Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Maarten Luther

Maarten luther, de Reformator was een veelzijdig auteur.

Maarten Luther, begon de Reformatie in 1517 met de 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. Hij schreef veel boeken en er is veel over hem geschreven.

Maarten Luthter is een Duitse theoloog die een cruciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het christendom. Hij wordt geboren op 10 november 1483 in Eisleben, maar zijn familie verhuist al snel naar Mansfeld. Hij volgt een studie rechten, meer vanwege het verlangen van zijn vader dan uit eigen interesse. Wanneer hij in 1505 bijna geraakt wordt door een blikseminslag, ziet hij dit als een teken van God. Hij stopt per direct zijn opleiding en meldt zich bij een klooster.

Na zijn tijd in het klooster doceert Luther filosofie aan de universiteit van Wittenberg. Ook reist hij naar Rome – het centrum van het rooms-katholicisme – maar de stad bevalt hem helemaal niet. In later schrijven noemt hij haar de “zetel van de duivel”. Bij de universiteit spreekt Luther over moraaltheologie: een leer waarin het christendom gebruikt wordt om antwoord te geven over wat 'goed' en 'kwaad' is. Daar blijkt al dat zijn interpretatie van de Bijbel botst met bepaalde praktijken van de rooms-katholieke kerk.

Luther komt in 1516 in aanraking met aflaatverkoper: de priester Johann Tetzel. Verschillende gelovigen komen langs bij Luther met een aflaat dat zij gekocht hebben bij Tetzel. Ze willen geen boetedoening meer doen (dat hebben ze via het aflaat al gedaan) en komen Luther enkel om vergiffenis vragen. Luther veroordeelt deze praktijk en wil er zo snel mogelijk iets aan doen. Hij schrijft 95 stellingen waarmee hij zich erg kritisch uitlaat over deze wantoestand.

Luther aangenaam

In het boek Luther aangenaam, ontmoet je de reformator en maak je kennis met wie hij was. Het is geschreven door dr. G. v.d. Brink, kerkhistoricus en filosoof.

Maarten Luther blijft intrigerend, ook nog na ruim vijfhonderd jaar. Lutherkenner dr. Gert van den Brink bespreekt twintig thema's uit het leven van de reformator. Elk thema omvat twee delen: een kernachtige, actuele bespreking door Van den Brink, plus een tekst van Luther zelf.

Deze aansprekende combinatie helpt de lezer om kennis te maken met het leven en de theologie van Luther, en te ontdekken hoe actueel en helpend hij is. Ook wie al vaker iets van Luther las, zal nieuwe gezichtspunten in dit boek ontdekken.

Luther aangenaam Brink, Dr. G.A. Gert van den
€ 13,99
voorraad onbekend
Luther en de vogels
Luther en de vogels Veer, Ange van der
€ 9,99
voorraad onbekend
Luther

Glossy over Maarten Luther, een man die inspireerde om wie hij was en wat hij durfde, met soms wat (erg) ruwe randjes en veel opvallende eigenschappen.

Een man die geschiedenis schreef en die invloed had op de taal en samenleving tot op de dag van vandaag. Kortom: een man met een boeiende persoonlijkheid die een glossy verdient!

In Luther: de glossy komt zijn veelzijdigheid op vele manieren in beeld; zijn invloed op de Duitse taal, zijn rol als mediaman, maar ook zijn omstreden uitspraken over Joden komen aan bod. Vragen worden behandeld zoals: waarom is hij een bron van inspiratie voor velen? Wat was zijn invloed op de huidige maatschappij? En zijn de verhalen die over hem de ronde doen waar?

Een schitterend vormgegeven uitgave voor zowel de Lutherkenner als -leek! Inclusief een heuse Luther-test.

Luther: de glossy is ontwikkeld in samenwerking met Refo500

De auteurs die bijdroegen zijn onder andere de bekende Lutherkenners zoals: Herman Selderhuis, Sabine Hiebsch en George Harinck.

Luther
€ 8,95
voorraad onbekend
Luther

Een nieuwe biografie van de bekende reformator Maarten Luther.

'Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.' Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de moedige monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg.

Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken.

Deze nieuwe biografie wordt uitgegeven ter voorbereiding op het Rerformatiejaar 2017. De tekst wordt ondersteund door veel foto's.

Prof. dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en directeur van Refo500.

Luther Selderhuis, H.J.
€ 24,95
voorraad onbekend
Verklaring van de brief aan de galaten

Herdruk van één van Luthers belangrijkste werken, mede naar aanleiding van het Reformatiejaar 2017.

