Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2022

Bij Uitgeverij de Banier worden in het voorjaar van 2022 weer veel nieuwe titels verwacht van bekende en onbekende auteurs. Alle nieuwe boeken van de Banier zijn direct bij verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl uw christelijke webshop met vier winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden en Zoetermeer. U kunt nu al reserveren. Direct na uitlevering wordt het dan voor u klaargelegd in één van de winkels of desgewenst toegezonden.

Geleid door de Geest

Geleid door de Geest is een meditatieve uitleg van Romeinen 8, een kernhoofdstuk uit de brief van Paulus aan de Romeine, door Octavius Winslow.

In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest, de aanneming tot kinderen, het uitzien van de schepping én van Gods kinderen naar de voleinding van alle dingen, het lijden dat een christen overkomt en de overwinning die hem door Christus ten deel valt.

Octavius Winslow schreef over dit Bijbelhoofdstuk 35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt. Winslow was predikant in Amerika en Engeland. Zijn vele nagelaten geschriften geven er blijk van dat hij de gave had om de Bijbel helder uit te leggen.

Vertaald door Jasper J. Stam

Geleid door de Geest Winslow, Octavius
€ 19,95
voorraad onbekend
Binnenste heiligdom

Het binnenste heiligdom is een uitleg Johannes 13-17 en is een verhandeling over de woorden van Christus in de uren voor Zijn sterven.

In dit boek worden de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het Johannesevangelie behandeld. Te beginnen met de 'drie paarlen poorten', die toegang geven tot 'de gouden stad' (Joh. 13:1), voert Ross zijn lezers door de laatste uren van Jezus' omgang met Zijn discipelen, vóór Zijn sterven.

Het boek sluit af met de behandeling van het 'Hogepriesterlijk gebed'.

Oorspronkelijk preekte Ross in 1887 over deze stof in zijn gemeente van Tobermory, Isle of Mull, Schotland. Later werkte hij die uit, met als resultaat het boek The Inner Sanctuary. Aangezien Ross in een geïsoleerd gebied werkte, kreeg hij niet de bekendheid die sommige andere predikanten uit de Free Church genoten, maar hij was een waardige representant van de school van Thomas Chalmers, Robert Murray M'Cheyne, John Kennedy en de broeders Bonar.

Zijn boek was bijna in vergetelheid geraakt, tot een predikant in de Hooglanden van Schotland door ziekte gedwongen werd rust te nemen en dit boek opnieuw 'ontdekte'. Na zijn genezing zorgden hij en anderen ervoor dat The Banner of Truth in 1967 overging tot een heruitgave. Sindsdien heeft het boek altijd een lezerskring gehad. Nu verschijnt het in een Nederlandse vertaling. Ross ontving een persoonlijke zegen in het behandelen van de stof en nam met weemoed afscheid van 'het kleine beetje' dat hij gemaakt had van dit 'heerlijke deel van de Goddelijke Waarheid'( ... ) Zullen we ooit nog zo'n rijke goudmijn vinden?' Wie evenals hij een zegen ontvangt uit de verhandelde stof, zal zich dit stellig ook afvragen.

Binnenste heiligdom Ross, Charles
€ 18,95
voorraad onbekend
Met diep ontzag

Met diep ontzag is een verzameling van zeven preken door Jeremiah Burroughs over Jesaja 66:2 (Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft) en 2 Koningen 22:19 (Omdat uw hart week geworden is ...). Het is het eerste deel in de nieuwe serie Puriteinse parels.

Burroughs wil de lezer ertoe overhalen om zich te onderwerpen aan het Woord, zich erdoor te laten leiden en eruit te leven op een wijze die het Evangelie waardig is. Thomas Brooks schrijft in zijn voorwoord op deze bundel: 'Er zijn drie soorten mensen aan wie ik deze verhandeling aanbeveel: Aan hen die beven voor het Woord en een teer hart hebben. Zij zullen hierin uitnemende vertroostingen vinden. Aan hen die ongevoelige zondaars zijn. Zij zullen hierin argumenten vinden om hen wakker te schudden. Aan hen die onder veel vrees gebukt gaan. Zij zullen gezegende waarheden vinden die onder de zegen van boven een eind zullen maken aan hun angsten en twijfels.'

