Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij KokBoekencentrum najaar 2023

Bij Uitgeverij KokBoekencentrum, worden in het najaar van 2023 weer veel nieuwe christelijke boeken verwacht. Verschillende auteurs komen met nieuwe boeken uit en Ichthusboekhandel krijgt ze direct na verschijnen binnen. U kunt ze nu al reserveren.

KokBoekencentrum is de uitgever van de christelijke boeken en heeft verschillende imprints, waaronder: Kok, Boekencentrum, Voorhoeve, De Groot Goudriaan, Mozaïek.

Vrede op aarde

Het boek "Vrede op aarde" over heil en redding in deze tijd door Stefan Paas gaat diep in op de vraag hoe relevant de christelijke boodschap is en bevat een heldere uitleg voor mensen anno 2023.

Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt?

Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal? In dit meeslepend geschreven boek onderzoekt Stefan Paas hoe heil en redding voor de samenleving van nu relevant worden. Hij doet dat aan de hand van concrete ervaringen en voorbeelden.

Dit goed leesbare en soms vlammende betoog van Paas laat zien dat 'heil' weerbarstig geleefde werkelijkheid is.
- Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Paas' persoonlijke zoektocht naar de betekenis van heil geeft woorden aan mijn verlegenheid.
- Jan Martijn Abrahamse, docent systematische theologie en ethiek, Christelijke Hogeschool Ede

Stefan Paas (Baambrugge) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vrede op aarde Paas, Stefan
€ 29,99
voorraad onbekend
Waarom de wereld een hel nodig heeft

Prof. Arnold Huijgen , schreef met het boek "Waarom de wereld een hel nodig heeft", een nieuwe kijk op de onderwereld. Daarbij gaat hij uit van de hel als bestemming van het kwaad.

Lange tijd leek de hel wel afgeschaft. Ook gelovigen konden er niets meer mee. Maar de hel is terug, in waarschuwingen voor klimaatverandering, in boeken en films.

Dat is ook nodig: zonder de gedachte van de hel lukt het niet om plaats te geven aan existentiële dreiging, ultiem kwaad en echte vergeving. Dit essay put uit bijbelse bronnen en christelijke tradities om het denken over de duistere afgrond te vernieuwen. Door het contrast met de hel als totale uitsluiting blijkt des te helderder wat liefde is. Zo markeert denken over de hel als duistere grens juist het goede leven.

Met dit boek schreef Arnold Huijgen opnieuw een uiterst actueel boek over een thema, wat de één het liefst wil vergeten en waar de ander niet van los kan komen. Alleen al het concept dat de mens na dit leven nog een verantwoordingsmoment zou hebben, is voor menigeen een onhanteerbaar gegeven. Tegelijkertijd wordt er in het Nieuwe Testament vaker over de hel gesproken dan veel mensen, zelfs in de kerk, zich vaak bewust zijn.

Arnold Huijgen (Kampen) is hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Eerder schreef hij Lezen en laten lezen en de bestseller Maria. Dat laatste boek werd bekroond met de prijs voor het Beste Theologische Boek 2021/2022.

Waarom de wereld een hel nodig heeft Huijgen, Arnold
€ 14,99
voorraad onbekend
Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen

Het boek Geestspraak van Prof. Henk van de Belt gaat over de vraag hoe we de Bijbel kunnen verstaan, anders gezegd: Hoe lees je de Bijbel in deze tijd.

Het gezag van de Bijbel staat ter discussie. Niet zozeer om de wonderen die erin staan of om de historiciteit van de bijbelverhalen, maar doordat christenen de Bijbel in de praktijk heel verschillend toepassen. In dit boek betoogt theoloog Henk van den Belt dat de Bijbel onfeilbaar betrouwbaar is omdat de heilige Geest daarin spreekt. Dit boek belicht hoe de Geest werkt bij de inspiratie van de bijbelschrijvers, hoe Hij zorgt voor de acceptatie van de Schrift en hoe Hij ons leidt bij de interpretatie. Het is een intrigerende bijdrage aan het gesprek over de hermeneutiek, aan de bezinning op de vraag hoe wij de Bijbel verstaan.

Henk van den Belt (Woudenberg) is hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen Belt, H.v.d.
€ 24,99
voorraad onbekend
Goedheid voor het oprapen

Het cadeauboek "Goedheid voor het oprapen" van Margriet van der Kooi is een positief boek voor deze donkere tijd, met een open blik voor de mooie dingen in de wereld om ons heen.

De auteur ontmoet en spreekt veel mensen en heeft de gave om het beste in mensen naar boven te halen. Dit ontroerende boek bemoedigt lezers en helpt ze om oog te blijven hebben voor het licht in de duisternis.

Door de fraaie vormgeving is het boek zeer geschikt om cadeau te geven.

Margriet van der Kooi (Woerden) is gepensioneerd geestelijk verzorger en werkt nog altijd in een centrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Ze schreef meerdere boeken, waaronder Pelgrims en zwervers, Het kleine meisje van de hoop en Verdriet is een werkwoord.

Goedheid voor het oprapen Kooi, Margriet van der
€ 12,99
voorraad onbekend
Adem als gebed

Adem als gebed van Jennifer Tucker is een praktisch boek dat lezers helpt om hun gebeden (opnieuw) vorm te geven op basis van ademhaling.

Al eeuwenlang bidden christenen van over de hele wereld zogenaamde ademgebeden, waarbij tijdens het in- en uitademen heel bewust Bijbelteksten worden uitgesproken. Om zo tot rust te komen, het hart te laten spreken en op God te focussen.

