Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij Royal Jongbloed najaar 2022

58 artikelen
pagina 4 van 6
Genade als erfgoed

Genade als erfgoed is een boek over de kinderdoorp door Ds. A.J. Mensink ebl ouders helpen met het doordenken van de vragen die hier om heen spelen.

De kinderdoop is een van de schatten van de christelijke traditie. Ze bevat een onuitputtelijke rijkdom. Toch is de kinderdoop niet vanzelfsprekend.

Van tijd tot tijd wordt de vraag opgeworpen of de kinderdoop wel bijbels is. Achter deze vraag liggen diepere thema's die ons tot intensieve Bijbelstudie en vruchtbare bezinning brengen.

Daarom wordt de doop in dit boek geplaatst in het brede kader van genade, verbond en geloof. Behalve het goed recht van de kinderdoop wordt ook haar diepe en rijke betekenis verwoord. Er is uitgebreid aandacht voor de vragen rond opdragen en overdoop.

Genade als erfgoed Mensink, A.J.
€ 14,99
voorraad onbekend
Geleefd geloof

Hoe krijgt geleefd geloof gestalte in onze tijd? In dit boek van Dr. Jan Hoek vindt een verkenning plaats om een antwoord te geven en te krijgen op deze vraag.

Na een kenschets van eigentijdse ontwikkelingen putten we uit de Bijbel als de rijke bron en de hoogste norm voor het geloofsleven. Daarna leggen we ons oor te luister bij de gereformeerde traditie. Vervolgens worden lijnen getrokken naar de actuele invulling van geloofsbeleving in de eenentwintigste eeuw. Het gaat hierbij om actuele vroomheid waarbij mensen ootmoedig wandelen met God en tegelijkertijd met beide benen in hun eigen tijd staan en open ogen hebben voor hun roeping in de wereld.

Dit boek biedt een handreiking bij een voortgaande zoektocht. Het heeft niet alleen betekenis voor persoonlijke bezinning, maar ook voor gemeenschappelijke bespreking in de gemeente. Met het oog daarop zijn bij elk hoofdstuk gespreksvragen gevoegd.

Geleefd geloof Hoek, J.
€ 15,99
voorraad onbekend
De Bijbel open in het pastoraat

In De Bijbel open in het pastoraat beschrijft ds. M.J. Tekelenburg praktisch hoe het op verschillende manieren kan en belicht hij de achtergrond van die manieren van Bijbelgebruik.

Het is een goede gewoonte dat de Bijbel in pastorale ontmoetingen opengaat, maar: waarom is dat belangrijk en hoe doe je dat goed? Wat vraagt dat van de bezoeker?

Het boek is gericht op ouderlingen én is leer- en behulpzaam voor iedereen die bezoekwerk doet en daar de Bijbel graag bij wil openen.

De Bijbel open in het pastoraat Tekelenburg, M.J.
€ 12,99
voorraad onbekend
Een gebed voor elke dag

Een gebed voor elke dag is een herziene uitgave van Een bede voor elke dag, van J. Gunning, waarvan 28 drukken verschenen.

Meer dan tachtig jaar geleden, in 1935, verscheen hiervan de eerste druk. Voor de geïnteresseerde lezer hebben wij het oorspronkelijke voorwoord achter in deze heruitgave opgenomen.

Al vele jaren is dit kleine boekje voor velen een dagelijkse metgezel in de stille tijd en bij het gebed tot God.

Een gebed voor elke dag Gunning J.Hz., J.H.
€ 9,99
voorraad onbekend
Bloeien, snoeien en groeien

Bloeien, snoeien, groeien is een herdruk van een veel gelezen boek geschreven door dr. Henk van der Belt.

Groei is van levensbelang voor het geloof, maar groeien gaat niet vanzelf. Vaak gaat geloofsgroei gepaard met strijd. Ongeloof, traagheid en zelfs verstoorde relaties kunnen ons belemmeren om dicht bij God te leven. Bloeien, snoeien en groeien wil daarbij helpen. Het geeft aanwijzingen voor de geestelijke strijd en de toewijding aan God. Het geheim van de groei is niet dat we zelf steeds groter worden, maar dat Gods genade steeds groter wordt. Zodat we uiteindelijk tot ons doel komen: vruchtdragen voor Hem en getuigen van de liefde van Christus.

Bloeien, snoeien en groeien Belt, Henk van den
€ 16,99
voorraad onbekend
Sonnetten bij de tijd

Sonnetten bij de tijd is een bundel met veelgeprezen sonnetten van Rikkert Zuiderveld, gebruikt in verschillende radioprogramma's.