Met diep ontzag Burroughs, Jeremiah
€ 19,95
voorraad onbekend
Weg ten leven
Weg ten leven Cotton, John
€ 29,95
voorraad onbekend
Jozef leeft nog

Jozef leeft nog is een boek met preken van Ds. J.A. Westrate uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De Heere zendt Zijn knechten waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Dat doet hij in Zijn goedertierenheid. Voor die gang door het ambtelijk leven wint Hij Zijn dienaren in. En naar elke nieuwe gemeente stuurt Hij hen met een opdracht.

Dat beluisteren we ook in deze bundel waarin de afscheiddienst van ds. J.A. Weststrate bij zijn vertrek uit Elspeet en de bevestigings- en intredepreek van hem in Gouda zijn opgenomen. Verder zijn enkele andere predicaties opgenomen, alsmede een schets van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda (Stationsplein).

Jozef leeft nog Weststrate, ds. J.A.
€ 16,50
voorraad onbekend
Keer weder o sulammith

Keer weder o Sulammith is een niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmus À Brakel (1635-1711). Daarin staat Hooglied 6:13 centraal: 'Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien.' Nu als een cadeauboek.

We weten dat dit vers veel voor À Brakel betekende. Niet voor niets had hij zijn dochter en enig kind 'Sulammith' genoemd. De betekenis van deze naam is veelzeggend: 'kind des vredes'. À Brakel maakt in deze preek duidelijk dat de kerk en al haar leden ertoe geroepen zijn om 'kind des vredes' te zijn. Met andere woorden: om kerkelijke eenheid en vrede te zoeken. In dit vers roept de Heere Jezus Christus Zijn bruidskerk daartoe met ernst op.

Deze thematiek lag À Brakel na aan het hart. De spanningen binnen de vaderlandse kerk namen in zijn tijd toe en hier en daar scheurden mensen zich af. Het is een buitengewoon actuele preek in onze tijd van kerkelijke verdeeldheid.

Vertaald door ds. J.A. de Kok, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Utrecht-West (ICF-gemeente).

Keer weder o sulammith Brakel, Wilhelmus a
€ 10,95
voorraad onbekend
Uit den schat des woords 73e jrg

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 73e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik.

Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:

Ds. G.J. van Aalst Psalm 24:7-10 Hemelvaart
Ds. H.J. Agteresch Jesaja 35:6b en 7a Pinksteren
Ds. G. Hoogerland Maleachi 3:1 Advent
Ds. M. Joosse Johannes 20:29b Pasen
Ds. W.J. Karels Handelingen 12:21-24
Ds. B. Labee Openbaring 22:12 Oudjaar
Ds. F. Mulder Psalm 55:23 Nieuwjaar
Ds. G.W.S. Mulder Psalm 36:8a Dankdag
Ds. J. van Rijswijk Mattheüs 27:32 Lijdensweken
Ds. C. van Ruitenburg Jakobus 1:10b
Ds. A. Schot Galaten 4:19 Kerst
Ds. R.A.M. Visser Lukas 2:18-20 Kerst

Uit den schat des woords 73e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Machtige arm lijdende kracht
Machtige arm lijdende kracht Luther, Maarten
€ 17,95
voorraad onbekend
Jozua
Jozua Both, Dick
€ 22,50
voorraad onbekend
Plaag doen ophouden
Plaag doen ophouden Vogelaar, L.
€ 14,95
voorraad onbekend
Is het wel echt?
Is het wel echt? Slobbe, Jacob
€ 18,95
voorraad onbekend
Toegewijd leven
Toegewijd leven Havergal, Frances Ridley
€ 17,95
voorraad onbekend
Belijden.nu

Het boekje "Belijden.nu" is geschreven door Dr. A.J. Kunz vanuit de overtuiging dat de belijdenis van de eerste christenen jou kan helpen om vandaag in God te geloven.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook wel de Twaalf Artikelen genoemd) komt de kern van het christelijk geloof aan bod. Toch is dit boekje meer dan een uitleg van die oude belijdenis. Het is immers voor jou geschreven, een jongere die leeft in de 21ste eeuw. Vandaar de titel van dit boek: Belijden.nu.

Wie luistert naar die oude belijdenis, doet een prachtige ontdekking. De belijdenis van christenen van twintig eeuwen geleden helpt je om vandaag Jezus te volgen.

Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en eindigt met drie gespreksvragen, voor hoofd, hart en handen.

