Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken uitgeverij Buijten en Schipperhein najaar 2020

Bij uitgeverij van Buijten en Schiiperhein worden in het najaar 2020 onderstaande nieuwe boeken verwacht. Uitgeverij Buijten en Schipperhein is de uitgever van o.a. Reinier Sonneveld, Corjan Matsinger, Marleen Hengelaar-Rookmaker en Aad Kamsteeg.

Alle boeken van Uitgeverij buijten en Schipperheinzijn direct bij verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel en ter inzage in de winkels. Uiteraard kunt daar of via de website uw exemplaar reserveren. Wij leggen die dan voor u klaar of zenden dit toe, direct na verschijning.

27 artikelen
pagina 1 van 3
Ooggetuige

Ooggetuige van Aad Kamsteeg is een boeiend relaas over zijn leven als Journalist, mens en gelovige. Aad Kamsteeg trok meer dan een halve eeuw als journalistiek commentator buitenland de wereld door, voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep.

Hij krijgt de Koude Oorlog op zijn agenda; hij ziet in Vietnam en Cambodja hoe communisten de Amerikaanse strijdkrachten terugdringen. Hij reist naar Zuid-Afrika 'voor' en 'na'; hij ziet hoe Israël worstelt met de Palestijnse roep om een eigen staat. Hij beschrijft de liberalisering na Mao in de Volksrepubliek China en gaat langs bij aidspatiënten in de Verenigde Staten.

Kamsteeg plaatst zijn persoonlijke ervaringen steeds in een breder kader, bijvoorbeeld zijn reis naar Latijns-Amerika in dat van de revolutietheologie. Op het Rode Plein maakt de lezer kennis met Gorbatsjovs Perestrojka; in Papua Nieuw Guinea laat de auteur zien wat neokolonialisme is. Hij brengt trends die de wereld veranderden dichtbij. Steeds heeft hij daarbij de blik ook op de ontwikkelingen in Nederland gericht.

De auteur schaamt zich niet christen te zijn en trekt met Avelino, de Billy Graham van zuidelijk Afrika, naar het nog door burgeroorlog geteisterde Mozambique. En hoe komt het dat de ondergrondse kerk in China juist tijdens Mao's culturele revolutie zo groeide? Kamsteeg vraagt het de gelovigen zelf.

Hij brengt Gereformeerd Nederland in contact met hedendaagse Amerikaanse puriteinen als Tim Keller, reist naar christenen onder de islam, het hindoeïsme en het jodendom, maar is ook in eigen land maatschappelijk en kerkelijk actief. Zo doet hij na de breuk tussen vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden al vroeg zijn best beide groepen weer bij elkaar te brengen. Niet alles wordt hem in dank afgenomen.

Kamsteeg schetst op betrokken wijze een levendig tijdsbeeld van diverse decennia.

Ooggetuige Kamsteeg, Aad
€ 27,90
voorraad onbekend
Ik zal altijd van je houden!

In het boek ik zal altijd van je houden, vertelt Geja van Reenen over Wat je doormaakt wanneer je kind vertelt dat hij homoseksueel is. Geja van Reenen beschrijft het proces dat zij als moeder heeft ervaren. De liefde voor haar kind, de moeite en pijn rond veroordelingen en afwijzing, vooral in de kerk.

Met dit boek wil zij ouders ondersteunen die hetzelfde meemaken. Daarnaast wil ze ook inzicht geven aan omstanders en kerkelijk werkers. Wat gebeurt er in een gezin als een kind uit de kast komt? Wat hebben de gezinsleden voor ondersteuning nodig?

Het is een doorleefd verhaal, afgewisseld met gedichten en eenvoudige schilderijen van haar hand. 'Ik krijg een knoop in mijn maag en mijn keel wordt dichtgeknepen. Vanaf dat moment is mijn leven als moeder van een zoon veranderd. Ik sta aan het begin van een lang en heftig proces, een soort van rouwproces: afscheid nemen van het beeld en de verwachtingen die je had van je kind. Hij is niet degene die ik dacht dat hij was. Een nieuw beeld en nieuwe verwachtingen moeten zich gaan vormen.'

