Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2021

Bij Uitgeverij de Banier worden in het voorjaar van 2021 weer veel nieuwe titels verwacht. Deze nieuwe boeken zijn direct na verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl. U kunt de nieuwe Banierboeken nu al reserveren via de webshop van Ichthusboekhandel.nl.

Juwelen van God

De Juwelen van God is een bijzondere uitgave van de bekende predikant Otvius Winslow, waarin hij kostbare schatten uit het Evangelie uitstalt.

De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij heel zijn leven mogen doorgeven, vanaf de preekstoel en door middel van boeken zoals dit. Deze uitgave bevat een beschrijving van alle kostbare gave die de Heere aan Zijn kinderen geeft. Zoals het geloof, Goddelijke beloften, Christus' bloed, Zijn Woord, het gebed en ook hun dood.

Uitgangspunt daarbij is Deuteronomium 33:14 in de Engelse vertaling: 'Kostbare vruchten voortgebracht door de zon.' Een troostvol boek dat Gods kinderen verder kan leiden op de weg.

Met voorwoord van ds. D. Heemskerk

Juwelen van God Winslow, Octavius
€ 22,95
voorraad onbekend
Op verhoogde toon

Het boek: Op verhoogde toon, bevat het verzameld werk van de bekende predikant Ds. L. Kievit (1918-1990)

De hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990), achtereenvolgens predikant in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw Putten, Leiden en Gouda, was een bekend predikant in hervormd-gereformeerde kring. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van mensen was kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit in kerk en theologie.

In zijn preken en meditaties ligt het hart van zijn levenswerk. Wanneer hij in zijn prediking Christus ter sprake bracht in kruis en opstanding was hij hoog gestemd en ging hij op verhoogde toon spreken. Daarvan legt de geestelijke nalatenschap van deze verbi divini minister in alle opzichten getuigenis af. De rijke inhoud wordt ondersteund door een stijl van verwoording die ook vandaag nog zeggingskracht heeft.

Op verhoogde toon Kievit, L.
€ 49,95
voorraad onbekend
Zijn bloed kome over ons

Ds. C.P. de Boer schreef met het boek: Zijn bloed kome over ons, een reflectie op een traditionele tekstuitleg in de gereformeerde gezindte. Daarbij stelt hij de vraag of deze uitleg van de zogeheten "bloedtekst" uit Mattheus de toets van de Bijbel kan doorstaan.

De woorden 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!' (Matth. 27:25) zijn in de loop der eeuwen in christelijke kringen uitgelegd als een wraakbede. Kort na Jezus' kruisdood namen de Romeinen Jeruzalem in, verwoestten de tempel en kruisigden duizenden Joden. D

it vreselijke gebeuren luidde een tijd vol lijden in, met de Holocaust als voorlopig dieptepunt. Veel christenen beschouwen deze vreselijke gebeurtenissen als Gods antwoord op dit gebed van Israël. Het Joodse volk verwierp toen Gods Messias. Om die reden heeft God Israël verworpen. Hij straft het Joodse volk. Kan deze uitleg met oude papieren de toets van de Schrift doorstaan?

Zijn bloed kome over ons Boer, C.P. de
€ 6,95
voorraad onbekend
Toetssteen van het geloof

Wat is de Bijbelse leer van het zaligmakend geloof? Kun je zalig worden zonder een godzalig leven? En hoe zit het met de persoonlijke toe-eigening, in de rechtvaardiging én de heiliging? Op deze en meer vragen geeft Willem Teellinck (1579-1629) verrassend heldere antwoorden in het boek :Toetssteen van het geloof.

Deze vader van de Nadere Reformatie heeft veel geschreven. Vaak vormend en pastoraal. De toetssteen van het geloof, zoals de oorspronkelijke titel luidt, vormt hierop geen uitzondering. Dit waardevolle werk was slechts zeer beperkt te verkrijgen. Deze hertaling brengt daar verandering in, juist in een tijd waarin een helder Bijbels geluid zo belangrijk is.

Toetssteen van het geloof Teellinck, Willem
€ 12,95
voorraad onbekend
Opvoeden voor de Heere

William Gouge, vader van dertien kinderen en Puriteins predikant, schreef met het boek: Opvoeden voor de Heere, wijze raad voor ouders en opvoeders.

Wat zijn de taken van christelijke ouders? Bovenal met liefde opvoeden voor Gods aangezicht en veel bidden voor de gekregen kinderen, zo schrijft de puritein William Gouge (1575-1653). Hij was zelf vader van dertien kinderen en wist welke verantwoordelijkheid dat met zich meebracht. Naar aanleiding van Efeze 6:4 geeft Gouge in dit boekje praktische raadgevingen aan ouders.

Opvoeden voor de Heere Gouge, William
€ 9,95
voorraad onbekend
Uit den schat des Woords 72e jrg

Uit de schat des Woords, is er nu voor de 72e jaargang. Het bevat preken van divsere predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten enis bedoeld voor persoonlijk lezen en voor gebruik in leesdiensten.