Belijden.nu Kunz, A.J.
€ 10,95
voorraad onbekend
Rijkdom!
Rijkdom! Kriekaard, Jeroen
€ 10,95
voorraad onbekend
Mannen uit de bijbel

In het Bijbels dagboek: Mannen uit de Bijbel maken we kennis met bekende en minder bekende mannen uit het Oude en Nieuwe Testament. Dat gebeurd vanuit de bekende Bijbelverklaring van Matthew Henry. Diverse levensomstandigheden en allerlei karaktertrekken van mannen komen aan de orde.

Al lezend zult u ontdekken dat er wat dat betreft niets nieuws onder de zon is. Dat maakt het dagboek en het onderwijs dat erin te vinden is - zowel voor het dagelijks als voor het geestelijk leven - uiterst actueel.

De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Een graag gelezen Engelse predikant die bekend staat om de pastorale toon in zijn geschriften.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Mannen uit de bijbel Henry, Matthew
€ 19,95
voorraad onbekend
Waakzame grutto
Waakzame grutto Reenen, ds. M. van
€ 13,95
voorraad onbekend
Heerlijke verlossing

Heerlijke verlossing is van Jonathan Edwards en bevat twee vroegere preken. De drie-enige God ontvangt alle eer in het werk van de verlossing, omdat de verlosten hierin volkomen van Hem afhankelijk zijn. Deze gedachte wordt uitgewerkt in twee vroege preken van Jonathan Edwards die in dit boekje zijn gebundeld.

Hoe God verheerlijkt wordt in Zijn verlossingswerk is later een centraal thema geworden in Edwards gehele oeuvre. Zijn onderwijs roept ons op tot de verheerlijking van God, zowel door Hem te vertrouwen als door Hem te lofprijzen.

Heerlijke verlossing Edwards, Jonathan
€ 8,95
voorraad onbekend
Om zondaars te bevrijden

In het boek: Om zondaars te bevrijden door John Flavel vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus.

John Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker. Daarnaast publiceerde hij enkele omvangrijk boeken. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld . Christus is de Schoonste. Hij is zo buitengewoon, zo voortreffelijk, zo lieflijk en heerlijk. Als we de schoonheid van tienduizend paradijzen bij elkaar zouden voegen - alle bomen, bloemen, geuren, kleuren, smaken, vreugden - dan zou dat ongelooflijk mooi en bijzonder zijn. Toch zou het minder zijn dan de schoonheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Christus is hét Wonder van de hemel en van de aarde. Is het dan geen liefde, dat God het aller kostbaarste in hemel en op aarde, Zijn Zoon, Die zo lief en voortreffelijk is, wil schenken aan arme zondaren?

John Flavel (1627-1691) was een Engelse puriteinse predikant. Hij was een geliefde en productieve auteur.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Om zondaars te bevrijden Flavel, John
€ 9,95
voorraad onbekend
Huilend vaderhart

Huilend vaderhart van Thijs Aarten vertelt het verhaal van het verlies van een kind vanuit het perspectief van de vader.

Zo midden in de vreugde van ons prille ouderschap kijk ik naar mijn vrouw die naast mij zit met - onze Daan - levenloos in haar armen.Verwachten, uitkijken, verlangen. Dat doe je wanneer je als ouders een kindje verwacht. Je groeit tijdens de zwangerschap toe naar het aanstaande vader- en moederschap. Ieder op zijn eigen manier. En dan is daar het kindje. Wat een blijdschap over ontluikend leven! Maar wat als deze deze vreugde omslaat in een diep en peilloos verdriet?In Huilend vaderhart geeft de auteur vanuit zijn eigen ervaringen als vader inzicht in wat het verlies van een kindje voor ouders kan betekenen. Daarnaast beschrijft hij welke impact het verlies van zijn zoontje op hem als zorgverlener heeft. Hoe tegenstrijdig is het dat je zorg verleent aan anderen terwijl je zelf hulp nodig hebt?

Thijs Aarten is getrouwd en kreeg met zijn vrouw Mirjam vijf kinderen. Hun eerste kindje Daan overleed na drie maanden. Thijs werkt als verpleegkundige op een ambulance.

Huilend vaderhart Aarten, Thijs
€ 13,95
voorraad onbekend
Sta op en leef

In het boek 'Sta op en leef' van Hans Alderliesten komen thema's aan de orde die we liever vermijden, maar die aan de orde van de dag zijn in onze gebroken werkelijkheid: ongemak, eenzaamheid, verdriet, ziekte, ongeluk.