Ik zal altijd van je houden! Reenen, Geja van
€ 14,90
voorraad onbekend
Heilige Herrie, geloven in de popmuziek

Heilige herrie is een boek van Corjan Matsinger over popmuziek en geloof. Het is een boek vol verhalen, lijstjes en anekdotes. Thema's die aan bod komen zijn o.a. gebeden in de popmuziek, protestsongs, negro-spirituals, boeddhisme in de popmuziek, en zingen over seks in kerktaal, diepteboringen over Psalm 23 in de hitlijsten en lijsten waarin Bijbelteksten geciteerd worden.

Heilige Herrie bevat veel leuke informaties en weetjes. Ht pakt discussies op over hedendaagse muziek en popklassiekers en wordt gekenmerkt door een positieve insteek tegenover de religieuze boodschap van hedendaagse popmuziek.

Heilige herrie is een boek dat je van voor naar achteren kunt lezen, maar je kunt de hoofdstukken ook los lezen, quotes scannen of lijstjes scannen via streaming. Heilige Herrie is een boek, maar er wordt meer aan gekoppeld. In de zelfde periode als het boek lanceren we de lijstjes ook via Spotify. Daarnaast komt er ook een Youtube kanaal, een podcast, een vernieuwde popquiz en een website. De content voor deze kanalen wordt gevuld door auteur Corjan Matsinger en het Poptempel collectief.

Heilige Herrie, geloven in de popmuziek Matsinger, Corjan
€ 16,90
voorraad onbekend
De andere wang toekeren

De andere wang toekeren? is een boek van Daniel de Wael over de lastige Bergrede. Het boek is praktisch van opzet, toegespitst op de moderne context waarin wij nu leven. Het is bedoeld om je te helpen jezelf een houding te geven in moeilijke (uitdagende) situaties.

Iemand die je een klap in je gezicht geeft de andere wang toekeren, niet boos worden op iemand die je onrechtvaardig of onbetamelijk behandelt, maar hem of haar vergeven. Niet naar die verleidelijke mooie vrouw of knappe man van een ander kijken. Niet scheiden van je partner , steeds voeral de waarheid spreken en ten slotte: Je vijand van harte liefhebben. Dat is kernachtig samengevat wat Jezus blijkbaar verwacht van zij volgelingen. Hij vat bovendien die verwachtingen nog eens helder samen: het gaat er om dat je volmaakt bent, zoals ook God volmaakt is.

Volmaakt zijn? Het zal geenv erwondering wekken dat menigeen deze opdrachten van Jezus maar moeilijk kan volbrengen. In ieder geval zijn het thema's waar over onder christenen nogal wat misverstanden bestaan. Wat moeten we aan met die woorden uitd e Bergrede in ons dagelijks leven.

Het boek, De andere wang toekeren? behandelt zes lastige uitspraken van Jezus uit de Bergrede.

De andere wang toekeren Waele, Daniel de
€ 14,90
voorraad onbekend
Mijn jaren met Jezus over Johannes

Het boek Mijn jaren met Jezus is een hervertelling van het Evangelie van Johannes door Age Romkes in een moderne stijl met toepasbare overdenkingspunten.

Soms kan de Bijbel moeilijk zijn om te lezen. Of dat nu komt door het ouderwetse taalgebruik, de trage stukken met alleen maar wetten en regelgeving of de vreemde stukken waarin God zo boos is, dat een deel van het volk omkomt in de woestijn. Het blijkt dat het af en toe lastig kan zijn om de Bijbel op te pakken en weer verder te lezen.

