Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Najaarsaanbieding KokBoekencentrum

82 artikelen
pagina 4 van 9
De nieuwe hemel en nieuwe aarde

Kan het spreken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden verrijkt door een dialoog tussen verschillende vakgebieden?

Deze dissertatie van Raymond R. Hausoul vergelijkt de opvattingen over de nieuwe schepping van drie befaamde theologen: systematisch-theologen Jürgen Moltmann en Karl Rahner, en bijbelstheoloog Gregory Beale.

De nieuwe hemel en nieuwe aarde Hausoul, Raymond R.
€ 29,99
voorraad onbekend
En wie ben ik volgens jullie?

De uitspraak 'Jezus is de Zoon van God' is op veel verschillende manieren te interpreteren. In dit proefschrift zet Geurt Roffel systematisch uiteen hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien.

Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door dit onderzoek

En wie ben ik volgens jullie? Roffel, Geurt
€ 22,50
voorraad onbekend
De krant en het pand

Het Reformatorisch Dagblad speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling van een kerkmuren overstijgend groepsgevoel en de verbeelding van een afzonderlijke gemeenschap binnen de natie.

Ze vormde het boegbeeld van een netwerk dat later ook wel als zuil is aangeduid. Hoewel men deed voorkomen dat het bestaan van een bevindelijk gereformeerde gemeenschap ten grondslag lag aan het ontstaan van de krant, was eerder het omgekeerde het geval. Dit boek beschrijft op welke wijze het Reformatorisch Dagblad de bevindelijk gereformeerde groepsidentiteit gevormd en in stand gehouden heeft.

De auteur stelt verschillende vragen bij de toekomst van de refozuil en het Reformatorisch dagblad.

Martin Tijssen (1981) uit Scherpenisse is cultuurhistoricus en docent Burgerschap en Nederlands aan het Hoornbeeck College in Goes. Dit boek is een bewerking van de doctoraalscriptie die hij schreef
ter afronding van de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

De krant en het pand Tijssen, Martin
€ 12,99
voorraad onbekend
Rode draden in de evangeliën

Rode draden in de evangeliën van Prof. dr. Willem Wieren wil lezers activeren om zelf op zoek te gaan naar de zin en betekenis van teksten uit de evangeliën.

Twee leesmodellen staan centraal: een literaire en een intertekstuele aanpak. Ook bevat iedere paragraaf vragen voor zelfstudie. De tekst wordt ondersteund door PowerPointpresentaties die online beschikbaar zijn.

Het boek is bedoeld voor studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs, voor pastores, predikanten en catecheten, voor hen die zich in bijbelgroepen en leerhuizen verdiepen in een beter verstaan van de evangeliën.

Rode draden in de evangeliën Weren, Wim
€ 28,95
voorraad onbekend
Weerklank Voorspelen en intonaties

De bundel Weerklank (2016) heeft zijn weg gevonden naar een scala aan gebruikers. Bij de liederen is nu, op veler verzoek, praktisch speelmateriaal voor allerlei momenten in de dienst geschreven.

Vijf ervaren componisten, Gijsbert Kok, Jaap de Wit, Lennart Moree, Rien Donkersloot en Dick Sanderman (redactie) leveren voorspelen van verschillende lengte, variërend van een korte intonatie tot een collectevoorspel.

Omdat veel liederen uit Weerklank ook te vinden zijn in andere bundels, is het materiaal eveneens bruikbaar
in gemeenten waar wordt gezongen uit bijvoorbeeld het Liedboek en Hemelhoog.

Weerklank Voorspelen en intonaties Sanderman, Dick
€ 125,-
voorraad onbekend
Vieren met de Iona Community

Aansprekend vieren met liturgieën of orden van dienst uit de Iona Community die inspirerend en hedendaags zijn.

Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en relativering, bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt in de liturgie van de Iona Community.