Dit boek geeft niet alleen de achtergronden van dit christelijke ademgebed, maar geeft vooral ook tips en begeleiding om zelf ademgebeden te leren bidden. De tachtig voorbeeldgebeden en korte meditaties helpen om in moeilijke tijden hoop, houvast en vrede te vinden.

Jennifer Tucker is illustrator, letterkunstenaar en grafisch ontwerper. Ze schrijft en deelt haar kunst online op littlehousestudio.net. Adem als gebed is haar eerste boek dat ze specifiek voor vrouwen schreef

Adem als gebed Tucker, Jennifer; Voskamp, Ann
€ 17,99
voorraad onbekend
Holy plot

In het boek Holy plot reikt Henk Stoorvogel een methode aan om de oude Bijbelverhalen op een nieuwe manier te lezen.

Hij heeft het gedachtegoed van literatuurwetenschappers op het gebied van de interpretatie van Bijbelverhalen gecomprimeerd tot een eenvoudig model dat het lezen van Bijbelverhalen aantrekkelijk maakt.

Het geheim dat tot nu toe alleen toegankelijk was voor theologen, wordt zo toegankelijk voor een breed publiek.

In zijn nieuwe boek leert Henk Stoorvogel je Bijbelverhalen lezen en interpreteren. Ontdek de goudmijn aan inspiratie en wijsheid van de Bijbelverhalen en word een gouddelver van de pareltjes van de bijbelse vertelkunst.

NB: De opzet van Holy plot is gelijk aan die van het in 2021 verschenen Klink: een rijk geïllustreerde editie in twee kleuren met veel verhelderende infographics.

Henk Stoorvogel (Zwolle) is internationaal spreker en consultant op het gebied van leiderschap en spreekvaardigheid. Hij schreef meer dan twintig boeken, waaronder Geboren om te vliegen, Jezus leven en Klink. Spreken met impact.

Holy plot Stoorvogel, Henk
€ 29,99
voorraad onbekend
Geniet ervan hè

Geniet ervan hè, van illustrator Lieneke Post is een luchtig boek vol levendige tekeningen over het ontdekken van het moederschap, vanaf de zwangerschap tot het hebben van jonge kinderen.

Alles komt aan bod: ongevraagde 'adviezen', borstvoedingsperikelen, slapeloze nachten, wijze peuteruitspraken over poep, en meer. Een grappig en luchtig cartoonboek vol herkenbare situaties, al schuwt het de rauwe momenten niet.

Heerlijk herkenbaar voor elke (aanstaande) moeder, die in alle chaos op zoek is naar die geheimzinnige 'balans'. Geen perfecte plaatjes, roze wolk of een klaagzang, maar gewoon zoals het is, én met humor.

Lieneke Post-de Vree (Pijnacker) is illustrator en moeder van twee zoontjes van 1 en 4 jaar. Geniet ervan hè is haar debuut.

Geniet ervan hè Post, Lieneke
€ 17,99
voorraad onbekend
God verwachten

In God verwachten onderzoekt Evert Leeflang het christelijke perspectief op de relatie tussen het heden en de toekomst. De christelijke toekomstverwachting draait niet om toekomstplaatjes, maar om het leren verwachten van God.

Te vaak is het gegaan over hoe we ons de toekomst als scenario voorstellen en te weinig over hoe we naar de toekomst leven. Dit boek pleit daarom voor een theologie van de toekomst.

[url]/upload/images/pdf/9789043540261.pdf[blank]Inkijkexemplaar[/url] God verwachten Evert Leeflang

* Hoe zijn we als gelovigen onderweg in het spanningsveld tussen belofte en vervulling?
* Hoe ging men in de tijd van de Bijbel daarmee om?
* En tot welke praktijken inspireren de grote gebeurtenissen van Gods toekomst ons?

Evert Leeflang (Dordrecht) is als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische theologie en Hermeneutiek verbonden aan het Evangelisch College. In 2022 verscheen Tasten naar God. Een introductie in de moderne theologie.

God verwachten Leeflang, Evert
€ 29,99
voorraad onbekend
Datgene waarboven niets groter gedacht

Emanuel Rutten gaat in het boek "Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden " verder op de vraag naar het Godsbewijs. Daarbij komt hij met acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God.

Bestaat er iets waarboven niets groters gedacht kan worden? Iets subliems dat de oorsprong van de wereld is? In zijn nieuwe boek presenteert Emanuel Rutten acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God.

Op verrassende en creatieve wijze combineert Rutten inzichten uit de metafysica, kennisleer, taalfilosofie en esthetiek om tot zijn nieuwe argumenten voor het bestaan van een geestelijke grond van de werkelijkheid te komen. Deze argumenten gaan dan ook verder dan de traditionele, bekende argumenten en bieden zo een originele kijk op de eeuwenoude vraag naar het bestaan van God.

Emanuel Rutten (Amsterdam) is filosoof. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2020 verscheen zijn boek Contra Kant. Herwonnen ruimte voor transcendentie.

Datgene waarboven niets groter gedacht Rutten, Emanuel
€ 18,99
voorraad onbekend
Joseph Ratzinger

In het boek Joseph Ratzinger presenteert priester en emeritus hoogleraar Antoine Bodar in heldere taal de kernideeën van de theologie van Joseph Ratzinger, emerituspaus Benedictus XVI, die op de drempel van de afgelopen jaarwisseling overleed. De nalatenschap van een katholieke gigant en een leesbare inleiding in het denken van Ratzinger.

Als paus en theoloog heeft Ratzinger een immense bijdrage geleverd aan de katholieke theologie. Deze inleiding in Ratzingers theologie toont de diepgaande inzichten van deze invloedrijke denker en laat zien hoe zijn werk van belang is voor het christendom van vandaag.

Antoine Bodar is priester, theoloog en kunsthistoricus.