Luthers uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van zijn gehele theologie. Van alle brieven in de Bijbel was de Galatenbrief Luther het liefst.

Luther spreekt in dit commentaar over een groot aantal thema's die ook vandaag nog belangrijk zijn. Vooral wat hij over de rechtvaardiging uiteenzet, is van groot belang. De reformator ontvouwt dit thema in al haar rijkdom. Tegelijkertijd weert hij zich hartstochtelijk tegen alle pogingen van de vrome mens om in het werk van God en van Christus binnen te sluipen.

Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van dr. Hermann Kleinknecht.

Verklaring van de brief aan de galaten Luther, Maarten
€ 27,90
voorraad onbekend
De gouden huwelijksregels

De bekende reformator Maarten Luther(1483-1546) heeft een grote plaats ingenomen in Gods Koninkrijk.

We kennen hem als een groot liefhebber van een goed, huiselijk gezinsleven. Ook het huwelijk staat bij hem hoog aangeschreven. In dit boek geeft Luther heel praktisch weer wat de Heere zegt over een christelijk huwelijk.

De gouden huwelijksregels Luther, Maarten
€ 9,95
voorraad onbekend
Soteriologie / II
Soteriologie / II Luther, Maarten
€ 59,90
voorraad onbekend
Als goud door vuur beproefd

Als goud door vuur beproefd is een boek van de bekende reformator M. Luther als Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen. Bruikbaar voor Bijbelstudie, belijdenisgeschenk en bij kringenwerk.

Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren zijn uitgesproken. Tot nu toe is er vrijwel niets van deze preken in onze taal verschenen. Deze uitgave is dus een eerste kennismaking voor de lezers van nu.

Van grote waarde is dat de hele eerste brief van Petrus vers voor vers wordt uitgelegd. Om deze preken toegankelijk te maken voor jonge lezers, is gekozen voor een bloemlezing van ruim 60 sprekende preekfragmenten van elk ongeveer drie pagina's.

Als goud door vuur beproefd Luther, dr. Maarten
€ 22,50
voorraad onbekend
Mij zal niets ontbreken

Een aansprekend boekje over een van de bekendste psalmen uit de Bijbel.

Op een avond in 1535 of 1536 heeft Luther aan tafel, na het dankgebed, Psalm 23 uitgelegd. Hier is niet de professor van de Universiteit van Wittenberg aan het woord, maar een huisvader die de Schrift voor vrienden en huisgenoten verklaart. Er was in het Zwarte Klooster in Wittenberg, het woonhuis van de familie Luther, tijd en rust genoeg voor een goed gesprek.

De psalm wordt tekst voor tekst behandeld. Christus, als de Herder van Zijn Kerk, staat centraal. De eenvoudige, indringende en vertroostende woorden die de reformator over de 'Herderspsalm' heeft gesproken, verdienen het ook nu nog gelezen, gehoord en overdacht te worden.

Maarten Luther (1483-1546) de bekende reformator uit Wittenberg, heeft veel geschriften nagelaten, waaronder een aantal vers-voor-vers verklaringen over de Psalmen

Mij zal niets ontbreken Luther, Maarten
€ 12,90
voorraad onbekend
Al ging ik ook in een dal

In de late Middeleeuwen gebruikte men in de westerse wereld troostboekjes om zieken in hun lijden en sterven te troosten.

Ook Luther heeft dergelijke boekjes gepubliceerd en we ontmoeten hem daarin vooral als trooster. Hij behandelt de beproefden echter wel eerlijk. Hij wijst hen op hun zonde en ellende om hen zo tot berouw en boete te bewegen. Dit doet hij met geen ander doel dan om hen gewillig te maken om alleen door het geloof in Christus vergeving van zonde en eeuwige zaligheid te ontvangen. Net als Johannes de Doper, roept Luther ons niet enkel op tot boete, maar hij wijst ons ook op het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt.

Luthers troostboekjes bieden rijke troost en diep onderwijs, hebben na eeuwen nog niets aan kracht verloren en kunnen nog steeds van groot nut zijn voor onze zieke naasten en hun omgeving.

Voor dit boekje heeft de vertaler een aantal treffende citaten - die op zichzelf staan en voor zich spreken - uit Luthers troostboekjes en uit zijn andere werken verzameld.

Al ging ik ook in een dal Luther, Maarten
€ 12,50
voorraad onbekend