Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij Scholten voorjaar 2022

Bij Uitgeverij Scholten uit Zwolle verschijnen in het voorjaar van 2022 weer veel nieuwe titels doe een breed publiek zullen aanspreken. Bestellen of reserveren kan nu reeds bij Ichthusboekhandel.nl

18 artikelen
pagina 1 van 2
Paradijsbloem
Paradijsbloem Wout, Henriëtte van 't
€ 18,95
voorraad onbekend
Richt je antenne omhoog

Richt je antenne omhoog van auteur Joke Tan, gaat over je geestelijke zintuigen aanscherpen om hemelse signalen op te vangen.

Geestelijk nieuw geboren? Dan ook nieuwe zintuigen. Gééstelijke zintuigen. Want onze gewone zintuigen kunnen niet zien, horen, voelen, proeven of ruiken wat in het geestelijke domein valt te ontdekken.

Gods Geest brengt die geestelijke zintuigen tot leven en wil dat we geoefend raken in het gebruik daarvan. Daar wijst Joke Tan haar lezers op in dit boek, nadat ze de aansporing las in Hebreeën 5:14. Ze bespreekt de gave van onderscheiding door één voor één onze vijf zintuigen na te lopen, daar Bijbelse toepassingen bij aan te wijzen en lezers aan te moedigen meer te ontdekken over deze geestelijke realiteit.'Dat we vooral Hém zullen opmerken. Jezus, de levende Heer. Dat we Hém zien. Hém horen. Hij is de verborgen schat in mijn levensakkertje.'

Richt je antenne omhoog Tan, Joke
€ 14,95
voorraad onbekend
De realiteit van Christus

In het boek 'De realiteit van Christus' legt Charles Price uit dat het niet alleen gaat om onze redding, waarna we vervolgens heel erg ons best gaan doen voor Christus, maar dat het ten diepste gaat om het kennen van Jezus Christus als persoonlijke realiteit in ons leven. Alleen dat maakt het mogelijk om in en door Hem te gaan leven.

Als christen kennen we aan de ene kant de vreugde van onze redding en aan de andere kant de worsteling om te leven zoals God het bedoeld heeft. Vaak verzanden we in pogingen om in eigen kracht te leven voor Christus. We falen daarin te vaak en raken gefrustreerd en verliezen onze vreugde.

Theologische waarheden worden door dit boek praktische handleidingen. Je wordt uitgenodigd om in geloof, afhankelijkheid en gehoorzaamheid te veranderen naar Gods beeld, doordat je een dieper besef krijgt Wie Jezus Christus is en wat Hij in en door ons heen wil doen als Verlosser en Heer.

Charles W. Price is geboren in Engeland. Als tiener bezocht hij Capernwray Hall, een Bijbelschool van Torchbearers. Hij werd er uiteindelijk directeur. Torchbearers wil door goed bijbels onderwijs en praktische training (jonge)mensen toerusten om Christus in Zijn wereldwijde gemeente te dienen. Price heeft verschillende boeken geschreven waarin hij zijn lezers aanmoedigt om hun leven beschikbaar te stellen voor het werk en de kracht van Christus.

In 2001 verhuisde hij naar Toronto in Canada en werd daar de voorganger van The Peoples Church. Hij heeft in meer dan honderd landen gesproken en zijn eigen tv-programma, 'Living Truth' wordt in zeventig landen in verschillende talen uitgezonden.

De realiteit van Christus Price, Charles
€ 16,95
voorraad onbekend
Waarom vrede op aarde

In het boek "Waarom vrede op aarde" gaat Ds. Willem Glashouwer dieper in op de achtergronden van wat tijdens de kerstnacht gezongen werd door de engelen bij Bethlehem in Israël: 'Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde...'Waarom vrede op aarde?

