Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuw bij Uitgeverij Novapres najaar 2022

Bij Uitgeverij Novapres uitApeldoorn verschijnen binnenkort weer enkele klassiekers die lang niet leverbaar waren. Bekende namen zijn o.a. J.L. Packer, Jerry Bridges, Frank Peretti, Randy Alcorn en A.W. Tozer.

Alle uitgaven van Novapres zijn direct bij verschijnen online leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl

God leren kennen

In het boek "God leren kennen" behandelt J.I.Packer op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke Godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met deze God mag omgaan.

Met dit 'Parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de lezer meer van Gods grootheid laten zien.

Het boek God leren kennen valt uiteen in drie delen:

* Het eerste deel gaat over het hoe en waarom van de echte kennis van God.
* Het tweede deel is gewijd aan de verschillende eigenschappen van God
* het derde deel bespreekt de zegeningen die zijn weggelegd voor de mens die Gods kind is.

Deze uitgaven van God leren kennen, is een herziene editie van wat inmiddels een klassieker is geworden, met een voorwoord van dr. P. de Vries, hersteld hervormd predikant.

James Innell Packer (1926-2020) was een Brits-Canadese theoloog. Hij was afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en werd in 1979 hoogleraar aan Regent College in Vancouver. Hij werd gezien als een van de invloedrijkste evangelicalen in de Angelsaksische wereld, tegelijkertijd was hij breed en diep geworteld in de Puriteinse traditie.

God leren kennen Packer, J.I.
€ 32,99
voorraad onbekend
God leren kennen studiehandl

In God leren kennen behandelt de auteur J,I, Packer op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met deze God mag omgaan. Met dit 'parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de lezer meer van Gods grootheid laten zien.

Met deze studiehandleiding kunt u aan de slag met het boek of op een bijbelkring. Het bevat 22 hoofdstukken met vragen.

God leren kennen studiehandl Packer, J.I.
€ 3,99
voorraad onbekend
Verlangen naar heiliging

Verlangen naar heiliging van Jerry Bridges is een verhandeling uit de opwekkingsbeweging over het eigen aandeel in het heiligingsproces naast Gods voorzienigheid.

Eerder verscheen dit boek onder de titel: ”Het heilige streven”. Het is een vertaling van het oorspronkelijk in 1978 in Amerika verschenen boek. Het gaat in op de gave en de opgave van de heiliging in het persoonlijke leven.

Jerry Bridges omschrijft deze gave met de term: „De voorziening van God” en de opgave met „De verantwoordelijkheid van de mens”. Heel sterk wordt benadrukt dat geloven en gehoorzamen twee kanten zijn van dezelfde zaak!

De schrijver stelt dat er drie problemen zijn die een rol spelen bij alle verwarring en strijd die er is op het punt van de heiliging.

Als eerste probleem noemt de schrijver de houding van veel christenen wanneer het gaat over de zonde, dat we dan meer gericht zijn op eigen 'ik' dan op Christus. Onze overwinning op de zonde of de gevolgen van ons vallen in de zonde vinden we vaak belangrijker dan dat we door onze zonden God bedroeven. God wil in de eerste plaats dat we gehoorzamen, niet dat we overwinnen. Gehoorzamen is op Christus gericht, maar overwinnen op onszelf.

Het tweede probleem is dat we vaak denken dat het leven uit het geloof zou betekenen dat de werken er niet toe zouden doen. Christus is de Bron van alle heiligheid, maar de ware christen zal zich zowel in werken als in geloof moeten oefenen.

Het derde probleem is dat we sommige zonden niet werkelijk serieus nemen en een (niet terechte) indeling hebben gemaakt van zonden die binnen zekere grenzen te aanvaarden zouden zijn en zonden die dat niet zijn.

'Een boek over heiliging dat verrassend veel biedt. Voortdurend worden de lijnen vanuit de Bijbel doorgetrokken naar het christenleven vandaag. De grote waarde van dit werk is dat het helder en bondig is geschreven, en op een evenwichtige wijze de noodzaak van de heiliging verwoordt.'

