Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken Uitgeverij den Hertog voorjaar 2023

Van den Hertog boeken uit Houten verschijnen D.V. in het voorjaar van 2023 weer veel nieuwe uitgaven. Deze nieuwe titels zijn direct bij verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl via de webshop of in de winkels. U kunt ze nu al reserveren.

23 artikelen
pagina 1 van 3
Het kruis verdragen en schande veracht

Het boek: van C.H. Spurgeon, Het kruis verdragen en schande veracht, bevat 40 overdenkingen voor de lijdenstijd.

We kunnen het verhaal van Christus lijden niet vaak genoeg lezen. 'Laten we daarom nog eens terugkeren naar de plaats die Golgotha heet', stelde Spurgeon voor. Hij behandelde de weg naar Golgotha en Jezus kruiswoorden met diep inzicht en rijke beeldspraak.

Neem elke dag minstens 10 minuten de tijd om stil te staan bij het lijden van de Zaligmaker. Hij, die stierf om verloren zondaren zalig te maken.

Deze 40 dagelijkse overdenkingen zijn zorgvuldig geselecteerd uit de preken van Spurgeon.

Geschikt voor de Lijdenstijd of de 40 dagen tijd, persoonlijke overdenking en richt zich op jongvolwassenen en ouderen.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een Engelse prediker die stond in de Reformatie en Puritanisme. In woord en geschrift is hij velen tot zegen geweest.

Het kruis verdragen en schande veracht Spurgeon C.H.
€ 17,90
voorraad onbekend
Een vrouw voor Izak

Een vrouw voor Izak, van Ds. G. van Manen, gaat over Gods leiding op weg naar het huwelijk.

Abraham was duidelijk in de opdracht die hij zijn knecht Eliëzer gaf. Een vrouw voor Izak, zijn zoon moest geen Kanaänitische zijn, maar iemand uit zijn naaste familie. Het leert ons dat het niet om het even is met wie we het huwelijk ingaan. Wanneer we dicht bij de Schrift een levenspartner zoeken, wil de Heere daar Zijn zegen over geven. Dan mag weleens opgemerkt worden: Van den Heere is deze zaak voortgekomen.

Behalve praktische lessen trekt ds. van Manen vanuit Genesis 24 ook geestelijke lijnen. God de Vader zendt Zijn Geest uit om voor Zijn Zoon een bruidskerk te werven toe te brengen. Christus heeft Zijn kerk hartelijk lief en gaf Zichzelf voor haar over 'opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar zij zij zou heilig zijn en onberispelijk'.

Een vrouw voor Izak is voorzien van sprekende citaten uit: De heilige voorzienigheid Gods in het beleid der huwelijk van ds. Lodewijk van Renesse (1599-1671)

Het boek is in het bijzonder geschikt voor (aanstaande) bruidsparen en voor persoonlijk gebruik.

Ds. G. van Manen is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Elspeet.

Een vrouw voor Izak Manen, Ds. G. van
€ 13,90
voorraad onbekend
Een open boek, handreiking voor openheid

Van Abigaïl Janse-Pieterman verschijnt : een open boek, handreiking rondom openheid. Zij behandel vanuit Bijbels oogpunt praktisch en eerlijk allerlei thema's rondom openheid.

Als jij je kwetsbaar opstelt, hoef je je niet groter voro te doen dan je bent. Dat geeft ruimte om over kwetsbare zaken, open het gesprek aan te gaan. Het is belangrijk dat je je emoties en gevoelens durt te voelen én te uiten. Maar wat kan dat soms lastig zijn. Hoe je je hierin bewuster kunt worden, lees je in dit boek.

