Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken najaar 2018 de Banier

Bij Uitgeverij de Banier verschijnen D.V. in het najaar 2018 onderstaande nieuwe titels van al of niet bekende christelijke schrijvers.

In totaal worden 76 nieuwe titels verwacht en het spectrum van de Banier omvat actuele theologie, oude schrijvers, leesboeken voor kinderen en volwassenen en cadeauboeken.

76 artikelen
pagina 1 van 8
De Christenreis

De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn eigenaardigheden.

Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om de volledige vertaling van de definitieve tekst van De Christenreis, inclusief de lange gedichten aan het begin en aan het einde. Ook zijn de kanttekeningen die Bunyan zelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertaler talrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbelteksten die Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingen en toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boek alle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden.

De inleiding biedt een uitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordt naar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.

Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

De Christenreis Bunyan, John
€ 26,95
voorraad onbekend
Bevrijd uit list en geweld
Bevrijd uit list en geweld Visky
€ 10,95
voorraad onbekend
Redelijke godsdienst 2B

Wilhelmus à Brakel (1633-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. nu is ook deel 2B verkrijgbaar.

De eerste druk kwam uit in 1700 en sindsdien zijn er tientallen herdrukken gevolgd. Het boek was zeer geliefd bij gewone gemeenteleden en heeft grote invloed gehad op het gereformeerde denken. Belangrijkste reden is dat À Brakel steeds een toespitsing maakt naar het persoonlijke leven. Om de Redelijke Godsdienst ook voor de komende generaties leesbaar te houden is het boek hertaald.

Nadat À Brakel in het eerste deel de zegeningen behandelde die de Heere schenkt in het genadeverbond, beschrijft hij in het tweede deel hoe de gelovigen uit dit genadeverbond leven.

Thema's die in deel 2B aan de orde komen zijn o.a. het gebed, de geestelijke gaven en de geestelijke wasdom.

De hertaling is van Jasper J. Stam MA.

Redelijke godsdienst 2B Brakel, Wilhelmus a
€ 49,95
voorraad onbekend
Stem van mijn Liefste
Stem van mijn Liefste Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Dichtbij Dordt

In Dordt dichtbij behandeld Ds. Kunz, de Dordtse leerregels vanuit het perspectief van de grondslag voor reformatorische scholen.

De grondslag van onze school is...´ Herkenbare zin? Op een christelijke school wordt in die zin zeker de Bijbel genoemd, vaak aangevuld met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Prachtig natuurlijk, maar papier is geduldig. Hoe werkt die grondslag door in de dagelijkse onderwijspraktijk?

In dit boekje stellen de auteurs die vraag met betrekking tot de Dordtse Leerregels. Die Leerregels zijn het minst bekende belijdenisgeschrift. Tijd dus om na te denken over de waarde ervan voor het dagelijks werk in de klas. Als de Leerregels gelezen worden vanuit dat praktische perspectief, blijken ze verrassend actueel. Zo willen de auteurs de inhoud van de Dordtse Leerregels betrekken op het handelen van christelijke docenten. Daarmee is dit boek niet alleen een leerboek, maar ook een werkboek.

Het boek Dordt dichtbij is te gebruiken in teamverband, maar ook voor persoonlijke studie

Dichtbij Dordt Kunz, A.J.; Vermeulen, H.
€ 12,95
voorraad onbekend
Jeruzalem is wel gebouwd
Jeruzalem is wel gebouwd Silfhout, W.
€ 14,95
voorraad onbekend
Eenzijdige verbondsliefde
Eenzijdige verbondsliefde Poel, Joh van der
€ 14,95
voorraad onbekend
Genade bij de troon
Genade bij de troon Veen, A.F.R. van de
€ 16,50
voorraad onbekend
Gods openbaring
Gods openbaring Reuver, A. de
€ 8,95
voorraad onbekend
Christendom: waarheid of fictie

James Anderson legt in Christendom: waarheid of fictie een apologetische basis over de inhoud en de betekenis van het christelijk geloof..

Het christendom, iedereen heeft er wel een mening over, maar vaak zonder te weten wat het precies inhoudt. Vaak wordt het afgedaan als een verzinsel, maar is het dat ook?

James Anderson legt stap voor stap uit wat het christendom is en hij geeft goede redenen om het als waarheid te aanvaarden.

Christendom: waarheid of fictie Anderson, James N.
€ 19,95
voorraad onbekend