Roel Bosch vertaalde de vijftien meest recente orden van
dienst, inclusief aanvullende teksten. Daarmee is deze uitgave een rijke bron aan liturgisch materiaal, met vieringen die in hun geheel of in gedeelten op veel plaatsen te gebruiken zijn

Vieren met de Iona Community Bosch, Roel
€ 12,99
voorraad onbekend
Liederen van Luther

De liederen van Luther vormen een levend document wat door de commissie Liturgie en Kerkmuziek van de Evangelisch Lutherse Kerk verzameld en hertaald is.

De sleutelrol van Luther in de geschiedenis was de ontsluiting van Bijbel én kerklied in de volkstaal.

Voor hem was muziek het voertuig van Gods Woord. De Bijbel is het levende Woord en het lied houdt dit geloof levend.

Voor het eerst verschijnt nu de complete verzameling van de liederen die door Luther zelf zijn geschreven. Ze zijn waar nodig opnieuw vertaald, met als doel zijn erfenis levend te houden.

Liederen van Luther ELK
€ 12,99
voorraad onbekend
Het christelijk geloof

Dit boek van Aad van Egmond wil 'het christelijk geloof' op een toegankelijke en hedendaagse manier verhelderen.

Deel 1 begint met Jezus en zijn achtergrond in het Oude Testament. Uittocht, schepping, profeten, priesters, psalmen , wijsheid – alles komt aan de orde. Deel 2 gaat over het Nieuwe Testament: wie was Jezus? Wat is het rijk dat hij kwam vestigen? Wat schrijven de apostelen? Ook deel 3 stelt vragen: 'Wat betekent geloven in schepper, schepping, mens, Jezus, toekomst?' Het boek neemt de lezer mee en zoekt antwoorden.

Aad van Egmond studeerde theologie aan de Vrije Universiteit waar hij in 1986 promoveerde. Vanaf 1978 was hij verbonden aan de theologische faculteit van de VU, van 1991 tot 2002 als hoogleraar dogmatiek, dogmageschiedenis en symboliek

Het christelijk geloof Egmond, Aad van
€ 24,99
voorraad onbekend
Alles kan veranderen

Andrea Riccardi is stichter van de Sant'Egido gemeenschap en kijkt erug op 50 jaar werken in de perifierie aan naastenliefde in de diepe overtuiging : Alles kan veranderen.

Hoe overleeft de solidariteit in tijden van globalisering? Kun je nog met hoop kijken naar de wereld van morgen?

Daarover reflecteert Andrea Riccardi in dit interviewboek met theoloog Massimo Nero. Alles kan veranderen geeft een indringend beeld van de spiritualiteit en de ervaring van Sant'Egidio: een halve eeuw vriendschap met de armen in de periferie van Rome en de wereld.

De concrete naastenliefde, de kunst van het vrede stichten en een visionaire reflectie op de grote vraagstukken vormen een kompas voor de toekomst. In het geloof dat niets onmogelijk is.

De Italiaanse historicus Andrea Riccardi (1950) is stichter van de Sant'Egidiogemeenschap. Wereldwijd wordt hij gezien als een van de meest gezagvolle katholieke leken. Hij was minister in het Kabinet-Monti (2011-2013) en ontving vele onderscheidingen en eredoctoraten.

Alles kan veranderen Riccardi, Andrea
€ 24,99
voorraad onbekend
Altijd dat kruis

Bram van de Beek geeft op een existentiële en bewogen wijze verantwoording over de betekenis van het Kruis.

De christelijke theologie draait om Christus en Hij is in deze wereld het meest zichtbaar aan het kruis. Daar, aan het kruis, leren wij God kennen. Van de Beek wordt niet moe om dit steeds weer aan de orde te stellen. Zijn lezers worden er soms wel moe van: altijd maar weer dat kruis. In dit boek legt Van de Beek uit dat zijn benadering juist pastoraal en missionair essentieel is. Daarom komt ook de vraag naar het kruis als aanstoot ter sprake.

Een optimistisch verhaal stuurt juist de mensen die het evangelie het hardste nodig hebben met een kluitje in het riet. God is liefde, maar niet lief. Gelukkig maar dat Hij niet alles pikt.

Altijd dat kruis Beek, A. van de
€ 12,99
voorraad onbekend