Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken Uitgeverij de Banier Voorjaar 2024

Bij uitgeverij de Banier worden d.v. dit voorjaar in 2024 weer nieuwe boeken verwacht. Deze boeken zijn direct bij verschijnen leverbaar via Ichthusboekhandel.nl, de plek voor het christelijke boek. U kunt ze nu al bestellen via de webshop van de Ichthusboekhandel of in één van de winkels reserveren.

Heilige dag van rust deel 15

In de serie Puriteinse klassieken verschijnt nu deel 15 van John Owen over een Heilige dag van rust, een Bijbelse visie op de dag des Heeren en de naleving daarvan.

De puriteinen stonden bekend om hun 'sabbatsheiliging'. In 1671 publiceerde John Owen zijn boek over de zondagsrust en ruim 70 jaar later kwam er een eerste Nederlandse vertaling. Deze uitgave is een nieuwe vertaling van de laatste twee hoofdstukken van dit werk. Owen fundeert de instelling van een heilige rustdag in de schepping. Hij verklaart ook waarom de dag verplaatst kon worden van de zevende dag naar de eerste dag van de week. Owen geeft niet alleen een Bijbelse fundering voor de onderhouding van de eerste dag der week, maar ook een praktische handreiking voor de concrete invulling van deze dag.

Om de toegankelijkheid ten goede te komen zijn in deze vertaling lange zinnen gesplitst, ingekort of enigszins geherformuleerd, zonder afbreuk te doen aan de inhoud.

Vertaald en ingeleid door dr. D. Baarssen.

Heilige dag van rust deel 15 Owen, J.
€ 19,95
voorraad onbekend
Terugval in het geestelijk leven

Octavius Winslow bespreekt in het boek: Terugval in het geestelijk leven, waarom er soms verachtering is in de genade.

Geestelijke achteruitgang herkent iedere ware christen bij zichzelf, vroeg of laat. Toch staan we er maar weinig bij stil. Octavius Winslow wil ons ervan bewust maken; het boek is een hulpmiddel om de oorzaken van geestelijke terugval op te sporen en reikt ook een remedie aan. Het boek laat zien dat er verachtering kan zijn in liefde, geloof en gebed.Het kan ook te maken hebben met dwalingen in de leer. Hoe sporen we dit nu op in het beginstadium?

Wanneer de gelovige terugvalt, wordt de Heilige Geest bedroefd. Het is dus een ernstige zaak. Geen vruchten dragen is tot oneer van God. Het boek laat in de slothoofdstukken zien dat de Heere de Hersteller en Bewaarder van Zijn volk is. Maar dit betekent niet dat de gelovige passief blijft.

Terugval in het geestelijk leven Winslow, Octavius
€ 23,95
voorraad onbekend
Genade, drie verhandelingen

In het boek Genade, drie verhandelingen, legt een van Amerika's grootste theologen een van de belangrijkste onderwerpen van het christendom uit: de positie van de gelovige in de genade.

Jonathan Edwards onderzoekt het verschil tussen algemene en zaligmakende genade, toont de aard en kwaliteiten van zaligmakende genade aan en benadrukt hoe een beginsel van genade afkomstig is van de Geest van God. Hij behandelt ook uitgebreid en inzichtelijk de kwestie van de Heilige Geest als het gaat om het 'staan in genade'.

Dit werk werd voor het eerst gepubliceerd in 1865 onder de titel 'A Treatise on Grace',als onderdeel van 'Selections from the Unpublished Writings of Jonathan Edwards'. Het is voor deze nieuwe uitgave vertaald door ing. Jan Zeeman uit Urk.

Genade, drie verhandelingen Edwards, Jonathan
€ 13,95
voorraad onbekend
Dienaar van het evangelie
Dienaar van het evangelie Exalto, Klaas
€ 44,95
voorraad onbekend
Waarde van het verbond

De waarde van het Verbond door Jan Jacob Brahe (1726-1776) is een bekend historisch boek waarin op een heldere wijze gesproken wordt over het verbond.

