Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog voorjaar 2022

Bij de bekende uitgeverij den Hertog uit Houten verschijnen naar verwachting dit voorjaar weer tientallen nieuwe boeken, die direct na verschijnen leverbaar zijn via Ichthusboekhandel.nl, de online christelijke webshop met vier winkels.

Met pelgrim op reis, momenten uit  de

Met pelgrim op reis, momenten uit de Christenreis is geschreven door Ds. G. Clements, predikant in Gouda en is de neerslag van een aantal lezingen over dit zeer geliefde boek.

Wie kent niet het wereldberoemde boek van John Bunyan, de Christenreis? Op een heel boeiende manier vertelt Bunyan daarin over de ervaringen van een christen tijdens zijn reis van de stad Verderf naar het hemels Vaderland. Het verhaal van Bunyan geeft onderwijs over de weg die de Heere met Zijn kinderen houdt.

In zijn gemeente te Gouda heeft ds. Clements vooral voor jongeren een aantal catechisatieavonden gehouden over momenten uit de Christenreis van John Bunyan. De gehouden lezingen zijn in dit boek uitgewerkt.

Geschikt voor: jongeren, jongvolwassenen, kringwerk

Met pelgrim op reis, momenten uit de Clements, Ds. G.
€ 17,90
voorraad onbekend
De christen getroost, 52 preken over de

De Catechismusverklaring met als titel: De christen getroost, van Ds. Golverdingen ( 1941-2019) valt op door de grondige en tegelijk heldere en evenwichtige manier waarop elke Zondagsafdeling wordt uitgelegd.

Iedere preek begint met een korte verklaring van een passend bijbelgedeelte.Het ging ds. Golverdingen erom de gemeenteleden te funderen in de leer van de Schrift, die in de Heidelbergse Catechismus zo'n heldere samenvatting kreeg. Ook de jongeren worden daarin op een voor hen aansprekende manier meegenomen. Soms wordt ten behoeve van de duidelijkheid een Zondag in de kerkhistorische context geplaatst.

In de behandeling van de Heidelberger is vooral ook aandacht voor het persoonlijke bevindelijke leven. Ieder wordt aangesproken, in de ontdekking van het gemis, maar ook tot troost van Gods kinderen. Onbekeerden worden hartelijk en liefdevol vermaand hun zondige wegen te verlaten en genodigd tot het heil in Christus. Gods kinderen ontvangen onderwijs op de levensweg.

Vanuit elke Zondag klinkt ten slotte een boodschap met betrekking tot de plaats waar de Heere ons stelde. Zo is er naast de leer ook een boodschap voor het leven van elke dag.

De christen getroost, 52 preken over de Golverdingen, ds. M.
€ 69,50
voorraad onbekend
De Apostolische geloofsbelijdenis uitleg

Het boek de Apostolische Geloofsbelijdenis is een uitleg van de twaalf artikelen door Ds. C. Harinck, emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeente.

De Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom. Dit Apostolicum is een erfenis van de Vroege Kerk. Het is bezegeld met het bloed van vele martelaren. De gehele christelijke leer wordt hierin beleden. Alle hoofdzaken van het christen-zijn komen aan de orde.

Ds. Harinck heeft bij de uitleg van ieder artikel vragen toegevoegd. Daarmee is deze uitleg ook geschikt voor studiekringen en verenigingen. Het is de wens van de auteur dat wij inderdaad met de kerk der eeuwen ons geloof mogen belijden met de mond, én dat we het geloven met ons hart zullen tonen in onze wandel.

Bedoeld voor: belijdenisgeschenk, kringwerk en persoonlijke studie

De Apostolische geloofsbelijdenis uitleg Harinck, Ds. C.
€ 20,90
voorraad onbekend
Mij zal niets ontbreken, achttien preken

Het boek Mij zal niets ontbreken bevat achttien preken gehouden door Philip Henry (1631-1696) studeerde theologie in Oxford en was predikant in Worthenbury en Londen. Hij was de vader van Matthew, die grote bekendheid kreeg vanwege zijn omvangrijke commentaar op de Bijbel.

Deze achttien preken van Philip Henry verschijnen voor het eerst in het Nederlands. Philip Henry, de vader van de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, schenkt in deze preken veel aandacht aan de moeilijkheden waarmee Gods kinderen te maken krijgen tijdens hun reis naar het vaderland dat boven is.