De auteur verkent aan de hand van kerkvader-fi losoof Augustinus hoe we met teleurstellingen en pijn om kunnen gaan. De nadruk ligt niet alleen op het voorbereiden op de dood, maar ook op het goede leven: een leven in liefde en afhankelijkheid. Augustinus laat de schijnwerper op Christus vallen: 'Om ons van ziekte te bevrijden, kwam de grote Geneesheer. Hij vernederde Zich tot het aannemen van een sterfelijk lichaam. Hij schreef middelen ter genezing voor. Wie deze middelen tot zich neemt, zal zeker genezen.'

Deze uitgave is voorzien van een woord van aanbeveling door dr. Martijn Schrama en een (beknopte) preek van Augustinus in de bijlage

Sta op en leef Alderliesten, Hans
€ 12,95
voorraad onbekend
Moederzegen

Moederzegen van Eline Zandee-Kranendonk bevat gedachten en gebeden voor en van moeders. Het is een betekenisvol cadeau voor moederdag of een verjaardag.

Wat is de band tussen jou en je kind(eren) bijzonder. Je houdt van ze met heel je hart. Je wilt ze zo graag het beste van jezelf geven. Maar misschien voel jij ook je tekorten. In je gebeden, je antwoorden, de overgave van je kinderen aan God? Juist in de relatie tussen moeders en kinderen liggen zoveel wijze lessen over het afhankelijke leven met de Heere. In korte, openhartige stukjes worden gedachten over de zegen van het moederschap in Bijbels perspectief geplaatst.

Ieder hoofdstuk is een handreiking om in de dagelijkse praktijk van je gezin je gedachten op God te richten. En alles wat je als moeder nodig hebt van Hem te verwachten. Voor al onze noden, vragen en verlangens voor onze kinderen vinden we in Gods Woord niet alleen een gebed, maar ook een antwoord.

Moederzegen Zandee,-Kranendonk, Eline
€ 13,95
voorraad onbekend
Monsterlijke macht
Monsterlijke macht Tinker, Melvin
€ 15,95
voorraad onbekend
Transgenderisme in bijbels perspectief

Transgenderisme in Bijbels perspectief is een bundel met artikelen en gespreksvragen over dit maatschappelijke onderwerp waar veel vragen over zijn.

Wat is transgenderisme en hoe ga je ermee om als christen? Dit boek geeft een duidelijke handreiking aan ouders, onderwijzers en gemeenten. Wat zegt de Bijbel? Hoe verschilt het denken van onze tijd daarvan? Wat zijn de medische feiten? Wat kunt u praktisch doen als u ermee te maken krijgt?

In dit boek komen kenners aan het woord. Ze leggen uit waar transgenderisme vandaan komt, waarom mensen de Bijbel anders lezen dan vroeger, hoe biologische waarheid niet verandert en waarom goed pastoraat met liefde naar mensen kijkt zoals God hen ziet.

Aan deze uitgave hebben meegewerkt:

* prof. dr. B.A. Zuiddam (redactie),
* drs. E. van Hoek-Burgerhart,
* prof. dr. A.A.M. Kinneging,
* ds. H.H. Klomp en
* ds. C. Sonnevelt.

Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal gespreks- en discussievragen.

Transgenderisme in bijbels perspectief Zuiddam, B.A.
€ 11,95
voorraad onbekend
Gedenkstenen
Gedenkstenen Helden, Kees van
€ 13,95
voorraad onbekend
Volg Mij na

Volg mij na is het verhaal over Asja Germanjuk (1930-1987) die op groeide in een klein plaatsje in Oekraïne. Ze eindigde haar leven twee maanden na een onmenselijke behandeling in een van de gevangenissen waarin christenen achter het IJzeren Gordijn werden opgesloten. Een medegevangene en zuster in Christus typeerde Asja als een warme, oprechte en fijnbesnaarde persoonlijkheid, die trouw bleef tot het einde.

Dit boek beschrijft het leven van Asja; haar moeilijke jeugd, haar bekering en haar dienst aan Christus als liefdevolle moeder en trouwe echtgenote van Stepan Germanjuk. Zo mogelijk bezocht Asja samen met de kinderen haar man als hij gevangen zat, en ze reisde hem na toen hij verbannen werd naar een desolate nederzetting in Siberië.

Haar levensverhaal, zoals verteld door Steef Post is een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke navolging van de Heere Jezus.