Over het verbond der genade zijn al vele gedachten gevormd. In de praktijk leidt dit nogal eens tot grote meningsverschillen. In deze discussies is vaak verwezen naar de kernachtige en heldere verhandeling over het genadeverbond van de achttiende-eeuwse ds. Jan Jacob Brahé in diens 'Voorrede aan den Lezer' op de uitleg van Psalm 89. Dit commentaar op deze psalm verscheen in 1765 onder de titel 'Ethans onderwijzing in de negenentachtigste Psalm'.

Vanwege de helderheid van zijn overwegingen trok de 'Voorrede' steeds de aandacht. Het is waardevol om Brahé's gedachten ook voor onze tijd toegankelijk te maken, en het is tevens van groot belang de waarde van het verbond te benadrukken. Daarom is deze 'Voorrede' nu hertaald door C.Bregman en voorzien van een uitvoerige inleiding door ds. J.M.D. de Heer.

Waarde van het verbond Brahe, Jan Jacob
€ 13,95
voorraad onbekend
Uit den schat des Woords 75e jrg
Uit den schat des Woords 75e jrg
€ 25,95
voorraad onbekend
Petrus de rotsman
Petrus de rotsman Silfhout, ds. W.
€ 15,95
voorraad onbekend
Vorming van mozes

De vorming van Mozes bevat drie overdenkingen door Ds. J.A. Weststrate gericht op jongeren.

Mozes is voor het volk Israël de grote leidsman geweest. Hij voerde het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Daar gingen vele jaren van vormingen toerusting aan vooraf. In deze bundel van drie overdenkingen wordt stilgestaan bij deze periode.

Mozes had van zijn ouders een opvoeding gehad waarbij de vreze des Heeren centraal stond. Daarna leefde hij jaren aan het Egyptisch hof en leerde daar allerlei vaardigheden die hem later als leidsman van het volk van nut waren. Tegelijk werd zijn opvoeding beproefd. De verlokkingen van de wereld waren velerlei. Toch verloochende Mozes de Naam van de Heere niet.

Deze bundel overdenkingen is voor iedereen,maar vooral voor jongeren, een aansporing om de weg van Gods geboden te bewandelen.

Vorming van mozes Weststrate, ds. J.A.
€ 12,95
voorraad onbekend
Hoe zalig is het volk
Hoe zalig is het volk Zwan, ds. A. van der
€ 12,95
voorraad onbekend
Brieven aan de thessalonicenzen
Brieven aan de thessalonicenzen Joppe, ds. J.
€ 14,95
voorraad onbekend
Maak ons Uw beeld gelijk
Maak ons Uw beeld gelijk Lohuis, ds. J.
€ 12,95
voorraad onbekend
Verrast door Jezus

Verrast door Jezus van Dane Ortlund is een helder boek dat je helpt je denken door de Bijbel te laten corrigeren. Het bespreekt het thema van revolutionaire genade in de vier Evangeliën.

Toen de Zoon van God mens werd, verwierpen de religieuze leiders Hem, terwijl de tollenaren en zondaren naar Hem toestroomden. Waarom? In dit boek beschrijft Dane Ortlund Gods verrassende en revolutionaire genade zoals die op unieke wijze naar voren komt in elk van de vier Evangeliebeschrijvingen.

De manier waarop wij denken, wordt door Jezus Christus radicaal omgekeerd. De herontdekking van genade tijdens de Reformatie is volgens Dane Ortlund een ontdekking die in elke generatie opnieuw noodzakelijk is, want de kerk is altijd maar enkele generaties verwijderd van het verlies van de echte boodschap van het Evangelie.

Dane C. Ortlund is predikant an Presyterian Church in Naperville, Illinois. Hij is redacteur van de serie Knowing the Bible en de serie Short Studie in Biblical Theology. Dane Ortlund is getrouwd met Stacy en samen hebben ze vijf kinderen.