Aan dit deel van deze bekende prekenserie werken mee:

* Ds. G.J. van Aalst - Hebreeën 10:12,13Tussen Hemelvaart en Pinksteren
* Ds. H.J. Agteresch - Filippenzen 3:7,8
* Ds. J. Driessen - Lukas 24:50,51 Hemelvaart
* Ds. W. Harinck - Lukas 2:12 Kerstpreek
* Ds. A.B. van der Heiden - Hebreeën 4:16
* Ds. J.B. Huisman - Openbaring 22:17 Na Pinksteren
* Ds. A.T. Huijser - 1 Koningen 2:28,29
* Ds. S.W. Janse - Johannes 19:26,27 Lijdenspreek
* Ds. B. Labee - 1 Korinthe 15:7a Paaspreek
* Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 34:3,15 Herdenking Hervorming
* Ds. A. Schot - Mattheüs 12:31,32Lastering Heilige Geest
* Ds. A. Schreuder - 2 Koningen 4:8-17

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk leven.

Uit den schat des Woords 72e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Kostbare beloften

Ik heb een boek in handen dat me erg dierbaar is. Het is mijn schatkamer. Voor mij is het naast de Bijbel het meest waardevolle boek. Het zijn de Kostbare beloften van Samuel Clarke uit de Bijbel. Omdat de beloften hier allemaal onder verschillende categorieën zijn geplaatst, kan ik, als ik een beproeving of een probleem heb, meteen de belofte vinden die ik wil.' Dat zei de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon over het werk van Samuel Clarke (1684-1759), dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald.

Clarke gaf met zijn boek de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een Bijbelbelofte te vinden passend bij de situatie waarin een gelovige verkeert. 'Pleit voortdurend in gebed tot God op de beloften', aldus Clarke. 'Hij heeft Zich daardoor aan Zijn volk gebonden. Ga er daarom mee naar God, geheel afhankelijk van Zijn trouw; Hij zal Zijn eigen handschrift erkennen en uw gebed dienovereenkomstig beantwoorden.'Dit handboek is voor iedereen die op zoek is naar een behulpzame gids in wat de Bijbel leert over Gods beloften aan Zijn kinderen. Waarbij Clarke overigens opmerkt dat deze bundel niet bedoeld is om de Bijbel te vervangen.

Kostbare beloften van Samuel Clarke is een rubricering of handboek met alle beloften uit de Bijbel toegepast op verschillende situaties van het leven.

Kostbare beloften Clarke, Samuel
€ 15,95
voorraad onbekend
Psalmen

In Psalmen (3e deel) wordt elke psalm beknopt uitgelegd door ds. C.P. de Boer, Christelijk Gereformeerd predikant. In dit derde deel komen Psalm 107-119 aan bod.

De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen.Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema's in de psalm. Hij behandelt bij elke psalm de vraag hoe deze zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen.De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich - alleen of met anderen - wil verdiepen in de rijke wereld van de Psalmen; om zo samen met Israël door Psalmen de Heere te loven, te danken of tot Hem te bidde

Psalmen Boer, ds. C.P. de
€ 10,95
voorraad onbekend
Martin luther 1483-1546

De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Deze kroniek door de kerkhistoricus Dr. Harm Veldman (1942) plaatst het werk en het leven van Martin Luther in het midden van al deze gebeurtenissen.

Per jaar geeft de auteur weer wat er plaatsvond in kerk en samenleving.Soms citeert hij authentieke beschrijvingen. Daarnaast geeft deze kroniek korte biografische gegevens weer.

Dit unieke overzicht richt zich op iedereen die interesse heeft voor de tijd van de Reformatie in het algemeen en voor Luther in het bijzonder.

Ingeleid door prof. dr. H.J. Selderhuis. Uitgave met Refo 500.

Martin luther 1483-1546 Veldman, Harm
€ 16,95
voorraad onbekend
Ons psalmboek

Ons Psalmboek is geschreven door Jaco van der Knijff, muziekredacteur bij het RD, en zoekt een uitleg van de vele vragen die de Psalmberijming van 1773 kan oproepen.

Wie door zijn psalmboekje bladert, komt allerlei dingen tegen die vragen oproepen.

* Waarom eindigen sommige psalmen met een half versje?
* Waarom heeft Psalm 18 een voorzang?
* Waarom kregen Psalm 36 en 68 dezelfde melodie?
* Wat betekenen de aanduidingen Dorisch, Phrygisch en Mixolydisch boven de melodie?
* Waar komen de 'Eenige Gezangen' vandaan?
* Welke functie hebben de christelijke gebeden en formulieren?
* En waarom staat er helemaal achterin een Ziekentroost?

Op deze en veel andere vragen gaat dit boekje in. Uitgangspunt is het psalmboek met de berijming van 1773. Maar ook het kerkboek met de berijming van Datheen uit 1566 komt aan de orde.