Daarom komt Age Romkes nu met een hervertelling van het Evangelie van Johannes. In dit boek gaat Johannes er eens voor zitten als een oude man om zijn belevenissen op te schrijven. We lezen als het ware zijn dagboek. Hij vertelt alles wat hem is overkomen en hoe hij zich daarbij voelde. Af en toe geeft hij ook wat uitleg over zijn leefwereld, zodat de lezers in de 21e eeuw beter kunnen volgen waarom alles wat hij meemaakte zo bijzonder was.

Dit boek is te gebruiken als een dagboek, maar ook als gewoon leesboek. Om het geheel af te maken, zijn er bij ieder hoofdstuk overdenkingsvragen en verwerkingsvormen geplaatst om verder over de teksten door te praten.

Mijn jaren met Jezus is een hervertelling van Johannes in een moderne stijl voor iedereen die het wel eens moeilijk vindt om de bijbel op te pakken.

Mijn jaren met Jezus over Johannes Romkes, Age
€ 14,90
voorraad onbekend
Waar is God in de crisis

Reinier Sonneveld schreef het boek 'Waar is God in de crisis?' toen de lockdown vanwege corona enkele weken gaande was. Midden in alle actualiteit geeft hij door hoe gelovigen vroeger reageerden op de crisissen in hun leven.

“Pak een willekeurig zelfhulpboek en lees eruit voor aan Jezus aan het kruis. Of aan iemand op de ic met corona. Alle goedbedoelde adviezen zijn belachelijk geworden en aan de nodige revisie toe. Bij een echte crisis heb je niets aan 'positief denken' of een of ander tegeltjeswijsheid.”

De antwoorden die gelovigen toen vonden én wat ook gebeurd soms juist niet vonden. Dat doordenken doet hij naar aanleiding van de zeven kruiswoorden: de paar korte zinnen die Jezus sprak toen hij zelf op het dieptepunt van zijn leven was. Het resultaat van deze overwegingen is bemoedigend, verrassend en diepzinnig temidden van alle verwarring rond Corona.

Reinier Sonneveld publiceerde diverse boeken, waaronder 'De stilte van God' en 'Het vergeten evangelie'. Voor kinderen werkt hij aan de Liedjesbijbel. Als coach begeleidt hij professionals en leidinggevenden.

'Een geslaagde poging om vanuit de crisis iets over God te zeggen. Het verdient hoe dan ook lof dat een theoloog de moeite neemt en er ook nog in slaagt om vanuit het hart van een actuele crisis te schrijven over God. Sonneveld schrijft kraakhelder, populair zonder plat te worden en vaak met echt aardige oneliners',
- Trouw-recensent.

Waar is God in de crisis Sonneveld, Reinier
€ 12,50
voorraad onbekend
Jozef, zoon van David

Jozef, Zoon van David is geschreven door Teo van den Berg en geeft ons zicht op een herwaardering van Jozef de man van Maria en vader van Jezus. Jozef is altijd op de achtergrond gebleven als man van...

Over Jozef, de vader van Jezus, wordt in de Bijbel maar weinig verteld. Daarom is er waarschijnlijk ook zo veel ingevuld vanuit de traditie over zijn achtergrond en persoonlijkheid. Hij zou een oude, dommige man zijn geweest, die niet eens wist dat Maria zwanger was en haar eigenlijk wilde verlaten, toen hij daar eindelijk achter kwam.

In dit boek pleit Teo van de Berg voor een nieuwe waardering van Jozef. Hij gaat alle feiten langs die wel bekend zijn en schets veelvuldig met historische en culturele achtergrond vanuit degelijk onderzoek een veel positiever beeld van de man van Maria.

Teo van de Berg, (1949) volgde naast zijn loopbaan in het bedrijfsleven, als belangstellende een deeltijdopleiding tot catecheet/docent godsdienstonderwijs en was tientallen jaren actief in het kerkelijk leven.

Jozef, zoon van David Berg, Ton van der
€ 12,50
voorraad onbekend
De kosmos, het leven - een Meesterwerk

Roelie Barth stelt in het boek "De kosmos, het Leven een meesterwerk" veel vragen over de evolutie theorie, de verbinding geloof en wetenschap (en gaat lastige vragen niet uit de weg) en bevat een loflied op schepping en Schepper.

