Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Maarten Luther

Maarten Luther, de bekende Reformator was een veelzijdig auteur. Zijn boeken kopen kan online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl

Maarten Luther, begon de Reformatie in 1517 met de 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. Hij schreef veel boeken en er is bovendien veel over hém geschreven.

Maarten Luthter is een Duitse theoloog die een cruciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het christendom. Hij wordt geboren op 10 november 1483 in Eisleben, maar zijn familie verhuist al snel naar Mansfeld. Hij volgt een studie rechten, meer vanwege het verlangen van zijn vader dan uit eigen interesse. Wanneer hij in 1505 bijna geraakt wordt door een blikseminslag, ziet hij dit als een teken van God. Hij stopt per direct zijn opleiding en meldt zich bij een klooster.

Na zijn tijd in het klooster doceert Luther filosofie aan de universiteit van Wittenberg. Ook reist hij naar Rome – het centrum van het rooms-katholicisme – maar de stad bevalt hem helemaal niet. In later schrijven noemt hij haar de “zetel van de duivel”. Bij de universiteit spreekt Luther over moraaltheologie: een leer waarin het christendom gebruikt wordt om antwoord te geven over wat 'goed' en 'kwaad' is. Daar blijkt al dat zijn interpretatie van de Bijbel botst met bepaalde praktijken van de rooms-katholieke kerk.

Luther komt in 1516 in aanraking met de aflaatverkoper en priester: Johann Tetzel. Verschillende gelovigen komen langs bij Luther met een aflaat dat zij gekocht hebben bij Tetzel. Ze willen geen boetedoening meer doen (dat hebben ze via het aflaat al gedaan) en komen Luther enkel om vergiffenis vragen. Luther veroordeelt deze praktijk en wil er zo snel mogelijk iets aan doen. Hij schrijft 95 stellingen waarmee hij zich erg kritisch uitlaat over deze wantoestand.

Boeken van of over Maarten Luther kopen kan online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthuswinkels.

Luther aangenaam

In het boek Luther aangenaam, ontmoet je de reformator en maak je kennis met wie hij was. Het is geschreven door dr. G. v.d. Brink, kerkhistoricus en filosoof.

Maarten Luther blijft intrigerend, ook nog na ruim vijfhonderd jaar. Lutherkenner dr. Gert van den Brink bespreekt twintig thema's uit het leven van de reformator. Elk thema omvat twee delen: een kernachtige, actuele bespreking door Van den Brink, plus een tekst van Luther zelf.

Deze aansprekende combinatie helpt de lezer om kennis te maken met het leven en de theologie van Luther, en te ontdekken hoe actueel en helpend hij is. Ook wie al vaker iets van Luther las, zal nieuwe gezichtspunten in dit boek ontdekken.

Luther aangenaam Brink, Dr. G.A. Gert van den
€ 13,99
voorraad onbekend
Luther

Glossy over Maarten Luther, een man die inspireerde om wie hij was en wat hij durfde, met soms wat (erg) ruwe randjes en veel opvallende eigenschappen.

Een man die geschiedenis schreef en die invloed had op de taal en samenleving tot op de dag van vandaag. Kortom: een man met een boeiende persoonlijkheid die een glossy verdient!

In Luther: de glossy komt zijn veelzijdigheid op vele manieren in beeld; zijn invloed op de Duitse taal, zijn rol als mediaman, maar ook zijn omstreden uitspraken over Joden komen aan bod. Vragen worden behandeld zoals: waarom is hij een bron van inspiratie voor velen? Wat was zijn invloed op de huidige maatschappij? En zijn de verhalen die over hem de ronde doen waar?

Een schitterend vormgegeven uitgave voor zowel de Lutherkenner als -leek! Inclusief een heuse Luther-test.

Luther: de glossy is ontwikkeld in samenwerking met Refo500

De auteurs die bijdroegen zijn onder andere de bekende Lutherkenners zoals: Herman Selderhuis, Sabine Hiebsch en George Harinck.