Vertaald door Th. Van Eijzeren.

Verrast door Jezus Ortlund, Dane
€ 19,95
voorraad onbekend
Zoals de zon opgaat

Zoals de zon opgaat, van Elisabeth Elliot gaat over Gods leiding in ons leven. Als ervaren christen kan zij ons verder helpen in onze vragen over Gods leiding in ons bestaan.

In ons leven moeten vele keuzen gemaakt worden. Keuzes die niet zelden ons verdere leven bepalen. Maar hoe weet je nu of je de juiste keuze maakt? Hoe weet je dat wat je doet, Gods wil is. Hoe kun je er zeker van zijn dat je Zijn stem hoort?

In dit boek geeft Elisabeth Elliot ons inzicht in deze vragen waar ook zij in haar elven mee te worstelen heeft gehad. Ze schrijft: 'Dit is een boek over Gods leiding, maar je vindt hier niet "zes eenvoudige lessen om Gods leiding te ontvangen". Het zijn observaties uit mijn persoonlijke ervaring en uit de bijbel over de vraag waarom en hoe God Zijn kinderen leidt. '

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een bekende auteur en spreker. Haar eerste man Jim Elliot was zendeling in Ecuador. Hij werd in 1956 vermoord door indianen van Aucastam. Later bracht Elisabeth zelf het Evangelie aan de Auca's. Na haar terugkeer naar de Verenigde Staten legde ze zich toe op het geven van lezingen en het schrijven van boeken, waardoor ze wereldwijde bekendheid kreeg.

Zoals de zon opgaat Elliot, Elisabeth
€ 19,95
voorraad onbekend
Opnieuw geboren

Opnieuw geboren door Justus Vermeer gaat over Bijbels onderwijs over de wedergeboorte.

Mr. Justus Vermeer was een ouderling die in doordeweekse bijeenkomsten het Woord van God eenvoudig uitlegde. Zijn bijdragen worden daarom geen preken, maar oefeningen genoemd.

In dit boekje staan enkele verzen uit Johannes 3 centraal, het hoofdstuk waarin de Heere Jezus tot Nicodemus over de wedergeboorte spreekt. Aan de hand van Johannes 3 vers 7 legt Vermeer uit wat wedergeboorte is en waarom die zo nodig is. Naar aanleiding van Johannes 3 vers 8 maakt hij vervolgens duidelijk hoe de Heilige Geest die in het hart uitwerkt. Vermeer geeft in beide oefeningen aandacht aan de overeenkomsten en verschillen in het werk van de Heilige Geest. Beide oefeningen zijn op een betrouwbare manier voor je herschreven en in dit boekje opgenomen.

Samengesteld door Bart Bolier en Reinier van Klinken.

Opnieuw geboren Vermeer, Justus
€ 13,95
voorraad onbekend
Volgen!
Volgen! Kriekaard, Jeroen
€ 10,95
voorraad onbekend
Banier 2025 dagboekkalender klein

De 'Banier Dagboekkalender 2025' is een Bijbels dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Dit is de kleine editie met een harde kaft.

Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten die tot nadenken stemmen.

Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen

Banier 2025 dagboekkalender klein
€ 14,95
voorraad onbekend
Banier 2025 dagboekkalender groot

De 'Banier Dagboekkalender 2025' is een Bijbels dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Dit is de grotere letter editie met een papieren kaft.

Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen.

U kunt de Banier Dagboekkalender eenvoudig bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel. Bij grotere aantallen kunt u in overleg met ons korting ontvangen via een staffel. Zie de Contactpagina.

