Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2021

Bij Uitgeverij de Banier worden in het voorjaar van 2021 weer veel nieuwe titels verwacht. Deze nieuwe boeken zijn direct na verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl. U kunt de nieuwe Banierboeken nu al reserveren via de webshop van Ichthusboekhandel.nl.

52 artikelen
pagina 1 van 6
Juwelen van God

De Juwelen van God is een bijzondere uitgave van de bekende predikant Otvius Winslow, waarin hij kostbare schatten uit het Evangelie uitstalt.

De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij heel zijn leven mogen doorgeven, vanaf de preekstoel en door middel van boeken zoals dit. Deze uitgave bevat een beschrijving van alle kostbare gave die de Heere aan Zijn kinderen geeft. Zoals het geloof, Goddelijke beloften, Christus' bloed, Zijn Woord, het gebed en ook hun dood.

Uitgangspunt daarbij is Deuteronomium 33:14 in de Engelse vertaling: 'Kostbare vruchten voortgebracht door de zon.' Een troostvol boek dat Gods kinderen verder kan leiden op de weg.

Met voorwoord van ds. D. Heemskerk

Juwelen van God Winslow, Octavius
€ 22,95
voorraad onbekend
Op verhoogde toon

Het boek: Op verhoogde toon, bevat het verzameld werk van de bekende predikant Ds. L. Kievit (1918-1990)

De hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990), achtereenvolgens predikant in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw Putten, Leiden en Gouda, was een bekend predikant in hervormd-gereformeerde kring. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van mensen was kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit in kerk en theologie.

In zijn preken en meditaties ligt het hart van zijn levenswerk. Wanneer hij in zijn prediking Christus ter sprake bracht in kruis en opstanding was hij hoog gestemd en ging hij op verhoogde toon spreken. Daarvan legt de geestelijke nalatenschap van deze verbi divini minister in alle opzichten getuigenis af. De rijke inhoud wordt ondersteund door een stijl van verwoording die ook vandaag nog zeggingskracht heeft.

Op verhoogde toon Kievit, L.
€ 49,95
voorraad onbekend
Zijn bloed kome over ons

Ds. C.P. de Boer schreef met het boek: Zijn bloed kome over ons, een reflectie op een traditionele tekstuitleg in de gereformeerde gezindte. Daarbij stelt hij de vraag of deze uitleg van de zogeheten "bloedtekst" uit Mattheus de toets van de Bijbel kan doorstaan.

De woorden 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!' (Matth. 27:25) zijn in de loop der eeuwen in christelijke kringen uitgelegd als een wraakbede. Kort na Jezus' kruisdood namen de Romeinen Jeruzalem in, verwoestten de tempel en kruisigden duizenden Joden. D

it vreselijke gebeuren luidde een tijd vol lijden in, met de Holocaust als voorlopig dieptepunt. Veel christenen beschouwen deze vreselijke gebeurtenissen als Gods antwoord op dit gebed van Israël. Het Joodse volk verwierp toen Gods Messias. Om die reden heeft God Israël verworpen. Hij straft het Joodse volk. Kan deze uitleg met oude papieren de toets van de Schrift doorstaan?

Zijn bloed kome over ons Boer, C.P. de
€ 6,95
voorraad onbekend
Toetssteen van het geloof

Wat is de Bijbelse leer van het zaligmakend geloof? Kun je zalig worden zonder een godzalig leven? En hoe zit het met de persoonlijke toe-eigening, in de rechtvaardiging én de heiliging? Op deze en meer vragen geeft Willem Teellinck (1579-1629) verrassend heldere antwoorden in het boek :Toetssteen van het geloof.

Deze vader van de Nadere Reformatie heeft veel geschreven. Vaak vormend en pastoraal. De toetssteen van het geloof, zoals de oorspronkelijke titel luidt, vormt hierop geen uitzondering. Dit waardevolle werk was slechts zeer beperkt te verkrijgen. Deze hertaling brengt daar verandering in, juist in een tijd waarin een helder Bijbels geluid zo belangrijk is.

Toetssteen van het geloof Teellinck, Willem
€ 12,95
voorraad onbekend
Opvoeden voor de Heere

William Gouge, vader van dertien kinderen en Puriteins predikant, schreef met het boek: Opvoeden voor de Heere, wijze raad voor ouders en opvoeders.

Wat zijn de taken van christelijke ouders? Bovenal met liefde opvoeden voor Gods aangezicht en veel bidden voor de gekregen kinderen, zo schrijft de puritein William Gouge (1575-1653). Hij was zelf vader van dertien kinderen en wist welke verantwoordelijkheid dat met zich meebracht. Naar aanleiding van Efeze 6:4 geeft Gouge in dit boekje praktische raadgevingen aan ouders.

Opvoeden voor de Heere Gouge, William
€ 9,95
voorraad onbekend
Uit den schat des Woords 72e jrg

Uit de schat des Woords, is er nu voor de 72e jaargang. Het bevat preken van divsere predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten enis bedoeld voor persoonlijk lezen en voor gebruik in leesdiensten.