Volg Mij na Post, Steef
€ 9,95
voorraad onbekend
Ook nog ter sprake gebracht
Ook nog ter sprake gebracht Graaf, Jan van der
€ 15,95
voorraad onbekend
Johannes hoornbeeck
Johannes hoornbeeck Fieret, W.
€ 29,95
voorraad onbekend
Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht

Het boek "Inzicht", vraagt aandacht voor wetenschap voor Gods aangezicht. Het is bedoeld voor christenen die actief zijn in de wetenschap, jongeren en studenten. Een bundel artikelen die kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in het hele wetenschappelijke veld van vooronderstellingen en theorieën.

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen daarbij een grote rol spelen.

De groep deskundigen in deze bundel wensen wetenschap te bedrijven 'voor Gods aangezicht'. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers (principieel) geen rekening met Gods bovennatuurlijke handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

Aan dit boek hebben meegewerkt:

* Peter Borger
* Pieter Boonstra
* Erik van Engelen
* Aart Goedvree
* Mart de Groot
* Henk Jochemsen
* Maarten Klaassen
* Tjaart Kruger
* Hendrik Koorevaar
* Piet Murre
* Kees de Pater
* Mart Jan Paul
* Kees Roos
* Wim van Vlastuin
* Gie Vleugels
* Piet de Vries
* Wim de Vries
* Benno Zuidam

Bestel nu uw exemplaar van Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht, bij Ichthusboekhandel.nl

Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht Meerten, J. van (red) M.J. Paul
€ 19,95
voorraad onbekend
Vleugels als een duif

Vleugels als een duif is een historische roman van Christine Farenhorst en gaat over de tijd van de Reformatie in Frankrijk.

In 1528 wordt er in Frankrijk een prinsesje geboren, Jeanne d'Albret. Zij is de enige dochter van Marguerite, zus van de Franse koning, en Henri II, koning van Navarra. De jonge Jeanne groeit op in verschillende kastelen en krijgt elke dag les in talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Leeftijdgenootjes om mee te spelen heeft ze niet en haar ouders ziet ze weinig. Soms voelt ze zich erg opgesloten en zou ze zo vrij als een vogel willen zijn.Het is de tumultueuze tijd van de Reformatie. Vele hugenoten komen op de brandstapel aan hun einde.

Moeder Marguerite sympathiseert met de calvinisten en vader Henri is katholiek. Jeanne wordt daardoor heen en weer geslingerd tussen de oude vertrouwde roomse leer en het nieuwe reformatorische geloof. Wat zal ze kiezen?

Vleugels als een duif Farenhorst, Christine
€ 17,95
voorraad onbekend
Lied tussen de doornen

Hanneke Stark-ten Voorde schrijft met het boek Lied tussen de doornen, opnieuw een indringende oorlogsroman die aanzet tot nadenken over het maken van keuzes en de gevolgen daarvan.

April 1940. De zussen Janna en Lenie Vos hebben een kindertehuis waar ze onderdak bieden aan longpatiëntjes die vanwege hun gezondheid in de rijke boslucht van Driebergen moeten herstellen.
Alles lijkt vredig, maar op de achtergrond komt de dreiging van de oorlog steeds dichterbij. De situatie blijkt onveilig te zijn voor de kinderen en daarom worden ze door hun ouders weer naar huis gehaald.

De zussen besluiten om hun huis en hart open te stellen voor Joodse kinderen. Maar is dat niet te riskant? Mogen ze vertrouwen op de wetenschap dat ze hiertoe door God geroepen zijn?

Na Ondergaande zon opnieuw een indringende oorlogsroman die aanzet tot nadenken.

Lied tussen de doornen Stark,-ten voorde, Hanneke
€ 16,95
voorraad onbekend
Vandaag ben ik de bruid
Vandaag ben ik de bruid Besten, Janny den
€ 12,95
voorraad onbekend
Buurtbarbecue

De buurtbarbecue is een lichtvoetig verhaal van Gerjanne van Lagen over een gewone buurt en wat daar allemaal gebeurd. En hoewel de verhalen kort zijn, doet dat niets af aan de diepgang en geven ze een bijzondere inkijk op het leven van hele gewone mensen.

De bewoners van de Kruizingastraat treffen elkaar soms in het voorbijgaan. Verder hebben ze hun eigen leven, hun eigen zorgen. Op een dag valt er een uitnodiging in de brievenbus, voor een buurtbarbecue, op het pleintje voor nummer 8. Wel opgeven, niet opgeven? Ieder maakt zijn eigen afweging. Als de buren elkaar ontmoeten bij de barbecue vermoeden ze niet half wat zich achter de voordeuren van hun buren afspeelt.