Eeuwenlang leerde de christenheid dat het ging om vrede in je hart en straks vrede in de hemel. Niet op aarde. Dat werd beschouwd als een onbereikbaar ideaal. En zo werd de aarde, deze wereld, deze planeet vooral gezien als iets dat uiteindelijk in vlammen zou opgaan. Dat het stoffelijke, de materie iets van lagere orde was dan de geest en de ziel. Maar dat die ziel en de geest zouden voortleven, in hemelse heerlijkheid. Voor eeuwig. Het lichaam had geen toekomst. Dat kon verdwijnen in de grond o in de zee, of in het vuur van de crematie.Toch leert diezelfde Bijbel dat ooit vanuit Jeruzalem de vrede de ganse aarde zal bedekken, en dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren en dat ze hun wapentuig zullen omsmeden tot landbouwwerktuigen.

Dat de mensheid eenmaal zal leven in een wereld vol van vrede en gerechtigheid. Ja, dat tenslotte de dood er niet meer zal zijn en het menselijk lichaam zal gloeien van eeuwigheidsgehalte. Droom of werkelijkheid? Onbereikbaar ideaal? Of zijn we nu op de grens van die nieuwe aarde aangekomen? Zijn we er bijna?

Waarom vrede op aarde Glashouwer, Willem J.J.
€ 17,95
voorraad onbekend
Zeven keer overwinning

Zeven keer overwinning is geschreven door Yvonne von dem Bussche en gaat over het leven van Jozef die in een gezin en later in een koninkrijk leeft waarin jaloezie en concurrentie regeren.

Dit boek is meer dan een boek over zeven overwinningen. Het begon allemaal met een 'briefje uit de hemel' dat de schrijfster Yvonne von dem Bussche in een boek vond op de trappen van het station in Nijmegen. Dit boek ging over het leven van Jozef en veranderde Yvonnes leven. Ze hoopt dat het lezen van 'Zeven keer overwinning' hetzelfde effect heeft op jou.

Jaloezie. Hoe vaak heb jij als 'Eva', als vrouw die God zéér goed heeft gemaakt, hier geen last van? De drang om jezelf te vergelijken met de ander, de gedachte dat wat jij hebt minder is dan wat een ander heeft. In het gezin waar Jozef in geboren wordt draait alles om jaloezie en concurrentie. En dat heeft enorm veel impact op het leven van Jozef. Hij is het lievelingskind van zijn vader en zijn broers haten hem steeds meer.

God heeft een bijzonder plan voor Jozef dat hij aan Jozef openbaart door twee dromen. Maar voordat Jozef bereikt wat God voor hem voor ogen heeft, moet Jozef leren overwinnen, niet door eigen kracht maar door Gods kracht. In dit boek vind je zeven eyeopeners uit het leven van Jozef. Zodat jij kunt overwinnen en God in jouw leven het plan uitwerkt dat Hij voor jou voor ogen heeft!

Zeven keer overwinning Bussche, Yvonne von dem
€ 16,95
voorraad onbekend
Wandel geliefd

Het boekje Wandel geliefd van Eline Lindeboom is bedoeld om jou te helpen om met meer betekenis voor je relatie met God en je zelf te werken aan je dagelijkse ommetje of je regelmatige wandelingen.

Wandelen is een wonderlijk geschenk van God om te leren leven vanuit je hart.Ga op pad in mooie, zelfgekozen natuurgebieden, ontdek hoe je elke dag mag leven vanuit Gods liefde en hoe Hij samen met jou op weg wil gaan. Ervaar hoe Zijn liefde jou verandert, versterkt én beweegt.

Het boekje Wandel geliefd van Eline Lindeboom staat vol aansluitende creatieve, praktische (natuur-)opdrachten en Bijbelse lessen om toe te passen tijdens je wandelingen en in je dagelijks leven.

Wandel geliefd Lindeboom, Eline
€ 12,50
voorraad onbekend
Maak mij sterk

Mij mij sterk van Eline Lindeboom gaat over elke dag leven uit Gods kracht en maakt onderdeel uit van de serie Verder met God.

Wandelen is een wonderlijk geschenk van God om te leren leven vanuit je hart. Ga op pad in mooie, zelfgekozen natuurgebieden en ontdek hoe Gods kracht zichtbaar wordt in jouw leven en hoe je daar elke dag uit mag leven. Ervaar hoe Hij je elke dag wil ondersteunen en versterken.