In zijn preken blijft Henry dicht bij de Bijbeltekst; hij geeft er een duidelijke en eenvoudige verklaring van. Hij vergelijkt uitvoerig Schrift met Schrift en past de inhoud helder, vermanend en vertroostend toe.

Bedoeld voor: belijdenisgeschenk, ouderen en jongeren, liefhebbers van puriteinse geschriften

Mij zal niets ontbreken, achttien preken Henry, Philip
€ 30,90
voorraad onbekend
Uw dochters zullen profeteren

B. Hooghwerff is auteur van talrijke kerkhistorische publicaties en met het boek Uw dochters zullen profeteren vertelt hij over de geestelijke opleving onder catechisanten in Oud-Beijerland

Tijdens het catechisatieseizoen 1801-1802 vond er in Oud-Beijerland een geestelijke opleving plaats. De Heere werkte in die periode krachtig met Zijn Geest onder een groep meisjes in de leeftijd van twaalf tot negentien jaar. Hun predikant en catechiseermeester, ds. P.J. Resler, kreeg felle kritiek te verduren. 'Laat het eerst maar eens kermis worden', zeiden sommigen. 'Dan zullen we eens zien wat er van dat zogenaamde Geesteswerk overblijft.'

De auteur heeft zich voor dit boek niet alleen verdiept in de gebeurtenissen uit 1802, maar ook in het vervolg. Uit onderzoek bleek dat de vrucht van deze geestelijke opleving niet beperkt is gebleven tot een aantal van deze catechisanten zelf. De Heere heeft ook rijk gewerkt in hun
gezinnen en nageslacht. De voorspelling dat er misschien niets van terecht zou komen, is niet uitgekomen. Integendeel.

Een bemoedigend en goed gedocumenteerd verslag van een stukje historie waarvan de rijke gevolgen tot in het recente nageslacht merkbaar zijn.

Bedoeld voor: catechisanten, catecheten,belijdenisgeschenk, geïnteresseerden in de
(plaatselijke) kerkgeschiedenis

B. Hooghwerff is auteur van talrijke kerkhistorische publicaties

Uw dochters zullen profeteren Hooghwerff, B.
€ 23,90
voorraad onbekend
Bij Hem is veel verlossing /  Psalm 130

Het boek Bij Hem is veel verlossing van Ds. I. Kievit bespreekt vers voor vers Psalm 130 in afzonderlijke meditaties.

De Heere verlost door de Verlosser: Hij betaalde de schuld van de zonde, Hij droeg de straf van de zonde, Hij verwierf gerechtigheid en leven, Hij versloeg satan en onttrok aan het graf het verderf. Hij ontnam de dood zijn prikkel. Hij doordroeg de vloek van de schepping, en de hemel nam Hij in bezit.

Ds. I. Kievit heeft in het Gereformeerd Weekblad Psalm 130 tekst voor tekst behandeld in wekelijkse meditaties. De wekelijkse meditaties zijn door de heer R.F. Rebel in kleine hoofdstukken weergegeven. Ter wille van de leesbaarheid zijn enkele taalkundige aanpassingen gedaan.

Bedoeld als o.a.: belijdenisgeschenk en voor ouderen en jongeren

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) had een vooraanstaande positie in hervormd gereformeerde kring. Bijna dertig jaar was hij predikant in Baarn. Daarnaast was hij eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook in bevindelijke kringen buiten de Nederlandse Hervormde Kerk was en is veel waardering voor Kievits werk.

Bij Hem is veel verlossing / Psalm 130 Kievit, Ds. I.
€ 15,90
voorraad onbekend
Wandelen als christen

Wandelen als christen is geschreven door Johan Krijgsman en neemt ons mee op het levenspad van elk mens.

Wandelen als christen – kan dat, en hoe dan? Ben je dan niet een zonderling? Dan kun je toch niet meer genieten van het leven? Wandelen doe je toch voor ontspanning? Begrijpelijke vragen. In dit boek zoekt de auteur samen met de lezer naar antwoorden. Al wandelend komen we in dit boek bergen én dalen tegen. Dat is de praktijk van het wandelen als christen.

De auteur nodigt de lezer uit om dit boek biddend te lezen. Hij wil proberen de weg te wijzen naar dé Weg, de Waarheid en het Leven. Ook wil hij laten zien hoe je anderen kunt opwekken met Hem te gaan wandelen.

Bedoeld voor: jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijke lezers.