Ons psalmboek Knijff, Jaco van der
€ 11,95
voorraad onbekend
Gezond online

Gezond online is een praktisch en bezinnend boek voor jongeren over gezonde omgang met smartphones. Het boek richt zich op gedragsverandering volgens de YONA - methode (YONA staat dan voor you're not alone) Het is geschreven door A.S. Middelkoop, L. van der Tang en J.W.J. Treur

n een wereld vol schermen, valt het niet mee om onlinetijd in de hand te houden. Velen zwerven verder en langer online rond, dan ze zelf eigenlijk willen. Vandaar dat er wereldwijd een tegenbeweging gaande is; het zogenaamde digitaal minimalisme. Een aanpak die zich richt op persoonlijke gedragsverandering. Christenen staan als vreemdeling in de wereld. Dit heeft invloed op het offline leven, maar ook op onlinegedrag. Een gezonde balans tussen de offline en online werkelijkheid is nodig. Door het beïnvloeden van gedragsgewoonten kun je een gezonde online lifestyle aanleren. In diverse stappen word je in deze uitgave bij de hand genomen. Zodat het verlangen naar verandering leidt tot het erkennen van gedragsverslaving. Met als doel: gewoontegedrag doorbreken en gezond gedrag aanleren. Gedragsverandering is een middel, maar geen doel in zichzelf. Vandaar dat je als lezer in de spiegel van de Bijbel blikt. Levend op Gods wereld, vormt Hij het richtpunt van ons leven. Zowel offline als online.

Dat heeft gevolgen, zoals blijkt in deze uitgave van de Yona Foundation.

Gezond online Middelkoop, A.S.
€ 10,95
voorraad onbekend
Belijden.nu

Het boekje "Belijden.nu" is geschreven door Dr. A.J. Kunz vanuit de overtuiging dat de belijdenis van de eerste christenen jou kan helpen om vandaag in God te geloven.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook wel de Twaalf Artikelen genoemd) komt de kern van het christelijk geloof aan bod. Toch is dit boekje meer dan een uitleg van die oude belijdenis. Het is immers voor jou geschreven, een jongere die leeft in de 21ste eeuw. Vandaar de titel van dit boek: Belijden.nu.

Wie luistert naar die oude belijdenis, doet een prachtige ontdekking. De belijdenis van christenen van twintig eeuwen geleden helpt je om vandaag Jezus te volgen.

Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en eindigt met drie gespreksvragen, voor hoofd, hart en handen.

Belijden.nu Kunz, A.J.
€ 10,95
voorraad onbekend
Stille tijd voor vrouwen (dagboek)

Stille tijd voor vrouwen is een mooi Bijbels dagboek met praktische lessen door C.H. Spurgeon, speciaal gericht op vrouwen. Het dagboek is samengesteld door mevr. J. Kranendonk-Gijssen

Elke dag even stil zijn met de Schrift ... Daarbij is dit Bijbelse dagboek dat is samengesteld uit de werken van de bekende predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) een goede hulp. Hij had de gave om de boodschap van Gods Woord heel dichtbij te brengen.

In dit dagboek kijkt Spurgeon naar het leven van alleenstaanden, echtgenotes, vrouwen zonder kinderen, moeders, weduwen, zieke vrouwen, enzovoort. Het betreft vrouwen uit de Bijbel én ontmoetingen in het pastoraat. Vrouwen die dit dagboek ter hand nemen zullen zichzelf in de vele 'nadenkmomentjes' zeker herkennen. Ik hoorde eens van een arme vrouw, die haar deur op slot had gedaan. Toen ze geklop hoorde, deed ze of ze niet thuis was. Haar dominee ontmoette haar kort daarop en zei: 'Ik ben pas bij u langs geweest. Ik wilde u wat hulp verlenen maar niemand deed de deur open.' 'O', zei ze, 'wat spijt me dat ontzettend! Ik dacht dat de huisbaas om de huur kwam.' Ze hield haar weldoener buiten omdat ze hem voor haar schuldeiser aanzag. De Heere komt tot u met het Evangelie. En wat doet u? Doet u de deur van uw hart voor Hem op slot? O, wijs Christus' liefde toch niet af!

Stille tijd voor vrouwen (dagboek) Spurgeon, C.H.
€ 19,95
voorraad onbekend
Eeuwig roemen in het kruis

Eeuwig roemen in het kruis is een boek over de voorbereiding in de Lijdenstijd. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in deze 49 Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld met het oogmerk: Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden.

U vind 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. 'Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.'

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Eeuwig roemen in het kruis Costa, Isaac da
€ 9,95
voorraad onbekend
Sporen van comries rechtvaardigingsleer

Alexander Comrie (1706-1774) was een geliefd predikant in de gereformeerde traditie. De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag zichtbaar. Ds. D. Baarssen, Hersteld Hervormd Predikant schreef een boeiende studie over in verschillende kerken is omgegaan met het gedachtegoed van Alexander Comrie.

Als het over de invloed van Comrie gaat, wordt tegenwoordig al snel aan een bepaald kerkgenootschap gedacht. Echter, zijn invloed rijkte verder.Deze studie brengt in kaart hoe Comries theologische inzichten in de vorige eeuw werden ontvangen in de verschillende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

Zowel Abraham Kuyper (1837-1920) als Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) beriepen zich bijvoorbeeld op Comries rechtvaardigingsleer, maar de uitwerking daarvan op hun theologie verschilde nogal. Comries theologie ontving naast waardering ook kritiek. Critici vroegen zich bijvoorbeeld af of zijn theologische constructies wel Bijbels waren, alsook of het sterke accent op de eeuwigheid terecht was. Deze studie geeft inzicht in de manier waarop verschillende predikanten en theologen Comries theologie hebben toegeëigend.

