Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Najaarsaanbieding KokBoekencentrum

82 artikelen
pagina 3 van 9
Dichtbij de horizon

Het boek Dichtbij de horizon door Henk Veltkamp is bedoeld als steun in de rug voor wie met het naderend levenseinde te maken krijgt, van zichzelf of een ander.

Het besteedt aandacht aan de praktische en psychologische aspecten van het sterven en behandelt ook de meer existentiële vragen rondom leven en dood. Het boek is niet alleen geschikt voor vrijwilligers en professionals in de zorg.

Eenieder die met vragen zit over hoe te leven bij de naderende dood, vindt hier mooie gedachten en richtingwijzers.

Henk Veltkamp heeft jarenlang als geestelijk verzorger in een ziekenhuis gewerkt en leidt nu mensen op om anderen in hun laatste levensfase te begeleiden

Dichtbij de horizon Veltkamp, Henk
€ 14,99
voorraad onbekend
En nu ben ik aan de beurt

In Nu ben ik aan de beurt is een persoonlijk dagboek van Christiane Berkvens-Stevelinc wat een intieme inkijk geeft met de dood voor ogen in haar leven.

Toen Christiane Berkvens-Stevelinck in 2006 kanker kreeg, had ze er eerder al twee echtgenoten aan verloren. Ze wist de ziekte te verslaan, tot hij in 2017 terugkeerde – nu definitief. Tijdens de laatste maanden heeft ze haar gevoelens en ervaringen buitengewoon intiem opgetekend in een dagboek. Ze wenste in vrede te sterven en hoopte met haar dagboek anderen tot steun te zijn. Op 23 november 2017 overleed ze, 71 jaar
oud. En nu ben ik aan de beurt laat zien hoe zij met haar ziekte en naderende dood omging.

Christiane Berkvens-Stevelinck was remonstrants predikant en actief als moederoverste.nl. Eerder schreef ze onder meer Wat ik je nog zeggen wilde. Over omgang met mensen met kanker, Een witte stok met gps. Spiritualiteit van de beperking en Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single.

En nu ben ik aan de beurt Berkvens-Stevelinck, Christiane
€ 9,99
voorraad onbekend
Onze jaren zijn zeventig

Ouder worden is in de Bijbel duidelijk een thema. Niet alleen in de psalmen (bijvoorbeeld Psalm 90) maar ook in de oudtestamentische verhalen en in de brieven van het Nieuwe Testament. [/h2]

Prachtige meditaties van Ds. Piet L. de Jong in het boek Onze jaren zijn zeventig, voor ouderen.

De Rotterdamse predikant ds. P.L. de Jong verzamelde een aantal bijzondere bijbelgedeelten over ouder worden en oud zijn en schreef daarover aansprekende meditaties. Hiermee biedt hij ouderen en ouder wordende lezers een boek dat hen helpt om God te vinden en te kennen in hun levensavond. Een mooi geschenk.

Ds. Piet L. de Jong is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk en diende als laatste gemeente Rotterdam-Delfshaven. Hij publiceerde veel boeken, waaronder zijn onlangs verschenen biografie Sores en zegen

Mooi Kerstgeschenk voor oudere gemeenteleden vanuit de kerkenraad als dank voor betrokkenheid en verbondenheid in het afgelopen jaar.

Onze jaren zijn zeventig Jong, P.L. de
€ 7,99
voorraad onbekend
Geen God dan de Here

Bernard Reitsma gaat in het bijbelstudieboekje: Geen God dan de Here in op de omgang met Moslims. Hij wil daarbij bouwstenen aanreiken om met Gods ogen naar moslims te kijken.

Iedereen heeft zo z'n gedachten over de islam. Is de islam nu een bedreiging voor Nederland of een juist een verrijking van de samenleving? Staan christenen en moslims in een seculiere wereld zij aan zij of tegenover elkaar? We blijven vaak steken in onze gedachten. Maar heeft de Bijbel ons daarover ook iets te zeggen?

Deze bijbelstudie-uitgave wil christenen inspireren om met Gods ogen naar moslims te kijken en hen stimuleren om na te denken over hun roeping in een multireligieuze wereld. Alleen zo kan de liefde van Christus, de ene God, hun houding bepalen.

Met gespreksvragen voor kringen.

hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de kerk in de context van de islam. Hij woonde en werkte eerder in Libanon,
waar hij de cultuur van het Midden- Oosten leerde kennen. Van zijn hand verscheen o.a. Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God

Geen God dan de Here Reitsma, Bernhard
€ 10,99
voorraad onbekend
Jezus huilde

In Jezus huilde verdiepen we ons in het emotionele leven van Jezus. Hij kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. Een bijbelstudiebokje geschreven door Ds. H.J. van der Veen.