G. van den End, Hervormd predikant

Verlangen naar heiliging Bridges, J.
€ 19,99
voorraad onbekend
Veranderen door genade

Veranderen door genade van Jerry Bridges is inmiddels weer klaar voor een heruitgave. Tijdloos onderwijs over een centraal begrip in het christelijke denken en geloofsleven: genade

Genade – je komt het woord nog zelden tegen. Samen met de begrippen zonde, bekering en berouw lijkt het in onbruik te zijn geraakt. En daar ligt volgens Jerry Bridges de oorzaak van het faillissement van veel mensenlevens. Genade wortelt in Jezus Christus. Genade mag tot bekering leiden, maar is tevens onontbeerlijk om van dag tot dag als christen te leven. In Veranderen door genade laat de auteur zien hoe we van ontvangers tot uitdelers van de goddelijke genade kunnen worden.

Krachtig, praktisch en diep gefundeerd behandelt Bridges het thema genade, waarbij hij niet schroomt ervaringen uit zijn eigen leven te delen. Tijdens het lezen van zijn studie voel je de hartenklop van een mens die met God leeft: nederig, warm en overtuigend.

Voor deze nieuwe uitgave van Veranderen door genade is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

Jerry Bridges ( 1929-2016) was een evangelische auteur, spreker en medewerker van The Navigators. Geboren in Tyler, Texas, Verenigde Staten, was hij de auteur van meer dan een dozijn boeken, waaronder The Pursuit of Holiness, waarvan meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht.

Veranderen door genade Bridges, J.
€ 24,99
voorraad onbekend
Verlangen naar God

A.W. Tozer schreef de bekende christelijke klassieker 'Verlangen naar God' in een coupé tijdens een treinreis van Chicago naar McAllen in Texas.

Dit boek beschrijft een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven. Aan de hand van voorbeelden uit de Schrift en uit het leven van heiligen die met deze dorst naar God leefden, werpt Tozer licht op het pad naar een nauwere wandeling met God.

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen. - Clark Goble Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen! - Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen. - Bob Jensen

Verlangen naar God werd al snel een bestseller en ontving zowel de ECPA Gold en Platinum Book Awards.

Het boek werd geschreven in 1948, maar wordt nog steeds herdrukt en opnieuw ontdekt door nieuwe generaties. Het is een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven.

Ik brak in tranen uit bij het lezen van een van Tozers gebeden. 'Verlangen naar God' is een grandioos boek dat me geleerd heeft stil te worden en te luisteren naar God.
- Kurt Nelson

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen.
- Clark Goble

Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen!
- Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nog nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen.
- Bob Jensen

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Verlangen naar God Tozer, A.W.
€ 17,99
voorraad onbekend
Kennis van God

Het boek De kennis van God, van dr. A.W. Tozer begint met de vraag of, en hoe, wij als onvolmaakte mensen kunnen en mogen nadenken over God. De eigenschappen van God die A.W. Tozer vervolgens in alle nederigheid en ootmoed bespreekt, definieert hij als waarheden die God over Zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel.

In beknopte, heldere taal staat Tozer stil bij een aantal eigenschappen van God, zoals zijn eeuwigheid, goedheid en heiligheid. Ieder hoofdstuk begint met gebed en eindigt met lofzang. Hierdoor krijgt De kennis van God een sterk devotioneel karakter: de lezer proeft dat het geschrevene heel dichtbij Tozers hart ligt. Ook wordt duidelijk dat de predikant zich zorgen maakt om een oppervlakkig denken over God; hij pleit vurig voor het herontdekken van Gods majesteit.

De kennis van God is tijdloos en bevat veel ervaring en kennis, maar is vooral inspirerend. Voor alle christenen: niet alleen voor hen die net tot geloof gekomen zijn, maar voor hen die zich opnieuw willen toewijden aan Jezus Christus.