Abigaïl Janse behandelt vanuit de Bijbel heel praktische en eerlijk verschillende thema's. In de boek komen vragen aan de orde zoals:

* hoe kunnen we samen in onze relatie voldoende emotionele verbondenheid ervaren
* Hoe kunnen wij binnen ons gezin open praten over seksualiteit, huisgodsdienst, mediagebruik of over onze sterfdag.
* Hoe ga je om met kinderloosheid?
* Hoe ga je om je kind dat worstel met anders geaard zijn
* Op welke manier kun je er zijn voor je ernstig zieke vriendin

Zomaar een greep uit de vragen die in dit boek zijn opgenomen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele vragen om samen of in groepsverband te bespreken. Daarnaast zijn er in ieder hoofdstuk wat praktische handreikingen opgenomen. Het is daarmee geschikt voor (gehuwde) mannen en vrouwen, gezinnen, ambtsdragers en Moederdag.

Een open boek, handreiking voor openheid Janse-Pieterman, Abigail
€ 14,90
voorraad onbekend
Onderwijs in de enige troost

Het boek "Onderwijs in de enige troost" van Ds. B. Labee is een verklaring van de Heidelbergse Catechismus bedoeld voor de gemeenteleden en om te lezen in de gemeente.

Tijdens onze Dordtse Synode stelde – op 27 november 1618 – voorzitter Bogerman twee vragen. Ten eerste: of de Synode niet van oordeel is dat elke zondagmiddag uit de Catechismus behoort gepreekt te worden. Vervolgens: hoe dit tot stand kan komen. De synode besloot dat de tweede dienst op elke rustdag leerdienst zou zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus. Verder moest er gestreefd worden in één jaar de hele Catechismus te behandelen en de preken kort en eenvoudig te laten zijn. De predikanten moesten getrouw zijn: de catechismuspreek moest van rustdag tot rustdag worden gehouden, al zouden zij alleen voor hun eigen gezinnen preken...

Vanwege de vele vacante gemeenten en genoemde opdracht ziet opnieuw een prekenserie met 'onderwijs in de enige troost' het licht. Vanuit een tekst uit Gods Woord wordt de prediking van de Catechismus aan het hart gelegd. Met het hartelijke verlangen dat met name ook de jonge generatie het Schriftuurlijke spreken in de Heidelberger opmerkt. Allermeest dat Gods Geest het onderwijs brengt in het hart, opdat de enige troost in leven en sterven mag worden gekend.

Verwacht november 2022

Onderwijs in de enige troost Labee, ds. B.
€ 69,50
voorraad onbekend
Het geloof van de christen

In het boek Het geloof van de christen, de twaalf artikelen vanuit de Catechismus uitgelegd laat Ds. G.W.S. Mulder zien wat het Apostolicum in deze tijd betekent.

Wat gelooft een christen? Alles wat God in Zijn woord geopenbaard heeft. Een heel korte en kernachtige samenvatting van de Bijbel vinden we in de Apostolische geloofsbelijdenis. Dat is het christelijk geloof samengevat in 12 artikelen. Het bijzondere daarvan is dat het op alle plaatsen in de wereld zo beleden wordt. Daar kun je christenen aan herkennen. Een waar christen belijdt het geloof niet alleen met de mond, maar ook met het hart.

In deze uitgave wordt ieder artikel aan de hand van de Zondagen 8/en met 22 van de Heidelbergse Cathechismus overdacht. Daarbij gaat de auteur na wat het ware geloof inhoudt en wat dat voor de gelovige betekent.

Ds. G.W.S. Mulder is predikant van de gereformeerde Gemeente te Ridderkerk. Daarvoor diende hij de gemeente van Zoetermeer.

Het geloof van de christen Mulder, ds. G.W.S
€ 17,50
voorraad onbekend
Weg van harmonie

Het boek 'Weg van harmonie' is de nieuwe roman van Gathy Gohlke die verwacht wordt in het voorjaar van 2023. In oorlogen die tachtig jaar uit elkaar liggen, zijn twee jonge vrouwen die op hetzelfde landgoed in de Appalachen wonen, vastbesloten soldaten te helpen die hen dierbaar zijn en te vechten voor gerechtigheid, ongeacht wat het hen kost.