Joseph Ratzinger Bodar, Antoine
€ 20,-
voorraad onbekend
De kracht van verwondering

De kracht van verwondering is een verzameling van de beste essays van de Britse schrijver Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).

Met zijn vloeiende stijl wist Chesterton de weg terug te wijzen naar een betoverde wereld - voorbij de bezwaren van de Verlichting. Hiermee legde hij de basis voor Lord of the Rings en de Narnia-reeks van zijn leerlingen Tolkien en Lewis. In Nederland is Chesterton vreemd genoeg nog niet zo bekend. Dit boek biedt een niet te vergeten kennismaking met het denken van deze vrolijke profeet, want zijn scherpzinnigheid en humor zijn verbluffend.

De samensteller en inleider van De kracht van verwondering is Anton de Wit, hoofdredacteur bij het Katholiek
Nieuwsblad.

De kracht van verwondering Chesterton, G. K.
€ 22,99
voorraad onbekend
Geloof jij het?

In Geloof jij het? doordenkt journalist Anton de Wit de betekenis en relevantie van de media vanuit het verrassende perspectief van zijn specialisme: de religieuze journalistiek.

De tijd is definitief voorbij dat de krant een deftige meneer was, die wij op zijn woord geloofden. In tijden van fake news, sociale media bubbels en polarisatie keren velen de traditionele journalistiek de rug toe. Waarom zouden we 'de media' nog geloven?

Dit boek is een zoektocht naar waarheid vanuit het oogpunt van zowel kerk als krant, want beide zoeken van oudsher naar waarachtigheid en beide zijn, als het goed is, wars van de modes van het moment.

Anton de Wit (Nijmegen) werkt al ruim twintig jaar als journalist en publicist,en specialiseerde zich in kerk en religie. Sinds 2017 is hij hoofdredacteur van het weekblad Katholiek Nieuwsblad, dat in 2023 zijn 40e verjaardag viert.

Geloof jij het? Wit, Anton de
€ 20,-
voorraad onbekend
Krimp

Krimp, waarom de kerk naar de haaien gaat, maar wij toch hoopvol zijn, is een inspirerend en praktisch boek waarin predikanten Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam het proces van krimp in de kerk beschrijven en reflecteren op wat het met hen en met anderen doet.

De kerk is een organisatie die al vele jaren krimpt, en het gaande houden van een organisatie die krimpt is een heidens karwei. Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativeringsvermogen. In dit boek proberen de auteurs oorzaken te achterhalen, maar vooral te zoeken naar wat in deze situatie toch kan bemoedigen en ervoor kan zorgen dat we de kerk trouw blijven. Daarbij is het van belang de dagelijkse inzet van kerkprofessionals en vrijwilligers in een breder perspectief te bezien.

Gerrit van Dijk is predikant van de Protestantse Gemeente in Driebergen.

Martijn van Leerdam is predikant directeur van de Pauluskerk te Rotterdam.

Krimp Dijk, Gerrit van; Leerdam, Martijn van
€ 16,99
voorraad onbekend
Suïcide

Suïcide, met als ondertitel, Als leven een loden last wordt, van Hanneke Schaap-Jonker, Ewoud de Jong en Matthias Jongkind is een pastoraal boek over het vaak verzwegen onderwerp zelfdoding.

Niet meer willen leven, je wanhopig voelen, het leven een te zware opgave vinden, denken dat anderen beter af zijn zonder jou: ervaringen van suïcidaliteit komen vaker voor dan je denkt. In dit boek delen ervaringsdeskundigen en hulpverleners verhalen en inzichten.

Mensen die suïcidaal zijn, hun omgeving, pastores en andere betrokkenen kunnen hierin herkenning en handreikingen vinden. Doel is het taboe en isolement rond dit beladen onderwerp te doorbreken, wat tot erkenning en verbinding kan leiden.

Hanneke Schaap-Jonker (Zwolle) is psycholoog en theoloog, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. Ewout de Jong is psychiater en geneesheer-directeur van Eleos. Matthias Jongkind is klinisch psycholoog. Alle auteurs zijn deskundig op dit gebied en werkzaam in de hulpverlening.

Suïcide Schaap-Jonker, Hanneke; Jongkind, Matthi
€ 18,99
voorraad onbekend
Engelen overal

In het boek: Engelen overal gaat emeritus predikant Wim Markus in op allerlei verschillende vragen die bestaan rond het thema engelen en hemelse wezens. Veel vragen over engelen hangen samen met het moderne wereldbeeld waarin voor een hemel geen ruimte is.

Maar is het bestaan van de hemel inderdaad zo absurd als velen denken? Dan is het immers ook onhoudbaar om te geloven in het bestaan van engelen.

* Waarom werkt God via engelen?
* Kun je engelen zien?
* Waar komen engelen vandaan?
* Wat weten we van hun woning, de hemel?
* Wat hebben engelen van doen met het einde der tijden en mijn levenseinde?

Een helder boek dat eerlijk zoekt naar antwoorden op moeilijke vragen.

Engelen overal Markus, Wim
€ 16,99
voorraad onbekend
Op vleugels van verwondering

Het inspirerende boek: Alles heeft zijn tijd, Gedichten en gebeden voor kerk en thuis, van Janneke Nijboer bevat 200 gebeden en gedichten die gelezen kunnen worden in een kerkelijke context, zoals bij vergaderopeningen, vieringen en pastorale bezoeken of in preken en meditaties.

De teksten sluiten vaak aan bij een bijbelgedeelte en zijn gericht op situaties in het leven van mensen en daarom ook bruikbaar voor persoonlijke bezinning.

