Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken najaar 2018 de Banier

76 artikelen
pagina 2 van 8
Horen en doen
Horen en doen Schot, Ds. A.
€ 14,95
voorraad onbekend
Liefdesdwang
Liefdesdwang Teellinck, Willem
€ 12,95
voorraad onbekend
Uw Naam ter eer
Uw Naam ter eer Vergunst, A.
€ 18,95
voorraad onbekend
Om 't eeuwig welbehagen

Ds. C. den Boer geeft met het boek om 't eeuwig welbehagen inzicht in de betekenis van de Dordtse leerregels voor het persoonlijke geloofsleven.

De Dordtse Leerregels vormen een pastoraal belijdenisgeschrift dat actuele vragen beantwoordt. De oude dwaalleer van de remonstranten is nog altijd aanwezig in het kerkelijk leven en vraagt nog steeds
om antwoorden. Die zijn te vinden in de Dordtse Leerregels.

Het belijdenisgeschrift is ook pastoraal, omdat het nadrukkelijk ingaat op het thema heilszekerheid. Dat waren twee redenen voor ds. C. den Boer (1931) om zich te verdiepen in het belijdenisgeschrift. Hij schreef er een reeks verhandelingen over, gericht op het persoonlijk geloofsleven.

In het jaar dat het vierhonderd jaar geleden is dat de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) samenkwam, verdienen
deze overdenkingen bij de leerregels een vernieuwde uitgave.

Om 't eeuwig welbehagen Boer, C. den
€ 19,95
voorraad onbekend
Tot een volkomen verzoening

Johan Kriekaard legt voor kinderen en jongeren de rijke betekenis van het Avondsmaalformulier uit en waarvoor zij geschreven is.

Het Heilig Avondmaal is een groot geschenk van de Heere Jezus. Het is een maaltijd ter gedachtenis aan Hem en Gods kinderen mogen troost ontvangen door dit sacrament. Misschien zegt het jou niet zoveel omdat het Heilig Avondmaal alleen gehouden wordt voor Gods kinderen.

Als het Avondmaalsformulier gelezen wordt, moet
je moeite doen om te luisteren. Misschien ligt het bij jou wel anders en verlang je er juist naar om deel te mogen nemen. Dit boekje is geschreven voor jullie allebei. Want het Heilig Avondmaal heeft ons allemaal wat te zeggen.

Het avondmaalsformulier is een rijke gids: het wijst je de weg naar een goede voorbereiding. Want de Heere verlangt ernaar om Zijn kinderen aan Zijn tafel te zien komen, om te
gedenken dat Christus gestorven is tot een volkomen verzoening van al hun zonden.

Door biddend deze overdenkingen te lezen, zal het avondmaalsformulier meer waarde voor je krijgen.

Tot een volkomen verzoening Kriekaard, J.
€ 12,95
voorraad onbekend
Dordrechts erezuil

Dordrechts Erezuil van Dr. Op 't Hof is een hommage aan de Synode van Dordrecht die in 2018 herdacht werd.

De Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 is in de geschiedenis van het calvinisme een uniek moment. Op deze kerkvergadering waren niet alleen afgevaardigden uit Nederland
bijeen, maar ook vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit diverse Europese landen. Behalve dat tijdens deze kerkvergadering het debat tussen remonstranten en contraremonstranten werd beslecht nam de synode ook belangrijke besluiten op het gebied van kerkorde en Bijbelvertaling.

Ter gelegenheid van de 400-jarige herdenking van de synode is deze bundel samengesteld

Dordrechts erezuil Hof, W.J. op 't
€ 19,95
voorraad onbekend
Getuigen uit de Vroege Kerk

Getuigen uit de Vroege Kerk door dr. M. van Willigen bepalen de lezer van vandaag bij de vroegchristelijke hoop. De hoop op Christus de Verlosser.

Voor Hem hadden zij hun leven over. Wie waren deze getuigen? In wat voor wereld leefden zij, waaruit bestond hun getuigenis en welke geschriften lieten zij na?

Door hun leven zorgvuldig na te gaan, brengt van Willigen hen zeer dichtbij. Hij volgt in dit boek het Nieuwe Testament en bronnen die daarna komen. Hij betrekt daarbij eveneens belangrijk archeologisch materiaal.

Zo ontvouwt zich voor de lezer een wereld die van begin tot eind de aandacht vasthoudt.

Ideaal voor hen die belangstelling hebben voor de Vroege Kerk, archeologisch onderzoek en op zoek zijn naar de kern van het christelijk geloof.

Getuigen uit de Vroege Kerk Willigen, Marten van
€ 22,50
voorraad onbekend
Voor vrijheid van godsdienst en geweten
Voor vrijheid van godsdienst en geweten Polderman, C.P.
€ 14,95
voorraad onbekend
De gedenkbalk van het Grote Huis

Gedenkbalk van het grote huis, door Ewald Mackay vertelt geschiedenis vanuit het vertrekpunt van de schepping tot onze eigen tijd vanuit een persoonlijk en christelijk perspectief.

Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit boek is een gedenkbalk in woorden. Deze gedenkbalk bevindt zich in het Grote Huis van de joodschristelijke geloofstraditie. Vanuit Israël en via de Grieks-Romeinse wereld is ook Europa onderdeel geworden van het Grote Huis. Meer dan 1500 jaar heeft de joods-christelijke geloofstraditie hier gebloeid en zij leeft tot vandaag de dag voort.

De auteur markeert tal van personen, gebeurtenissen en denkbeelden op de gedenkbalk vanuit een persoonlijk, christelijk perspectief. Hij sluit daarbij aan bij de middeleeuwse vorm van geschiedschrijving, die inzette bij de schepping en doorliep tot de eigen tijd.

De gedenkbalk van het Grote Huis Mackay, Dr. Ewald
€ 29,95
voorraad onbekend
Burger van twee werelden

Burger van Twee werelden laat aan de hand van foto's en verhalen iets zien over de reizen die Ds. G.H. Kersten maakte en hoe het er nu is in Canada en de Verenigde Staten met de Gereformeerde gemeenten daar.

Henk en Samuel Otte, twee van zijn achterkleinzonen, reisden hem na en bezochten plaatsen en families die hun overgrootvader ook had bezocht. In dit boek zijn tal van onbekende foto's uit het familiearchief opgenomen en daarnaast recente beelden. Zo krijgt de lezer een treffend beeld van toen en nu.

Met een inleiding van J. Mastenbroek en een historisch overzicht van prof. dr. G. Harinck.

Burger van twee werelden Otte, Henk en Samuel
€ 35,-
voorraad onbekend