1944. Wanneer een gewelddadige storm door de Belvidere-zolder in No Creek, North Carolina raast en een verborgen kamer en lang vergeten koffer blootlegt, worden geheimen uit de burgeroorlog onthuld. Celia Percy, wiens familie thuis woont en werkt, vermoedt dat de waarheid de toekomst kan veranderen van haar vriend Marshall, die nu in het buitenland vecht, wiens voorouders ooit tot slaaf waren gemaakt door de familie Belvidere. Wanneer Joe, een vriend van Marshall uit het leger, terugkeert naar No Creek met schokkend nieuws voor de familie van Marshall, besluit Celia een langdurige fout recht te zetten, of de stad er nu klaar voor is of niet.

1861. Na de dood van haar moeder werkt Minnie Belvidere wanhopig om haar huishouden draaiende te houden en haar gezin bij elkaar te houden terwijl North Carolina zich afscheidt. Haar geliefde oudere broer klampt zich vast aan zijn loyaliteit aan de Unie, ondanks groot gevaar, terwijl haar heethoofdige jongere broer zichzelf en de financiën van de familie verstrikt in de Confederatie. Terwijl het land en haar eigen huis in tweeën worden gescheurd, riskeert Minnie haar leven en toekomst in een wanhopige strijd om vrijheid en land te krijgen voor degenen die haar ouders wilden bevrijden voordat het te laat is.

Met verhalen en beschrijvingen van een kleine zuidelijke stad "die doet denken aan boeken van Lisa Wingate" (zie ook de Nachtvogel), levert Cathy Gohlke een aangrijpend, emotioneel verhaal over vriendschap en de blijvende belofte van gerechtigheid.

Reserveer nu online uw exemplaar van Weg van harmonie door Gathy Gohlke bij de christelijke webshop Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

Weg van harmonie Gohlke, Cathy
€ 24,90
voorraad onbekend
Echt gelukkig, zalig zijn

Van Johan Krijgsman verschijnt het boek: Echt gelukkig, zalig zijn. Een boek over 15 Zaligsprekingen van Jezus in het Evangelie. Hij geeft daarbij allerlei geestelijke en praktische toepassingen.

We zijn allemaal gelukzoekers. Als je iemand op straat vraag naar het doel van zijn leven, zegt hij: om gelukkig te zijn, Pluk de dag!, Geniet van het leven. , want het duurt maar even. Maar zolang we de vreugde in God niet kennen, blijven we ten diepste ongelukkig. Leeg van God. Het echte geluk vinden we nooit in ons zelf of in anderen. Dat is alleen te vinden en te krijgen bij de Heere,.

De Heere Jezus leert ons wat het echte geluk. Tijdens de Bergrede klonk negen keer: Zalig zijn.... Jezus legt daarin wie er zalig zijn, vol van geluk. Dat zijn degenen die door het geloof hun zaligheid, hun redding door Hem in God zoeken en vinden. In hun leven wordt de vrucht van de Geest zichtbaar. Dat is tot eer van God en tot heil van de naaste. Dan zoek je anderen te winnen voor de Heere en Zijn dienst, met het doel dat ook zij echt gelukkig worden.

Het boek echt gelukkig is geschikt voor (jong)volwassenen, rand- en buitenkerkelijken.

Johan Krijgsman was van 2001-2020 als evangelist verbonden aan Bijbelcentrum "Bij Simon de Looier" een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Amsterdam.

Echt gelukkig, zalig zijn Krijgsman, John
€ 12,90
voorraad onbekend
Het meisje zonder naam

Het meisje zonder naam is een kinderboek van Rijk Arends en gaat over Lotte, een meisje uit Duitsland die vlak voor de oorlog naar Engeland vlucht.

Lotte, is een Joods-christelijk meis dat eind jaren dertig in Duitsland woont. Het geweld en de haat tegen Joods mensen nemen steeds meer toe. In de kerk en op school zijn Joden niet meer welkom.