Gerjanne van Lagen schrijft in De buurtbarbecue verhalen over het leven en leed van gewone mensen, en laat daarmee zien dat niets is wat het lijkt.

Een heel leuk boek om cadeau te geven.

Buurtbarbecue Lagen, Gerjanne van
€ 10,95
voorraad onbekend
Help! herrie in huis

Help! Herrie in huis is een heerlijk meidenboek van Mirjam Schippers. Nu Julian en Naomi getrouwd zijn, wonen er maar liefst negen personen in het grote huis aan de Kastanjelaan. Fenna moet er erg wennen. Het is aan tafel steevast een drukke boel en vaak moet ze rekening houden met de jongere kinderen. Blijft er nog wel een momentje voor haarzelf over?

Natuurlijk is het fijn om te zien hoe gelukkig papa is met tante Naomi, maar het gemis van haar eigen moeder blijft er altijd. Fleur vindt het ook niet altijd even leuk, de drukte van hun samengestelde zin, maar ze heeft ook andere dingen aan haar hoofd: Juda bijvoorbeeld. Hij zoekt weer contact. Is ze nu wel of niet verliefd op hem? En dan is er nog de profielkeuze die ze moet maken.

Hoe weet ze nu eigenlijk wat bij haar past? Als Julian en Naomi bovendien ook nog iets heel speciaals te vertellen hebben, wordt dat nieuws door Fleur en Fenna met dubbele gevoelens ontvangen ...

Opnieuw een heerlijk boek in de meidenserie 'Samen!', over het samengestelde gezin van Julian en Naomi.

Help! herrie in huis Schippers, Mirjam
€ 14,95
voorraad onbekend
Gevaar in gouda
Gevaar in gouda Vermeulen, Jan
€ 12,50
voorraad onbekend
Zwarte ruiter
Zwarte ruiter Burghout, Adri
€ 11,95
voorraad onbekend
Phillis wheatly
Phillis wheatly Carr, Simonetta
€ 14,95
voorraad onbekend
Vreemde ontdekking

Vreemde ontdekking van E. Noorlander- van der Laan gaat over de terugkeer van een kind wat woont in Afrika.

Stel, je woont in Afrika, maar je ouders besluiten om weer terug te keren naar Nederland. Dat overkomt Niels. Samen met zijn zusje Emma en zijn ouders keert hij terug naar het land waar hij is geboren. Niels vindt de veranderingen in zijn leven helemaal niet fijn. Hij mist zijn Afrikaanse vriendjes en de mooie dieren en planten. Ook moet hij erg wennen op school. En dan is er ook nog corona, waardoor het in Nederland lang niet zo leuk is als anders ...

Niels en zijn familie wonen de eerste tijd in een huisje op een camping bij zee. Daar doet Niels een vreemde ontdekking ... Zou de man met de muts hier meer van weten?

Vreemde ontdekking Noorlander,-van der Laan, E.
€ 10,95
voorraad onbekend
Beeldenstorm!
Beeldenstorm! Oostenbrugge, Daan van
€ 7,95
voorraad onbekend
Hut van oom tom
Hut van oom tom
€ 11,95
voorraad onbekend
Vliegen is fijn
Vliegen is fijn Vogelaar,-van Mourik, Geesje
€ 10,95
voorraad onbekend
Jippie vakantie!
Jippie vakantie! Besten, Janny den
€ 10,95
voorraad onbekend
Suus en sem op zwemles
Suus en sem op zwemles Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
Tel maar mee in de kerk
Tel maar mee in de kerk Bikker, Linda
€ 8,95
voorraad onbekend
Poeziealbum (nieuwe stijl)

Hij is terug van nooit helemaal weggeweest! Het poëziealbum dat dreigde te verdwijnen nu in een nieuwe stijl.

Nu opnieuw ontwikkeld, in de stijl van vroeger maar met eigentijdse draai. Geen voorbedrukt invulboekje, maar een prachtig album waarin je je fantasie en creativiteit de vrije loop kan laten. Laat kinderen weer kennis maken met deze mooie traditie. Een herinneringsboek dat je je leven lang bewaart omdat iedereen iets speciaal voor jou heeft geschreven.

Poeziealbum (nieuwe stijl)
€ 12,95
voorraad onbekend
Jurk voor judy
Jurk voor judy Schouten,-Verrips, Ada
€ 13,95
voorraad onbekend