Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog najaar 2020

Bij Uitgeverij den Hertog uit Houten worden in het najaar 2020 weer veel nieuwe boeken verwacht. Deze nieuwe titels zijn altijd direct leverbaar na verschijnen bij Ichthusboekhandel, de christelijke boekhandel in de regio West Zuid Holland.

U kunt de nieuwe boeken van Den Hertog voor dit najaar nu reeds reserveren. Wij sturen ze dan (direct bij verschijnen) aan u toe, of u kunt ze dan ophalen in één van de winkels van Ichthusboekhandel.

46 artikelen
pagina 1 van 5
Je hoed als signaal

Het boek je hoed als signaal is een uitleg van de betekenis van het dragen van een hoed door dames in de kerk tijdens de diensten. Ds. H. Brons gaat daarbij dieper in op de betekenis van dat wat staat in de brieven van Paulus hierover.

Waarom hebben we in de kerk soms andere gewoontes dan in de wereld om ons heen? Bijvoorbeeld de hoofdbedekking voor de vrouw. Waarom zou je een hoed dragen? Een vrouw draagt meestal geen hoed, behalve koningin Maxima. En wat zo verwarrend is: in veel kerken hoeft een hoed helemaal niet.

Ds. Brons laat zien dat hoofdbedekking tijdens de eredienst op de Bijbel is gegrond. Het is opvallend hoe rijk Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe spreekt over dit thema. Mede naar aanleiding van gesprekken met jonge vrouwen schreef ds. Brons dit boekje. In de hoop dat het vrouwen bemoedigt om met hun hoofdbedekking in de eredienst een signaal af te geven.

Je hoed als signaal Brons. ds. H.
€ 10,50
voorraad onbekend
En zend het aan de zeven gemeenten

Ds. M. Golverdingen geeft in het boek: En zend het aan de zeven gemeenten, elf preken over Openbaring 2 en 3.

De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de verschillende gemeenten die hij mocht dienen. Ze behandelen de brieven uit Openbaring 2 en 3. Christus Zelf schreef ze aan de zeven gemeenten in het toenmalige Klein-Azië door middel van de apostel Johannes. Deze gemeenten vormen gezamenlijk een portret van de kerk; toen, maar ook nu.

In 2005 bezocht ds. Golverdingen met zijn vrouw tijdens een reis de restanten van die oude plaatsen. De vele indrukken waren aanleiding om na terugkeer een serie preken te houden over de brieven aan de zeven gemeenten. Deze preken zijn gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Boskoop.

Een uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Ds. M. Golverdingen (1`941-2019) was predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten 's-Gravenzande, Utrecht, Ridderkerk-Slikkerveer, Groningen, Gorinchem, Boskoop en Waarde.

En zend het aan de zeven gemeenten Golverdingen, Ds. M.
€ 7,50
voorraad onbekend
Genezing van de blinde Bartimeus

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse predikant Theodorus van der Groe de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeüs.

In deze preken verklaart hij de geestelijke genezing van blinde zondaren en de bereidwilligheid van Christus om hen te genezen. Bartimeüs zag niets, hij was blind. Dat is een beeld van de gevallen mens. In geestelijk opzicht zien wij niets. Van der Groe schrijft: 'Wij kennen God niet, wij kennen onszelf niet, wij kennen onze zonde en ellende niet, wij kennen Christus, de Weg des levens, niet.' Alleen de almachtige en Goddelijke Geneesmeester kan hem genezen. Want 'de HEERE opent de ogen der blinden'.

De preken in De genezing van de blinde Bartimeüs, uitgesproken in het jaar 1742, zijn bijzonder helder, onderscheidend en pastoraal van inhoud. De heer C. Bregman heeft ze vanuit de eerste uitgave uit 1818 hertaald.

Deze preken zijn bedoeld voor persoonlijk lezen door gemeenteleden en zijn ook geschikt voor leesdiensten.

Theodorus van der Groe (1705-1784) is een bekende oude schrijver. Hij diende de gemeenten Rijnsaterwoude en Kralingen. Zijn bekendste geschrift is De toetssteen der ware en valse genade.

Genezing van de blinde Bartimeus Groe, Theodorus van der
€ 16,90
voorraad onbekend
de zondaar verheugd in God Heiligdom

Het boek De zondaar verheugd in Gods heiligdom door Thomas Halyburton bevat twaalf preken gehouden vooral rond de bediening van het Heilig Avondmaal.

De preken van Halyburton strekken 'ter ontdekking van zorgeloze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk'. Zo luidt de ondertitel van de eerste Nederlandse uitgave in 1763. Deze godzalige Schotse, jonggestorven predikant was als een arbeider die het Woord der waarheid recht snijdt.

'De zondaar verheugd in Gods heiligdom' bestaat uit een tiental preken, gehouden rond de bediening van het Heilig Avondmaal, maar ze hebben nadrukkelijk tevens een algemene strekking. De preken elf en twaalf heeft Halyburton uitgesproken naar aanleiding van het overlijden van een vriend. Telkens wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van de beoefening van het ware zaligmakende geloof, dat een vaste grond is der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.

de zondaar verheugd in God Heiligdom Halyburton, Thomas
€ 17,50
voorraad onbekend
Een middel in Zijn hand

Een middel in Zijn hand door B. Hooghwerff gaat over Gods genadewerk tijdens epidemieën. Het is een kerkhistorisch verslag over wat eerder gebeurde in tijden van ernstige ziekten.

Het coronavirus en de gevolgen daarvan grijpen diep in onze samenleving in. Niemand heeft ooit eerder een dergelijke epidemie meegemaakt. De Spaanse griep in 1918 was de laatste pandemie die ook in ons land zeer veel slachtoffers eiste. In de negentiende eeuw woedden diverse cholera-epidemieën.