Dankzij diverse registers kan de lezer snel een tekst vinden die past bij de gelegenheid die hij of zij voor ogen heeft.

De teksten bieden verrassende beelden en bedienen zich van heldere en inclusieve taal.

In alles voel je: dit zijn doorleefde teksten, zowel strijdbaar als rustgevend vanwege de herkenning en de ruimte waarnaar ze verwijzen.
– Ciska Stark

Janneke Nijboer is predikant van de Protestantse Gemeente te Bennebroek. Daarnaast is ze werkzaam voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk met als specialisatie missiologie en spiritualiteit.

Op vleugels van verwondering Nijboer, Janneke
€ 20,-
voorraad onbekend
Peinzen met Prediker

In het meditatieve boek: Peinzen met Prediker, observaties van een gelovige realist, mediteert predikant Paul Visser uit Rotterdam op het leven aan de hand van hoofdstukken uit het Bijbelboek Prediker.

De observaties van de Prediker, de auteur van het gelijknamige Bijbelboek, blijven triggeren. Hij is een soort 'dominee' zoals velen die graag willen: een mens met beide benen op de grond, terwijl hij zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt. Al luisterend word je wijzer van hem. Allerlei facetten van het leven komen voorbij.

Het eigene van Prediker is dat hij de alledaagse realiteit steeds zet in het licht van God, impliciet of expliciet. Reden genoeg om met de Prediker geregeld verder te peinzen over ons eigen leven. Daar wordt niemand dommer van.

Paul Visser is protestants predikant te Rotterdam. Zijn meditaties voor Groot Nieuws Radio worden veel beluisterd

Peinzen met Prediker Visser, Paul
€ 15,99
voorraad onbekend
Catechismus van de Katholieke Kerk

De Catechismus van de Katholieke Kerk biedt een heldere, volledige samenvatting van wat katholieken over de hele wereld geloven.

De Catechismus beschrijft wat de Katholieke Kerk gelooft, hoe dat geloof in haar eredienst tot uitdrukking komt, wat het goede leven is en hoe men God ontmoet in het gebed.

Johannes Paulus II vormde in 1986 een commissie bestaande uit 12 kardinalen en bisschoppen onder voorzitterschap van Joseph Ratzinger. De commissie werd bijgestaan door een commissie bestaande uit zeven diocesane bisschoppen, deskundigen op het gebied van theologie en catechese.

Catechismus van de Katholieke Kerk
€ 44,99
voorraad onbekend
Compendium Catechismus Katholieke kerk

Het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk biedt een getrouwe samenvatting van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Het bevat in een vraag-en-antwoord-vorm alle wezenlijke elementen om een goed overzicht te krijgen van het katholieke geloof.

Johannes Paulus II vormde in 1986 een commissie bestaande uit 12 kardinalen en bisschoppen onder voorzitterschap van Joseph Ratzinger. De commissie werd bijgestaan door een commissie bestaande uit zeven diocesane bisschoppen, deskundigen op het gebied van theologie en catechese.

Compendium Catechismus Katholieke kerk
€ 20,-
voorraad onbekend
Binnenspiegel, kracht van zelfkennis

Binnenspiegel is een boek van Jan Pool en Michiel Santman en een uitnodiging die lezers wil wijzen op de kracht en de waarde van zelfkennis en zelfreflectie.

Het is belangrijk regelmatig in je 'binnenspiegel' te kijken om te ontdekken hoe het met je innerlijk gesteld is. Door zelfreflectie sta je stil bij je eigen gedrag, emoties en ervaringen. Zo leer je veel over jezelf en kom je tot nieuwe inzichten, maak je nieuwe keuzes en zet je zo stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

Dit boek helpt aan de hand van tien vragen om op jezelf te reflecteren, meer zelfkennis te krijgen en je gedrag te veranderen.

Met behulp van een Bijbelverhaal wordt elke vraag inhoudelijk uitgediept en geïllustreerd met persoonlijke voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten door reflectievragen.

Jan Pool (Velserbroek) is een bekende spreker in evangelische kringen en coach van christelijke leiders. Eerder verschenen van hem Onvoorstelbare genade en Kom, Heilige Geest!
Michiel Santman is trainer en coach.

Binnenspiegel, kracht van zelfkennis Pool, Jan; Santman, Michiel
€ 19,99
voorraad onbekend
Het kruis

In Het kruis neemt theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk lezers mee op reis naar de oorsprong van het symbool van het kruis. Het kruis staat nu bekend als het centrale symbool in het christendom, maar dat is niet altijd zo geweest.

Dit boek vertelt over de bewogen geschiedenis van het kruis op een ontdekkende manier. Niet alleen over de vele verschijningen in de kunst en de samenleving, maar ook over de theologische gedachten achter al die verschillende uitingen. Het kruis dook echter niet alleen op in een religieuze context, er waren ook politieke bedoelingen. Vaak werd het kruis als symbool misbruikt. Daarom gaat dit boek ook over godsdienstoorlogen en kolonisatie.

Het kruis Bronswijk, Alfred C.
€ 24,99
voorraad onbekend
Het volk achter de VU

In het boek: Het volk achter de VU belicht historicus Fred van Lieburg de geschiedenis van het ontstaan van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1878 streefde De Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag zonder overheidssubsidie naar een eigen universiteit.

Binnen enkele jaren waren er 2500 donateurs, tien jaar later meer dan 8500. Samen financierden zij de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze studie wordt deze gulle achterban nauwkeurig in kaart gebracht.

Dat resulteert in een bijstelling van het beeld van de 'kleine luyden' achter Abraham Kuyper en de zijnen, maar geeft ook nieuw inzicht in het protestantse volksdeel in het overgangsproces van Réveil naar neocalvinisme.

Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sinds 2007 voorzitter van de Historische Commissie VU. Hij redigeerde in 2018 de jubileumbundel Geschiedenis aan de Zuidas: opstellen van VU-historici.

Het volk achter de VU Lieburg, Fred van
€ 19,99
voorraad onbekend
Zoeken naar de dingen die boven zijn

Zoeken naar de dingen die boven zijn van Sake Stoppels, Jan Martijn Abrahamse en Jan Marten Praamsma is een pleidooi voor het liefhebben van de wereld als landingsplaats voor het evangelie.

Het is niet eenvoudig om het evangelie op een heldere en uitnodigende manier te vertolken binnen een seculiere maatschappij. We zien dat kerken hun boodschap van heil steeds vaker op het hier en nu concentreren. Dat is zowel een kracht als een zwakte, zo betoogt dit boek. Wanneer wij spreken over heil dat niet in staat is om hemel en aarde te verbinden, lopen we het risico om ofwel te seculariseren ofwel de verbinding met het concrete leven te verliezen.

Dit boek biedt nieuwe perspectieven op hoe het evangelie op een heldere en uitnodigende manier kan worden gedeeld. Stefan Paas, G. van de Brink en Kees van Ekris zijn eveneens betrokken bij dit boek.

Zoeken naar de dingen die boven zijn Abrahamse, Jan Martijn; E.a.
€ 24,99
voorraad onbekend
De kracht van rust

De kracht van rust van Mirjam van der Vegt kwam in 2020 uit en werd een klassieker en bestseller.

In het najaar 2023 verschijnt een gelimiteerde luxe editie van dit boek dat al zo veel levens heeft veranderd en de prijs voor het Beste Spirituele Boek van 2021 won. Deze editie is bijgewerkt, komt met een nieuw hoofdstuk en wordt prachtig hardcover uitgegeven.

Ga zitten op je luie stoel, sla dit boek open en ontdek het goede leven door middel van acht praktische en tegendraadse levenslessen.

Met inspiratie van rapper Typhoon, bergbeklimmer Katja Staartjes, bisschop Ancelimo, ontwikkelingswerker Jane Acheloi en ervaringen van Eisenhouwer, Churchill, Nelson Mandela en nog veel meer harde werkers.

De kracht van rust Vegt, Mirjam van der
€ 24,99
voorraad onbekend
Een stap naar vrede deel 3 reisgenoten

'Een stap naar vrede' is het derde deel in de serie Reisgenoten van Sharon Garlough Brown en neemt je mee op een spirituele reis van vier vrouwen.

In 'Een stap naar vrede' proberen vier vrouwen onderweg te volharden in hoop. Mara ligt in scheiding en probeert haar weg te vinden als single moeder van twee. Hannah worstelt met haar nieuwe relatie. Charissa's professionele kansen dreigen in het gedrang te komen door de komst van haar baby. Meg krijgt te maken met teleurstelling over verbroken relaties en onvervulde dromen. Lukt het hen om zich over te geven aan God in tijden van tegenspoed?

Een stap naar vrede deel 3 reisgenoten Garlough Brown, Sharon
€ 23,99
voorraad onbekend
Suster Bertken, kluizenaar

Suster Bertken is een roman over het Verborgen leven van een Utrechtse kluizenares. Frans Willem Verbaas een rasverteller brengt Middeleeuwen tot leven. Verbaas vertelt het wonderlijke verhaal van Suster Bertken, een Utrechtse kluizenares, die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten.

Utrecht, 1511. Suster Bertken leeft al 54 jaar ingemetseld in een kluis als ze een brief van Pastoor Paling krijgt. In deze brief wordt haar verzocht een andere plek te zoeken vanwege de verbouwing van de Buurkerk. Ze weigert. In het verleden heeft haar vader een vreselijke misstap begaan, en daar wil ze voor boeten. Niemand kan haar van dit plan afbrengen.

Een interessante, met vaart geschreven historische roman over de beroemde Utrechtse kluizenares die hoewel ze levenslang zit opgesloten, een vrij en eigen leven leidt

Frans Willem Verbaas (1962) schreef belangwekkende historische romans over bijzondere personen in de geschiedenis van de Europese spiritualiteit. Suster Bertken is de vierde grote roman in deze reeks. De auteur woont in Langezwaag, Friesland.

Suster Bertken, kluizenaar Verbaas, Frans Willem
€ 22,99
voorraad onbekend
Het boek van vuur

In Het boek van vuur, een intieme en epische roman over trauma en herstel , van Christy Lefteri worstelt een gezin met trauma's en schuldgevoelens nadat een brand hun dorp op een Grieks eiland heeft weggevaagd.

Met haar warme, beeldende stijl belicht Lefteri de vernietigende kracht van menselijke dwaasheid, maar uiteindelijk ook ons talent voor verlossing en vernieuwing.

Er was eens een prachtig dorp dat miljoenen verhalen van liefde, verlies, vrede en oorlog kende, en dat werd opgeslokt door een vuur dat tot aan de hemel laaide. Het vuur liep helemaal door tot aan de zee, waar het zijn spiegelbeeld ontmoette.

Christy Lefteri (1980) is geboren en getogen in Londen, waar ze creative writing studeerde. Ze is de dochter van Grieks-Cypriotische vluchtelingen en werkte als vrijwilliger in het Unicefopvangcentrum voor vluchtelingen in Athene.

Het boek van vuur Lefteri, Christy
€ 22,99
voorraad onbekend
Het geheim van de lavendel

'Het geheim van de lavendel' is een historische roman van Arlew Hawks die zich afspeelt in het revolutionaire Parijs van de 18e eeuw.