Dit boekje staat vol aansluitende creatieve, praktische (natuur-)opdrachten en Bijbelse lessen om toe te passen tijdens je wandelingen en in je dagelijks leven.

Maak mij sterk Lindeboom, Eline
€ 12,50
voorraad onbekend
David, een man naar Gods hart

In 'David, een man naar Gods hart' van Henk Stoorvogel maak je in korte Bijbelstudies kennis met een van de markante mannen van God, zoals die beschreven worden in de Bijbel.

David inspireert, ontroert en daagt uit. Met zijn God sprong hij over muren. Geen Goliath boezemde hem angst in. Maar ook overtrad hij zo'n beetje elk gebod. David is menselijker dan wij zouden wensen en geestelijker dan de meesten van ons ooit zullen worden.Vind je het lastig om je persoonlijke tijd met God vorm te geven?

Het is bij uitstek geschikt voor persoonlijk gebruik of voor kleine groepen. In twintig hoofdstukken wordt een episode uit het leven van David belicht en vertaald naar onze tijd. Door middel van rake vragen word je geholpen oom zelf na te denken en persoonlijke toepassingen te maken.

Nu eindelijk weer beschikbaar als heruitgave!

David, een man naar Gods hart Stoorvogel, Henk
€ 9,95
voorraad onbekend
De Prins en de Profeet

Het boek De prins en de profeet, van Claude Duvernoy, vertelt het historische verhaal van Theodoor Herzl en William Hechler, die beiden aan de wieg stonden van de latere staat Israël.

Theodor Herzl (1860-1904) is de grondlegger van het moderne zionisme. Onvermoeibaar pleitte hij tijdens zijn leven, waarin veel Joden in Oost-Europa het slachtoffer zijn van gewelddadige pogroms, voor een eigen staat voor het Joodse volk. Zijn boek 'Der Judenstaat' (De Joodse Staat) uit 1896 wordt wereldberoemd. Joden van zijn tijd zien hem als de prins van het volk Israël..

Veel minder bekend is William Hechler, een Anglicaans geestelijke en toegewijd christen, met wie Herzl een diepe vriendschap opbouwt, en die door zijn vele contacten op regeringsniveau van onschatbare waarde is voor het zionisme. Hechler is overtuigd van Gods (profetische) beloften aan Israël en beschouwt Herzl als door God gezonden om het Joodse volk terug te brengen naar het Beloofde Land. Samen binden zij de strijd aan om wereldleiders, maar ook de Joodse gemeenschappen, te overtuigen van de noodzaak van een Joods thuisland op het grondgebied van het Bijbelse Israël.

Dit boek geeft een bijzondere (en historische) inkijk in het leven van de seculiere Jood Herzl en de christen Hechler, die door hun indrukwekkende inzet aan de wieg hebben gestaan van de staat Israël. Een inspiratie voor christenen om - in navolging van Hechler - Israël tot troost en zegen te zijn.

De Prins en de Profeet Duvernoy, Claude
€ 15,95
voorraad onbekend
Het roer om

In 'Het roer om!' beschrijft Willie Zeldenrust-ten Harkel een periode van zeven jaar waarin God het roer van hun leven volledig omgooit.

Als vaste bezoekers van de Opwekkingsconferentie nemen Willie en haar man tijdens het pinksterweekend van 1995 het besluit om meer tijd en energie aan het Koninkrijk van God te besteden. Een keus waarvan ze op dat moment niet kunnen vermoeden hoeveel consequenties dat zal hebben voor hun leven.

Het zijn intensieve en heftige jaren waar ze niet op voorbereid zijn en waarin ze als brugklassers bij God in de schoolbanken komen. Ze groeien toe naar een ingrijpende beslissing om hun woonplaats te verlaten, waar ze zesentwintig jaar met hun kinderen woonden. Huis en haard verlaten, omdat God onverwacht een ongedachte weg wijst.

Met de haar typerende humor en ernst vertrouwt Willie haar belevenissen en ervaringen met God toe aan het papier.

Het roer om Zeldenrust-ten Harkel, Willie
€ 16,95
voorraad onbekend