Banier 2025 dagboekkalender groot
€ 15,95
voorraad onbekend
Hongertocht
Hongertocht Vreugdenhil, ds. C.G.
€ 14,95
voorraad onbekend
Liefdevolle vraag
Liefdevolle vraag Spurgeon, C.H.
€ 10,95
voorraad onbekend
Aan het front
Aan het front
€ 12,95
voorraad onbekend
Vijf leugens ontmaskerd

Rosaria Butterfield, geeft een ontmaskering van gevaarlijke ideeën die in onze cultuur ingang vinden. Vijf leugens worden ontmaskerd en de Bijbelse waarheid in een postmoderne tijd wordt in het licht gesteld.

In onze postmoderne cultuur heerst de gedachte dat ieder mens zijn of haar eigen waarheid heeft. Tegelijkertijd heersen uitgesproken geachten over wat het betekent om man of vrouw te zijn. Deze ideeën gaan gaat in tegen wat de Bijbel leert.

De auteur ontkracht in dit boek vijf leugens over seksualiteit, geloof, feminisme, genderrollen en bescheidenheid, zoals die in de seculiere westerse cultuur.

haar uitgangspunt is de Bijbel . De auteur schrijft dit boek in de stijl van persoonlijke memoires. Daaruit blijkt hoe sterk zij in haar leven heeft geworsteld met deze leugens. Ze laat ook zien hoe zij zelf heeft waar genomen dat deze leugens steeds breder ingang vinden in de sociale wetenschappen en de theologie.

Haar belangrijkste boodschap is dat er veel schoonheid besloten ligt in Bijbelse vrou- (en man-) zijn, in het christelijke gezin en huwelijksleven.

Rosaria Butterfield is getrouwd en woont met haar gezin in North-Carolina (VS) Haar man is voorganger in de Reformed Presbyterian Church. Rosaria is huismoeder, auteur en spreker en geeft haar kinderen thuisonderwijs.

Het boek Vijf leugens ontmaskerd van Rosaria Butterfield is vertaald door Monica van Bezooijen.

Vijf leugens ontmaskerd Butterfield, Rosaria
€ 23,95
voorraad onbekend
Verlicht europa
Verlicht europa Gelder, A.T. van
€ 12,95
voorraad onbekend
U voor mij?
U voor mij? Haan, ds. P.D. den
€ 14,95
voorraad onbekend
Psalmen voor jou
Psalmen voor jou Westenbrugge, Carlien van
€ 13,95
voorraad onbekend
In goede orde

Het boek in goede orde van Dr. M. Klaassen bespreekt vanuit een reformatorisch christelijk perspectief de vragen rond man/vrouw zijn, gender issues en thema's die samenhangen met de LHBTIQ vragen in die kringen.

Gender en seksualiteit zijn hot issues, zowel in de samenleving als in de kerk. Hierover bestaat verlegenheid en verwarring. Deze studie wil vanuit het klassieke perspectief van de scheppingsorde licht op deze thematiek werpen. De door God gegeven structuren bieden vastheid in de wereld van vandaag. Vanuit de invalshoek van de scheppingsorde staat de auteur stil bij de thematiek van lichaam, gender, m/v verhouding, huwelijk, seksualiteit, voortplanting en gezin.

Zo wordt inzichtelijk dat Gods woorden ook vandaag licht geven en de weg wijzen in deze tijd.

Dr. M. Klaassen schreef deze studie in opdracht van het Bijbels Beraad m/v.

In goede orde Klaassen, M.
€ 22,95
voorraad onbekend
Robbedoezen

Robbedoezen is geschreven door Gerjanne van Lagen en bevat veertig waardevolle adviezen uit de opvoedingspraktijk van Prof. Waterink. Een bijzonder boek wat inmiddels al verschillende keren herdrukt is na zeer korte tijd. Het lijkt nu al een bestseller!

Het gaat daarbij om vragen zoals:

* hoe ga je verstandig om met een driftige peuter?
* wat is een goede sexuele opvoeding
* en moet welk doel voor ogen voed ik mijn kinderen eigenlijk op?