Marseille, 1792. Geruchten over een naderende revolutie in Parijs bereiken de stad en doen het hart van kantoorbediende Gilles Étienne sneller kloppen. Leve vrijheid, gelijkheid, broederschap! Maar als hij op slag verliefd wordt op de koningsgezinde Marie-Caroline Daubien, werpt de liefde een schaduw op zijn idealen. Naarmate ze meer tijd samen doorbrengen, beseft en ze dat ze meer gemeen hebben dan ze dachten. Wanneer de revolutie Marseille bereikt, moet Gilles kiezen tussen zijn politieke idealen en het beschermen van zijn geliefden,

Arlem Hawks studeerde communicatie en journalistiek. Ze verhuisde als kind veel, en de verschillende verhalen en culturen die ze leerde kennen, inspireerden haar tot het schrijven van romans.

Het geheim van de lavendel Hawkes, Arlem
€ 22,99
voorraad onbekend
De weg naar Rose Cotta

De roman: De weg naar Rose Cottage van Dineke Epping is een historisch verhaal die zich afspeelt in negentiende-eeuws Engeland. Daisy Wilkins, kamenierster van twee jongedames, schaamt zich als ze onverwacht ontslag krijgt.

Wanneer haar vriendin Emily door de rijke familie Grant wordt beschuldigd van diefstal, solliciteert Daisy bij Sophia Grant om de waarheid te achterhalen. Al snel ontdekt ze dat ze niet iedereen in het landhuis kan vertrouwen. Vooral haar jeugdvriend Ryan niet. Hoe kan Daisy met hem samenwerken zonder opnieuw haar hart te verliezen?

De weg naar Rose Cotta Epping, Dineke
€ 24,99
voorraad onbekend
Een schrijfster aan zee

'Een schrijfster aan zee' is een historische roman van Julie Klassen en het tweede deel in haar serie De kust van Devonshire.

Pension Sea View opent opnieuw de deuren voor geheimen en romantiek. Als de hertog en hertogin van Kent intrekken in de aangrenzende vakantiewoning, wordt de zussen gevraagd onderdak te bieden aan hun mannelijke personeel. Ondertussen besluit Emily haar schrijversdromen te vervullen en krijgt ze hierbij hulp van de aantrekkelijke secretaris van de hertog. Maar wanneer een onverwachte gast opduikt in Sea View, wordt ze verscheurd tussen haar verlangens en haar toekomstdromen.

Een schrijfster aan zee Klassen, Julie
€ 24,99
voorraad onbekend
Het hospitaal van leven en dood

De roman: Het hospitaal van leven en dood van Audrey Blake is het tweede deel van de historische serie over de eigenzinnige arts in opleiding Nora Beady.

Nora verblijft in Bologna om als enige vrouwelijke studente te worden opgeleid tot arts, een unicum in de negentiende eeuw.

Alles verandert wanneer Nora haar krachten bundelt met de vrouwelijke arts Magdalena Morenco. Samen ontwikkelen ze een nieuwe techniek om veilig een keizersnede te kunnen uitvoeren. Hun werk heeft de potentie om levens te reiden, of hun carrière te verwoesten...

Het hospitaal van leven en dood Blake, Audrey
€ 23,99
voorraad onbekend
De vondeling van Venetië

De roman: De vondeling van Venetië, van Amanda Dykes is een geheimzinnige speurtocht door de oude stad. Een uniek, verhaal, betoverend en vol hoop.

In deze hartverwarmende historische roman reist een man die geplaagd wordt door schuldgevoel naar het Venetië van de vroege 20ste eeuw om te zoeken naar een zeldzaam boek waarvan hij
hoopt dat het al zijn daden zal goedmaken.

Met hulp van een Italiaanse boekverkoopster ontrafelt hij stukje bij beetje de geheime geschiedenis van het boek, verborgen in de stenen en grachten van de oude stad. Met haar rijke stijl en authentieke personages zet prijswinnend auteur Amanda Dykes een intrigerend verhaal neer dat tot op de laatste pagina boeit en lezers meer dan tevreden achterlaat.

Amanda Dykes won in de V.S. met haar debuut Op golven van hoop de Inspy Award en de Christy Award Boek van het Jaar.

De vondeling van Venetië Dykes, Amanda
€ 23,99
voorraad onbekend
Het dagboek van Longdale Manor

'Het dagboek van Longdale Manor' is een fascinerende historische roman van Carrie Turansky met een dubbele tijdlijn.

Een oud dagboek herbergt een familiegeheim van honderd jaar geleden. In 1912 ontdekt Charlotte Harper na haar vaders dood wat haar familie jarenlang verborgen heeft gehouden. Ze kan haar geheim met niemand anders delen dan haar dagboek. Honderd jaar later wordt het dagboek gevonden door kunsthistorica Gwen Monroe, die door haar grootvader naar Longdale Manor is gestuurd om een ernstige fout te herstellen. Deze vondst leidt tot een ontdekking over haar vader, die ze nooit heeft gekend.

Het dagboek van Longdale Manor Turansky, Carrie
€ 23,99
voorraad onbekend
De prijs van een kind

In de roman De prijs van een kind schrijft Kristina McMorris geïnspireerd door een oude foto een boek over twee mensen die zich vasthouden aan hun waarden in een harde wereld.

Het is 1931, midden in de crisisjaren. Verslaggever Ellis Reed maakt in zijn vrije tijd een schokkende foto van twee jongetjes die aan het spelen zijn naast een bord met de tekst 'Twee kinderen te koop'.

Redactie-assistente Lillian Palmer legt de foto voor aan hun chef en plotseling staat Ellis aan de vooravond van zijn grote doorbraak. Maar hij heeft geen idee van de gevolgen van zijn verhaal.