Luther
€ 5,99
voorraad onbekend
Luther

Luther van dr. Herman Selderhuis is een nieuwe biografie over de bekende reformator Maarten Luther.

'Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.' Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de moedige monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg.

Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken.

Deze nieuwe biografie wordt uitgegeven ter voorbereiding op het Rerformatiejaar 2017. De tekst wordt ondersteund door veel foto's.

Prof. dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en directeur van Refo500.

Luther Selderhuis, H.J.
€ 16,95
voorraad onbekend
Verklaring van de brief aan de galaten

De verklaring van de brief aan de Galaten is een herdruk van één van Maarten Luthers belangrijkste werken, mede naar aanleiding van het Reformatiejaar 2017.

Luthers uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van zijn gehele theologie. Van alle brieven in de Bijbel was de Galatenbrief Luther het liefst.

Luther spreekt in dit commentaar over een groot aantal thema's die ook vandaag nog belangrijk zijn. Vooral wat hij over de rechtvaardiging uiteenzet, is van groot belang. De reformator ontvouwt dit thema in al haar rijkdom. Tegelijkertijd weert hij zich hartstochtelijk tegen alle pogingen van de vrome mens om in het werk van God en van Christus binnen te sluipen.

Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van dr. Hermann Kleinknecht.

Verklaring van de brief aan de galaten Luther, Maarten
€ 29,90
voorraad onbekend
De gouden huwelijksregels

Het cadeauboekje De gouden huwelijksregels is geschreven door de bekende reformator Maarten Luther(1483-1546) die een grote plaats ingenomen heeft in Gods Koninkrijk.

We kennen hem als een groot liefhebber van een goed, huiselijk gezinsleven. Ook het huwelijk staat bij hem hoog aangeschreven. In dit boek geeft Luther heel praktisch weer wat de Heere zegt over een christelijk huwelijk.

De gouden huwelijksregels Luther, Maarten
€ 9,95
voorraad onbekend
Soteriologie / II

Maarten Luther worstelde lang met de vraag wat christelijke vrijheid precies behelst en hoe deze vrijheid verkregen en ervaren kan worden. In 'Soteriologie', de tweede band van de Latijn-Nederlandse uitgaven, staan geschriften van Luther over dat thema centraal.

Hierin probeert hij op verschillende manieren uit te leggen hoe de christelijke godsdienst de problemen kan oplossen die de menselijke situatie vanuit theologisch perspectief met zich meebracht (vgl. 'Band I: Theologische antropologie - De mens voor God').

Naast de beroemde '95 stellingen', die het begin van de reformatie inluidden, bevat deze band ook het 'Traktaat over de christelijke vrijheid' aan Paus Leo X en zijn geschrift tegen Jacobus Latomus, een meesterstuk van apologie, polemiek en wetenschappelijke (grammaticale) benadering van de Bijbel.

Soteriologie / II Luther, Maarten
€ 59,90
voorraad onbekend
Als goud door vuur beproefd

Als goud door vuur beproefd is een boek van de bekende reformator M. Luther als Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen. Bruikbaar voor Bijbelstudie, belijdenisgeschenk en bij kringenwerk.

Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren zijn uitgesproken. Tot nu toe is er vrijwel niets van deze preken in onze taal verschenen. Deze uitgave is dus een eerste kennismaking voor de lezers van nu.

Van grote waarde is dat de hele eerste brief van Petrus vers voor vers wordt uitgelegd. Om deze preken toegankelijk te maken voor jonge lezers, is gekozen voor een bloemlezing van ruim 60 sprekende preekfragmenten van elk ongeveer drie pagina's.

Als goud door vuur beproefd Luther, dr. Maarten
€ 23,90
voorraad onbekend
Mij zal niets ontbreken

Een aansprekend boekje over een van de bekendste psalmen uit de Bijbel.