Sporen van comries rechtvaardigingsleer Baarssen, D.
€ 29,95
voorraad onbekend
Altijd goede moed

Het boek: Altijd goede moed, met als ondertitel Vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker, is een pastorale uitgave over het leven met een ernstige ziekte.

In deze bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende jaren gehouden zijn op de contactdagen van de stichting Winst uit verlies. Predikanten deden dit vanuit hun eigen ervaring, vanuit betrokkenheid én vanuit het pastoraat. Steeds wordt het Woord van God doorgegeven en wordt gewezen op Hem bij Wie troost is in alle smart. Deze boodschap heeft mensen mét een ernstige ziekte of zij die hersteld zijn van kanker, hun naasten, nabestaanden, maar ook de gezonde medemens alles te zeggen. Ook worden praktische en pastorale handvatten gegeven over 'hoe verder als kanker je treft'.

In dit boek zijn lezingen opgenomen van"

* Ds. IJ.R. Bijl
* Ds. J. Budding
* Ds. P.C. Hoek
* Ds. G.W.S. Mulder
* Ds. A. Schreuder
* Ds. A.T. Vergunst
* Ds. K. VIsser
* Ds. J. Westerink en
* Ds. L. de Wit

Altijd goede moed Hoek, P.C.
€ 14,95
voorraad onbekend
Mijn vader

Mijn vader, vertelt het verhaal van 10 vaders en vormen miniaturen met persoonlijke herinneringen aan een vader als een mooi cadeau voor Vaderdag.

Vader is voor veel kinderen een voorbeeld. Of soms juist niet. In ieder geval heeft de vader een belangrijke plaats in het leven van kinderen. Daarmee drukt hij, vaak op een heel andere manier dan de moeder, een stempel op het leven van zijn kinderen.

Een tiental mensen van wie de (familie)naam binnen de gereformeerde gezindte enige bekendheid heeft, haalt in deze bundel persoonlijke herinneringen op. Was vader voor hen als kind de stoere, sterke man? Ontdekten ze zijn kwetsbaarheden toen ze ouder werden? Waarom was vader vaak zo druk en afwezig? Hoe zwaar drukte vaders ambt of bestuursfunctie op het leven van de kinderen ...

Aan dit boek werkten mee:

* Prof. Dr. A. Baars
* W. Budgen
* Drs. B. Florijn
* E. van Hell
* Ds. Hoogerland
* C.T. Hovius
* Ds. D.W. Tuinier
* Dr. R. Toes
* Drs. P.J. Vergunst
* L. Vogelaar

Mijn vader
€ 11,95
voorraad onbekend
Verwachten

Verwachten, is een mooi en bezinnend cadeauboekje voor aanstaande ouders. Het is geschreven door Eline Zandee-Kranendonk en gaat over verlangens en vragen van aanstaande moeders.

Kijk jij er ook zo naar uit om je kindje in je armen te kunnen sluiten? Wachtend op je kleine wonder gaat er veel door je hoofd. Is mijn kindje gezond? Hoe ziet zijn of haar toekomst eruit? Hoe bereid ik me voor op de bevalling?In korte, kwetsbare stukjes worden vragen en verlangens van aanstaande moeders in Bijbels perspectief geplaatst. Het boekje biedt een handreiking om tijdens de zwangerschap je gedachten op God te richten. En alles wat je nodig hebt van Hem te verwachten.

Eline Zandee-Kranendonk is enkele jaren na het overlijden van haar eerste man opnieuw gehuwd en moeder in een samengesteld gezin. Zes chreef dit boekje rond de geboorte van haar eerste zoon Jonathan.

Verwachten Zandee,-Kranendonk, Eline
€ 12,95
voorraad onbekend
Knecht

Ds. W. Silfhout schreef met boek "De Knecht" een boeiende studie over de rijke inhoud van Jesaja 53 voor joden en christenen.

Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over het lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk hoofdstuk gebleken in het leven van Joden die tot het geloof in de Messias zijn gekomen. In dit boek onderzoekt de auteur over wie Jesaja hier spreekt. Hoe zien de joden dat? En hoe lezen christenen dit hoofdstuk? Tekst voor tekst behandelt hij het vierde 'lied van de lijdende Knecht', van hoofdstuk 52:13 tot hoofdstuk 53:12. Daarbij toont hij aan dat de christelijke uitleg van dit Bijbelgedeelte de juiste is.

In het laatste deel van dit boek staan getuigenissen van Joden voor wie Jesaja 53 een belangrijke rol speelde bij het komen tot het geloof in Jezus Christus als de beloofde Messias.

Knecht Silfhout, W.
€ 14,95
voorraad onbekend
School met een hoge opdracht

Vijftig jaar geleden, in augustus 1970, kwam in Rotterdam-Zuid de eerste reformatorische scholengemeenschap tot stand: het Reformatorisch Atheneum, later bekend geworden als de Guido de Brès.