Als ouder heb je te maken met tal van opvoeddilemma's en soms vraag je jezelf af: doe ik het wel goed? Gerjanne van Lagen ontdekte in een doos oude tijdschriften de opvoedadviezen van J. Waterink. In het destijds veelgelezen tijdschrift 'Moeder' beantwoordde de pedagoog jarenlang vragen van moeders.

Het verraste haar dat deze adviezen van bijna honderd jaar oud zó verfrissend waren: een verademing om te lezen. Gerjanne verzamelde in dit boek een veertigtal waardevolle opvoedingsadviezen en licht deze selectie per onderwerp persoonlijk toe, vanuit de wens om hiermee veel ouders van dienst te zijn.

Gerjanne van Lagen zelf: De woorden van Waterink waren als zalf voor mijn opvoedhart, omdat ze recht deden aan de blubber rond mijn sloffen én mij een soort diep inzicht verschaften dat mij vrijwel onmiddelijk als wijze waarheid overspoelde.

Gerjanne verzamelde in dit boek een veertigtal waardevolle opvoedingsadviezen en licht deze per onderwerp persoonlijk toe, vanuit de wens om hiermee veel ouders van nu van dienst te zijn.

Gerjanne van Lagen is getrouwd en moeder van vijf kinderen. Van haar hand verschenen onder andere "Geluksdg" en "Gezinsstilleven", boeken met mijmeringen over het moederschap

Robbedoezen Lagen, Gerjanne van
€ 14,95
voorraad onbekend
Niet door kracht noch door geweld
Niet door kracht noch door geweld Goforth, Rosalind
€ 19,95
voorraad onbekend
Twee schotse kruisgezanten
Twee schotse kruisgezanten Valen, L.J. van
€ 17,95
voorraad onbekend
Licht in het oosten
Licht in het oosten Sargent, John
€ 29,95
voorraad onbekend
Mattie agenda 2025
Mattie agenda 2025
€ 12,95
voorraad onbekend
Terdege agenda 2025
Terdege agenda 2025
€ 11,95
voorraad onbekend
Zicht op tucht

Zicht op tucht is een theologisch onderzoek door Tineke Boele-Noort waarop zij 25 maart 2024 promoveerde. Het is een praktisch-kerkrechtelijk onderzoek naar visies op en praktijken van kerkelijke tucht volgens predikanten binnen het gereformeerd protestantisme.

Kerkelijke tucht raakt aan de essentie van gemeente-zijn. Toch roept het thema onder gemeenteleden én in kerkenraden dikwijls ongemak en vragen op. Komt tucht eigenlijk nog voor, en zo ja: in welke vorm?

Welke overtuigingen en overwegingen liggen aan die tucht praxis ten grondslag? En hoe helpend zijn kerkordelijke regelingen voor de praktijk? Aan deze vragen is dit praktisch-theologische onderzoek gewijd. In interviews en focusgroep-gesprekken deelden tientallen predikanten en ouderlingen uit zeven gereformeerde kerkgenootschappen hun visies op en ervaringen met kerkelijke tucht. De onderzoeksresultaten duiden op een sterke behoefte aan maatwerk in de toepassing van kerkelijke tucht. In de slotreflectie worden oplossingsrichtingen aangewezen om deze notie op vruchtbare wijze te verbinden met een (her)waardering van kerkordelijke tuchtprincipes.