Het boek De kosmos en het leven, een Meesterwerk, beschrijft belangrijke kenmerken van het heelal en van het leven op aarde. Binnen die beschrijving is de schepping van de wereld niet alleen iets van heel lang geleden, maar het is een voortgaand bouwproces. Natuurkundigen spreken over de fundamentele bouwstenen van de natuur. Kijken naar de wereld helpt ons iets van dat bouwproces te ontdekken en ons te verwonderen over de manier waarop nieuwe dingen ontstaan zijn. Of dat nu sterren, sneeuwkristallen of levende cellen zijn, onder alle natuurverschijnselen ligt een wetmatige structuur. Zou die misschien wijzen op een bouwplan? Waar de wetenschap zich beperkt tot kennis, opent de Bijbel het perspectief van Iemand die de Bouwmeester van de wereld is. Kan denken vanuit een bouwmetafoor een brug kan slaan tussen geloof en wetenschap? De Bijbel spreekt ook vaak over de schepping in termen van een bouwproces. Zijn geloof in God de Schepper en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden?

Het is onvoorstelbaar wat eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht. Sterren blijken de kraamkamers van allerlei chemische bouwstenen. Het heelal heeft een lange geschiedenis waarbij de ene fase van het bouwproces voortbouwt op het vorige. Dat principe blijkt ook werkzaam bij de evolutie van nieuwe levensvormen.

Diep verborgen achter al die verschijnselen ligt een wetmatige structuur die overal in het heelal hetzelfde is. Zou die structuur misschien wijzen op het bouwplan van een Bouwmeester? Waar de wetenschap met lege handen staat, opent de Bijbel een breder perspectief: Alles wat bestaat, is er dankzij het spreken van God.

En geeft de evolutietheorie een toereikende verklaring? Bij de bespreking van het evolutionaire mechanisme blijkt dat er naast mutaties en natuurlijke selectie nog een derde, minstens zo belangrijke factor is: wetmatige zelforganisatie. Vraagt dit om een update van de evolutietheorie?

Moeilijke vragen gaat dit boek niet uit de weg. Verdampt Adam tot een symbolisch figuur of heeft God echt de eerste mensen aangesproken? Waarom is er zoveel lijden? Dat valt toch niet te rijmen met de liefde van God?

De kosmos, het leven - een Meesterwerk Barth, Rolie
€ 35,-
voorraad onbekend
Bijbel en evolutie

Schepping en evolutie is de werktitel van een boek door Henk Geertsema over hoe lezen wij de Bijbel. Onbevooroordeeld gaat hij in detail in op Bijbelteksten die je denkt te kennen op een manier die toegankelijk is voor iedereen en vooral voor mensen die graag vragen stellen.

Hoe lezen we de Bijbel als het gaat om de vragen die worden opgeroepen door de evolutietheorie? Voor christenen is de Bijbel de basis van wat ze geloven. De evolutietheorie gaat uit van de resultaten van de wetenschap. Daarom lijkt het er soms op dat in de discussie over schepping en evolutie geloof en wetenschap tegenover elkaar staan. Aan de ene kant geloof in de Bijbel die spreekt over schepping. Aan de andere kan wetenschap die spreekt van evolutie.

In dit boek wil Geertsema duidelijk maken dat die tegenstelling niet terecht is. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Ze hebben beide een eigen karakter. En...... ze hebben elkaar nodig. Dit boek gaat alle Bijbelteksten langs die gaan over de schepping en er wordt uitgezocht in hoeverre de Bijbel ruimte geeft voor het wetenschappelijk wereldbeeld dat ontstaat met de evolutietheorie.

Bijbel en evolutie Geertsema, Henk
€ 28,90
voorraad onbekend
Ken mijn Naam
Ken mijn Naam Pietersma, Henk
€ 19,90
voorraad onbekend