Vijfentwintig jaar later fuseerde deze school met de Revius, de Marnix en de De Swaef tot het Wartburg College.Dit boek vertelt de geschiedenis van deze school: van de enthousiaste pioniers uit de eerste periode, die zichzelf tegenover de Nederlandse samenleving, de politiek en de eigen achterban moesten definiëren, tot de bestuurders die een antwoord moesten geven op de vraag in hoeverre de opgelegde onderwijsvernieuwingen met de eigen reformatorische identiteit verenigbaar waren, tot de meest recente periode waarin de school 'school in de stad' wil zijn maar een streep wil trekken bij het moderne gelijkheidsdenken.

School met een hoge opdracht Spruyt, Bart Jan
€ 12,50
voorraad onbekend
Geloof in onderwijs

Dr. Richard Toes geeft in het boek "Geloof in onderwijs" een kritische blik op het hedendaags onderwijs en een warm pleidooi voor het echte onderwijzen.

De docent die in zijn lessen in staat is de door het voorgeslacht verworven en opgebouwde wijsheid en kennis over te dragen op de leerlingen. Met een goed opgebouwd en gestructureerd verhaal. Dat is volgens de auteur van Geloof in onderwijs echt onderwijzen.

In zijn boek stelt hij tal van moderne ontwikkelingen in het licht van het verleden en beschrijft ze aan de hand van de drieslag tijdloos, tijdbetrokken en tijdkritisch onderwijs. Daarbij schuwt hij ferme uitspraken niet.Ook stelt de auteur indringende vragen richting ouders. Is het op de eigen identiteit gebaseerde onderwijs ons iets waard? Beschouwen we onze eigen school als een genadegift, als een monument van het geloof? Of is de afkalving al bij ons begonnen?

Geloof in onderwijs Toes, Richard
€ 12,95
voorraad onbekend
Prikken in perspectief

Prikken in perspectief gaat over het thema: Vaccinatie in het licht van Gods voorzienigheid en is geschreven door A.N.F. Moens. Het wil een handreiking zijn voor christenen die willen weten waar argumenten rond vaccinatie op gegrond zijn.

In gesprekken over vaccinatie wordt vaak een beroep gedaan op de tekst: 'een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd' (Rom. 14:5). Maar is dat wel terecht? Gaat het inderdaad om een middelmatige zaak of is er meer aan de hand? Is vaccineren strijdig met Gods voorzienigheid of een middel uit Zijn hand waar we dankbaar gebruik van mogen maken? Het is niet voor het eerst dat er over deze vragen is nagedacht. Vanaf het begin is de vaccinatievraag door Bijbelgetrouwe christenen verschillend beantwoord. Deze uitgave wil laten zien wat de historische en theologische achtergrond is van de diverse overwegingen ten aanzien van vaccinatie.

Met de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin 2020, is de vaccinatievraag voor iedereen weer actueel. De achtergronden en verdieping die in deze studie worden aangereikt willen bijdragen aan het maken van een weloverwogen keuze.

Daarin zoekt de auteur een weg tussen mensen die als anti-vaxxers te boek staan, maar ook (reformatorische) christenen waarbij de één in vrijheid vaccinatie afwijst en de ander dit aanvaard als een middel.

Prikken in perspectief Moens, A.N.F.
€ 9,95
voorraad onbekend
Volmaakte Opvoeder

Ds. Capellen laat in dit boek , de Volmaakte Opvoeder, vanuit Gods Woord zien Wie de Heere als Opvoeder is. Daarbij gaat het om de betekenis van Gods onderwijs voor ons persoonlijk leven.

Het doel van Gods opvoeding van ons mensen is dat Hij aan Zijn eer komt en wij in gehoorzaamheid aan Hem leven. Om tot dat doel te komen, heeft een zondig mens veel af en aan te leren. Dat kan alleen door de genade van God. De Schrift onderwijst ons daarin en leert onze ogen gelovig te richten op Jezus Christus.Het leven van Gods kinderen gaat vaak gepaard met kastijding. Maar de volmaakte Opvoeder beproeft enkel uit liefde en weet wat wij dragen kunnen. Hij wil ons oefenen in gelovig verwachten zodat wij heilig voor Hem gaan leven. Een treffend voorbeeld van iemand die door de Heere opgevoed werd, is David. Hij leerde zijn zondige ik kennen en door beproevingen te leven uit Gods verbondsbeloften. Gods onderwijzing werkte wat uit in zijn persoonlijke leven: David leerde ootmoedig te zijn en Hem groot te maken. Kunnen wij ons hieraan spiegelen?De volmaakte Opvoeder bevat in ieder hoofdstuk een Bijbelstudie en verwerkingsvragen. Dit boek is daarom niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor Bijbelstudiekringen.

Volmaakte Opvoeder Capellen, G.J.
€ 19,95
voorraad onbekend
Weg naar golgotha posterpakket

De 40 dagen kalender 'De weg naar Golgotha' bevat prachtig materiaal om samen met kinderen toe te leven naar Pasen. Het is gemaakt door Anneke Kloosterman en Willemieke Klosterman-Coster.

De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin.'Op weg naar Golgotha' bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus.

Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

Bevat boek en bijbehorende poster

Weg naar golgotha posterpakket Kloosterman, Anneke
€ 15,95
voorraad onbekend
Samen voor Zijn aangezicht

Samen voor Zijn aangezicht is geschreven door Ds. A.T. Vergunst , predikant in de gereformeerde Gemeente, en gaat over groeien in je huwelijk. Het wil een open een bezinnend boek zijn over het huwelijk en richt zich op aanstaande echtparen en en jonggehuwden.

Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar het Paradijs. De Heere brengt mensen samen en Hij wil getrouwden Zijn zegen geven. Dat is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het voor mensen vaak moeilijk om die vreugde te genieten. Soms is een huwelijk reden van verdriet. Hoe leef je als man en vrouw in liefde voor en verbondenheid aan elkaar? Hoe zijn zij samen voor Gods aangezicht? En waar vinden zij het evenwicht tussen zich geheel te geven voor de ander en het behouden van hun eigenheid?

Ds. Vergunst behandelt aan de hand van Bijbelse gegevens heel praktisch een heel eerlijk allerlei vragen rond het huwelijk

Samen voor Zijn aangezicht Vergunst, A.T.
€ 18,95
voorraad onbekend
Herstel na overspel

Herstel na overspel is geschreven door Wilma van DIeren en wil een praktische handreiking zijn voor ambtsdragers en echtparen die in aanraking komen met overspel.

Overspel berokkent enorme schade in een huwelijk. De uniciteit van de huwelijksband is gebroken en het vertrouwen is ernstig beschadigd. Is er een weg terug? En zo ja, wat vraagt dit van beide partners? Zeker is dat het geen eenvoudige weg is. Deze uitgave geef praktische handreikingen voor de christelijke gemeente en het pastoraat. Want helaas komen situaties met overspel steeds meer voor, ook binnen kerkelijke gemeenten. Er is evenwel herstel mogelijk. Niet in eigen kracht, maar in kracht van God, bij Wie alle dingen mogelijk zijn. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor professionele hulpverlening.

Herstel na overspel Dieren,-van Sorge, Wilma van
€ 9,95
voorraad onbekend
Prediker van het Koninkrijk der hemelen

Het boek: Prediker van het Koninkrijk der Hemelen is geschreven door Drs. C. Hoogendoorn en gaat over de levensreis van dr. Izaäk Boot. Het is een biografie van een markante prediker die met zijn predking velen raakte, maar zelden iets van zijn innerlijk blootgaf.

De hervormd-gereformeerde dr. Izaäk Boot viel niet in een hokje te plaatsen. Enerzijds was hij klassiek gereformeerd en gehecht aan de traditionele liturgie. Tegelijk had hij door zijn onafhankelijkheid oog voor bijzondere aspecten van de Bijbel, zoals dierenwelzijn. Dat maakte hem, in combinatie met zijn brede tekstkeuze, tot een predikant met unieke trekken. Katholiek en origineel. Hoewel de studeerkamer hem lief was, had hij tevens belangstelling voor de wereld om hem heen. Ook was niets menselijks hem vreemd. Wie was deze gepromoveerde predikant, die negen talen beheerste en toch de taal van de gewone mens sprak? Wat bracht hem ertoe dominee te worden? Hoe ervoer hij zijn ambtelijke loopbaan? Deze biografie geeft een beeld van een man die velen raakte door zijn prediking, maar zelden iets van zijn eigen innerlijk blootgaf. Tegelijk met de publicatie van dit boek verschijnt de website www.hetkoninkrijkderhemelen.nl, waarop zo'n 550 preken van Boot zijn te beluisteren en te downloaden.

Prediker van het Koninkrijk der hemelen Hoogendoorn, Cees
€ 14,95
voorraad onbekend
Sterven is winst

Sterven is winst, gaat over Gods weg met het zendingsechtpaar John en Betty Stam en is een aangrijpend verhaal over twee jonge mensen die in China hun leven gaven voor Christus.

John en Betty Stam waren als zendingsechtpaar door de China Inland Mission uitgezonden naar China. Ze waren nog maar een paar jaar met hun werk bezig toen het Rode Leger op 6 december 1934 hun dorp binnenviel. John en Betty werden gevangengenomen en twee dagen later wreed vermoord. Hun drie maanden oude baby Helen bleef wonderlijk bewaard.

De brute moord op het jonge zendingsechtpaar schokte de hele christelijke wereld. Het werkte echter ook als impuls om meer zendelingen uit te sturen naar dit immense land, dat leed onder een machtsstrijd tussen nationalisten en communisten. In de eenentwintigste eeuw is er nog steeds in meer dan vijftig landen ter wereld sprake van openlijke christenvervolging.

Daarom heeft dit aangrijpende verhaal over twee jonge mensen die hun leven gaven voor Christus ook nu nog veel te zeggen.