Johan Krijgsman was van 2001-2020 als evangelist verbonden aan Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier', een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Amsterdam.

Wandelen als christen Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend
Beleden en vergeven 6 preken Psalm 32

Ds. H.J. van Marle schreef 6 preken over Psalm 32 in het boek Beleden en vergeven. Hij is predikant in de Hersteld Hervormde gemeente in Staphorst.

Psalm 32 leert ons dat er vergeving is voor hen die hun zonden oprecht belijden. David getuigt ervan uit eigen ondervinding. Hij waarschuwt voor hardnekkigheid en roept ons op om ons te verblijden in Gods goedertierenheid. Wat houdt dat in: oprechte belijdenis van zonden? En wat gebeurt er als God de zonden vergeeft?

Onderwijzend en vermanend zoekt ds. Van Marle naar antwoorden op deze en dergelijke wezenlijke vragen. Beleden en vergeven is de uitwerking van zes preken die ds. Van Marle heeft gehouden in zijn gemeente te Staphorst.

Bedoeld voor: persoonlijk gebruik, belijdenisgeschenk, jongeren en ouderen

Beleden en vergeven 6 preken Psalm 32 Marle,. Ds. H.J. van
€ 14,90
voorraad onbekend
De weg die tot het leven leidt (overd.)

Van Sara van der Mast, zijn de dagboekaantekeningen in het boek: de weg die tot het leven leidt, bijeengebracht als geestelijke overdenkingen.

Bijna vier eeuwen later kijken we een jong overleden,godvrezende vrouw in haar hart. Sara van der Mast heeft in dagboekaantekeningen, brieven en geestelijke overdenkingen veel vastgelegd over haar persoonlijk geestelijk leven. Haar man, de bekende predikant Franciscus Ridderus, heeft de nagelaten geschriften van zijn jong overleden vrouw ter herinnering uitgegeven.

Dit mooie boek uit 1657 verschijnt nu opnieuw in een hertaling van de heer C. Bregman.Uit haar ontboezemingen blijkt dat het de jonge Sara steeds ging om de weg die tot het ware leven leidt. Ze klaagde over de verhinderingen op die weg, maar is ook verheugd als ze mag ervaren op die weg te vorderen. Ze legt daarbij sterke nadruk op een heilig leven, dicht bij de Heere, op weg naar haar Bruidegom, de Heere Jezus.

Een boek om in een stil moment ter hand te nemen voor: vrouwen, als geschenk en voor persoonlijke overdenking

Sara van der Mast (1620-1649) was afkomstig uit Delft. Op 3 februari 1649 trouwde zij met Franciscus Ridderus, predikant te Den Briel. Na een huwelijk van slechts acht maanden overleed Sara in oktober 1649.

De weg die tot het leven leidt (overd.) Mast, Sara van der
€ 16,90
voorraad onbekend
Volharden in de gezonde woorden

Volharden in de gezonde Leer met als ondertitel de Bijbelse leer in het kort is geschreven door Ds. P. van Ruitenburg is sinds 1996 verbonden aan de Netherlands Reformed Congregation van Chilliwack BC, Canada.

De leer wordt steeds minder populair. En de waarheid? Dat begrip is tegenwoordig per definitie verdacht. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Men wil praktische preken met een begrijpelijke boodschap, waar je wat aan hebt in het dagelijkse leven. Maar wat doet men zich
tekort...

Als we de leer van Gods Woord verachten, slaan we de plank mis. Zonder de leer is er geen geloof, krijgt God niet alle eer en ontvangen wij geen onuitsprekelijke vreugde. Daarom is de leer de moeite waard. Hoe dieper we de leer verstaan, hoe meer we God de eer zullen geven, en hoe meer opwas er zal zijn in de genade.

Ds. P. van Ruitenburg biedt in dit boek een toegankelijk overzicht van de volledige geloofsleer. Het sterke van dit boek is, naast een duidelijk overzicht van de geloofsleer, de telkens terugkerende boodschap voor het hart en de toepassing naar het dagelijks leven.
– ds. A.A. Brugge

Bedoeld als belijdenisgeschenk, jongeren en ouderen, ambtsdragers, catecheten

Volharden in de gezonde woorden Ruitenburg, Ds. P. van
€ 36,90
voorraad onbekend
Oud-Hervormd

Oud-Hervormd is een boek over Ds. Jan Wouter Felix, het reveil in Friesland en de strijd om de Nederlands Hervormde Kerk. Het is een kerkgeschiedenis over een periode eind negentiende eeuw.

Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904) was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil. Hij heeft tal van oude schrijvers en oefeningen van Wulfert Floor opnieuw uitgegeven. Hij was bevriend met H.F. Kohlbrugge, belegde bidstonden voor Israël, streed voor christelijk onderwijs en voor de leer en de eer van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was de eerste president-curator van de Vrije Universiteit, maar brak met Kuyper toen die de Doleantie organiseerde.

Dit boek biedt de eerste, uitgebreide biografie van ds. Felix. Zijn contacten met eenvoudige vromen in Friesland worden uitgebreid beschreven. Daarnaast bevat dit boek teksten van ds. Felix zelf: preken, toespraken, en de eerste uitgave van de meer dan twintig brieven die hij vanuit Utrecht aan de jeugdvereniging van Heeg (Fr.) schreef.

Geschikt voor: geïnteresseerden in de (kleine) kerkgeschiedenis en het Friese Réveil, ouderen en jongeren

Dr. Bart Jan Spruyt (1964) is historicus en in 1996 in Leiden in de theologie gepromoveerd. Hij werkte jarenlang in de politieke journalistiek en was directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting. Hij is nu docent aan de Driestar hogeschool in Gouda en het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU in Amsterdam.

Oud-Hervormd Spruiyt, Dr. Bart Jan
€ 34,90
voorraad onbekend
Tabitha en andere vrouwen uit de Bijbel

Tabitha en andere vrouwen uit de Bijbel is een verzameling meditaties over vrouwen uit de Bijbel door Ds. A. Verschuure.

Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten.In deze meditaties over vrouwen uit de Heilige Schrift komen bekende vrouwen aan de orde (Eva, Naomi), maar ook onbekende vrouwen (Syntyche, Hulda), naamloze vrouwen (Jobs vrouw, de Kananése vrouw), vrouwen die ons ter waarschuwing zijn (Lots vrouw, Saffira), of juist vrouwen om jaloers op te worden (Tabitha, Ruth).

De overdenkingen zijn leerzaam en steeds legt de auteur de boodschap van Gods Woord aan het hart van de lezer.

Uitgave in samenwerking met de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten.

Geschikt voor: vrouwen, uitdeling, kringwerk,persoonlijke overdenking

Ds. A. Verschuure is voorzitter van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten. Hij is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. Eerder diende hij de gemeenten van Capelle aan den IJssel-Middelwatering, Scherpenzeel en Krabbendijke.

Tabitha en andere vrouwen uit de Bijbel Verschuure, Ds. A.
€ 11,90
voorraad onbekend
Aan de voet van het kruis

Aan de voet van het kruis bevat veertien meditaties Veertien meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.

Nadrukkelijk past Winslow de behandelde teksten toe. Hij doet dit in bewogen en indringende bewoordingen. Het gaat erom, zoals hij zelf in de inleiding schrijft, dat aan degene die de inhoud van het boek leest, het eenvoudige geloof in de Gekruisigde geschonken zal worden.

Bedoeld als: belijdenisgeschenk, ouderen en jongeren, persoonlijk gebruik

Octavius Winslow (1808-1878) werd geboren in Londen. Vanuit Engeland vertrok hij met zijn moeder Mary Winslow, die inmiddels weduwe geworden was, naar de Verenigde Staten. Daar kwam hij tot bekering en diende er enkele gemeenten als predikant. Daarna keerde hij terug naar Engeland, waar hij een drietal gemeenten heeft gediend.

Aan de voet van het kruis Winslow, Octavius
€ 19,90
voorraad onbekend
Christus de ware Vrijstad, 8 preken

In acht preken laat ds. Th.L. Zwartbol zien dat Christus, de ware Vrijstad is voor de gelovige.

De kern in deze preken over verschillende teksten uit Gods Woord is steeds Christus, de ware Vrijstad. Zoals de oudtestamentische vrijsteden een toevlucht vormden, zo is Christus voor arme,
boetvaardige zondaren de enige Toevlucht tegen de vloek der wet en de toorn Gods. Waarschuwend en gunnend wordt in deze preken de boodschap van vrije genade aan de harten
gelegd.

Bedoeld voor: ouderen en jongeren en gebruik in leesdiensten

Ds. Th.L. Zwartbol is sinds 2016 predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk. Eerder diende hij de gemeenten Wekerom en Stavenisse.

