Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Eugene Peterson

De boeken van Eugene Peterson zoals o.a. de Message vertaling, zijn verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel.nl

Eugene Hoiland Peterson (1932- 2018) was een Amerikaanse theoloog, voorganger en auteur. Hij is vooral bekend geworden door The Message, een geparafraseerde Bijbelvertaling die recent in het Nederlands beschikbaar kwam voor het Nieuwe Testament.

Gedurende zijn leven publiceerde Peterson dertig boeken, waarvan verschillende in het Nederlands werden vertaald. Desondanks was hij in Nederland (nog) niet zo heel goed bekend. Hij schreef vooral voor kerkleiders. Zijn bekendste werk is The Message (2002). Dit was een geparafraseerde Bijbelvertaling, waarbij het uitgangspunt was dat de tekst voor iedereen te begrijpen was.

Peterson zelf zei hierover: "Toen Paulus van Tarsus een brief schreef snapten de ontvangers het direct. Toen Jesaja een toespraak hield, kan ik me niet voorstellen dat mensen naar de bibliotheek gingen om uit te vinden wat hij bedoelde. Dat was het belangrijkste uitgangspunt. Ik begon met het Nieuwe Testament in het Grieks, een ruwe en bonkige taal, grammaticaal niet heel netjes. Ik typte de tekst gewoon zo uit als ik geloofde dat hij voor de Galaten had geklonken".

Vanwege deze aanpak kreeg Peterson kritiek van verschillende Bijbelgeleerden die er de voorkeur aan gaven dichter bij de tekst te blijven. Tegelijkertijd werd The Message wereldwijd goed ontvangen vanwege de toegankelijkheid. Er werden meer dan twintig miljoen exemplaren van verkocht.

De Message en de andere boeken van Eugene Peterson online kopen kan bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

The  Message Nieuwe Testament NL

The Message, de Bijbel, in de Nederlandse vertaling van Eugene Peterson, is na een intensief vertaalproces februari 2023 verschenen. The Message Nieuwe Testament is er nu in een fraaie pocketuitgave.

The Message, het levenswerk van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson, (1932-2018) is een unieke vertaling van de Bijbel. Naar eigen zeggen had hij bij het vertalen vanuit de grondtekst twee groepen lezers in gedachten: 'zij die de Bijbel nooit gelezen hadden, en zij die de Bijbel zo vaak gelezen hadden dat ze er niet meer door verrast werden.' In het Engelse taalgebied zijn miljoenen mensen door The Message voor het eerst de Bijbel gaan lezen. Het is het gebed van de vertalers dat de Nederlandse vertaling van The Message hetzelfde effect zal hebben in ons taalgebied.

Mij zien is de Vader zien,' zegt Jezus tegen de mensen die hem volgen. Het Nieuwe Testament is het gedeelte van de Bijbel waarin je Jezus Christus, ook wel Jezus van Nazareth genoemd, leert kennen. De eerste vier boeken zijn eigenlijk vier ooggetuigenverslagen over zijn leven. De 23 boeken erna laten zien hoe het vervolgens verder ging met de boodschap van Jezus en met de mensen die zijn woorden geloofden en hun leven in navolging van hem aan God toevertrouwden. Eugene Peterson vertaalde in The Message die Bijbelboeken van klassiek Grieks naar woorden en beelden in de taal van onze tijd. Hij deed dat op zo'n unieke manier dat miljoenen mensen wereldwijd de Bijbel voor het eerst zijn gaan lezen. Ervaren Bijbellezers biedt zijn vertaling een nieuwe invalshoek, waardoor de boodschap die voor hen vaak overbekend is, opnieuw het hart weet te raken. Lees en ontdek zelf wie Jezus Christus is, en wie de Vader is waarover hij spreekt.

Voor de eerste uitgave is bewust gekozen voor een pocketversie (11 bij 16 cm) met een vriendelijke prijs. Het verlangen is dat kerken en gemeenten deze Bijbeluitgave zullen oppakken voor evangelisatiewerk en dat deze uitgave ook jongeren zal aanspreken. Overwogen wordt in een latere fase met andere uitvoeringen en eventueel aanvullende producten te komen. Van vele kanten is al grote belangstelling getoond voor deze uitgave

(Aan het Oude Testament wordt inmiddels gewerkt, maar begrepen zal worden dat ook dat een intensief proces van jaren is.)

