Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuw bij Uitgeverij Brevier najaar 2022

Bij uitgeverij Brevier een christelijke uitgeverij uit Kampen worden in het najaar van 2022 weer nieuwe titels verwacht. Brevier staat bekend als een veelzijdige uitgeverij met een focus op de reformatorische wereld in haar breedte. Naast uitgaven van Puriteinen zijn er kerk historische boeken, theologie en Bijbelstudiematerialen.

De nieuwe boeken van Uitgeverij Brevier kunnen online besteld worden bij Ichthusboekhandel.nl

De Geest wijst de weg
De Geest wijst de weg Noorloos, ds. M.
€ 14,99
voorraad onbekend
Hebreeën, woorden voor christenen
Hebreeën, woorden voor christenen Visser, dr. D.
€ 24,99
voorraad onbekend
Dobberen op de genade

Het boek van John van Eck, dobberen op de genade van John van Eck, gaat over de vreugde van de verkiezing

De uitverkiezing staat hoog genoteerd op het lijstje versmade theologische thema's. Het leerstuk gaf niet alleen aanleiding tot kerkelijke strijd, het hinderde ook velen in het geloven. De meeste mensen zijn blij dat je er in de 21e eeuw weinig meer over hoort.
Maar daar denkt theoloog John van Eck anders over. Het spreken over de predestinatie mag dan 'uit' zijn, voor de goede verstaander is het thema nog altijd 'in'. Vandaar dat Van Eck ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op verzoek een bundel samenstelde met artikelen en preken die hij er in de afgelopen decennia over schreef. Ze vormen een gloedvol getuigenis van de verkiezing, die een glans legt over het gewone leven.

Bij dat alles is het ook een persóónlijk boek geworden, niet in de laatste plaats door een uitvoerig interview met John, waar de bundel mee opent. Hij vertelt daarin over een ervaring die hij als student klassieke talen opdeed. 'Toen ik â€' puur voor de taal â€' een gedeelte uit het Johannes-evangelie las, begon, op een moment dat ik daar totaal niet meer mee rekende, wat ik las ook inhoudelijk tot me te spreken. Het ging over liefde. Ook de uitverkiezing werd aangeraakt: 'Julie hebben Mij niet uitverkoren, maar Ik jullie' (Joh. 15:16). Het was een nuchtere ervaring maar ik wist dat ik daar in de leeszaal van het klassieke talen instituut iets meegemaakt had waar ik nooit meer achter terug zou kunnen.'

De artikelen, columns, preken en het interview in 'Dobberen op de genade' hebben één ding gemeen: ze laten de glans van de verkiezing en haar betekenis voor vandaag opnieuw oplichten. Het zou ons niet verbazen als de bundel veel lezers helpt om de vreugde van de verkiezing te (her)vinden.

'Het mooiste, dat wat je leven ten diepste bepaalt, het beslissende, dat overkómt je.'

Dobberen op de genade Eck, Dr. John van
€ 19,99
voorraad onbekend
De kerk hart van de wereldgeschiedenenis

De Kerk, hart van de wereldgeschiedenis, door Dr. W. Aalders verschijnt nu in een heruitgave. „Het gaat over de kerk in de loop der eeuwen en over de betekenis van de kerk in het hier en nu. Aalders gaat allereerst in op het ontstaan van de kerk, vervolgens op haar 'zijn' in de wereld en in de geschiedenis en tot slot op de grootse taak waartoe de kerk geroepen is in de moderne tijd, die wel getypeerd wordt als tijd van godsverduistering.

Dr. W. Aalders liet een indrukwekkend oeuvre na dat ook voor onze tijd een boodschap heeft. In samenwerking met de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge zal zijn verzameld werk worden uitgegeven.

In De Kerk het hart van de wereldgeschiedenis (1995) traceert Aalders de crisis in de Kerk naar een vervlakking en horizontalisering van het geloofsleven. De Kerk is een 'Planting van de Vader'. Van bovenaardse oorsprong, maar ingeplant in de aardse geschiedenis. Juist daardoor vormt de Kerk 'het hart van de wereldgeschiedenis'.

Aalders laat zien dat het wezen van de Kerk steeds het belijden moet zijn, vanuit het zien op Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. In tijden van Godsverduistering gaat van dit visionaire zien de kracht uit die de Kerk behoeft om Christus overeenkomstig haar roeping actueel te kunnen belijden.

Voor deze heruitgave is de tekst voorzien van annotaties alsook van een inleiding door dr. H. Klink.

De kerk hart van de wereldgeschiedenenis Aalders, Dr. W.
€ 29,99
voorraad onbekend
Jonathan Edwards, biografie

De biografie over Jonathan Edwards, door Ian Murray is nu beschikbaar in het Nederlands.

