Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe Boeken Uitgeverij de Banier najaar 2021

Van Uitgeverij de Banier worden dit najaar weer veel nieuwe boeken verwacht. Deze zijn direct na verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl en u kunt ze online in de webshop al reserveren.

De Banier is een uitgeverij voor de reformatorische gezindte en maakt onderdeel uit van het Reformatorisch Dagblad.

75 artikelen
pagina 1 van 8
Hemel op aarde

In het boek "De hemel op aarde" (1654) zet Thomas Brooks uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind van God te zijn en dat ook te weten. Het boek is een aanmoediging voor gelovigen die worstelen met geloofszekerheid en spreekt voer de volle zekerheid van de genade. Geloofszekerheid gaat gepaard met diepe vreugde en grote vrede.

Zwakheid in het geloof en achteruitgang in de genade zijn daarentegen vaak te herleiden tot een gebrek aan zekerheid, of zelfs aan valse zekerheid. Brooks laat zien dat het mogelijk is om in dit leven een gegronde zekerheid van de zaligheid te verkrijgen en daarmee de hemel op aarde te ervaren. Hij wijst hindernissen aan die de zekerheid belemmeren en de middelen om deze weg te nemen.

De Hemel op aarde is deel 10 in de serie Puriteinse klassieken.

Thomas Brooks (1608-1680) diende eerst als vlootpredikant bij de Engelse marina. Daarna was hij predikant in Londen. Bij de komst van de Act of Uniformity verloor hij zijn predikantenstatus. Desondanks bleef hij doorgaan met preken. Brooks wordt nog altijd gewaardeerd vanwege zijn eenvoudige en praktische preken. Preken die tegelijk Bijbels en vol van geestelijk leven.

Hemel op aarde Brooks, Thomas
€ 29,95
voorraad onbekend
Geschiedenis van het heil

Het boek "De geschiedenis van het heil" is een unieke uitgave waarin Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van schepping tot voleinding onder de loep neemt. Hij was zich ervan bewust dat hij daarmee iets deed wat nog niet eerder gedaan was: 'theologie op een geheel nieuwe manier'. Het is een klassiek werk over het handelen van God in de geschiedenis.

Het boek is historisch van opzet en volgt de Bijbelse heilsgeschiedenis. Edwards was ervan overtuigd dat christenen niet alleen zicht moeten hebben op hun persoonlijke verlossing, maar ook en vooral op het totale verlossingsplan van God. Ook de toekomst van Israël heeft daarin een plaats.

Met dit boek leren gelovigen hun eigen verlossing te zien als een onderdeel van een veel grootser en verhevener plan, namelijk de verlossing van de hele schepping en de verheerlijking van Gods Naam daarin.

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijke Amerikaanse prediker tijdens de Grote Opwekking in de eerste helft van de achttiende eeuw.Als belangrijk Amerikaans theoloog oefent hij nog altijd grote invloed uit op hedendaagse evangelicale voorgangers.

De Geschiedenis van het Heil is deel 11 in de serie Puriteinse Klassieken.

Geschiedenis van het heil Edwards, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
Verbond des levens
Verbond des levens Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Wat is een waar geloof

Wat is een waar geloof? Zondag 21 is een cruciale vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Gerardus van Aalst geeft in het boek Proeve des geloofs, wat is een waar geloof daar een beschrijving van.

Daarbij maakt hij op Bijbelse gronden duidelijk dat er in het ware geloof sprake is van een proces van gestage groei en opwas. Geloven is een levenslang leerproces , toon ds. van Allst aan.

In de beantwoording van de vraag wat een waar geloof is, komt dit boek qua strekking overeen met wat ds. Abraham Hellenbroek leert. Het boek is nu door middel van zorgvuldige hertaling weer toegankelijk gemaakt voor lezers van vandaag.

Ds. Gerardus van Aalst (1678-1759) diende als predikant de gemeenten van Vuuren en Dalen, Sommelsdijk en West-Zaandam.

De uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Wat is een waar geloof Aalst, Gerardus van
€ 14,95
voorraad onbekend
Eerste middelste en laatste dingen

Het begin van het geestelijke leven zoals dat in de wedergeboorte geschonken wordt, de onderhouding van dat geestelijke leven door de middelen die de Heere geeft en ook het eeuwige einde van de mens: dat zijn de eerste, de middelste en de laatste dingen waarover de Engelse puritein Isaäc Ambrosius in dit boek schrijft.