Het is al bijna 20 jaar geleden dat ik in de Ichthusboekhandel in Den Haag (Toen nog de Pelgrim) The Message 'ontdekte'. Sindsdien gebruik ik hem bijna dagelijks in mijn stille tijd en bij het voorbereiden van mijn preken. Wat geweldig dat het complete Nieuwe Testament vanuit The Message in het Nederlands is vertaald. Als je deze vertaling rustig en mediterend leest zal dat je opbouwen, inspireren en nieuw zicht geven op de oude teksten van de Bijbel.
- Jan Pool, spreker, schrijver en coach

De Bijbel is al in vele talen en vormen vertaald. The Message voegt daar iets verfrissends aan toe. Vertaald naar de essentie, terug naar de kern van wat de bijbelschrijvers hebben bedoeld te zeggen. Voor mij verrijkt The Message mijn geloofsleven op een radicaal inspirerende manier.
- Wieger Sikkema, voorganger evangelische gemeente Berea-noord, Apeldoorn

Eugene Peterson's vertaling The Message is als vers fruit. Oude en bekende teksten voelen fris en nieuw aan, terwijl de essentie van de tekst knap bewaard is gebleven. Een verrijking voor mijn preekvoorbereidingen.
- Jan Wolsheimer, directeur Missie Nederland

Al jaren lees ik The Message. Voor m'n preek voorbereiding, maar vooral ook voor m'n eigen geloofsopbouw. Omdat die duizenden jaren oude woorden er zo actueel in doorklinken. Keer op keer blazen ze het stof van oeroude waarheden en verfrissen ze m'n ziel. Wat ben ik daarom blij dat het Nieuwe Testament van The Message nu ook in het Nederlands beschikbaar is!
- Martijn Rutgers, pastor Mozaiek071, Leiden

The Message Nieuwe Testament NL Peterson, Eugene
€ 14,95
voorraad onbekend
Elke dag leven met de opstanding

Elke dag leven met de opstanding van Eugene Peterson helpt ons om de realiteit van de opstanding en de kracht daarvan in heel ons dagelijks leven vorm te geven en te ontdekken.

Werk. Eten. Vriendschap. Heeft Jezus' opstanding daar iets mee te maken? Eugene Peterson beantwoordt die vraag met een stellig JA. In dit boek diept Peterson de verhalen in de evangeliën over de opstanding uit.

Peterson wil de lezer het wonder door de ogen van bijbelse getuigen laten ervaren. De overdenkingen brengen ons van Paaszondag bij een leven vanuit de opstanding. Ontdek hoe de gebruiken en ervaringen van het leven vanuit de opstanding ons dagelijkse werk, de dagelijkse maaltijden en onze dagelijkse relaties veranderen.

Elke dag leven met de opstanding is uitermate geschikt om te lezen en bespreken met een groep.

Eugene Peterson was een geestelijk voorman die met maar weinig anderen te vergelijken is. Bekend door zijn diepgang en eenvoud, geliefd bij grote groep lezers. Als vertaler van The Message kreeg hij ook veel gezag in brede kring.

Elke dag leven met de opstanding Peterson, Eugene
€ 14,99
voorraad onbekend
Laatste woorden

Laatste woorden is een studie en een meditatie over het Bijbelboek Openbaring van Johannes door Eugene Peterson. Hij leest het Bijbelboek vooral als boek wat de kernboodschap van de voorgaande Bijbelboeken op een nieuwe manier samenvat. De vele aanhalingen van begrippen en beelden uit het Oude Testament wijst daar op.

Volgens Eugene Peterson schreef Johannes de Openbaring allereerst om gemeenten waarvan hij pastor was te helpen om gelovig te leven bij sterke tegenwind. Johannes schrijft zo over de 'laatste dingen' dat het evangelie in levens gestalte krijgt; toen en nu. Een goudmijn voor wie meer dan tot nu toe hoopt te 'horen' in het laatste boek van de Bijbel.

In dit boek doet Peterson een zeer beeldend beroep op ons voorstellingsvermogen en daagt ons uit om ons te laten inspireren door de verschillende beelden uit de Openbaring, die de laatste woorden van de Schrif vorment: laatste woorden over de Bijbel, Christus, de kerk, eredienst, het kwaad, gebed, getuigen, politiek, oordeel, verlossing en de hemel.

Uit de recensies:

“Johannes heeft in Peterson een gelijkgestemd en verbeeldingsvol uitlegger gevonden.”

“Een pastoraal theologisch meesterwerk dat van het begin tot het einde bloeit.”

Laatste woorden Peterson, E.H.
€ 14,50
voorraad onbekend
Zaak van lange adem

Het boek over de Psalmen 120-134 van Eugene Peterson, heet "Een zaak van lange adem" en heeft als ondertitel: Discipelschap in een snelle maatschappij. Aan de hand van de psalmen die Israël zong als ze optrokken naar Jeruzalem toon hij allerlei aspecten van volharding die aansluiten bij discipelschap. Inspirerende overdenkingen die discipeschap verbinden met ons dagelijkse dingen en de reis die we elke dag maken in geloof.

De oorspronkelijke titel van dit in 1980 verschenen werk luidt: 'A long obedience in the same direction: discipleship in an instant society'. Alleen de ondertitel is in de Nederlandse vertaling behouden. Eigenlijk is de hoofdtitel een zinsnede van Friedrich Nietzsche. De auteur, tot voor kort hoogleraar in de spirituele theologie in Vancouver, maar dertig jaar lang predikant, gebruikt deze woorden van de ongelovige Nietzsche om ze in een gelovig daglicht te plaatsen.

Het komt erop neer dat men door te blijven gehoorzamen in geloof en vertrouwen de juiste weg bewandelt, zoals die door de christelijke kerken al eeuwenlang is bewandeld. Als richtsnoer voor zijn aanbeveling gebruikt de auteur een aantal psalmen (psalm 120-134). Die heeft hij zelf ooit op een verrassend directe wijze uit de grondtekst vertaald. In een vijftiental hoofdstukjes geeft hij commentaar op die psalmen.

Hij benadrukt daarin dat het christelijk discipelschap inhoudt dat je wandelt in Gods wegen, waardoor je ontdekt dat dat samenhang geeft aan al onze interesses, hartstochten en gaven. De aanbevelingen van de auteur zijn overtuigend.

Zaak van lange adem Peterson, Eugene
€ 16,50
voorraad onbekend
Dragende delen POD

Het boek Dragende delen van Eugene Peterson is een bijzonder boek over de wijze waarop voorgangers in staat zijn om hun lampen gevuld te houden. Het zit boordevol met inspirerende overdenkingen die je uitdagen om dit te betrekken op je eigen leven.

De Amerikaanse pastor Eugene Peterson gaat in dit boek uit van drie kerntaken voor de predikant / voorganger. Hij bespreekt op heldere wijze de drie essentiële taken:

* bidden,
* Bijbellezen en
* geestelijke begeleiding.

In alle werkzaamheden is de predikant / voorganger degene die anderen inwijdt in de geheimenissen van God. Dit vraagt een spirituele identiteit van de predikant zelf, die zoveel wijsheid en inzicht draagt, waardoor dit gedeeld kan worden met anderen.

Uit de inleiding:
Predikant zijn is zwaar en moeilijk werk, schrijft de auteur. Het is elke keer weer een bittere teleurstelling te ontdekken dat hij, op bijeenkomsten met een zaal vol predikanten, in zijn zoektocht naar een authentieke manier van predikant zijn, alleen staat. Hij zou juist met zijn collega-voorgangers daarover van gedachten willen wisselen. Zij zijn daarvoor immers de meest aangewezen figuren. Maar zij hebben het over heel andere dingen. Zij hebben het over beeldvorming en over statistieken. Zij hebben het over invloed en status. Zaken als God, onze ziel en de Schrift kunnen hun interesse nauwelijks opwekken, zijn geen koren op hun molen.

Drie aspecten zijn immers fundamenteel en essentieel voor alles wat met pastor zijn te maken heeft. Zij bepalen de vorm van alles wat eruit voortkomt. Deze drie aandachtsvelden zijn het gebed, het lezen van de Schrift en het geven van geestelijke begeleiding. Behalve dat deze drie zaken fundamenteel zijn, spelen ze zich ook in het verborgene af. Deze drie bezigheden trekken niet zo de aandacht en we houden er ons dan ook vaak niet mee bezig. Niemand spoort ons aan om onze aandacht te geven aan deze drie zaken, zeker niet wanneer we middenin de drukte van het predikantschap staan.

Ook gebruikt Eugene H. Peterson één treffend voorbeeld om dit duidelijk te maken. Hij schetst het beeld van een walvisvaarder waarop veel mensen zich inspannen voor een geslaagde vangst en vaart. Ieder heeft zijn onmisbare taak. De een roeit, de ander kookt en de arts verzorgt de zieken.

Maar er is er één die een cruciale rol speelt: de harpoenier. Deze man staat op de boeg en hij staat op scherp. Hij moet zich met één ding bezighouden, en dat is observeren en dirigeren. Hij kijkt waar gevaren op de loer liggen en waar kansen liggen en geeft de stuurman(nen) en de roeiers de juiste informatie. Als deze harpoenier steeds ergens moet bijspringen, verliest hij zijn concentratie. Dit is gevaarlijk voor de bemanning, en de missie zal weinig opleveren.