Sterven is winst Jobse, Bram
€ 11,95
voorraad onbekend
Vernieuwd en onveranderd
Vernieuwd en onveranderd Gilson, Rachel
€ 17,95
voorraad onbekend
Vreugdevolle roeping
Vreugdevolle roeping Fris, Marije
€ 10,95
voorraad onbekend
Ontvoerd in de nigerdelta
Ontvoerd in de nigerdelta Donovan, David en Shirley
€ 19,95
voorraad onbekend
Piekfijn voor klein

Het boek met veel foto's : Piekfijn voor klein is het logische vervolg van het inmiddels herdrukte boek van Hanna Roubos over kapsels voor vrouwen. Nu ook kapsels voor jongere en oudere meisjes.

Dit boek is gemaakt voor alle creatieve oma's, moeders, tantes of zussen van de meisjes die graag een mooi kapsel dragen! Alle kapsels zijn geschikt voor meiden van 1-14 jaar. De exclusieve kapseltechnieken die Hanna Roubos in dit boek geeft, zijn ook toe te passen in kapsels voor volwassenen.

Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld, leert Hanna je de leukste kapsels te maken. Behalve kapsels vind je in dit boek ook patronen om jouw haarband of haarstrik zelf te maken, en de handigste tips en tricks om jouw haren te verzorgen.

Alles voor een piekfijn resultaat!

Piekfijn voor klein Roubos,-Nobel, Hanna
€ 14,95
voorraad onbekend
Wapens in de westhoek
Wapens in de westhoek Oostenbrugge, Daan van
€ 7,95
voorraad onbekend
Ondergaande zon

Ondergaande zon het roman debuut van Hanneke Stark - ten Voorde. Augustus 1943. Als Susanna met haar zusje een van de glooiende heuvels van West-Sussex op rent, weet ze niet dat ze op het punt staat de liefde van haar leven te ontmoeten.

Als Jack Susanna ziet aankomen, is het voor hem liefde op het eerste gezicht. De Canadese soldaat is gelegerd in een Engels dorpje nabij de zuidkust, in afwachting van het sein om de oversteek naar het vasteland te maken en te gaan vechten tegen de Duitse bezetter.

Het jonge, verliefde stel trouwt enkele maanden na hun eerste kennismaking. De vreugde van het huwelijksleven is maar kort. Enkele weken na hun trouwdag krijgt Jack te horen dat het eindelijk zover is: samen met veel andere soldaten is hij onderdeel van de invasie in Normandië. Een hachelijke onderneming. Susanna laat haar geliefde met pijn in haar hart gaan, maar zal ze Jack wel weer terugzien? Kan ze vertrouwen
op de belofte dat God voor Jack zal zorgen?

Ondergaande zon Stark,-ten Voorde, Hanneke
€ 13,95
voorraad onbekend
Aangespoeld geluk

Aangespoeld geluk van Tonia Versluis - Markestein is een debuut roman over ontreddering, hoop en liefde in de vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos.

Als Lenne enkele jaren later opnieuw naar het vluchtelingenkamp gaat, ontmoet ze daar Shadi, het kind dat ze hielp bij de geboorte, maar dat daarbij zijn moeder verloor. Het jongetje is inmiddels een peuter. Zijn vader Yassin, werkt op de dokterspost als vertaler, en probeert zo goed mogelijk voor het kereltje te zorgen.

Hoewel het verboden is om als hulpverlener een relatie aan te gaan met een kampbewoner, vat Lenne een steeds diepere genegenheid op voor de kleine Shadi, met zijn prachtige donkere krullenbol, en zijn vader. Lenne weet heel goed dat een relatie met een vluchteling geen toekomst heeft, en daarom sluit ze zich af voor deze gevoelens.

Ondertussen is de nood in het kamp is zo hoog dat ze zich geroepen voelt om hulp van het thuisfront te vragen. De reactie op haar noodkreet is overweldigend. Toch voelt Lenne zich - mede de kritische vragen van Yassin - steeds ongemakkelijker bij haar rol als hulpverlener. Wat zijn haar motieven om dit werk te doen? Is ze werkelijk begaan met het lot van de vele vluchtelingen, of is het eigenliefde die haar drijft?
Met een hart vol vragen neemt Lenne na een halfjaar afscheid van Lesbos en zijn bewoners. Zal ze Shadi en Yassin ooit weerzien?

Maar dan ontdekt Lenne dat Gods gedachten veel hoger zijn dan die van haar ...

Tonja Versluis-Markestein bezocht meerdere malen vluchtelingenkamp Moria in Lesbos. De ervaringen daar waren de aanleiding voor het schrijven van haar debuutroman. Het resultaat is een onvergetelijk verhaal over ontreddering, hoop en liefde op Lesbos.

Aangespoeld geluk Versluis,-Markestein, Tonja
€ 17,95
voorraad onbekend
Bruidsjurk op zolder
Bruidsjurk op zolder Besten, Janny den
€ 12,95
voorraad onbekend
Beker koud water
Beker koud water Farenhorst, Christine
€ 17,95
voorraad onbekend
Yes! Papa gaat trouwen
Yes! Papa gaat trouwen Schippers, Mirjam
€ 13,95
voorraad onbekend
Huize fluitekruid en een fantastisch sch

In de serie Huize Fluitekruid is er nu een boek over een fantastisch schoolkamp en is geschreven door Ingrid Medema-Schalk.

Hoi!

Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in google) en ik ben nog net geen 12 jaar. Ik woon in Huize Fluitekruid, een groot, oud huis aan de rand van een dorp.

En nu zit ik in groep 8, maar moet je horen! Op onze school gaan ze nooit op schoolkamp. Ik doe er natuurlijk alles aan om dat te veranderen. Ik maak een stappenplan om mijn doel te bereiken. En het lukt! We gaan met onze klas op kamp! We vertrekken op de fiets en we slapen in tenten en caravans. Het wordt het meest fantastische schoolkamp ooit. Maar er gebeuren ook weer vreemde dingen. Want wie is de vroege wandelaar die over onze zelfgemaakte camping loopt? En van wie is die krat die verstopt is in het bos? Hoe komt het hek bij de molen kapot? Ik wil de raadsels oplossen, allemaal ...

Huize fluitekruid en een fantastisch sch Medema-Schalk, Ingrid
€ 12,95
voorraad onbekend
Ik blijf kareltje

Ik blijf Kareltje is een gezellig leesboek, geschreven door Geesje Vogelaar - van Mourik, met prachtige illustraties van Trish Flannery. Ook kom je in dit boek alles te weten over katten en hoe je ze moet verzorgen.

Ik ben Kareltje.
Ik ben een bruine kat met zwarte strepen.
Eerst was ik klein, maar nu ben ik groot.
Toch noemen ze mij Kareltje.
Ik blijf Kareltje.
Ik woon bij mijn baasje Sara.
En haar vader en moeder.
Vaak ben ik lief en soms ben ik een beetje stout.
Wat ik dan doe, lees je in dit boek!

Ik blijf kareltje Vogelaar,-van Mourik, Geesje van
€ 9,95
voorraad onbekend
Raadsels rond de molen

Raadsels rond de molen is een leuk kinderboek geschreven door Janny den Besten.

Jolien! Waar ben je?'
Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord.
Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de molen. Maar daarachter ... Wat is dat?
Het lijkt wel een hol!
Voorzichtig loopt ze naar binnen.
Hé, wat is dat? Een pan? Een lepel? Een tas met boodschappen?
Het lijkt wel of hier iemand woont!

Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van wie is deze geheimzinnige schuilplaats? Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten, maar Jolien is daar niet zo zeker van. Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is, worden ze een stuk wijzer. Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar dat valt niet mee ... En intussen houden de raadsels niet op. Want wat doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker, in de buurt van de hut?

Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in de serie 'Jens en Jolien'. In dit boek kom je ook nog eens van alles te weten over molens.

Raadsels rond de molen Besten, Janny den
€ 10,95
voorraad onbekend
Buurvrouw van pieter is ziek
Buurvrouw van pieter is ziek Kloosterman,-Coster, Willemieke
€ 12,95
voorraad onbekend
Suus en sem gaan vissen
Suus en sem gaan vissen Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
Alle kleuren van de schepping
Alle kleuren van de schepping Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
In Uw handen

In uw handen is geschreven door Mieke van Steenis- van Dikkenberg en vertelt verhalen over de martelaren in de kerkgeschiedenis voor kinderen.

Het gebeurt in het najaar van 1560. In het stadje Veurne in Vlaanderen is markt. Mensen komen hun boodschappen doen. Maar dat niet alleen. Veel mensen blijven een poosje staan. Precies op één plek. Dat is ... bij de cel van Jan Herrewijn. Wat horen ze daar? Staat daar een man achter de tralies te schreeuwen? Nee, ze horen zingen. Het is Jan. Hij zingt elke dag. Omdat hij weet: liever met de Heere in de cel, dan zonder de Heere vrij zijn.

In dit boekje leer je Jan kennen. En ook drie andere martelaren: Christiaan, Jacob en Janneke. Ze worden gevangengenomen. En nog erger ... Maar hoe komt het toch dat ze niet bang zijn?

'In Uw handen' is het eerste deel van verhalen over martelaren uit de kerkgeschiedenis. De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder

In Uw handen Steenis,-van den Dikkenberg, Mieke van
€ 10,95
voorraad onbekend
ontdekkingsreis - bijbelleesgids
ontdekkingsreis - bijbelleesgids Murray, D en Kriekaard, J.
€ 11,95
voorraad onbekend
Wat is een waar geloof

Wat is een waar geloof? Zondag 21 is een cruciale vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Gerardus van Aalst geeft in het boek Proeve des geloofs, wat is een waar geloof daar een beschrijving van.

Daarbij maakt hij op Bijbelse gronden duidelijk dat er in het ware geloof sprake is van een proces van gestage groei en opwas. Geloven is een levenslang leerproces , toon ds. van Aalst aan.

In de beantwoording van de vraag wat een waar geloof is, komt dit boek qua strekking overeen met wat ds. Abraham Hellenbroek leert. Het boek is nu door middel van zorgvuldige hertaling weer toegankelijk gemaakt voor lezers van vandaag.

Ds. Gerardus van Aalst (1678-1759) diende als predikant de gemeenten van Vuuren en Dalen, Sommelsdijk en West-Zaandam.

De uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Wat is een waar geloof Aalst, Gerardus van
€ 14,95
voorraad onbekend