Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

John Owen

Boeken van John Owen, de puriteins theoloog kan bij Ichthusboekhandel.nl

John Owen (1616 -1684) was een belangrijke theoloog uit de Puriteinse beweging. Owen was aanvankelijk predikant in de Engelse Staatskerk, de Anglicaanse Kerk. Later werd hij een overtuigd congregationalist.

John Owen was van mening dat iedere plaatselijk gemeente geheel vrij en onafhankelijk dient te zijn van een kerkverband, c.q. staatsgezag. Iedere gemeente, staat volgens hem, rechtstreeks onder het gezag van Christus als haar Hoofd.

Owen heeft vele theologische boeken op zijn naam staan. Een groot gedeelte van zijn oeuvre is dogmatisch van aard. Een ander deel van zijn werk is meer meditatief. Verschillende van zijn werken zijn in het Nederlands vertaald, en zelfs nu nog worden er met enige regelmaat vertalingen uitgebracht.

John Owen (1616-1683) was een puriteinse theoloog en predikant uit Engeland. Hij was een belangrijke figuur in de puriteinse beweging, een protestantse beweging uit de 17e eeuw die zich afzette tegen wat zij beschouwden als de corruptie en afwijkingen van de Anglicaanse Kerk.
 
Owen studeerde aan Christ Church, Oxford en later aan de Universiteit van Leiden, waar hij beïnvloed werd door de puriteinse theoloog William Ames. Hij was een predikant in Londen en later een universitair docent in Oxford. Hij is vooral bekend om zijn theologische werken, waaronder zijn studie over de natuur van de verlossing "The Death of Death in the Death of Christ" en zijn uitgebreide commentaar op de Hebreeën.
 
Zijn werk wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de puriteinse theologie en is van invloed geweest op vele latere theologen en predikanten. Hij was een voorstander van een strikt letterlijke interpretatie van de Bijbel en een voorstander van de predestinatie leer.
 

Bij brood en beker

Bij brood en beker, een boek van John Owen biedt vijfentwintig korte overdenkingen ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal.

John Owen staat in dit boek nadrukkelijk stil bij de liefde van God de Vader en de Zoon, en de werking van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Het is zijn verlangen om alle gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.

Christus staat in het middelpunt van deze bundel vol vermaning, vertroosting en bemoediging.

Bij brood en beker Owen, John
€ 22,50
voorraad onbekend
Heerlijkheid van Christus
Heerlijkheid van Christus Owen, J.
€ 15,95
voorraad onbekend
Op leven en dood (2)

Het boek Op leven en dood van John Owen bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen over de strijd tegen de zonde en verschijnt als deel 2 in de serie Puriteinse Klassieken

* De verzoekingen,
* De inwonende zonde en
* De doding van de zonde.

Deze werken zijn door Owens wat moeizame schrijfstijl niet zo heel erg toegankelijk geweest. Daarom is de leesbaarheid vergroot door alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk te vertalen en de meer theoretische beschouwingen van Owen in aansluiting bij zijn taaleigen samen te vatten.

De inleiding beschrijft het leven van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking. Zijn analyse van de macht van de boze en van de kracht van de zonde is scherp. Zij is dringend nodig in onze tijd, waarin de verzoekingen vele zijn en de ernst van de zonde wordt afgevlakt.

Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Op leven en dood (2) Owen, John
€ 29,95
voorraad onbekend
Rotssteen der heiligen
Rotssteen der heiligen Owen, John
€ 12,90
voorraad onbekend
de gezonde leer

Een kleine en een grote catechismus door John Owen.

John Owen werd vooral bekend als academisch theoloog en schrijver van dikke doorwrochte boeken. Maar hij was ook in staat om beknopt en op eenvoudige niveau te schrijven.

John Owen schreef voor de gemeente van Fordham twee catechismussen, een voor kleine kinderen en een voor wat oudere. John Owen schreef deze korte werken om zijn gemeente meer kennis van de geloofsleer bij te brengen. Ze waren bedoeld om door ouders en kinderen thuis te gebruiken.

de gezonde leer Owen, John
€ 8,95
voorraad onbekend
Concerning the holy spirit
Concerning the holy spirit Owen
€ 39,95
voorraad onbekend
Kracht van Gods beloften
Kracht van Gods beloften Owen, Jowen
€ 9,95
voorraad onbekend