Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Frank Peretti

Frank Peretti, bestseller auteur van christelijke thrillers

Frank Peretti (1951) begon in 1989 met de titel This Present Darkness (De duisternis aanwezig). Het bleek het begin van een serie wereldwijde bestsellers in de christelijke wereld. Hij vormde als eerste het begrip: reli-thriller, het christelijke spannende boek.

Christelijke thrillers die een verbinding wisten te leggen tussen de geestelijke (onzichtbare) wereld van engelen en demonen en de impact die dit heeft op de wereld waar wij in leven. Nadien verschenen verschillende andere boeken van Frank Peretti, zoals Licht door de duisternis, de Eed, De Profeet, de Bezoeking en Illussie. Daarnaast kwamen er verschillende kinderboeken uit en uitgaven voor tieners.

Wie de boeken van Frank Peretti wil kopen gaat naar Ichthusboekhandel.nl. Hier onder een overzicht van zijn boeken.

De duisternis aanwezig

Frank Peretti startte ooit met Duisternis aanwezig (this present Darkness) een genre wat de relithriller zou gaan heten. Een adembenemende verhaallijn, waar de zichtbare en de onzichtbare wereld nauw met elkaar verweven blijken te zijn.

Ashton is een heel gewoon stadje ergens in de Verenigde Staten. Maar als een sceptische reporter en een godvrezende predikant hun bevindingen naast elkaar op tafel leggen, blijkt dat ze midden in een felle strijd tegen een gevaarlijke samenzwering zitten, een complot om de bewoners van de stad aan de voeten van de vijand te leggen.


Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:12

Het universiteitsstadje Ashton wordt het strijdtoneel van een kosmisch conflict tussen goed en kwaad. Als hoofdredacteur Marshall Hogan en dominee Hank Busche een aantal mysterieuze gebeurtenissen onderzoeken, ontdekken ze iets wat veel groter is dan ze hadden verwacht.

Nadat Hogan ten onrechte wordt gearresteerd, bemerkt Busche de aanwezigheid van een onzichtbare, kwaadwillende vijand. Wanneer ook hij in de gevangenis terechtkomt, leggen Hogan en Busche hun verhalen naast elkaar. Dan blijkt dat, hoewel de eigenlijke strijd zich afspeelt in de hemelse gewesten, de gelovigen op aarde hieraan wel degelijk een bijdrage kunnen leveren.

Een indringende roman over de kracht van samenwerking, gebed en geestelijke strijd.

Frank Peretti (1951) is de auteur van christelijke thrillers sedert 1986 . Hij heeft wereldwijd voor heel veel bestsellers gezorgd.

De duisternis aanwezig Peretti, F.E.; Pellegrom, Arie
€ 24,99
voorraad onbekend
Licht door de duisternis

Licht door de duisternis van Frank Peretti is het logische vervolg op zijn eerste boek wat in 1989 verscheen, de Duisternis aanwezig. Deze twee boeken zijn het begin van wat we de christelijke thriller noemen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Johannes 1:5

In de afgelegen boerengemeenschap Bacons Corner ontsnapt Sally Roe ternauwernood aan een aanval op haar leven. Haar vlucht vormt het begin van een enerverende reis op zoek naar antwoorden. De demonen uit haar verleden doemen steeds weer op. Terwijl zij Sally achtervolgen en aanvallen, strijden hemelse krijgers voor haar bescherming en die van het hele dorp.

De andere verhaallijnen volgen Tom Harris en zijn uit huis geplaatste kinderen, politieagent Ben Cole, het meisje Amber en haar moeder Lucy. Ook hoofdredacteur Marshall Hogan (bekend uit De duisternis aanwezig) maakt zijn opwachting. Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe hun levens met elkaar verweven zijn en ontvouwt zich de waarheid tot in de hoogste regionen.

Licht door de duisternis is de opvolger van De duisternis aanwezig en op zichzelf te lezen. Een inspirerende roman, die schetst hoe geestelijke strijd eruit zou kunnen zien en de kracht van gebed benadrukt.

Licht door de duisternis Peretti, F.E.
€ 24,99
voorraad onbekend
De eed

In de Eed, komen we Frank Peretti op de hem inmiddels bekende wijze tegen als meesterverteller. In een mengeling van zichtbare en onzichtbare werelden weeft hij een uniek verhaal over een het plaatsje Hyde River.