Op een avond in 1535 of 1536 heeft Luther aan tafel, na het dankgebed, Psalm 23 uitgelegd. Hier is niet de professor van de Universiteit van Wittenberg aan het woord, maar een huisvader die de Schrift voor vrienden en huisgenoten verklaart. Er was in het Zwarte Klooster in Wittenberg, het woonhuis van de familie Luther, tijd en rust genoeg voor een goed gesprek.

De psalm wordt tekst voor tekst behandeld. Christus, als de Herder van Zijn Kerk, staat centraal. De eenvoudige, indringende en vertroostende woorden die de reformator over de 'Herderspsalm' heeft gesproken, verdienen het ook nu nog gelezen, gehoord en overdacht te worden.

Maarten Luther (1483-1546) de bekende reformator uit Wittenberg, heeft veel geschriften nagelaten, waaronder een aantal vers-voor-vers verklaringen over de Psalmen

Mij zal niets ontbreken Luther, Maarten
€ 12,90
voorraad onbekend
Al ging ik ook in een dal

Het cadeauboekje Al ging ik ook in een dal, van Maarten Luther is bedoeld voor mensen die ziek zijn of in de laatste levensfase. In de late Middeleeuwen gebruikte men in de westerse wereld troostboekjes om zieken in hun lijden en sterven te troosten.

Ook Luther heeft dergelijke boekjes gepubliceerd en we ontmoeten hem daarin vooral als trooster. Hij behandelt de beproefden echter wel eerlijk. Hij wijst hen op hun zonde en ellende om hen zo tot berouw en boete te bewegen. Dit doet hij met geen ander doel dan om hen gewillig te maken om alleen door het geloof in Christus vergeving van zonde en eeuwige zaligheid te ontvangen. Net als Johannes de Doper, roept Luther ons niet enkel op tot boete, maar hij wijst ons ook op het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt.

Luthers troostboekjes bieden rijke troost en diep onderwijs, hebben na eeuwen nog niets aan kracht verloren en kunnen nog steeds van groot nut zijn voor onze zieke naasten en hun omgeving.

Voor dit boekje heeft de vertaler een aantal treffende citaten - die op zichzelf staan en voor zich spreken - uit Luthers troostboekjes en uit zijn andere werken verzameld.

Al ging ik ook in een dal Luther, Maarten
€ 12,50
voorraad onbekend
Luther voor leken

Martin Luther (1483-1546) leefde in een tijd met uitvindingen zoals de boekdrukkunst en de ontdekking van de Nieuwe Wereld; de wereld veranderde ingrijpend en snel. Zonder het zo gepland te hebben werd Luther het begin en het boegbeeld van een van de grootste veranderingen in kerk en maatschappij: de reformatie.

In Luther voor leken beschrijft Lutherkenner Sabine Hiebsch het leven van deze wereldberoemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke misstanden en het instituut van de katholieke kerk. Toen de kerk Luther buiten haar muren plaatste, stond deze voor de uitdaging nieuwe structuren te ontwikkelen; het wordt beschouwd als het begin van een nieuwe tijd.

Voor iedereen die zoekt naar een korte kennismaking met Luther, biedt Luther voor leken een heldere introductie.

Luther voor leken Hiebsch, Sabine
€ 7,50
voorraad onbekend
Lutherse preken bij het Oude Testament

De Duitse lutheraan Eberhard Jüngel is een van de meest spraakmakende en belangrijke theologen van onze tijd. Niet alleen zijn wetenschappelijke publicaties, ook zijn preken worden alom gewaardeerd. In Duitsland zijn maar liefst zeven prekenbundels verschenen. In 2006 ontving Jüngel de Duitse Preekprijs.

Deze bundel bevat een aantal oudtestamentische preken die voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald. De lezer kan daardoor kennismaken met Jüngels verkondiging en indirect ook met zijn theologie, die men, zoals Jüngels zelf zegt, 'allereerst uit zijn preken kan leren kennen'.

Ingeleid en vertaald door Willem Maarten Dekker, die promoveerde op de theologie van Jüngel.