Voor deze nieuwe uitgave van De kennis van God is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Kennis van God Tozer, A.W.
€ 21,99
voorraad onbekend
Authentiek christendom

Het boek Authentiek christendom van Ray Stedman verkondigt het meest bevrijdende geheim in de hele Schrift: "Christus in u, de hoop der heerlijkheid." Al Gods plannen voor de huidige overwinning op het kwaad, en al Zijn plannen voor toekomstige heerlijkheid berusten volledig op het verbazingwekkende feit van uw fundamentele vereniging met Christus! Jezus stierf voor jou zodat Hij in jou zou leven.

Deze diepgaande studie van het Bijbelboek 2 Korinthiërs onthult het ware doel, de eenvoud en de vreugde van het christendom. zoals het bedoeld is. Dit boek zal je helpen om verder te gaan dan religie, regels, rituelen en naar de levensveranderende ervaring van intiem verbonden zijn met Christus in de kern van je wezen.

Wat lezers zeggen...

"Authentiek christendom is een 'must read' voor alle gelovigen... Als je oprecht verlangt naar een 'reality'-wandeling met God, moet je dit boek lezen,"

Door het boek Authentiek christendom heb ik geleerd dat hoe meer ik me elke dag aan Christus overgeef, hoe natuurlijker het voor mij zal worden om door de Geest te leven en niet door het vlees... Ik dank God gewoon dat Zijn genade voldoende is voor mij en dat Zijn kracht wordt vervolmaakt door mijn zwakheden... God leert me een hartkennis te hebben van Zijn wijsheid, genade en begrip."

Over de auteur

Ray C. Stedman (1917-1992) was een van de grote voorgangers, uitleggers en geestelijke leiders van de twintigste eeuw. Hij was afgestudeerd aan het Dallas Theological Seminary en was veertig jaar predikant van de Peninsula Bible Church in Palo Alto, Californië. Stedman schreef meer dan twintig boeken met een miljoen exemplaren in de verkocht. Zijn boek Body Life had een enorme impact op de kerk in de twintigste eeuw.

Authentiek christendom Stedman, Ray
€ 24,99
voorraad onbekend
De duisternis aanwezig

Frank Peretti startte ooit met Duisternis aanwezig (this present Darkness) een genre wat de relithriller zou gaan heten. Een adembenemende verhaallijn, waar de zichtbare en de onzichtbare wereld nauw met elkaar verweven blijken te zijn.

Ashton is een heel gewoon stadje ergens in de Verenigde Staten. Maar als een sceptische reporter en een godvrezende predikant hun bevindingen naast elkaar op tafel leggen, blijkt dat ze midden in een felle strijd tegen een gevaarlijke samenzwering zitten, een complot om de bewoners van de stad aan de voeten van de vijand te leggen.


Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:12

Het universiteitsstadje Ashton wordt het strijdtoneel van een kosmisch conflict tussen goed en kwaad. Als hoofdredacteur Marshall Hogan en dominee Hank Busche een aantal mysterieuze gebeurtenissen onderzoeken, ontdekken ze iets wat veel groter is dan ze hadden verwacht.

Nadat Hogan ten onrechte wordt gearresteerd, bemerkt Busche de aanwezigheid van een onzichtbare, kwaadwillende vijand. Wanneer ook hij in de gevangenis terechtkomt, leggen Hogan en Busche hun verhalen naast elkaar. Dan blijkt dat, hoewel de eigenlijke strijd zich afspeelt in de hemelse gewesten, de gelovigen op aarde hieraan wel degelijk een bijdrage kunnen leveren.

Een indringende roman over de kracht van samenwerking, gebed en geestelijke strijd.

Frank Peretti (1951) is de auteur van christelijke thrillers sedert 1986 . Hij heeft wereldwijd voor heel veel bestsellers gezorgd.