Aan dit deel van deze bekende prekenserie werken mee:

* Ds. G.J. van Aalst - Hebreeën 10:12,13Tussen Hemelvaart en Pinksteren
* Ds. H.J. Agteresch - Filippenzen 3:7,8
* Ds. J. Driessen - Lukas 24:50,51 Hemelvaart
* Ds. W. Harinck - Lukas 2:12 Kerstpreek
* Ds. A.B. van der Heiden - Hebreeën 4:16
* Ds. J.B. Huisman - Openbaring 22:17 Na Pinksteren
* Ds. A.T. Huijser - 1 Koningen 2:28,29
* Ds. S.W. Janse - Johannes 19:26,27 Lijdenspreek
* Ds. B. Labee - 1 Korinthe 15:7a Paaspreek
* Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 34:3,15 Herdenking Hervorming
* Ds. A. Schot - Mattheüs 12:31,32Lastering Heilige Geest
* Ds. A. Schreuder - 2 Koningen 4:8-17

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk leven.

Uit den schat des Woords 72e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Kostbare beloften

Ik heb een boek in handen dat me erg dierbaar is. Het is mijn schatkamer. Voor mij is het naast de Bijbel het meest waardevolle boek. Het zijn de Kostbare beloften van Samuel Clarke uit de Bijbel. Omdat de beloften hier allemaal onder verschillende categorieën zijn geplaatst, kan ik, als ik een beproeving of een probleem heb, meteen de belofte vinden die ik wil.' Dat zei de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon over het werk van Samuel Clarke (1684-1759), dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald.

Clarke gaf met zijn boek de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een Bijbelbelofte te vinden passend bij de situatie waarin een gelovige verkeert. 'Pleit voortdurend in gebed tot God op de beloften', aldus Clarke. 'Hij heeft Zich daardoor aan Zijn volk gebonden. Ga er daarom mee naar God, geheel afhankelijk van Zijn trouw; Hij zal Zijn eigen handschrift erkennen en uw gebed dienovereenkomstig beantwoorden.'Dit handboek is voor iedereen die op zoek is naar een behulpzame gids in wat de Bijbel leert over Gods beloften aan Zijn kinderen. Waarbij Clarke overigens opmerkt dat deze bundel niet bedoeld is om de Bijbel te vervangen.

Kostbare beloften van Samuel Clarke is een rubricering of handboek met alle beloften uit de Bijbel toegepast op verschillende situaties van het leven.

Kostbare beloften Clarke, Samuel
€ 15,95
voorraad onbekend
Psalmen

In Psalmen (3e deel) wordt elke psalm beknopt uitgelegd door ds. C.P. de Boer, Christelijk Gereformeerd predikant. In dit derde deel komen Psalm 107-119 aan bod.

De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen.Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema's in de psalm. Hij behandelt bij elke psalm de vraag hoe deze zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen.De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich - alleen of met anderen - wil verdiepen in de rijke wereld van de Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de Heere te loven, te danken of tot Hem te bidde

Psalmen Boer, ds. C.P. de
€ 10,95
voorraad onbekend
Martin luther 1483-1546

De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Deze kroniek door de kerkhistoricus Dr. Harm Veldman (1942) plaatst het werk en het leven van Martin Luther in het midden van al deze gebeurtenissen.

Per jaar geeft de auteur weer wat er plaatsvond in kerk en samenleving.Soms citeert hij authentieke beschrijvingen. Daarnaast geeft deze kroniek korte biografische gegevens weer.

Dit unieke overzicht richt zich op iedereen die interesse heeft voor de tijd van de Reformatie in het algemeen en voor Luther in het bijzonder.

Ingeleid door prof. dr. H.J. Selderhuis. Uitgave met Refo 500.

Martin luther 1483-1546 Veldman, Harm
€ 16,95
voorraad onbekend
Ons psalmboek

Ons Psalmboek is geschreven door Jaco van der Knijff, muziekredacteur bij het RD, en zoekt een uitleg van de vele vragen die de Psalmberijming van 1773 kan oproepen.

Wie door zijn psalmboekje bladert, komt allerlei dingen tegen die vragen oproepen.

* Waarom eindigen sommige psalmen met een half versje?
* Waarom heeft Psalm 18 een voorzang?
* Waarom kregen Psalm 36 en 68 dezelfde melodie?
* Wat betekenen de aanduidingen Dorisch, Phrygisch en Mixolydisch boven de melodie?
* Waar komen de 'Eenige Gezangen' vandaan?
* Welke functie hebben de christelijke gebeden en formulieren?
* En waarom staat er helemaal achterin een Ziekentroost?

Op deze en veel andere vragen gaat dit boekje in. Uitgangspunt is het psalmboek met de berijming van 1773. Maar ook het kerkboek met de berijming van Datheen uit 1566 komt aan de orde.

Ons psalmboek Knijff, Jaco van der
€ 11,95
voorraad onbekend