De prijs van een kind McMorris, Kristina
€ 21,99
voorraad onbekend
De vrouwen van het zwanenkasteel

'De vrouwen van het zwanenkasteel' is een meeslepende oorlogsroman van Melanie Dobson over twee gewone mensen die op hun eigen, buitengewone manier het kwaad het hoofd bieden.

Terwijl de troepen van Hitler Wenen binnenvallen, verbergt de Oostenrijkse Max Dornbach de meest waardevolle bezittingen van zijn Joodse vrienden in het zomerverblijf van zijn familie bij het pittoreske dorpje Hallstatt. Hij vraagt hulp aan Annika Knopf, zijn jeugdvriendin, die graag de man wil helpen van wie ze haar hele leven al van houdt. Maar wanneer Max ook een jonge Joodse rouw naar het kasteel brengt, brengt dat hun hele plan - en zelfs hun levens - in gevaar.

De vrouwen van het zwanenkasteel Dobson, Melanie
€ 24,99
voorraad onbekend
Olive en Jo
Olive en Jo Wright, Jennifer
€ 23,99
voorraad onbekend
Het geluksexperiment

In de roman: Het geluksexperiment van Courtney Walsh weet de dertigjarige wetenschapster Isadora Bentley één ding zeker: geluk is helemaal geen keuze. Voor sommige mensen het gewoon niet weggelegd, en helaas is zij een van die mensen.

Als ze in een damesblad op een artikel stuit met daarin 31 manieren om gelukkig te worden, besluit Isadora alle 31 punten te weerleggen. Maar als het experiment vordert en ze ondertussen een knappe professor ontmoet, begint Isadora te twijfelen aan haar hypothese. Misschien bestaat er toch wel een manier om het geluk te vinden?

Het geluksexperiment Walsh, Courtney
€ 21,99
voorraad onbekend
Voor altijd de jouwe
Voor altijd de jouwe Kingsbury, Karen
€ 23,99
voorraad onbekend
De brand van Rome

De brand van Rome' is een herdruk van een meeslepende historische roman van Paul Maier die de lezer binnenvoert in het turbulente Romeinse leven in de eerste eeuw, waar dan voor het eerst christenen opduiken.

In de zomer van 64 wordt Rome, het centrum van de toenmalige wereld, opgeschrikt door een enorme brand. Een groot deel van de stad gaat in vlammen op. In de chaotische tijd na deze brand schuift keizer Nero de schuld in de schoenen van de christenen in Rome. Een bizarre periode van vervolging en religieuze zuivering is het gevolg.

In deze historische roman beschrijft Paul Maier op boeiende en historisch betrouwbare wijze het leven in Rome voor en na de brand. Te midden van het decadente en hedonistische leven van veel Romeinen en de corrupte politiek van de keizers en hun adellijke vrienden, proberen de christenen vorm te geven aan hun godsdienst. Voor de familie van Flavius Sabinus, stadsprefect van Rome onder Nero, is dit op bepaalde momenten bijzonder moeilijk. Als na de brand de problemen voor de christenen alleen maar toenemen, rest Sabinus en zijn vrienden maar één oplossing.

De brand van Rome Maier, Paul
€ 20,-
voorraad onbekend
Zacharia, keer terug

'Zacharia keer terug' is het eerste deel in een herdruk van de serie van Lynn Austin over de Bijbelse profeten Zacharia en Nehemia.

Jarenlang heeft Iddo moeten toezien hoe zijn kinderen en kleinkinderen verder van het geloof afdwaalden. Maar nu heeft hij weer een sprankje hoop: koning Cyrus geeft de Israëlieten toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Enthousiast treft hij voorbereidingen voor het vertrek. Zijn familie, die het goed voor elkaar heeft in de Babylonische samenleving, is echter niet van plan om met hem mee te gaan. Zacharia, Iddo's oudste kleinzoon, voelt zich verscheurd tussen zijn grootvaders geloof en het succes van zijn vader in Babylon. Op een dag hoort hij voor het eerst Gods stem, die hem aanspoort om met zijn grootvader mee te gaan naar het land dat Hij Zijn volk beloofde.

Zacharia, keer terug Austin, Lynn
€ 20,-
voorraad onbekend
Ezra, leid Mijn volk

'Ezra, leid Mijn volk' is het tweede deel in de herdruk van de serie 'De wederopbouw van Jeruzalem' over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia door Lynn Austin.

In de Bijbels-historische roman 'Ezra, leid Mijn volk' brengt bestsellerauteur Lynn Austin de geloofsstrijd uit het Oude Testament weer tot leven. Van de een op andere dag zijn de Joodse ballingen hun leven niet meer zeker. Een decreet van de koning gebiedt de Babyloniërs om op de dertiende dag van Adar alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen om te brengen. Ezra, een Joodse geleerde, wordt plotseling voor de taak gesteld om zijn wanhopige volk te leiden als het zich afvraagt wat de reden is voor deze ramp. Waar is hun God? Ezra overleeft de strijd, maar veel van zijn volksgenoten niet. Bedroefd vraagt hij God of Hij de weg vrij wil maken voor de ballingen om eens en voor altijd terug te keren naar Jeruzalem.

Als zijn gebeden worden verhoord, en de laatste ballingen terugkeren om de aanbiddingsdienst in de tempel in ere te herstellen, ontdekt Ezra dat het ook in Jeruzalem nooit makkelijk is om Gods wet na te leven. Na al de jaren van ellende keren steeds meer Joden God nu de rug toe. Algauw ontspint zich een nieuwe strijd: de strijd voor Gods verbond en degenen die Hem trouw zijn. Lynn Austin wordt geroemd om haar historische en haar Bijbels-historische romans. Eerder schreef ze onder andere series over de bijbelse koningen Hizkia en Manasse.

