Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Najaarsaanbieding KokBoekencentrum

82 artikelen
pagina 5 van 9
Spelen met grenzen

Spelen met grenzen vraagt ruimte voor kwetsbaar en open geloven vanuit contrastervaringen. Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel vragen ruimte voor nieuwe moed daarin.

Grenzen vormen een fascinerend maar ook beangstigend onderdeel van het menselijk bestaan. Er zijn fysieke, imaginaire en morele grenzen, ze zijn er om juist wel of juist niet te overschrijden.

In deze uitgave onderzoeken vrijzinnige theologen diverse grenzen, geïnspireerd door remonstrants hoogleraar Christa Anbeek en haar theologie van kwetsbaar leven. Ze laten een verfrissend geluid horen, zijn constructief, meerstemmig en veelkleurig en deinzen er niet voor terug over grenzen heen te gaan. Wat oprijst is een grenzeloos geloof, dat hoop, liefde en vrijheid op een eigen wijze omarmt.

Spelen met grenzen Coenradie, Sigrid; Holtzapffel, Koen
€ 14,99
voorraad onbekend
Richteren

Commentaar op Richteren op een van de meest complexe Bijbelboeken uit het Oude Testament. Magdel Le Roux heeft gekozen voor een opzet waarin zij de verschillende dimensies – zoals de politieke, de sociaal-culturele, de economische, de godsdienstigideologische en de literaire – gelijke aandacht geeft.

Het boek Richteren vertelt over de ongehoorzaamheid en de gruwelijkheid van de Israëlitische stammen, maar ook van het oneindige geduld, de genade, de liefde en de trouw van YHWH tegenover zijn 'uitverkoren volk

Maakt onderdeel uit van de Serie Prediking van het Oude TEstament (POT).

Dr. Magdel Le Roux is hoogleraar Oude Testament en Bijbelse archeologie aan de Universiteit van Zuid-Afrika.

Richteren Roux, Mariël le
€ 59,99
voorraad onbekend
Nederlandse zendingsgeschiedenis II

De Nederlandse zendingsgeschiedenis van 1917 tot 2017 door Prof. Jan Jongeneel.

Al sinds de Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie waaieren protestantse Nederlanders naar alle windstreken uit. Dat is zo gebleven in de postkoloniale periode. Predikanten, zendelingen en bijbelvertalers lopen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven, en bij het ontmoeten van hun aanhangers.

Het eerste deel van dit handboek besprak de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog. Dit tweede deel behandelt de periode daarna.

Titel: Nederlandse zendingsgeschiedenis
Ondertitel: Deel II: Ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1917-2017)
Auteur: Prof. dr. Jan A.B. Jongeneel (Bunnik) is emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, honorair emeritus hoogleraar Missiologie van de Universiteit Utrecht en erelid van de International Association of Mission Studies

Nederlandse zendingsgeschiedenis II Jongeneel, Jan A.B.
€ 42,50
voorraad onbekend
Verzameld werk - deel V-B

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de
invloedrijkste protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeeuw.

Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zo'n tien delen, op initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Dit deel biedt verrassende en sprankelende inzichten in de kanalen en wegen voro de geest zoals die zich binnen de Kerk beweegt.

Nu verschijnt deel VB over kerkorde, kerkrecht en ambt,
onder redactie van D. van Keulen, P. van den Heuvel en J. Stelwagen.

Verzameld werk - deel V-B Ruler, A.A.
€ 59,90
voorraad onbekend
Kerkorde en generale regelingen van de P

De herziene uitgave bevat de volledig tekst van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt t/m november 2018).

Hierin zijn opgenomen:
* de kerkorde
* de ordinanties
* de overgangsbepalingen
* de generale regelingen

Dankzij een uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk.

Behulpzaam voor elke predikant en kerkenraad in de PKN.

Wordt verwacht op 29 januari 2019

Kerkorde en generale regelingen van de P Protestantse Kerk
€ 23,99
voorraad onbekend
Geloven in de Republiek

Dr. Henk Florijn neemt ons mee in de geschiedenis van de Republiek der Nederlanden en de herdenking van de Synode van Dordrecht van 400 jaar geleden.

In 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht bijeenkwam om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en contraremonstranten.

De persoonlijke godsdienstvrijheid in de Republiek was aantrekkelijk voor de geloofsgemeenschappen die elders in Europa vervolgd werden. Al snel stroomde de Republiek vol met religieuze vluchtelingen en er ontstond een ware smeltkroes aan geloven. Op toegankelijke wijze vertelt Henk Florijn welke geloven en hun voormannen een stempel op de kerkgeschiedenis hebben gedrukt en wat hun positie was in de Republiek tijdens en na de Synode.

Met afbeeldingen en registers.

Dr. Henk Florijn (Scherpenzeel) is theoloog en was jarenlang werkzaam als docent. Hij schreef meer dan 45 publicaties. Als kenner van de kerkgeschiedenis publiceerde hij in verschillende kerkhistorische bladen, en
hij schreef verhalenbundels en romans.

Geloven in de Republiek Florijn, Henk
€ 24,99
voorraad onbekend
Silvester en de verdwaalde wolf

Paniek en Actie in het vijfde deel van Silvester, want er loopt een Wolf in IJsselbroek. Spannende graphic novel van Wille Brouwer.

Na de inbraken is de rust weergekeerd in IJsselbroek. Maar dan worden er schapen gedood, en is het niet duidelijk wie dat doet.

Silvester en zijn vrienden maken een plan om de dader op te sporen. Zou het een roofdier zijn? En het blijft onrustig, want er komt een nieuwe woonwijk in het dorp. Sils vader gaat in een actiegroep. Een hilarische graphic novel met een spannend en actueel onderwerp: een wolf.

Silvester en de verdwaalde wolf Brouwer, Willeke
€ 15,50
voorraad onbekend
De oorlog die ik eindelijk won

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang en Ada en haar broertje Jamie zijn vanuit Londen geëvacueerd naar het landgoed van Lady Thornton.

Daar bereikt hun het bericht dat hun moeder is omgekomen bij een bombardement van de munitiefabriek waar ze werkte. Ada zelf moet geopereerd worden aan haar klompvoet. Gelukkig heeft ze Butter nog, de pony waar ze met veel plezier op rijdt. Hoelang duurt het nog tot Ada alles achter zich kan laten en vrede kan sluiten met haar verleden?

Bedoeld voor kinderen 10+

Kimberly Brubaker Bradley is een New York Times-bestsellerauteur. Eerder verscheen van haar De oorlog die mijn leven redde, waarmee ze de Newbery Honor, de Schneider Family Book Award en de Josette Frank Award won.

De oorlog die ik eindelijk won Brubaker Bradley, Kimberly
€ 17,99
voorraad onbekend
Het verhaal van Jona

In dit (voorlees)boek met kleurrijke illustraties wordt het bekende Bijbelverhaal van Jona verteld. God vraagt Jona om aan de mensen in Nineve een belangrijke boodschap te vertellen.

Maar Jona heeft geen zin en vlucht met een schip de andere kant op. Hij wordt door een enorme walvis opgeslokt. Zal God hem een nieuwe kans geven? En de mensen van Nineve? In het boek staan gespreksvragen om met de kinderen te praten over het verhaal.

Het verhaal van Jona Leonard, C.J.; Lernia, Giuseppe di
€ 8,99
voorraad onbekend