Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Johan Krijgsman

Evangelist Johan Krijgsman schreef verschillende bemoedigende boeken die eenvoudig online te bestellen zijn bij Ichthusboekhandel.nl.

Johan Krijgsman was verbonden als evangelist aan het project Simon de Looier in Amsterdam. Een evangelisatiepost van de Gereformeerde gemeente in die stad. Samen met zijn vrouw woonde ze bijna 20 jaar in Amsterdam.

In zijn boeken geeft Johan vanuit de praktijk van zijn werk als evangelist, kern waarheden door over het Evangelie.

De boeken van Johan Krijgsman online kopen kan bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of verkrijgbaar in één van de Ichthusboekwinkels.

Wandelen als christen

Wandelen als christen is geschreven door Johan Krijgsman en neemt ons mee op het levenspad van elk mens.

Wandelen als christen – kan dat, en hoe dan? Ben je dan niet een zonderling? Dan kun je toch niet meer genieten van het leven? Wandelen doe je toch voor ontspanning? Begrijpelijke vragen. In dit boek zoekt de auteur samen met de lezer naar antwoorden. Al wandelend komen we in dit boek bergen én dalen tegen. Dat is de praktijk van het wandelen als christen.

De auteur nodigt de lezer uit om dit boek biddend te lezen. Hij wil proberen de weg te wijzen naar dé Weg, de Waarheid en het Leven. Ook wil hij laten zien hoe je anderen kunt opwekken met Hem te gaan wandelen.

Bedoeld voor: jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijke lezers.

Johan Krijgsman was van 2001-2020 als evangelist verbonden aan Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier', een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Amsterdam.

Wandelen als christen Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend
Waarvoor leef ik

Waarvoor leef ik? Dat is een vraag die veel mensen herkennen. Een vraag die vaak klinkt als het tegenzit in je leven.

Je kampt met ziekte of met tegenslag in je relatie, studie of werk. Of het gaat je voor de wind. Dan kan evenzeer de vraag naar de zin van het leven je bezighouden. In de Bijbel zien we hoe mensen als de profeet Elia en de dichter Asaf ermee hebben geworsteld.

De Heere Jezus weet als geen ander hoe we met deze vraag kunnen rond lopen. Hij weet dat deze vraag zelfs een 'verzoeking' voor ons kan zijn. Zelf werd Hij in alle dingen verzocht, om hen die verzocht worden te hulp te komen.

Wat is de zin van mijn leven? En hoe zal ik kunnen leven tot Gods eer en het heil van mijn naaste? In dit boek luistert de auteur naar antwoorden van mensen buiten en binnen de kerk, maar vooral het antwoord van de Bijbel.

Johan Krijgsman was vanaf 2001 evangelist van Bijbelcentrum Bij Simon de Looier, een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten.

Waarvoor leef ik Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend
Ontmoetingen met Jezus

In het boek Ontmoetingen met Jezus, van evangelist Johan Krijgsman, maken we twintig ontmoetingen met de Heere Jezus mee. Vooral luisteren we naar wat de Heilige Geest daarin tot óns te zeggen heeft. Zijn werk is onmisbaar nodig én mogelijk om te komen tot een eerste of ook een vernieuwde ontmoeting met de Zoon van God.

Heel ons leven bestaat uit ontmoetingen met mensen. Verwachte en onverwachte ontmoetingen. Daardoor worden we gevormd. Ook de Bijbel staat vol met geschiedenissen van mensen die elkaar ontmoeten. Vooral lees je daarin over ontmoetingen tussen God en mens.

Zo heeft de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde veel mensen ontmoet. Hij kwam in contact met heel verschillende mensen. Het is leerzaam om te zien hoe Jezus met ieder van hen persoonlijk omging. Of het nu de bloedvloeiende vrouw betrof, Nicodémus, Bartimeüs of de zondares in het huis van Simon, altijd was het op een liefdevolle en bewogen manier. Ieder die Hem nodig had, was bij Hem welkom.

In Zijn ontmoetingen was Jezus steeds gericht op de eer van God. Daarbij wees Hij mensen op Zichzelf als de Zaligmaker van zondaren.

Ontmoetingen met Jezus Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend
Geloven, een wonder

Geloven een wonder, is een boekje bedoeld voor jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijken en is geschreven door Johan Krijgsman, werkzaam geweest als evangelist in Amsterdam.

Geloven is een woord dat veel wordt gebruikt: in de wereld, in de kerk en in de Bijbel. Alleen het Bijbelse geloven richt zich op Christus. In de Bijbel gaat het over de eenvoud en de onmogelijkheid van geloven.

De Heere Jezus vergelijkt de eenvoud van geloven met het vertrouwen van een 'kindeke'. Een kind laat zich roepen en leiden. Een andere keer bestraft Hij Zijn discipelen omdat ze niet geloofd hebben. Het was onmogelijk voor hen. In 'Geloven, een wonder' komen beide kanten van geloven voor: de eenvoud van het geloven door de Heilige Geest en de onmogelijkheid van geloven uit onszelf.

U vindt in dit boek ook de liefdevolle oproep van Christus om te geloven. Hij smeekt in 2 Korinthe 5:20 in Naam van Zijn Vader om u met God te laten verzoenen. Verzoening is er alleen door te geloven in Christus. Hij, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, is de diepe Inhoud van de geloofservaring. Hoe we het ook bezien: geloven is en blijft een wonder.

Geloven, een wonder Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend