Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken de Banier najaar 2020

In het najaar van 2020 worden van Uitgeverij de Banier bij Ichthusboekhandel.nl weer veel nieuwe titels verwacht. U treft ze hieronder aan. '

Alle nieuwe titels van Uitgeverij de Banier zijn direct bij verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel. U kunt ze reserveren in één van de winkels of via de webshop bestellen.

Hieronder het complete overzicht

67 artikelen
pagina 1 van 7
Christus in Zijn schoonheid
Christus in Zijn schoonheid Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Drie stukken

De Drie stukken, toegelicht en toegepast door ds. A. Schot is een praktische en grondige uitleg van de Heidelbergse Catechismus met vragen voor bespreking in het gezin.

Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus behandelt ds. A. Schot de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven. De vragen en antwoorden worden niet alleen nauwkeurig uitgelegd, maar ook praktisch toegepast zodat iedere hoorder zich hieraan kan toetsen. Daarbij worden actuele vragen niet uit de weg gegaan.

Tegelijk blijkt uit de preken dat de boodschap van de Heidelbergse Catechismus niet tijdgebonden is. Deze preken zijn zeer geschikt voor leesdiensten en voor persoonlijk gebruik. Bij elke preek zijn vragen over de Heidelbergse Catechismus toegevoegd die gebruikt kunnen worden voor het gesprek over de preek in het gezin.

Ds. A. Schot is is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente Te Nunspeet. Hij doceert o.a. homiletiek te Rotterdam aan de Theologische school van de Gereformeerde Gemeenten.

Drie stukken Schot, A.
€ 59,95
voorraad onbekend
Enige fundament
Enige fundament Kieft, D.E. van de
€ 12,95
voorraad onbekend
Uw ogen zullen de Koning zien

Uw ogen zullen de Koning zien, is een bundel van 3 preken rondom Kerst door Ds. C. Vogelaar. Geschikt om te lezen in kerkdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik.

Deze bundel bevat drie preken: twee voor de adventsweken en één voor Kerst. Jesaja had geprofeteerd: "Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid' (Jes. 33:17). De blijde boodschap aangaande Sions Koning werd Maria persoonlijk aangezegd: "En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven'(Luk. 1:28-32). En ... de Heere volvoert Zijn raad. De Koning zou geboren worden in een kribbe te Bethlehem. De weg van Jozef en Maria naar deze kribbe was een wonderlijke weg, maar ook een boodschap van Goddelijke gunst, van Zijn wonderlijke verlossing én een boodschap van een machtige, eeuwige Koning (Luk. 2:4).

Uw ogen zullen de Koning zien Vogelaar, C.
€ 11,95
voorraad onbekend
Naar Uw getuigenis
Naar Uw getuigenis Karels, J.
€ 15,95
voorraad onbekend
Doe dat totdat Hij komt
Doe dat totdat Hij komt Wisse, G.
€ 19,95
voorraad onbekend
Vijand rukt vast aan

Ds. M. van Reenen bespreekt in het boek de Vijand rukt vast aan, de vragen rond de komst van de antichrist zoals onder andere het Bijbelboek Openbaring zegt.

Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatverandering, digitalisering, epidemieën ... Komt het einde dichterbij? En wat hebben we dan te verwachten? Een van de dingen die in de Bijbel duidelijk wordt voorzegd, is de komst van de antichrist. Er is in het verleden veel over hem gezegd, sommigen wisten hem precies aan te wijzen.

Maar nu lijkt hij toch vooral een schimmige figuur. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal hij doen, wanneer zal hij komen? De auteur gaat vanuit de Bijbel op deze vragen in. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat we voorbereid zijn voor tijden van verleiding en vervolging. En dat in de vertroostende wetenschap, dat ook deze duistere periode uit zal lopen op de heerlijkheid van Christus en Zijn Kerk

Vijand rukt vast aan Reenen, M. van
€ 14,95
voorraad onbekend
Regenbui

De regenbui is een kerkhistorische studie van G. Roos (1949-2020) en vormt een boeiende beschrijving van de loop van Gods Woord over de aarde door de eeuwen heen en de lessen daaruit voor de toekomst. Het bespreekt het begin, de groei en de neergang van het Christendom (met name in het westen) en hoe nu verder.

Het boek de Regenbui laat eerst zien hoe de Vroege Kerk groeide. Dwars door vervolging heen. Toen de kerk na enkele eeuwen gesetteld raakt, was er sprake van secularisatie en deformatie. Geloofskracht nam af en wereldgelijkvormigheid groeide.

De islam rukte op en nam de macht over in een deel van het gebied waar de kerk voorheen bloeide. Waar de kerk de toon bleef zetten, groeide het rooms-katholicisme en de oosterse kerken.

De reformatie zorgde voor nieuw leven in de kerk. Maar de Verlichting, de Schriftkritiek en de theologie na Auschwitz hadden grote beroering tot gevolg. Velen raakten zo het geloof kwijt. Groepen christenen verenigden zich, enerzijds om zich te verdedigen, anderzijds om de waarheid te proclameren. In Nederland ontstond een rooms-katholieke, een neo-calvinistische naast een reformatorische zuil. Maar ook dat hielp niet voldoende.

Dit boek laat zien hoe de regenbui van het Woord van God voorttrekt. Maar het wil ook - in het bijzonder in de laatste hoofdstukken - te denken geven over de toekomst.

G. Roos schreef dit boek voor theologen, ambtsdragers en betrokken gemeenteleden. Hij was commentator bij het Reformatorisch dagblad en publiceerde diverse boeken, onder meer over kerkhistorische thema's en onderwerpen.

Regenbui Roos, G.
€ 29,95
voorraad onbekend
Kerkgeschiedenis in 100 verhalen

Gisette van Dalen werkte aan een tweedelige serie over de kerkgeschiedenis in 100 verhalen. Deel 2 bespreekt de periode vanaf de reformatie tot deze tijd.. Deel 2 bevat 50 verhalen evenals deel 1.

Deze kerkgeschiedenis is geschreven voor jongeren (en ouderen) met belangstelling voor kerkgeschiedenis. Het beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van de reformatoren, de opwekkingspredikers, zendelingen en martelaren.

In elk hoofdstuk zijn kaders met achtergrondinformatie opgenomen. In deze vijftig verhalen schittert de trouw van God door alle tijden heen. Hij houdt ondanks alle tegenwerking Zijn kerk in stand, Een boek dat jong en oud met interesse zal lezen.

Kerkgeschiedenis in 100 verhalen Dalen, Gisette van
€ 29,95
voorraad onbekend