In deze Bijbelstudies vraagt de auteur zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus.

Actuele thema's als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde.

Dit boek wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.

Met gespreksvragen voor kringen.

H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht. Van zijn hand verschenen eerder de boeken In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap,
In gesprek. Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus en Opgeheven handen.

Bijbelstudie met gespreksvragen over het gebed

Jezus huilde Veen, H.J. van der
€ 10,99
voorraad onbekend
Volhouden!

Volhouden is een gemeenschappelijk bijbelstudie boekje wat geschreven werd door 4 predikanten uit de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. . Het gaat dan om Ds. L.W. den Boer, Ds. G.J. Mink, Ds. J.W. Sparreboom en ds. H.J. van der Veen.

Gaan geloven is allesbehalve vanzelfsprekend. Hierin volharden nog veel minder, zeker in een tijd waarin velen afhaken. In Hebreeën 11 ontmoeten we mensen die volharden in hun geloof. Daar willen de auteurs van dit bijbelstudieboek van leren.

In acht bijbelstudies wordt Hebreeën 11 vers voor vers behandeld. Deze bijbelstudies stellen allerlei aspecten van het geloven en van het volharden hierin aan de orde. De lezer doet die wijze inspiratie op bij mede-gelovigen die duizenden jaren eerder leefden. Zij worden op die manier metgezellen op de weg naar de toekomst.

Alle bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen.

De schrijvers van dit boek zijn predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht.

Volhouden! Boer, L.W.; Mink, G.J.; Sparreboom, J.W.
€ 10,99
voorraad onbekend
Door het water heen

Door het water heen is bedoeld als voorbereiding op de kinderdoop en helpt als aanzet tot gesprek onderling en binnen de kerk. Het is geschreven door Eline en Bernard van Vreeswijk.

De doop van je kind is altijd een bijzondere gebeurtenis voor de ouders. Om de echte waarde van dat moment, het symbool en de belofte die je doet als ouders goed te begrijpen, is het belangrijk je erin te verdiepen.

Daarbij wil het boek Door het water heen helpen. Het legt in zeven hoofdstukken uit waarom we onze kinderen dopen, wat de doop betekent en hoe we invulling kunnen geven aan de belofte die we als ouders doen. De auteurs weten het zo te verwoorden dat iedereen het begrijpt.

Door het water heen is een waardevol geschenk aan doopouders en biedt een goede voorbereiding op de doopdienst.

Door het water heen Vreeswijk, Bernard van; Vreeswijk, Eline
€ 7,99
voorraad onbekend
Iedere dag een nieuw begin

Iedere dag een nieuw begin is een christelijk dagboek bij het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk wil helpen het Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloofs- en gebedsleven.

Het dagboek bevat 365+ verrassende en inspirerende meditaties en gedachten bij liederen.

Nienke van Andel (Houten) is theoloog en schreef een proefschrift over het redactieproces van het Liedboek.

Iedere dag een nieuw begin
€ 12,99
voorraad onbekend
Bijna-elke-dagboek voor leraren

Het bijna elke dagboek voor leraren door Rolf Robbe helpt leraren, leerkrachten en docenten het dagelijks moment met God vorm te geven.

Het biedt overdenkingen voor vijf dagen in de week en 40 weken in het jaar en kan ook uitstekend gebruikt worden bij een weekopening of -sluiting of een vergadering met collega's.

Drs. Rolf Robbe (Dalfsen) is publicist, neerlandicus en werkzaam aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

Bijna-elke-dagboek voor leraren Robbe, Rolf
€ 14,99
voorraad onbekend
Dialoog met novicen / 1: De minachting v

Na De navolging van Christus kan de Dialoog met novicen' het belangrijkste werk van Thomas Kempis worden genoemd. Het is een basiswerk voor de geschiedenis van de moderne devotie.

Voor Thomas Kempis liep de veiligste weg naar God via voor het klooster. In dit boek besteedt hij uitvoerig aandacht aan het beslissende keuzemoment voor het klooster. Nog steeds ontvangen kloosters vele gasten die God en stilte zoeken en de wereld even laten voor wat die is.

Frank de Roo studeerde Latijn-Grieks in Turnhout en Rechten in Leuven. Hij werkt als zelfstandig vertaler Latijn. Op grond van oude handschriften kiest hij voor de schrijfwijze 'Thomas Kempis'.

Dialoog met novicen / 1: De minachting v Kempis, Thomas
€ 14,99
voorraad onbekend