Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe Boeken Kok Boekencentrum zomer 2021

49 artikelen
pagina 4 van 5
Mijn armen om je heen

Mijn armen om je heen' door André F. Troost is een bundel met gedichten, vrije verzen en liedteksten voor moeilijke en lichte periodes. Het bevatten gedichten voor dichtbij als leven even anders loopt. De verzen zijn grotendeels geschreven in een heftige tijd, waarin corona dreigend dichterbij kwam.

Al zou geen mens je meer omarmen,
al sta je eenzaam bij een graf,
laat Mij jouw koude hart verwarmen,
Ik ben jouw steun, jouw stok, jouw staf!
Ik laat je niet ten onder gaan,
Ik ben niet weg, maar opgestaan!

De meeste gedichten zijn zingbaar op door de auteur aangegeven bekende melodieën.

Mijn armen om je heen Troost, André F.
€ 12,99
voorraad onbekend
Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij h

Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek' geeft materiaal voor organisten bij de begeleiding van liederen die niet in de eerdere liedboeken vanuit het Liedboek 2013 zijn opgenomen. Het bevat 200 liederen

Het 'nieuwe' Liedboek uit 2013 wordt inmiddels op grote schaal gebruikt. Bij organisten ontstaat een groeiende behoefte aan meer begeleidingsmateriaal, intonaties en voorspelen, vooral bij strofische liederen die niet in voorgaande liedboeken stonden. Een driekoppige redactie heeft een selectie gemaakt en een groep van zo'n tachtig componisten heeft bij deze liederen een voorspel, een intonatie en een begeleiding geschreven.

Deze nieuwe uitgave biedt organisten inspirerende keuzemogelijkheden en zal de afwisseling zeker bevorderen.

Een leidend criterium voor de componisten was dat de bewerkingen van de voorspelen en de begeleidingen, goed speelbaar moesten zijn voor een amateur kerkorganist op een bescheiden twee klaviersorgel met 16' - pedaal.

Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij h
€ 139,90
voorraad onbekend
Dagboek over heiligen en onheiligen

Dagboek over heiligen en onheiligen van Pieter L. de Jong is een bijbels dagboek dat iedere dag inzoomt op een bijbels persoon en op zijn of haar relatie tot God. Daarmee is het een dagboek over bijbelse personen en legt het zo een verbinding tussen hen en ons leven.

Op die (afwisselende) manier wil hij de verwevenheid tussen ons verhaal en de verhalen uit de Bijbel zichtbaar maken: Abraham die na zoveel jaren weer eens een altaar bouwt, David die in geloof het gevecht aangaat, Salomo die zwicht voor het vrouwelijk schoon, Jeremia die sombert, Jona die vlucht, Tamar die vecht, enzovoort.

Met dit dagboek komen de bijbelse verhalen en personen nog dichterbij.

Dagboek over heiligen en onheiligen Jong, Pieter L. de
€ 21,99
voorraad onbekend
Sta sterk met God

Sta sterk met God is een bijbels dagboek voor 20+, geschreven door Jan Willem van Dijk, predikant voorde PKN in Zevenhoven.

Contact met Jezus is de kracht die in onze levens het verschil maakt. Wat er vandaag ook op je wacht: je staat er niet alleen voor! Jezus liet de Emmaüsgangers weten dat het Oude Testament om Hem draait. Op die manier worden de vertrouwde bijbelverhalen actueel, nieuw en fris, en laten ze ook onze harten branden.

Een inspirerend bijbels dagboek speciaal voor twintigers, met elke dag een vraag en een kort gebed.

Dit dagboek is ook zeer geschikt als belijdeniscadeau.

Sta sterk met God Dijk, Jan-Willem van
€ 19,99
voorraad onbekend
Christelijk geloof voor eeuwige beginner

Christelijk geloof voor eeuwige beginners van Guus Labooy is een boek voor geloofsbeginners en jonge gelovigen over de belangrijkste thema's van het christelijk geloof.

De auteur schrijft zeer toegankelijk en probeert steeds te kijken door de ogen van mensen die zouden willen weten waar dat geloof nou eigenlijk over gaat. Af en toe is er een paragraaf 'doordenken' voor liefhebbers. Geloven en denken zijn voor de auteur geen tegenstellingen.

Het boek is geschikt voor individueel gebruik maar ook voor allerlei kringwerk en catechese in de kerk. Na elk hoofdstuk staan leessuggesties en gespreksvragen waardoor de lezer alles nog eens kan herkauwen.

Christelijk geloof voor eeuwige beginner Labooy, Guus
€ 14,99
voorraad onbekend
Bidden kun je leren

Met 'het boek Bidden kun je leren' geeft Anne van Olst een praktische gids voor gebed, bedoeld voor zowel jonge als ervaren gelovigen en geschikt voor gebruik in (gebeds)-kringen.

Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen. Het is een praktische gids voor gebed. Zowel voor beginners die een helpende hand kunnen gebruiken bij de eerste stappen op de weg van het gebed, als voor meer ervaren bidders die zich blijvend willen bezinnen op hun gebeden. Op een frisse manier wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is bidden? Hoe begin je je gebed? Hoe spreek je God aan? Hoe kun je met vertrouwen bidden?

De handleiding voor gesprek maakt het boek geschikt voor gebruik in kringen.

'De Bijbel staat vol handvatten als het gaat om gebed. Dit boekje helpt ze te ontdekken en maakt ze praktisch voor alledag!'
- Jurjen ten Brinke, voorganger Hoop voor Noord, Amsterdam

Bidden kun je leren Olst, Anne van
€ 14,99
voorraad onbekend
Bidden maakt licht

'Bidden van licht' is een bijbels dagboek voor 100 dagen van Theo van den Heuvel over het gebed. Lichtvoetig loopt Theo van den Heuvel 100 dagen met je op. Zijn uitgangspunt is dat bidden een reis is van donker naar licht!

Taalvaardig stimuleert hij je met inspirerende lessen over het gebed. Uit de Bijbel diept hij wijze inzichten op die je enthousiast maken om biddend door het leven te gaan. Het onderwijs van Jezus is daarbij een bron van wijsheid en kracht. Al biddend valt veel zwaarte weg en wordt je leven een stuk lichter.

Elke dag een mooie quote, opdracht en zegenspreuk zorgen ervoor dat je vordert op je gebedsreis.

Bidden maakt licht Heuvel, Theo van den
€ 17,99
voorraad onbekend
Leven met euthanasie

'Leven met euthanasie' van Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de Jonge (redactie) is een bundel met veertig interviews met mensen die op een bepaalde manier betrokken zijn (geweest) bij euthanasie. Centraal staat daarbij de vraag: wat betekent de 'goede dood' voor nabestaanden en bevat veertig openhartige verhalen.

Bij bijna één op de twintig overlijdens is er in Nederland sprake van euthanasie. Als antwoord op niet te plannen en ongewenst lijden kiezen mensen voor deze geplande dood. Maar wat betekent de 'goede dood' voor direct betrokken naasten? Hoe ervaren zij dit? In dit boek doen ruim veertig van hen hun verhaal. Er werd niet geselecteerd of gecensureerd. Er werden geen mooie of nare details weggepoetst.

In zijn openheid is dit boek uniek voor Nederland. Het geeft dokters, patiënten, familieleden en naasten inzicht in wat zij mogelijk kunnen verwachten bij een keuze voor euthanasie.

Leven met euthanasie Boer, Theo; Groenewoud, Stef; Jonge, Wou
€ 20,-
voorraad onbekend
Waarheidszoekers

In 'Waarheidszoekers' beschrijft filosoof Cees Zweistra oorsprong en aard van het complotdenken en geeft hij aan hoe we met complotdenkers moeten omgaan. De bestorming van het Capitool en de anti-coronaprotesten laten zien dat het aantal complotdenkers stevig groeit. Complotdenkers zijn dan ook niet meer weg te denken en hoe moeten we hier we het gesprek hier over voeren?

Mede onder invloed van bekende Nederlanders zoals Lange Frans, Thierry Baudet en Doutzen Kroes wijzen zij op het bestaan van kwaadwillende complotten. Waar komt dit complotdenken vandaan? In een toegankelijke stijl legt filosoof Cees Zweistra uit wat het complotdenken is, waar complotdenkers de verkeerde afslag nemen en hoe we met complotdenkers om moeten gaan.

Zweistra beschrijft heel mooi hoe we tegenwoordig verscholen gaan achter onze gadgets, en daardoor de confrontatie met anderen uit de weg gaan.' -
- NRC over 'Verkeerd verbonden' (4 sterren)

Waarheidszoekers Zweistra, Cees
€ 24,99
voorraad onbekend
Eenvoudig leven

Het boek 'Eenvoudig leven' van Sam Janse, Bert de Leede, Wilma de Leede-De Kruijf, Koos van Noppen, en Jacques en Paul Schenderling is een Bijbelstudiebundel die over thema's als duurzaamheid en levensstijl gaat en de brug slaat tussen Bijbel en actualiteit.

In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door middel van Bijbelstudies een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien.

Het boek leent zich goed voor persoonlijke studie en overweging en is mede dankzij de gespreksvragen heel geschikt voor het gebruik in Bijbelkringen.

Het boek Eenvoudig leven van Sam Janse en anderen, is online leverbaar bij de christelijke webshop van Ichthusboekhandel.nl of in de winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Eenvoudig leven Janse, Sam; E.a.
€ 12,99
voorraad onbekend