Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2022

Bij Uitgeverij de Banier worden in het voorjaar van 2022 weer veel nieuwe titels verwacht van bekende en onbekende auteurs. Alle nieuwe boeken van de Banier zijn direct bij verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl uw christelijke webshop met vier winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden en Zoetermeer. U kunt nu al reserveren. Direct na uitlevering wordt het dan voor u klaargelegd in één van de winkels of desgewenst toegezonden.

50 artikelen
pagina 1 van 5
Geleid door de Geest

Geleid door de Geest is een meditatieve uitleg van Romeinen 8, een kernhoofdstuk uit de brief van Paulus aan de Romeine, door Octavius Winslow.

In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest, de aanneming tot kinderen, het uitzien van de schepping én van Gods kinderen naar de voleinding van alle dingen, het lijden dat een christen overkomt en de overwinning die hem door Christus ten deel valt.

Octavius Winslow schreef over dit Bijbelhoofdstuk 35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt. Winslow was predikant in Amerika en Engeland. Zijn vele nagelaten geschriften geven er blijk van dat hij de gave had om de Bijbel helder uit te leggen.

Vertaald door Jasper J. Stam

Geleid door de Geest Winslow, Octavius
€ 26,95
voorraad onbekend
Binnenste heiligdom

Het binnenste heiligdom is een uitleg Johannes 13-17 en is een verhandeling over de woorden van Christus in de uren voor Zijn sterven.

In dit boek worden de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het Johannesevangelie behandeld. Te beginnen met de 'drie paarlen poorten', die toegang geven tot 'de gouden stad' (Joh. 13:1), voert Ross zijn lezers door de laatste uren van Jezus' omgang met Zijn discipelen, vóór Zijn sterven.

Het boek sluit af met de behandeling van het 'Hogepriesterlijk gebed'.

Oorspronkelijk preekte Ross in 1887 over deze stof in zijn gemeente van Tobermory, Isle of Mull, Schotland. Later werkte hij die uit, met als resultaat het boek The Inner Sanctuary. Aangezien Ross in een geïsoleerd gebied werkte, kreeg hij niet de bekendheid die sommige andere predikanten uit de Free Church genoten, maar hij was een waardige representant van de school van Thomas Chalmers, Robert Murray M'Cheyne, John Kennedy en de broeders Bonar.

Zijn boek was bijna in vergetelheid geraakt, tot een predikant in de Hooglanden van Schotland door ziekte gedwongen werd rust te nemen en dit boek opnieuw 'ontdekte'. Na zijn genezing zorgden hij en anderen ervoor dat The Banner of Truth in 1967 overging tot een heruitgave. Sindsdien heeft het boek altijd een lezerskring gehad. Nu verschijnt het in een Nederlandse vertaling. Ross ontving een persoonlijke zegen in het behandelen van de stof en nam met weemoed afscheid van 'het kleine beetje' dat hij gemaakt had van dit 'heerlijke deel van de Goddelijke Waarheid'( ... ) Zullen we ooit nog zo'n rijke goudmijn vinden?' Wie evenals hij een zegen ontvangt uit de verhandelde stof, zal zich dit stellig ook afvragen.

Binnenste heiligdom Ross, Charles
€ 18,95
voorraad onbekend
Met diep ontzag

Met diep ontzag is een verzameling van zeven preken door Jeremiah Burroughs over Jesaja 66:2 (Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft) en 2 Koningen 22:19 (Omdat uw hart week geworden is ...). Het is het eerste deel in de nieuwe serie Puriteinse parels.

Burroughs wil de lezer ertoe overhalen om zich te onderwerpen aan het Woord, zich erdoor te laten leiden en eruit te leven op een wijze die het Evangelie waardig is. Thomas Brooks schrijft in zijn voorwoord op deze bundel: 'Er zijn drie soorten mensen aan wie ik deze verhandeling aanbeveel: Aan hen die beven voor het Woord en een teer hart hebben. Zij zullen hierin uitnemende vertroostingen vinden. Aan hen die ongevoelige zondaars zijn. Zij zullen hierin argumenten vinden om hen wakker te schudden. Aan hen die onder veel vrees gebukt gaan. Zij zullen gezegende waarheden vinden die onder de zegen van boven een eind zullen maken aan hun angsten en twijfels.'

Met diep ontzag Burroughs, Jeremiah
€ 19,95
voorraad onbekend
Weg ten leven
Weg ten leven Cotton, John
€ 29,95
voorraad onbekend
Jozef leeft nog

Jozef leeft nog is een boek met preken van Ds. J.A. Westrate uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De Heere zendt Zijn knechten waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Dat doet hij in Zijn goedertierenheid. Voor die gang door het ambtelijk leven wint Hij Zijn dienaren in. En naar elke nieuwe gemeente stuurt Hij hen met een opdracht.

Dat beluisteren we ook in deze bundel waarin de afscheiddienst van ds. J.A. Weststrate bij zijn vertrek uit Elspeet en de bevestigings- en intredepreek van hem in Gouda zijn opgenomen. Verder zijn enkele andere predicaties opgenomen, alsmede een schets van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda (Stationsplein).

Jozef leeft nog Weststrate, ds. J.A.
€ 16,50
voorraad onbekend
Keer weder o sulammith

Keer weder o Sulammith is een niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmus À Brakel (1635-1711). Daarin staat Hooglied 6:13 centraal: 'Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien.' Nu als een cadeauboek.

We weten dat dit vers veel voor À Brakel betekende. Niet voor niets had hij zijn dochter en enig kind 'Sulammith' genoemd. De betekenis van deze naam is veelzeggend: 'kind des vredes'. À Brakel maakt in deze preek duidelijk dat de kerk en al haar leden ertoe geroepen zijn om 'kind des vredes' te zijn. Met andere woorden: om kerkelijke eenheid en vrede te zoeken. In dit vers roept de Heere Jezus Christus Zijn bruidskerk daartoe met ernst op.

Deze thematiek lag À Brakel na aan het hart. De spanningen binnen de vaderlandse kerk namen in zijn tijd toe en hier en daar scheurden mensen zich af. Het is een buitengewoon actuele preek in onze tijd van kerkelijke verdeeldheid.

Vertaald door ds. J.A. de Kok, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Utrecht-West (ICF-gemeente).

Keer weder o sulammith Brakel, Wilhelmus a
€ 10,95
voorraad onbekend
Uit den schat des woords 73e jrg

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 73e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik.

Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:

Ds. G.J. van Aalst Psalm 24:7-10 Hemelvaart
Ds. H.J. Agteresch Jesaja 35:6b en 7a Pinksteren
Ds. G. Hoogerland Maleachi 3:1 Advent
Ds. M. Joosse Johannes 20:29b Pasen
Ds. W.J. Karels Handelingen 12:21-24
Ds. B. Labee Openbaring 22:12 Oudjaar
Ds. F. Mulder Psalm 55:23 Nieuwjaar
Ds. G.W.S. Mulder Psalm 36:8a Dankdag
Ds. J. van Rijswijk Mattheüs 27:32 Lijdensweken
Ds. C. van Ruitenburg Jakobus 1:10b
Ds. A. Schot Galaten 4:19 Kerst
Ds. R.A.M. Visser Lukas 2:18-20 Kerst

Uit den schat des woords 73e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Machtige arm lijdende kracht
Machtige arm lijdende kracht Luther, Maarten
€ 17,95
voorraad onbekend
Jozua
Jozua Both, Dick
€ 22,50
voorraad onbekend
Plaag doen ophouden
Plaag doen ophouden Vogelaar, L.
€ 14,95
voorraad onbekend