Ook Lotte wordt van school gestuurd. Op een nacht lopen de spanningen in de buurt hoog op. Joodse winkels worden vernield en de synagoge wordt in brand gestoken.

Haar ouders besluiten dat Lotte Duitsland moet verlaten. Ze wil niet weg, maar ze heeft geen keus. Samen met haar broertje en zusje wordt ze op de trein gezet naar Nederland. Daarvandaan reist ze, samen met andere Joodse kinderen, met een boot naar Engeland.

In Engeland moet Lotte een nieuw leven beginnen, maar dat valt niet mee. Helemaal als blijkt dat ze gescheiden wordt van haar broertje en zusje. Ze voelt zich nergens thuis. Niet bij de Joodse kinderen die met haar meegereisd hebben, maar ook niet bij haar Engelse pleegouders. En ze kan niet meer terug naar Duitsland. Zal ze haar familie ooit nog terugzien?

Rijk Arends is directeur van de Hervormde School in Opheusden. Schrijven is een grote hobby van hem. Met zijn debuut "Onder vuur" won hij de Eigenwijsprijs 2018 en met zijn boek "Overboord" won hij in 2020 Het Hoogste Woord. Met het boek De andere Wereld won hij in 2022 opnieuw het Hoogste Woord.

Het meisje zonder naam Arends, Rijk
€ 11,50
voorraad onbekend
Dwang, wat als een stem in je hoofd

Van Hans Mijnders verschijnt nu: Dwang, wat als een stem in je hoofd je dwingt om te stellen is een jeugdboeken over dwanggedachten en hoe je daar mee om kan gaan.

Voor Fieke is het heel duidelijk: ze hoeft voorlopig geen vriendje. Als Bernard haar laat merken dat hij haar leuk vindt, gaat Fieke er dan ook niet op in. Ze heeft het veel te druk met andere dingen. Hockyen, shoppen en werken bij hotel-restaurant de Ontspanning bijvoorbeeld. Kamers schoonmaken, en bestellingen serveren is best leuk, maar grapjes uithalen met collega's is nog veel leuker. Lukt het Fieke om Leon vaker voor de gek te houden dan hij haar?

Intussen houdt Fieke zich bezig met een ander probleem bezig. Waarom kan ze steeds minder van andermans spullen afblijven? Fieke doet er alles aan om dat verborgen te houden. Hoe kan het ooit opgelost worden?

Dan blijkt ze meer aan Bernard te hebben dan ze had gedacht.

Dwang, wat als een stem in je hoofd Mijnders, Hans
€ 12,50
voorraad onbekend
Opgewekt tot een nieuw leven

Opgewekt tot een nieuw leven van Ds. D.W. tuinier is een Bijbelstudie over de Efezebrief, bedoeld voor persoonlijk gebruik en kringenwerk.

Paulus schrijft de brief aan Efeze vanuit de gevangenis te Rome. De jonge christelijke gemeente daar heeft het in de heidense, goddelozen en zedeloze wereld moeilijk. Er zijn vervolgingen van buitenaf, maar ook gevaren in de vorm van dwalingen van binnenuit.

Tot hun bemoediging schrijft de apostel hoe Gods levendmakend werekd in Efeze zichtbaar mocht worden. Daarbij wekt hij de Efeziërs op om te wandelen in een nieuw , godzalig leven. Dat elven kenmerkt zich in onderlinge liefde, in vergevingsgezindheid en in een strijden tegen de machten van satan. Daarbij wijst Paulus op de verantwoordelijkheid die zij als christen hebben in hun omgeving. In het Bijbelboek Efeze is veel onderwijs te vinden over het wezen en de kern van de christelijke gemeente, ook voor vandaag.

Ds. D.W. Tuinier is sinds 2018 predikant van de Gereformeerde Gemeente Kampen. Daarvoor diende hij de gemeenten Terwolde-de Vecht, Aagtekerke en Waarde.

Opgewekt tot een nieuw leven Tuinier, ds. D.W.
€ 14,90
voorraad onbekend