De duisternis aanwezig Peretti, F.E.; Pellegrom, Arie
€ 24,99
voorraad onbekend
Licht door de duisternis

Licht door de duisternis van Frank Peretti is het logische vervolg op zijn eerste boek wat in 1989 verscheen, de Duisternis aanwezig. Deze twee boeken zijn het begin van wat we de christelijke thriller noemen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Johannes 1:5

In de afgelegen boerengemeenschap Bacons Corner ontsnapt Sally Roe ternauwernood aan een aanval op haar leven. Haar vlucht vormt het begin van een enerverende reis op zoek naar antwoorden. De demonen uit haar verleden doemen steeds weer op. Terwijl zij Sally achtervolgen en aanvallen, strijden hemelse krijgers voor haar bescherming en die van het hele dorp.

De andere verhaallijnen volgen Tom Harris en zijn uit huis geplaatste kinderen, politieagent Ben Cole, het meisje Amber en haar moeder Lucy. Ook hoofdredacteur Marshall Hogan (bekend uit De duisternis aanwezig) maakt zijn opwachting. Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe hun levens met elkaar verweven zijn en ontvouwt zich de waarheid tot in de hoogste regionen.

Licht door de duisternis is de opvolger van De duisternis aanwezig en op zichzelf te lezen. Een inspirerende roman, die schetst hoe geestelijke strijd eruit zou kunnen zien en de kracht van gebed benadrukt.

Licht door de duisternis Peretti, F.E.
€ 24,99
voorraad onbekend
Deadline

'Ik kan niet stoppen!'

Doc drukte Jake bijna plat, toen hij de suburban met een scherpe boog naar rechts draaide. De auto reed dwars door een telefoonpaal en een reclamebord en vloog op een metershoge muur af.

Ergens tussen het weerklinken van Docs laatste gil en het misselijkmakende geluid van buigend metaal, verloor Jake het bewustzijn. Zijn laatste gewaarwording was dat hij samengeperst werd tussen de twee mannen die hij zijn hele leven al kende. In de onaardse stilte die volgde... hing zijn lichaam tussen twee vrienden - zijn ziel tussen twee werelden.

Als zijn beste vrienden getroffen worden door een tragedie, moet de gevierde journalist Jake Woods alles op alles zetten om de waarheid over hun verdachte ongeluk boven water te krijgen. Voordat hij het weet wordt hij meegesleept in een gecompliceerd en gevaarlijk moordonderzoek. Onbewust van de dreiging die boven zijn eigen leven hangt, raakt Jake steeds dieper verwikkeld in de wanhopige zoektocht naar de oplossing van het raadsel van de dood van zijn vrienden en - uiteindelijk - de diepere betekenis van zijn eigen bestaan.

'Deadline'is een aangrijpend en levensecht boek met een boodschap vol hoop en perspectief voor iedere lezer die op zoek is naar de zin van het leven

Deadline Alcorn, Randy
€ 29,99
voorraad onbekend
Koninklijk karakter

Het boek Koninklijk karakter van Tom Yeakley gaat over karakterontwikkeling met impact bij (jonge) leider. Hij put daarbij uit een rijke ervaring vanuit zijn werk onder studenten.

De meeste leiders falen niet vanwege hun leiderschapsvaardigheden, maar vanwege hun karakter.

Om als leider impact te hebben, is karakter veel belangrijker dan ervaring met leiderschap. Tom Yeakley heeft meer dan dertig jaar ervaring met de toerusting van beginnende leiders.

Met dit praktische boek geeft hij hun de kans om doelbewust positieve karaktereigenschappen te ontwikkelen. Uitleg, praktische oefeningen en bijbelstudie aan de hand van tien essentiële karaktereigenschappen maken dit handboek tot een must voor iedereen die zich bezighoudt met discipelschap en toerusting.

Tom Yeakley is al meer dan dertig jaar betrokken bij de coaching en ontwikkeling van leiders binnen de Navigators. Samen met zijn vrouw Dana houdt hij zich wereldwijd bezig met de persoonlijke ontwikkeling, toerusting en coaching van beginnende leiders en het spreken op conferenties. De Yeakleys behoren sinds 1978 tot de Navigatorstaf.

Koninklijk karakter Yeakly, Tom
€ 19,99
voorraad onbekend