Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog voorjaar 2022

Bij de bekende uitgeverij den Hertog uit Houten verschijnen naar verwachting dit voorjaar weer tientallen nieuwe boeken, die direct na verschijnen leverbaar zijn via Ichthusboekhandel.nl, de online christelijke webshop met vier winkels.

19 artikelen
pagina 1 van 2
Met pelgrim op reis, momenten uit  de

Met pelgrim op reis, momenten uit de Christenreis is geschreven door Ds. G. Clements, predikant in Gouda en is de neerslag van een aantal lezingen over dit zeer geliefde boek.

Wie kent niet het wereldberoemde boek van John Bunyan, de Christenreis? Op een heel boeiende manier vertelt Bunyan daarin over de ervaringen van een christen tijdens zijn reis van de stad Verderf naar het hemels Vaderland. Het verhaal van Bunyan geeft onderwijs over de weg die de Heere met Zijn kinderen houdt.

In zijn gemeente te Gouda heeft ds. Clements vooral voor jongeren een aantal catechisatieavonden gehouden over momenten uit de Christenreis van John Bunyan. De gehouden lezingen zijn in dit boek uitgewerkt.

Geschikt voor: jongeren, jongvolwassenen, kringwerk

Met pelgrim op reis, momenten uit de Clements, Ds. G.
€ 16,90
voorraad onbekend
De christen getroost, 52 preken over de

De Catechismusverklaring met als titel: De christen getroost, van Ds. Golverdingen ( 1941-2019) valt op door de grondige en tegelijk heldere en evenwichtige manier waarop elke Zondagsafdeling wordt uitgelegd.

Iedere preek begint met een korte verklaring van een passend bijbelgedeelte.Het ging ds. Golverdingen erom de gemeenteleden te funderen in de leer van de Schrift, die in de Heidelbergse Catechismus zo'n heldere samenvatting kreeg. Ook de jongeren worden daarin op een voor hen aansprekende manier meegenomen. Soms wordt ten behoeve van de duidelijkheid een Zondag in de kerkhistorische context geplaatst.

In de behandeling van de Heidelberger is vooral ook aandacht voor het persoonlijke bevindelijke leven. Ieder wordt aangesproken, in de ontdekking van het gemis, maar ook tot troost van Gods kinderen. Onbekeerden worden hartelijk en liefdevol vermaand hun zondige wegen te verlaten en genodigd tot het heil in Christus. Gods kinderen ontvangen onderwijs op de levensweg.

Vanuit elke Zondag klinkt ten slotte een boodschap met betrekking tot de plaats waar de Heere ons stelde. Zo is er naast de leer ook een boodschap voor het leven van elke dag.

De christen getroost, 52 preken over de Golverdingen, ds. M.
€ 69,50
voorraad onbekend
De Apostolische geloofsbelijdenis uitleg

Het boek de Apostolische Geloofsbelijdenis is een uitleg van de twaalf artikelen door Ds. C. Harinck, emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeente.

De Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom. Dit Apostolicum is een erfenis van de Vroege Kerk. Het is bezegeld met het bloed van vele martelaren. De gehele christelijke leer wordt hierin beleden. Alle hoofdzaken van het christen-zijn komen aan de orde.

Ds. Harinck heeft bij de uitleg van ieder artikel vragen toegevoegd. Daarmee is deze uitleg ook geschikt voor studiekringen en verenigingen. Het is de wens van de auteur dat wij inderdaad met de kerk der eeuwen ons geloof mogen belijden met de mond, én dat we het geloven met ons hart zullen tonen in onze wandel.

Bedoeld voor: belijdenisgeschenk, kringwerk en persoonlijke studie

De Apostolische geloofsbelijdenis uitleg Harinck, Ds. C.
€ 19,90
voorraad onbekend
Mij zal niets ontbreken, achttien preken

Het boek Mij zal niets ontbreken bevat achttien preken gehouden door Philip Henry (1631-1696) studeerde theologie in Oxford en was predikant in Worthenbury en Londen. Hij was de vader van Matthew, die grote bekendheid kreeg vanwege zijn omvangrijke commentaar op de Bijbel.

Deze achttien preken van Philip Henry verschijnen voor het eerst in het Nederlands. Philip Henry, de vader van de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, schenkt in deze preken veel aandacht aan de moeilijkheden waarmee Gods kinderen te maken krijgen tijdens hun reis naar het vaderland dat boven is.