Christus de ware Vrijstad, 8 preken Zwartbol, Ds. TH.l.
€ 17,50
voorraad onbekend
Waardeloos?

Waardeloos! is een jeugdboek van Hans Mijnders en gaat over Riff, die een vader heeft die steeds hem dwarszit en veel woedeaanvallen heeft.

De woorden komen harder aan dan de slagen op zijn hoofd. Waar-de-loos. Zonder waarde. Geen moment zou zijn vader hem missen als hij er niet meer was.Hij trilt over zijn hele lichaam. Waardeloos. Dat ene woord raakt hem tot op het bot. Een mislukkeling is hij. Riff heeft het moeilijk thuis. Op de meest onverwachte momenten krijgt vader een woedeaanval en slaat hij Riff in elkaar. Op school kan Riff dat best goed verbergen. Alleen Lizzy blijft lastige vragen stellen. Zou zij het doorhebben?

Gelukkig heeft Riff een leuke hobby. Hij is een dingenzoeker. In de natuur en op straat vindt hij
allerlei voorwerpen die hij mee naar huis neemt en in een vitrinekast legt. Als hij met zijn hobby bezig is, kan hij even al het getreiter van vader vergeten. Tot Riff op een dag thuiskomt en hij alles kapotgetrapt in de tuin ziet liggen. Nu heeft vader zelfs dat van hem afgepakt! Dat gaat te ver.

Geschikt voor: kinderen vanaf 11 jaar

Hans Mijnders is directeur van de Rehobothschool in Ridderkerk. Hij heeft inmiddels al meer dan 50 jeugdboeken geschreven.

Waardeloos? Mijnders, Hans
€ 13,50
voorraad onbekend
Schuilplaats

Schuilplaats is een fullcolour prentenboek voor kinderen over de slag om Arnhem geschreven door Herman Wilbrink.

Bij Arnhem wordt hard gevochten. De geallieerden willen Nederland bevrijden van de Duitse bezetting. Veel mensen vluchten weg, maar Cas en Emma niet, want moeder is ziek. Als het konijn van Emma is verdwenen, gaat Cas helpen zoeken. Maar dan beginnen de beschietingen weer. Kunnen ze een veilige schuilplaats vinden?

Bedoeld voor: kinderen vanaf 8 jaar, maar zeker ook voor wat oudere leeftijd

Herman Wilbrink is leerkracht in het basisonderwijs. Schrijven is al jarenlang zijn hobby.
Daan van Oostenbrugge heeft in nauw overleg met de auteur prachtige illustraties gemaakt

Schuilplaats Wilbrink, Herman
€ 12,90
voorraad onbekend
De Joodse hemel

De Joodse hemel is een debuut van Liesbeth van Dijk en is een aangrijpend verhaal, gebaseerd op het waargebeurde drama van de ontruiming van de Joods-psychiatrische inrichting 'Het Apeldoornse Bosch'. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werden de 921 nog aanwezige Joodse patiënten en personeelsleden weggevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz.

Nava werkt als verzorgster op de kinderafdeling van 'Het Apeldoornse Bosch'. Daar is haar
gehandicapte broertje Levi opgenomen, en Nava heeft haar ouders plechtig beloofd trouw voor
hem te zorgen. Het thuisfront heeft het moeilijk door de toenemende vernederende maatregelen tegen de Joden door de Duitse bezettingsmacht.

Nava blijft het liefst in Apeldoorn, want de Duitsers laten de Joodse inrichting betrekkelijk ongemoeid. Niet voor niets wordt de instelling 'de Joodse hemel' genoemd. Bovendien is Nava daar bij haar collega Jacob – een intelligente en zorgzame verpleger, met wie ze al snel een relatie krijgt.

Dan komen er steeds meer geruchten dat de Duitsers 'Het Apeldoornse Bosch' gaan ontruimen. Alle niet-Joodse collega's worden ontslagen en de dreiging neemt toe. Jacob deelt zijn zorgen met Nava. Zal hij de instelling ontvluchten en haar achterlaten met de kwetsbare Levi?

Bedoeld voor: liefhebbers van verhalen over de Tweede Wereldoorlog

Liesbeth van Dijk (1972) begon uit historische belangstelling onderzoek te doen naar de ontruiming van 'Het Apeldoornse Bosch'. Dat resulteerde in haar debuut roman: De Joodse hemel.

De Joodse hemel Dijk, Liesbeth van
€ 22,50
voorraad onbekend