Jonathan Edwards (1703-1758) was een van de grootste predikanten, filosofen en theologen die Amerika heeft voortgebracht. Edwards was geworteld in de theologie van de puriteinen en speelde een voorname rol in de Eerste Grote Opwekking in 1733-1735. Hij studeerde te Yale en verdiepte zich naast theologie ook in filosofie en natuurwetenschappen. In 1727 werd hij assistentpredikant te Norhampton, naast zijn grootvader Solomon Stoddard. Zijn vrouw was een kleindochter van Thomas Hooker. In Norhthampton begon onder de prediking van Edwards in 1733 een opwekking. De zegen op zijn werk vrijwaarde hem niet van veel tegenstand.

Edwards schreef vele boeken, waaronder een biografie van David Brainerd, en was betrokken op het zendingswerk. Aan het eind van zijn leven werd hij president van een college dat zou uitgroeien tot Princeton University.

Jonathan Edwards, biografie Murray, Ian
€ 39,99
voorraad onbekend
God is liefde
God is liefde Alexander, J.W.
€ 19,99
voorraad onbekend
Verwonderd omzien
Verwonderd omzien Flavel, John
€ 24,99
voorraad onbekend
De zoon die terugkwam
De zoon die terugkwam Biemond, Lianne en Corrie van der Spek
€ 10,-
voorraad onbekend
Doordacht spreken over God
Doordacht spreken over God Dekker, Dr. W.M. en E. van 't Slot
€ 39,99
voorraad onbekend
Leven op het altaar / Elisabeth Elliot

De biografie van Elisabeth Elliot verschijnt in Nederland onder de titel Een leven op het altaar. Haar levensverhaal is geschreven door Ellen Vaughn . Het is het verbijsterende verhaal van een vrouw die haar eerste man verloor en later een volk voor Christus won.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in Ecuador, toen een wrede indianen stam haar echtgenoot Jim Elliot en vier collega zendelingen doodden met een speer. Met haar peuterdochter vertrok Elisabeth een paar jaar later naar diezelfde stam, woonde bij hen, leerde hen de Bijbel kennen en liet zo zien wat vergeving betekende. Velen uit deze stam kwamen tot levend geloof.

Auteur Ellen Vaugh sprak met Mincaye, één van de moordenaars, die zich bekeerde en later predikant werd. Ook mocht Ellen Vaugh de tot nu toe ongepubliceerde dagboeken van Elisabeth Elliot lezen en voerde ze gesprekken met familie en vrienden.

Zo ontstond een schitterend portret van één van de meest invloedrijke vrouwen uit de moderne kerk- en zendingsgeschiedenis. In dit portret en levensverhaal komt Elisabeth Elliot tevoorschijn als een nuchtere, humoristische, gevoelige vrouw, die maar één doel kende in haar leven: God gehoorzamen en Zijn wil doen tegen elke prijs.

Ellen Vaugh is een New York Times bestseller auteur die meer dan twintig titels op haar naam heeft staan. Ze is spreker op conferenties en reist de wereld over om christenen op moeilijke posten te interviewen. Ze woont in Noord-Virginia , waar haar man Lee predikant is van de Mc. Lean Bible Church.

Leven op het altaar / Elisabeth Elliot Vaughn, Ellen
€ 24,99
voorraad onbekend
De hoed en de rand

Dr. M. Klaassen zet in het boek de Hoed en de rand, de gedachten over de hoofdbedekking van de vrouw op een rijtje.

Een hoed tijdens de eredienst. Is het kerkelijke folklore of bijbelse opdracht? Eeuwenlang was het vanzelfsprekend dat vrouwen het hoofd bedekten, vaak ook in het openbare leven. Met het verdwijnen van de hoed van de straat, verdween hij in veel gemeenten ook uit de kerk.

Kernvraag is hoe we Paulus' vermaning aan de gemeente van Korinthe moeten lezen. Geeft hij een plaats- en tijdgebonden voorschrift of een regel voor de kerk van alle tijden? Dr. M. Klaassen betoogt dat dit voorschrift de hele kerk aangaat. Hoofdbedekking is geen teken van minderwaardigheid van de vrouw, maar een erkenning van de haar door God gegeven plaats in de christelijke gemeente.

De hoed en de rand Klaassen
€ 10,99
voorraad onbekend
Tevredenheid

Tevredenheid. Een hemelse kunst is geschreven door één van de Oudvaders, namelijk Simeon Ashe Deze verhandeling over Filippensen 4:1 geeft praktische lessen over christelijke tevredenheid.

Simeon Ashe (1662) was een puriteins predikant en lid van de Westminster synode.

Tevredenheid Ashe, Simeon
€ 14,99
voorraad onbekend