Treffend is dat er juist in deze perioden soms sprake was van een geestelijke opleving. B. Hooghwerff heeft daarvan opmerkelijke voorbeelden verzameld en weergegeven in dit boek.

B. Hooghwerff is de auteur van talrijke kerkhistorische publicaties.

Een middel in Zijn hand Hooghwerff, B
€ 15,90
voorraad onbekend
En aldaar zal geen nacht zijn

Het boek En aldaar zal geen nacht zijn door Ds. M. Karens bevat 30 meditaties voor ouderen waardoor dit bijzonder geschikt is als eindejaarsgeschenk.

Nacht staat in de Bijbel vaak in verband met het kwade, met tegenspoed en kruis. Onze zonden zijn er de oorzaak van. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar God trekt om Jezus' wil zondaren uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. In het leven der genade wandelen Gods kinderen zo vaak nog in het donker. Toch wil de Heere vaak juist dán onderwijzen en opwekken. Zodat het waar wordt: ''k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik Hem verwacht.' Straks, aan het einde van de tijd, zal er geen nacht meer zijn. Nog wil de Heere de nacht verdrijven in oude (en jonge) harten. Zodat het ten tijde des avonds licht mag zijn. Dat is de boodschap die doorklinkt in de dertig korte overdenkingen in dit boek, met name voor ouderen geschreven.

En aldaar zal geen nacht zijn Karens. ds. M.
€ 15,90
voorraad onbekend
Nieuw Leven

Nieuw leven door Ds. G. Kater is een cadeauboekje wat gegeven kan worden aan jonge echtparen als geschenk bij de doop door ouders, familie of de kerkelijke gemeente.

Wat is het een blijde verrassing wanneer je samen ontdekt dat je vader en moeder wordt! Voor het eerst, maar ook opnieuw! Zeker, er kunnen situaties zijn waarin een zwangerschap veel zorgen geeft, zodat je misschien heel gemengde gevoelens hebt bij de gedachte (weer) vader of moeder te worden. Toch is het in het licht van de Bijbel een blijde gebeurtenis als nieuw leven verwacht mag worden. De HEERE is immers de Bron van al het leven. Hij geeft het leven, als een wonder van Zijn goedheid.

Wat zegt de Bijbel over zwangerschap en geboorte? Daar gaat ds. Kater in dit geschenkboekje nader op in, met sprekende voorbeelden uit het Oude en het Nieuwe Testament. In twintig korte hoofdstukken brengt hij het onderwerp 'nieuw leven' vanuit de Schrift tot leven. Om over na te denken en je te verwonderen.

Nieuw Leven Kater, ds. G.
€ 14,90
voorraad onbekend
Troost voor pelgrims

Troost voor pelgrims bevat 52 meditaties geschreven door Ds. M. Krijgsman die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik en als eindejaarsgeschenk. Dit boekje is dan ook geschikt als weekboek voor een weekopening of -sluiting.

Voor ons allen komt het erop aan op welke weg wij reizen naar de eeuwigheid. We zijn wandelaar op de brede of op de smalle weg. Gods soevereine genade is er de oorzaak van dat zondaren tot pelgrims worden gemaakt op weg naar Sion. Het heeft Christus alles gekost om voor hen de vloek der wet te dragen. Hij droeg de straf die hun de vrede aanbrengt. Door Zijn Heilige Geest wekt hij hen op uit de geestelijke dood en leert wat het zeggen wil de grootste der zondaren te zijn. Zo zullen zij geleid en geleerd worden op weg naar het Jeruzalem dat boven is. Nog laat God Zijn genade verkondigen en klinkt de boodschap tot onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid: 'Laat u met God verzoenen.'

In deze Schriftuurlijk bevindelijke meditaties is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties lenen zich er heel goed voor om wekelijks te lezen, persoonlijk en in gezinsverband, maar ook bij een weekopening of weeksluiting.

Troost voor pelgrims Krijgsman, ds. M.
€ 15,90
voorraad onbekend
Als goud door vuur beproefd

Als goud door vuur beproefd is een boek van de bekende reformator M. Luther als Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen. Bruikbaar voor Bijbelstudie, belijdenisgeschenk en bij kringenwerk.

Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren zijn uitgesproken. Tot nu toe is er vrijwel niets van deze preken in onze taal verschenen. Deze uitgave is dus een eerste kennismaking voor de lezers van nu.

Van grote waarde is dat de hele eerste brief van Petrus vers voor vers wordt uitgelegd. Om deze preken toegankelijk te maken voor jonge lezers, is gekozen voor een bloemlezing van ruim 60 sprekende preekfragmenten van elk ongeveer drie pagina's.

Als goud door vuur beproefd Luther, dr. Maarten
€ 22,50
voorraad onbekend
Geoefend in de genade

Geoefend in de genade van J. Mastenbroek, laat tien levensschetsen zien van mannen die de Heere vreesden. Zij waren geoefend in de genade die de Heere hun schonk, de een meer, de ander minder. In hun leven getuigden zij van deze genade, in woord, in geschrift en in wandel.

Of men nu een predikant, een ouderling of een eenvoudige gezelschapsman was – allen gaven ze onderwijs vanuit de doorleefde praktijk der godzaligheid. Bij het beschrijven van het doorbrekend genadewerk in zondaarsharten en de oefeningen des geloofs moeten we meestal wat dieper in het verleden terug.
Tegelijkertijd is het dezelfde God Die Zijn volk bekeert zoals Hij dat altijd heeft gedaan, en nóg doet.

J. Mastenbroek was jarenlang bibliothecaris van de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Vele (kerk)historische publicaties en artikelen staan op zijn naam.

Geoefend in de genade Mastenbroek, J.
€ 17,90
voorraad onbekend