Ezra, leid Mijn volk Austin, Lynn
€ 20,-
voorraad onbekend
Nehemia, bouw op Mij

In de Bijbels-historische roman 'Nehemia, bouw op Mij' vertelt bestsellerauteur Lynn Austin het verhaal van Jeruzalem: van een ruïne tot een prachtig bloeiende stad. 'Nehemia, bouw op Mij' is deel 3 in de serie 'De wederopbouw van Jeruzalem' over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia.

Als hij hoort dat de muren van Jeruzalem zijn afgebroken en dat de poorten zijn verbrand, raakt dat Nehemia, de schenker van koning Artaxerxes in Perzië, diep. Hij bidt tot God om hulp en wordt gehoord: de koning geeft hem toestemming om naar Jeruzalem te reizen en de muren van zijn stad weer op te bouwen.

Maar Nehemia heeft geen idee van de gevaren die hem wachten. De leiders van de omringende volken tonen zich brute vijanden, die samenspannen en aanslagen beramen om hem te vermoorden en de wederopbouw zo een halt toe te roepen.

Lynn Austin wordt geroemd om haar historische en haar Bijbels-historische romans. Eerder schreef ze onder andere series over de bijbelse koningen Hizkia en Manasse.

Nehemia, bouw op Mij Austin, Lynn
€ 20,-
voorraad onbekend
Onverwachte ontmoetingen

'Onverwachte ontmoetingen' is een sfeervolle kerst novelle bundel met bijdragen van Amanda Wen, Amanda Barratt en Sarah Sundin.

De donkerste maand van het jaar leent zich bij uitstek om te lezen. In deze kerstnovellebundel zijn drie winterse novelles opgenomen van bekende auteurs: Sarah Sundin, Amanda Barratt en Amanda Wen. Om cadeau te geven of gewoon zelf te houden. Omdat wegdromen bij een romantisch verhaal één van de fijnste dingen is wat er bestaat, zeker als het buiten koud is. En ook na de feestdagen zijn deze historische novelles een heerlijk tijdverdrijf!

Onverwachte ontmoetingen Diverse
€ 20,-
voorraad onbekend
Codenaam IJsvogel
Codenaam IJsvogel Kessler, Liz
€ 18,99
voorraad onbekend
De duikende volleybalster
De duikende volleybalster Spronk, Henriët
€ 12,99
voorraad onbekend
In vuur en vlam
In vuur en vlam Brouwer, Willeke
€ 16,99
voorraad onbekend
Born! Bijbels dagboek 13+

Born! is een adventsdagboek waarin Gerrit ten Berge tieners vanaf 13 jaar helpt om bewust naar kerst toe te leven. De adventstijd en de veertigdagentijd zijn ieder jaar weer perioden waarin christenen meer dan anders nadenken over wat Jezus voor hen gedaan heeft.

Een Bijbelleeshulp kan daarbij zeer waardevol zijn. Voor iedere dag in de adventsperiode is er een bijbelgedeelte dat gaat over de verwachting van Jezus' komst. Op een aansprekende manier legt de auteur het Bijbelgedeelte kort uit en sluit af met een gedicht.

Een mooi dagboek dat de adventstijd nog mooier maakt voor jongeren. Met dagelijks een gespreksvraag om het gesprek in het gezin te stimuleren.

Born! Bijbels dagboek 13+ Berge, Gerrit ten
€ 12,99
voorraad onbekend
Zoekboek bij de Bijbel

In het Zoekboek bij de Bijbel van Andrew Newton kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar op een speelse manier kennismaken met een aantal bekende Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Het boek bevat 12 kleurrijke zoekplaten waarop de verhalen afgebeeld staan. Elke plaat wordt beschreven door een personage uit een ander Bijbelverhaal, dat zich ergens op de plaat heeft verstopt. Jonge lezers worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar de verdwaalde verteller en naar een heleboel voorwerpen, dieren en mensen.

Zo brengt dit boek de Bijbel op een creatieve manier tot leven.

Zoekboek bij de Bijbel Newton, Andrew
€ 14,99
voorraad onbekend
De Zoete Zusjes letterkwartet

Het Zoete Zusjes letterkwartet om letters te leren en te lezen.

Een spelletje kwartet verveelt nooit! Vooral niet als je het vrolijke 'Zoete Zusjes letterkwartet' mag spelen met de bekende illustraties van Iris Boter. Zoek de kwartetten bij elkaar, en winnen maar! Dit gezellige kwartet van Zoete Zusjes Saar en Janna is voor kleuters die het leuk vinden om met letters bezig te zijn. Zo kunnen ze thuis spelenderwijs oefenen met letters en woordjes.

Dit kwartetspel kan met letters en woorden gespeeld worden, maar ook met de plaatjes en op kleur en is dus geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. De 32 stevige kaartjes (8 kwartetten) met afbeeldingen van de Zoete Zusjes zitten in een mooie bewaardoos en zijn bedacht door Hanneke de Zoete.

Leerdoelen:
* Herkennen en oefenen met letters
* Koppelen van klanken aan letters
* Onderscheiden van klanken in woorden

De Zoete Zusjes letterkwartet Zoete, Hanneke de
€ 15,-
voorraad onbekend
Leren lezen met de Zoete Zusjes leeskoff
Leren lezen met de Zoete Zusjes leeskoff Zoete, Hanneke de
€ 25,-
voorraad onbekend
Feest met de Zoete Zusjes bakboek met me
Feest met de Zoete Zusjes bakboek met me Zoete, Hanneke de
€ 25,-
voorraad onbekend