In Hyde River, een oud, afgelegen mijnstadje in de Pacific Northwest, is iets sinisters aan het werk. Iets boosaardigs. Het slaat toe in duisternis. De slachtoffers gaan een gewelddadige dood tegemoet.

Als de bioloog Steve Benson, broer van een van de slachtoffers, toegang krijgt tot oude brieven en dagboeken van de eerste bewoners is hij in staat de waas van geheimzinnigheid rond Hyde River te ontsluieren.

Frank Peretti (1951) is een unieke auteur die in staat is om verhalen over de zichtbare en de onzichtbare wereld samen te voegen tot spannende christelijke thrillers.

De eed Peretti, Frank
€ 18,99
voorraad onbekend
De bezoeking

De bezoeking is een christelijke thriller van Frank Peretti: Een huilend kruisbeeld, verschijningen van engelen en Afbeeldingen van de messias in de lucht.

Nooit gebeurt er eens iets interessants in Antioch, een klein landbouwstadje ten oosten van Washington. Maar dan… Zonder enige waarschuwing, van het ene op het andere moment, wordt Antioch overstelpt met bovennatuurlijke verschijnselen zoals ontmoetingen met engelen, messiaanse afbeeldingen in de wolken, en een huilend kruisbeeld dat in staat is mensen te genezen.

Deze wonderen zijn echter nog maar het begin van iets dat veel groter is: de terugkeer van de messias zoals voorzegd in de Bijbel. En alsof dat nog niet genoeg is, dient zich op een plaatselijke ranch een geheimzinnige profeet aan met een boodschap… van God?

In een zoektocht naar de antwoorden, en met een onstilbaar verlangen naar wonderen, zwermen de plaatselijke media en vele andere nieuwsgierigen uit over het voorheen zo stille stadje. Wordt dit alles door de plaatselijke detailhandel met veel enthousiasme begroet, op Travis Jordan heeft het een totaal tegengestelde werking. De mentaal opgebrande ex-voorganger heeft er in Antioch alles aan gedaan om zijn verleden te vergeten. Nu de hele wereld het wel gemunt lijkt te hebben op zijn achtertuin om de messias te vinden, worden gaandeweg al de geloofszekerheden die hij ooit heeft gehad, aangevochten. Maar dan gebeurt er iets. Het ontstellende geheim achter de bezoekingr loopt uit op een bovennatuurlijke confrontatie - een die voorgoed Travis' leven, en dat van alle betrokkenen, zal veranderen.

Frank Peretti (1951) is auteur van christelijke thrillers die verrassend de zichtbare en de onzichtbare wereld met elkaar verbinden. Het perspectief van geestelijke strijd maken dat de boeken van Frank Peretti wereldwijd decennialang bestsellers scoren.

De bezoeking Peretti, Frank
€ 18,99
voorraad onbekend
De profeet

De Profeet van Frank Peretti vertelt het verhaal over een nieuwslezer die zich beroemt op zijn objectiviteit, tot hij stemmen hoort en andere dingen opeens zegt dan politiek correct is.

John Barrett, nieuwslezer van 'NewsSix at Five', het meest bekeken nieuwsprogramma van de stad, zit in de problemen. Zijn gladjes verlopende, succesvolle leventje staat op springen. Hij heeft namelijk ontdekt dat zijn producente een verhaal heeft verdraaid om haar eigen vooroordelen bevestigd te zien, vervolgens wist ze haar sporen met leugens uit - en begint het erop te lijken dat ze iets veel groters te verbergen heeft. Het ongeluk waarbij zijn vader om het leven is gekomen lijkt ineens veel minder op een ongeluk. Carl, zijn zoon die hij nauwelijks nog spreekt, komt terug om Johns integriteit op de proef te stellen en de man achter de nieuwslezer te zoeken. De zogenaamde professionele en objectieve perskamer valt nu uiteen door geruzie om de Waarheid. En wat zijn die vreemde 'stemmen' die Barrett steeds hoort...?

De profeet Peretti, F.E.; Mourik, Ton van
€ 18,99
voorraad onbekend