In zijn preken blijft Henry dicht bij de Bijbeltekst; hij geeft er een duidelijke en eenvoudige verklaring van. Hij vergelijkt uitvoerig Schrift met Schrift en past de inhoud helder, vermanend en vertroostend toe.

Bedoeld voor: belijdenisgeschenk, ouderen en jongeren, liefhebbers van puriteinse geschriften

Mij zal niets ontbreken, achttien preken Henry, Philip
€ 28,90
voorraad onbekend
Uw dochters zullen profeteren

B. Hooghwerff is auteur van talrijke kerkhistorische publicaties en met het boek Uw dochters zullen profeteren vertelt hij over de geestelijke opleving onder catechisanten in Oud-Beijerland

Tijdens het catechisatieseizoen 1801-1802 vond er in Oud-Beijerland een geestelijke opleving plaats. De Heere werkte in die periode krachtig met Zijn Geest onder een groep meisjes in de leeftijd van twaalf tot negentien jaar. Hun predikant en catechiseermeester, ds. P.J. Resler, kreeg felle kritiek te verduren. 'Laat het eerst maar eens kermis worden', zeiden sommigen. 'Dan zullen we eens zien wat er van dat zogenaamde Geesteswerk overblijft.'

De auteur heeft zich voor dit boek niet alleen verdiept in de gebeurtenissen uit 1802, maar ook in het vervolg. Uit onderzoek bleek dat de vrucht van deze geestelijke opleving niet beperkt is gebleven tot een aantal van deze catechisanten zelf. De Heere heeft ook rijk gewerkt in hun
gezinnen en nageslacht. De voorspelling dat er misschien niets van terecht zou komen, is niet uitgekomen. Integendeel.

Een bemoedigend en goed gedocumenteerd verslag van een stukje historie waarvan de rijke gevolgen tot in het recente nageslacht merkbaar zijn.

Bedoeld voor: catechisanten, catecheten,belijdenisgeschenk, geïnteresseerden in de
(plaatselijke) kerkgeschiedenis

B. Hooghwerff is auteur van talrijke kerkhistorische publicaties

Uw dochters zullen profeteren Hooghwerff, B.
€ 22,50
voorraad onbekend
Bij Hem is veel verlossing /  Psalm 130

Het boek Bij Hem is veel verlossing van Ds. I. Kievit bespreekt vers voor vers Psalm 130 in afzonderlijke meditaties.

De Heere verlost door de Verlosser: Hij betaalde de schuld van de zonde, Hij droeg de straf van de zonde, Hij verwierf gerechtigheid en leven, Hij versloeg satan en onttrok aan het graf het verderf. Hij ontnam de dood zijn prikkel. Hij doordroeg de vloek van de schepping, en de hemel nam Hij in bezit.

Ds. I. Kievit heeft in het Gereformeerd Weekblad Psalm 130 tekst voor tekst behandeld in wekelijkse meditaties. De wekelijkse meditaties zijn door de heer R.F. Rebel in kleine hoofdstukken weergegeven. Ter wille van de leesbaarheid zijn enkele taalkundige aanpassingen gedaan.

Bedoeld als o.a.: belijdenisgeschenk en voor ouderen en jongeren

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) had een vooraanstaande positie in hervormd gereformeerde kring. Bijna dertig jaar was hij predikant in Baarn. Daarnaast was hij eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook in bevindelijke kringen buiten de Nederlandse Hervormde Kerk was en is veel waardering voor Kievits werk.

Bij Hem is veel verlossing / Psalm 130 Kievit, Ds. I.
€ 14,90
voorraad onbekend
Wandelen als christen

Wandelen als christen is geschreven door Johan Krijgsman en neemt ons mee op het levenspad van elk mens.

Wandelen als christen – kan dat, en hoe dan? Ben je dan niet een zonderling? Dan kun je toch niet meer genieten van het leven? Wandelen doe je toch voor ontspanning? Begrijpelijke vragen. In dit boek zoekt de auteur samen met de lezer naar antwoorden. Al wandelend komen we in dit boek bergen én dalen tegen. Dat is de praktijk van het wandelen als christen.

De auteur nodigt de lezer uit om dit boek biddend te lezen. Hij wil proberen de weg te wijzen naar dé Weg, de Waarheid en het Leven. Ook wil hij laten zien hoe je anderen kunt opwekken met Hem te gaan wandelen.