Tjerk de Reus in Friesch Dagblad:
'De preken zijn helder, boeiend en dagen de lezer tot na denken. ... een oase. Wie de smaak van deze preken te pakken heeft, kan alleen maar hopen dat er nóg zo'n boek komt, en dan met vijftig of meer preken, in een mooie gebonden uitgave.'

Confessioneel:
'Mooi verzorgde taal en zeer prettig om te lezen. Diepgaande kennis van God, de Bijbel en de mens zijn onmiskenbaar te herkennen in de preken van Jüngel.'

Trouw: '**** Het boek bevat ongekend diepzinnig voedsel, dat in ieder geval mijzelf een hoop preekinspiratie opleverde.'

Ciska Stark, docent homiletiek (preekkunde):
'Sommige preken wil je niet alleen horen, die wil je lezen, daar wil je op kauwen. Dat geldt voor de preken van Jüngel. Ze zijn buitengewoon helder en actueel, maar niet modieus of makkelijk. Ze gaan waar ze over moeten gaan: over de tekst, over God, over ons.'

Jurgen van de Herik, winnaar 'De Preek van het Jaar 2006':
'Jüngels preken zijn een verademing. De preek wordt hier weer een enerverende literaire kunstvorm.'

Lutherse preken bij het Oude Testament Jüngel, Eberhard
€ 20,95
voorraad onbekend
Luther

Een Graphic Novel over de man die 500 jaar geleden keizer en paus tartte en die de geschiedenis van Europa blijvend zou veranderen: Maarten Luther.

Niet zo conventionele benadering, maar wel een realistisch beeld in stripvorm van een maand die 500 jaar geleden de geschiedenis van Europa veranderde en mensen weer zicht gaf op vrede met God door Christus

Luther Melheim, Richard
€ 4,99
voorraad onbekend
Govert Jan Bach over Maarten Luther en J

Luther en Bach zijn twee genieën die de wereld bepalend beïnvloed hebben. Gert Jan Bach laat hun verbinding zien als grensverleggers in een uitgebreid hoorcollege met 4 CD's

Maarten Luther zette de wereldgeschiedenis op zijn kop toen hij het gevecht met de keizer en de paus durfde aan te gaan. Hij markeerde met zijn handelen de overgang van de duistere Middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Johann Sebastian Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard niveau. Relatief onbekend is dat J.S. Bach niet zonder Luther te denken valt. Bach werd door hem in denken en componeren ingrijpend beïnvloed.

Het luisterboek gaat in op de levens van beiden en belicht de musicus in Luther en de theoloog in Bach. Het staat stil bij het ernstige antijudaïsme van Luther in zijn nadagen en laat talloze muziekvoorbeelden horen met renaissance- en barokmuziek van verschillende uitvoerders en gaat gedetailleerd in op enkele Bachcantates, met name nummer 4, 'Christ lag in Todesbanden'. Daarnaast bevat het luisterboek twee cd's met de vier Lutherse missen van J.S. Bach in de uitvoering van Philippe Herreweghe en zijn Collegium Vocale Gent.

De set is inclusief vier Lutherse missen van J.S. Bach in de uitvoering van Philippe Herreweghe en zijn Collegium Vocale Gent.

Govert Jan Bach over Maarten Luther en J Bach, Govert Jan
€ 19,99
voorraad onbekend
Maarten Luther

Johan Temmerman over Maarten Luther . In 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther het wereldbeeld hervormde.

Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de reformatie teweeggebracht? We wandelen langs 500 jaar cultuurgeschiedenis, vertrekkend vanuit het leven van Luther. We zien hem als jonge gedreven Augustijnenmonnik die verzeild raakt in een culturele omwenteling, maar ook als oudere nostalgicus die zich laat verleiden tot antisemitisme.

Met deze kritische levensschets op de achtergrond kunnen we de puriteinse ethiek beschrijven waarin de geest van het westers kapitalisme ontluikt.