De meeste ervan schreef hij voor de NPO-1 radioprogramma's 'Dit is de dag' en 'Langs de lijn en omstreken', de overige voor krant en tijdschrift, of als 'vrij werk'. De prachtige teksten, afwisselend serieus en luchtig, zijn vooral geschreven rond het thema tijd: leeftijd, de tand des tijds, de geest des tijds en de actualiteit; maar voorbij de waan van de dag.

Dit mooi vormgegeven cadeauboek wordt uitgegeven in samenwerking met de EO.

Sonnetten bij de tijd Zuiderveld, Rikkert
€ 19,99
voorraad onbekend
De vijf talen van de liefde

Nu, een prachtige geschenkeditie van De vijf talen van de liefde, hét standaardwerk van Gary Chapman. Deze bestseller heeft in Nederland al 32 keer een herdruk gekregen.

Als ik de emotionele liefdestaal van mijn partner leer en deze regelmatig spreek, zal hij of zij liefde blijven ervaren.' Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. Misschien hunker je als vrouw naar tijd samen met hem, maar denkt hij dat een bloemetje je wel genoeg zal opfleuren. Of je hebt als man vooral behoefte aan een bemoedigende opmerking, maar je vrouw denkt dat een lekkere maaltijd je goed zal doen. Als je partner zich uitdrukt op een manier die jij niet verstaat, komt de liefde misschien wel niet over. Volgens Gary Chapman zijn er vijf talen van liefde: we kunnen onze liefde laten blijken door het beste deel van onze tijd te geven, bemoedigende woorden, cadeaus, hulpvaardigheid en lichamelijke aanraking.

De vijf talen van de liefde Chapman, Gary
€ 24,99
voorraad onbekend
Het heus niet voor elke dagboek

Een heus niet voor elke dagboek? Dat is een dagboek, van Tim van Wijngaarden (van Tim Zingt) maar dan net even anders. Dit dagboek bevat niet alleen tekst en uitleg, maar ook gedachten, gedichten, verhaaltjes, liedjes en zelfs cabaret.

Een dagboek, typisch voor mensen die het niet lukt om elke dag een dagboek te lezen. Voor mensen die zich er niet voor schamen dat ze hun vrome voornemens niet waar kunnen maken, voor mensen die verrast willen worden, voor mensen die geloven dat hun menselijk tekort geen belemmering is voor God, voor mensen die willen leren om met een milde lach naar zichzelf te kijken.

Kortom: een dagboek voor mensen die mens durven zijn.

Het heus niet voor elke dagboek Wijngaarden, Tim van
€ 20,-
voorraad onbekend
Van rauw naar wow

Marije van den Berg neemt ons in dit boek mee in haar reis van rauw naar wow. Na de rauwe werkelijkheid van een zwaar ongeluk, naar de Wow van verwondering hoe dit betekenis kreeg.

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met een portie rauwheid. Verlies, teleurstelling, verbroken relaties en ga zo maar door. De impact van deze rauwheid kan gigantisch zijn, waarbij we de neiging hebben om het vooral zelf te willen oplossen of om de confrontatie met onze rauwheid uit de weg te gaan.

Na haar ongeluk in 2018 kon zij niet anders dan de pijn en het lijden in haar leven recht in de ogen kijken en het proces van herstel in gaan.

Zij ontdekte het leven in al zijn volheid, waarover Jezus spreekt in Johannes 10 vers 10. Bovendien ontdekte Marije dat er absoluut een 'wow' verscholen ligt na het doorleven van de 'rauw'. Dit boek is het antwoord op haar zoektocht.

Van rauw naar wow Berg, Marije van den
€ 24,99
voorraad onbekend
Ik zie je

Ik zie je, is een mooi cadeauboekje van Marike de Reuver, bedoeld als bemoediging en een signaal dat je gezien wordt.

Met het beeld van de mus laat Jezus zien hoe groot Gods liefde voor ons is. God ziet zelfs het kleinste musje en Hij ziet zeker ook jou. Daar mag je op vertrouwen. Ook als het leven moeilijk is of als je twijfelt. Hij ziet je, Hij kent je, Hij is erbij.

Een mooi vormgegeven cadeauboekje vol korte, bemoedigende gedachten, gedichten, illustraties en verhalen over de mus.

Ik zie je Reuver, Marike de
€ 9,99
voorraad onbekend