecuador in om de Auca-stam te bereiken met het evangelie. Daar worden ze overvallen door een Indianen stam en sterven. Hun vrouwen zetten het zendingswerk voort, wat leidde tot de bekering van de moordenaars van deze mannen.

Jim Elliot Film
€ 5,99
voorraad onbekend