De tekst toont de verbanden tussen de denkbeelden van Luther en deze van Spinoza, Kant en Hegel. Het is dan ook duidelijk dat de reformatie mede aan de basis ligt van de hedendaagse seculiere samenleving.

Maarten Luther Temmerman, Johan
€ 30,-
voorraad onbekend
Martin luther 1483-1546

De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Deze kroniek door de kerkhistoricus Dr. Harm Veldman (1942) plaatst het werk en het leven van Martin Luther in het midden van al deze gebeurtenissen.

Per jaar geeft de auteur weer wat er plaatsvond in kerk en samenleving.Soms citeert hij authentieke beschrijvingen. Daarnaast geeft deze kroniek korte biografische gegevens weer.

Dit unieke overzicht richt zich op iedereen die interesse heeft voor de tijd van de Reformatie in het algemeen en voor Luther in het bijzonder.

Ingeleid door prof. dr. H.J. Selderhuis. Uitgave met Refo 500.

Martin luther 1483-1546 Veldman, Harm
€ 16,95
voorraad onbekend
Maarten Luther

Maarten Luther: Een oecumenisch perspectief

Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen.'Dit uitmuntende essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad. Elke tijd weet wel zijn eigen wensen en angsten te projecteren op Maarten Luther; voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims - ook die van het huidige Luther-jubileum - te bevrijden.De boodschap van Luther stamt uit een tijd waarin het beeld van de wereld volledig veranderde, een wereld die mensen van nu totaal vreemd is. Wanneer het je echter lukt om naar deze'onbekende'Luther te luisteren, dan ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christenen van alle confessies is - en hoe dit op een lijn staat met Paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid.

Dr. Kardinaal Walter Kasper (1933) is emeritus hoogleraar dogmatiek, was van 1989-1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart en van 2001-2010 president van de pauselijke raad om de eenheid tussen christenen te bevorderen.

Maarten Luther Kasper, Walter
€ 12,90
voorraad onbekend
Het hogepriestelijk gebed

Luther schreef over het boek: Het Hogepriesterlijk gebed: Dat de preken die ik heb gehouden over Johannes 17, over Christus' Hogepriesterlijk gebed, in druk zouden verschijnen, is mijn eigen wens en begeerte geweest. Tot dit doel heb ik mijn lieve vriend Caspar Cruciger gevraagd of hij ze wilde uitschrijven.'

Te midden van de vele geschriften die Luther heeft nagelaten, neemt zijn verklaring van het Hogepriesterlijk gebed een bijzondere plaats in. Aan de uitleg ervan heeft hij zelf de hoogste vreugde beleefd. Steeds wijst Luther op de verhevenheid en diepzinnigheid van dit gebed. Zoveel heerlijkheid en ware wijsheid is erin te vinden.

In de tekst van het boek is de oorspronkelijke vorm van preken niet meer herkenbaar. Cruciger heeft van het boek een geheel gemaakt, zodat het vooral op een commentaar lijkt. Vers voor vers wordt Johannes 17 uitgelegd.

Het hogepriestelijk gebed Luther, Maarten
€ 9,50
voorraad onbekend
Tot dienst aan God

Dagboek voor schooldagen over opvoeding en onderwijs.

De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de manier waarop hij met zijn kinderen omging. De gezinsopvoeding vond hij heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van ouders achtte hij bijzonder hoog.

Luther zette zich ook op allerlei manieren in voor goede scholing en catechese, omdat hij ervan overtuigd was dat de evangelische leer alleen voortgang kon vinden als de mensen Gods Woord zouden begrijpen.

Dit Brevier bevat korte teksten van Luther over opvoeding en onderwijs. Ze kunnen ook vandaag opvoeders inspireren om met een hernieuwde blik naar kinderen en jongeren te kijken.

Vertaling: Karla Boersma.

Tot dienst aan God Luther, Maarten
€ 6,95
voorraad onbekend