Bedoeld voor: jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijke lezers.

Johan Krijgsman was van 2001-2020 als evangelist verbonden aan Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier', een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Amsterdam.

Wandelen als christen Krijgsman, Johan
€ 12,90
voorraad onbekend
Beleden en vergeven 6 preken Psalm 32

Ds. H.J. van Marle schreef 6 preken over Psalm 32 in het boek Beleden en vergeven. Hij is predikant in de Hersteld Hervormde gemeente in Staphorst.

Psalm 32 leert ons dat er vergeving is voor hen die hun zonden oprecht belijden. David getuigt ervan uit eigen ondervinding. Hij waarschuwt voor hardnekkigheid en roept ons op om ons te verblijden in Gods goedertierenheid. Wat houdt dat in: oprechte belijdenis van zonden? En wat gebeurt er als God de zonden vergeeft?

Onderwijzend en vermanend zoekt ds. Van Marle naar antwoorden op deze en dergelijke wezenlijke vragen. Beleden en vergeven is de uitwerking van zes preken die ds. Van Marle heeft gehouden in zijn gemeente te Staphorst.

Bedoeld voor: persoonlijk gebruik, belijdenisgeschenk, jongeren en ouderen

Beleden en vergeven 6 preken Psalm 32 Marle,. Ds. H.J. van
€ 13,90
voorraad onbekend
De weg die tot het leven leidt (overd.)

Van Sara van der Mast, zijn de dagboekaantekeningen in het boek: de weg die tot het leven leidt, bijeengebracht als geestelijke overdenkingen.

Bijna vier eeuwen later kijken we een jong overleden,godvrezende vrouw in haar hart. Sara van der Mast heeft in dagboekaantekeningen, brieven en geestelijke overdenkingen veel vastgelegd over haar persoonlijk geestelijk leven. Haar man, de bekende predikant Franciscus Ridderus, heeft de nagelaten geschriften van zijn jong overleden vrouw ter herinnering uitgegeven.

Dit mooie boek uit 1657 verschijnt nu opnieuw in een hertaling van de heer C. Bregman.Uit haar ontboezemingen blijkt dat het de jonge Sara steeds ging om de weg die tot het ware leven leidt. Ze klaagde over de verhinderingen op die weg, maar is ook verheugd als ze mag ervaren op die weg te vorderen. Ze legt daarbij sterke nadruk op een heilig leven, dicht bij de Heere, op weg naar haar Bruidegom, de Heere Jezus.

Een boek om in een stil moment ter hand te nemen voor: vrouwen, als geschenk en voor persoonlijke overdenking

Sara van der Mast (1620-1649) was afkomstig uit Delft. Op 3 februari 1649 trouwde zij met Franciscus Ridderus, predikant te Den Briel. Na een huwelijk van slechts acht maanden overleed Sara in oktober 1649.

De weg die tot het leven leidt (overd.) Mast, Sara van der
€ 14,90
voorraad onbekend
Volharden in de gezonde woorden

Volharden in de gezonde Leer met als ondertitel de Bijbelse leer in het kort is geschreven door Ds. P. van Ruitenburg is sinds 1996 verbonden aan de Netherlands Reformed Congregation van Chilliwack BC, Canada.

De leer wordt steeds minder populair. En de waarheid? Dat begrip is tegenwoordig per definitie verdacht. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Men wil praktische preken met een begrijpelijke boodschap, waar je wat aan hebt in het dagelijkse leven. Maar wat doet men zich
tekort...

Als we de leer van Gods Woord verachten, slaan we de plank mis. Zonder de leer is er geen geloof, krijgt God niet alle eer en ontvangen wij geen onuitsprekelijke vreugde. Daarom is de leer de moeite waard. Hoe dieper we de leer verstaan, hoe meer we God de eer zullen geven, en hoe meer opwas er zal zijn in de genade.

Ds. P. van Ruitenburg biedt in dit boek een toegankelijk overzicht van de volledige geloofsleer. Het sterke van dit boek is, naast een duidelijk overzicht van de geloofsleer, de telkens terugkerende boodschap voor het hart en de toepassing naar het dagelijks leven.
– ds. A.A. Brugge

Bedoeld als belijdenisgeschenk, jongeren en ouderen, ambtsdragers, catecheten

Volharden in de gezonde woorden Ruitenburg, Ds. P. van
€ 34,50
voorraad onbekend