Dragende delen POD Peterson, eugene
€ 16,35
voorraad onbekend
The Message Devotional Bible

The Message Devotional Bible invites you on a journey--call it practicing resurrection, call it eating this book, or call it simply a long obedience in the same direction. From the pastor who translated the entire Bible, The Message Devotional Bible sets you on the right path--devoted not just to the Bible but to God, who, in Jesus, became flesh and blood and moved into the neighborhood.

The Message Devotional Bible invites you on a journey into the Bible story, and challenges you to grow deeper in your relationship with God as you read. The devotionals included in thie edition will give you food for thought and help you to apply the Bible to your daily life in real ways.

Open the door between Scripture and your world.

From Eugene . . .

* Over 600 scriptural insights
* 52 contemplative readings
* Introductions to the books and genres of the Bible

Plus . . .

* More than 400 reflection questions
* 9 neighborhood-themed articles

The Message Devotional Bible Peterson, Eugene H.
€ 42,95
voorraad onbekend
Onder de wonderboom

[h2]Onder de wonderboom van Eugene Peterson gaat over het boek Jona als een midrasj rond pastoraal werk. Het boek bevat overwegingen over het wezen van het pastoraat, de roeping tot het ambt en over de noodzaak van doorgaande spiritualiteit. [/h2

Peterson maakt het verhaal van Jona het verhaal van predikanten, voorgangers en priesters die weg dreigen te raken van het hart van hun roeping. Maar een crisis kan ook leiden tot een nieuw besef van geroepen zijn. En niet alleen voor pastores.

Eugene Peterson (1932-2018), was hoogleraar spirituele theologie in Canada, heeft met zijn inspirerende visie op het ambt van predikant op vele pastores grote indruk gemaakt. In ander werk, in het Nederlands werd vertaald, pleitte Peterson al voor een meer authentieke manier van omgaan met het ambt. In het boek “Onder de wonderboom” staan inspirerende dingen over het eigene, de roeping van een predikant. Het boek, vanuit het Bijbelboek Jona, ontstond vanuit een persoonlijke crisisperiode in het predikantschap van de auteur zelf. Aan de hand van episoden uit het Bijbelboek over de profeet Jona vertelt de auteur over de kloof tussen zijn eigen geloof en de manier waarop hij zijn predikantschap invulde. Peterson maakt het verhaal van Jona tot een verhaal van pastores die de weg dreigen kwijt te raken van het hart van hun ambt. Doorlopende aandacht voor Gods aanwezigheid is een vereiste. Vooral theologisch geïnteresseerden, studenten en pastores (protestants, rooms-katholiek en evangelisch) zullen dit boek inspirerend vinden.

Onder de wonderboom Peterson, E.H.
€ 14,90
voorraad onbekend
Message-personal size colour hardcover

This personal size edition of The Message comes with a topical concordance, allowing you to look up Scriptures on today's more relevant topics, including belief, friendship and truth.

Also included are study helps, charts that enhance the big picture of Scripture, and an exclusive verse-numbering system that is distinct to The Message.

Eugene Peterson, now retired, was for many years James M. Houston Professor of Spiritual Theology at Regent College in Vancouver, British Columbia. He also served as founding pastor of Christ Our King Presbyterian Church in Bel Air, Maryland. In addition to his widely acclaimed paraphrase of the Bible, The Message (NavPress), he has written many other books.

Message-personal size colour hardcover
€ 39,95
voorraad onbekend
The Message // Remix

The Message//REMIX 2.0 is a reading Bible for youth that comes loaded with expanded book introductions, written for young people, that set the scene for the book.

Verse-numbered paragraphs help readers track where they are in the chapter. Maps and charts help for easy reference.

A topical index of issues students face help readers locate the appropriate Scripture reference.

(3.81 cm dik x 18.54 cm hoogte x 13.72 cm breedte)

The Message // Remix Bible - MES
€ 29,95
voorraad onbekend
The Message// Remix

The Message//REMIX is purely, simply God's Word in its most easily understood language. Features verse-numbered paragraphs to help you study and think deeply about the text.

Written for students with expanded introductions that set the scene for each book of the Bible, this popular version has a tan leather-look cover.

The Message//REMIX presents the Bible in stirring clarity, bringing its deep truths into focus for first-time and long-time readers alike. Unlike any other Bible, the //REMIX's unique design reveals that what's inside is something special. Surprising readers with its vivid language, The Message compels readers to pause, reflect, and recognize their own lives from a new perspective: God's perspective.

Don't let your Scripture reading settle into a sleepy routine. Experience the power of God's voice in the language of today. Come and delight in the passion and personality that fill God's Word.

The Message// Remix Peterson, Eugen
€ 29,95
voorraad onbekend