Zicht op tucht Boele,-Noort, Tineke
€ 24,95
voorraad onbekend
Philosophia ancilla theologiae
Philosophia ancilla theologiae Meeuse, ds. C.J.
€ 32,50
voorraad onbekend
Belofte en bevel
Belofte en bevel Mouthaan, J.N.
€ 29,95
voorraad onbekend
Plato en het christendom
Plato en het christendom Aalders, W.
€ 24,95
voorraad onbekend
Uitleg van het evangelie van johannes
Uitleg van het evangelie van johannes Ryle, J.C.
€ 79,95
voorraad onbekend
Moedermorgen
Moedermorgen Minderhoud, Cocky
€ 17,95
voorraad onbekend
Diepgeworteld
Diepgeworteld Versluis,-Markestein, Tonja
€ 18,95
voorraad onbekend
Ik begrijp je wel

[b]Ik begrijp je wel is geschreven door Désirée de Vries-Hofland en bevat korte verhalen voor jongeren[/b

]

Wat kan er als je jong bent veel op je afkomen. Hoe ga je om met lastige situaties en welke keuzes maak je dan? Wie of wat helpt jou bij het maken van belangrijke keuzes?

Dit boek bevat aansprekende korte verhalen over verschillende jongeren in herkenbare situaties. Veelvan deze jongeren staan op een kruispunt in hun leven. De verhalen fungeren als een spiegel: Wat zou jij doen als jij in hun schoenen stond? Is de Bijbel in jouw leven ook een kompas?

De verhalen zijn geschreven voor jongeren van ca. 15jaar en ouder.

Ik begrijp je wel Vries,-Hofland, Desiree de
€ 9,95
voorraad onbekend
Help! Hoe hou ik het vol
Help! Hoe hou ik het vol Schippers, Mirjam
€ 14,95
voorraad onbekend
Vlucht voor de wolf
Vlucht voor de wolf Besten, Janny den
€ 11,95
voorraad onbekend
Zwarte ruiter en het spaanse goud
Zwarte ruiter en het spaanse goud Burghout, Adri
€ 12,95
voorraad onbekend
Taco en cato
Taco en cato Biemond, Lianne
€ 11,50
voorraad onbekend
Wilde stier en de rechter
Wilde stier en de rechter Steenis,-van den dikkenberg, Mieke van
€ 11,50
voorraad onbekend
Mijn abc van bijbelse namen
Mijn abc van bijbelse namen Bikker, Linda
€ 10,50
voorraad onbekend
Kaarten met dieren uit de bijbel

Kaarten met dieren uit de Bijbel om zelf te kleuren en te versturen zijn gemaakt door Linda Bikker.

Deze uitgave bevat 23 mooie kleurplaten op dik papier die ook geschikt zijn om als kaart te versturen. Op iedere kleurplaat staat een dier dat ergens in de Bijbel genoemd wordt. Ook de bijbehorende Bijbeltekst is afgedrukt op de kleurplaat. De kleurplaten zijn heel geschikt voor jonge kinderen, en staan garant voor vele uren kleurplezier.

Kaarten met dieren uit de bijbel Bikker, Linda
€ 12,50
voorraad onbekend
Ik sta aan de deur en Ik klop

In het boek, Ik sta aan de deur en Ik klop, spreekt Obadiah Sedgwick op indringende wijze over het wonder van genade. Hij neemt de woorden van Christus aan de gemeente van Laodicea als uitgangspunt.

De Zaligmaker klopt op de deur van de harten van zondaren om binnengelaten te worden. Die roep is niet vrijblijvend: de zondaar heeft op deze manier de plicht om Christus open te doen.

Deze zeven preken over Openbaring 3:20 zijn in 1676 uitgegeven onder de titel 'Ryckdom der Genade'. De vertaling waarop deze huidige uitgave inde serie Puriteinse Parels is gebaseerd, is tot stand gekomen onder redactie van B. Koopman, die de oude vertaling van Arnold Jacobus Wassenberg daarvoor als uitgangspunt heeft genomen. De boodschap die Sedgwick vier eeuwen geleden bracht, is voor lezers vandaag de dag nog steeds actueel.

Vertaald door Marc van Rijswijk.

Ik sta aan de deur en Ik klop Sedgwick, Obadiah
€ 18,95
voorraad onbekend
Moederzorg
Moederzorg Henry, Matthew
€ 11,95
voorraad onbekend