Dit boek verschijnt voor het eerst sinds 1660 in een nieuwe Nederlandse vertaling. Het boek wordt gekenmerkt door een rijke theologische inhoud en de kenmerken van een diepe bevindelijke praktijk. Op indringende wijze vermaant Ambrosius de onbekeerden te staan naar het ware geestelijke leven, maar vooral onderwijst hij de ware gelovigen in het beoefenen van geestelijke plichten.

Een belangrijke plicht is het mediteren over eigen zonden aan de hand van Gods geboden, over Gods beloften en over het middelaarswerk van Jezus Christus.

Eerste middelste en laatste dingen Ambrosius, Isaac
€ 39,50
voorraad onbekend
Wedergeboorte
Wedergeboorte Baars, A.
€ 16,95
voorraad onbekend
Gouden kleinood

Een Gouden kleinood is geschreven door L.H. Oosten en zoekt een weg door de Psalmen.

Al eeuwenlang koestert de Kerk de Psalmen van David als een gouden kleinood, een kostbaar juweel. Gods kinderen vinden in de Psalmen een schatkamer, een apotheek en een leerhuis. Aan alle omstandigheden van het leven geven de dichters uiting in de Psalmen, geïnspireerd door Gods Geest. De verscheidenheid is groot: zo zijn er onder meer lofpsalmen, boetpsalmen, en Koningspsalmen.

In dit boek behandelt de auteur de rijke inhoud van verschillende soorten Psalmen en gaat hij in op de dichters van de Bijbelse liederen: David, Heman, Asaf en Ethan. In dit alles maakt hij duidelijk hoe de oudtestamentische liederen als profetieën heenwijzen naar Christus, de grote Vervuller van de Psalmen in Zijn trappen van vernedering en verhoging.

Gouden kleinood Oosten, L.H.
€ 14,95
voorraad onbekend
Meer dan corona

Het boek: Meer dan Corona, van Ds. M. van Reenen, gaat over de secularisatiecrisis achter de gezondheidscrisis. Corona is voor velen vooral een groot praktisch probleem, waarvoor praktische oplossingen nodig zijn.

Maar is dat niet een te beperkte zienswijze? De Bijbel roept ons op om na te denken over Gods hand en stem in deze ziekte. Er is méér aan de hand dan alleen corona. De wereld en de media zijn zó vol van menselijke maatregelen, dat Gods roepstem dreigt te versmoren.

In plaats van dat we meer gericht worden op de dingen van de hemel, dreigen we juist meer gebonden te worden aan de dingen van de aarde. Daarom is het belangrijk om corona en alles daar omheen te bezien in het licht van de Bijbel. Ter ontmaskering. Ter aansporing. Ter bemoediging. Als we dit nalaten, zullen de schadelijke gevolgen persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk groot zijn.

Maar als we – gedrongen door de omstandigheden en geleid door Gods Geest – leven bij Gods Woord, dan zal deze tijd voor ons tot zegen zijn. Gods Koninkrijk zal komen.

Meer dan corona Reenen, ds. M. van
€ 14,95
voorraad onbekend
Stervenskunst bij luther

Arthur Alderliesten heeft met het boekje Stervenskunst bij Luther een eigentijdse vertaling gegeven van een nagelaten werk door Maarten Luther.

Hoewel Martin Luther al lang geleden is gestorven, is hij toch springlevend. Niet alleen omdat hij nu in de hemelse gewesten leeft voor Gods aangezicht, maar ook omdat zijn krachtige en sprankelende teksten van blijvende betekenis zijn. Juist ook voor een tijd waarin we ons als samenleving en kerk zoeken te verhouden met de dood.

Dat blijkt uit diverse Lutherteksten die hier zijn samengebracht, waaronder het sermoen over de voorbereiding op het sterven dat Luther schreef in 1519 en dat het hart vormt van dit boekje. In een afsluitend essay betoogt de auteur dat elementen uit de stervenskunst van Luther een (reformatorisch) antwoord vormen op het actuele ethische vraagstuk van 'voltooid leven'.

Stervenskunst bij luther Alderliesten, Arthur
€ 11,95
voorraad onbekend
Met christen op reis
Met christen op reis Bunyan, John
€ 14,95
voorraad onbekend