Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe boeken uitgeverij Vuurbaak najaar 2020

Bij Uitgeverij de Vuurbaak / NEEMA worden in het najaar 2020 weer veel nieuwe titels verwacht. Onderstaand geven wij u daar een eerste impressie van.

Nieuwe titels van Uitgeverij de Vuurbaak zijn direct bij verschijnen leverbaar via Ichthusboekhandel.nl. Reserveren kan nu reeds via de webshop of in één van de winkels. We leggen het dan voor u klaar in de winkels of sturen het desgewenst aan u toe.

Sint Nikolaas van Myra

Het boek Sint Nicolaas van Myra is het echte verhaal achter het het 5 december feest. Mattias Rouw gaat er naar op zoek.

Iedereen in Nederland kent Sinterklaas, maar weinig mensen kennen Nikolaas van Myra uit de vierde eeuw. Dat is vreemd. Want Nikolaas is de historische figuur waaruit Sinterklaas is ontstaan. Wie was Nikolaas dan? Om hierachter te komen put dit boek uit een rijke traditie van inspirerende Nikolaas-verhalen uit het eerste millennium.

Het is een ontdekkingstocht naar de echte Nikolaas. Wat blijkt? Het Sinterklaasfeest kan een feest vol relevantie zijn. Geworteld in verhalen uit het verleden, aanmoedigend tot mooie daden in de toekomst!

Sint Nikolaas van Myra Rouw, Mattias
€ 12,50
voorraad onbekend
Flirt

Flirt is een indringende roman van Lisette van de Heg (1983) over het thema vreemdgaan en de verleiding van een ander als het thuis niet helemaal goed gaat.

Kort nadat Laura's enige zoon op kamers is gegaan, overlijdt plotseling haar moeder. Het lege nest waar Laura al mee worstelde, voelt hierdoor nog leger. Het is niet haar man Johan die ziet hoe moeilijk ze het heeft, maar Jean Paul. Tussen hen ontstaat een relatie die grenzen overschrijdt en het bewustzijn daarvan is tegelijkertijd een zoektocht naar herstel.

'Flirt' is een eerlijke roman over een confronterend thema. Wat zou jij doen als je partner niet ziet waar je mee worstelt, maar een ander wel? Wat mag het kosten om de leegte in je leven te vullen? Hoe kom je terug in je relatie waar je trouw aan belooft hebt en kan die hersteld worden?

Flirt Heg, Lisette van de
€ 19,99
voorraad onbekend
Het Groene Normaal

Het Groene Normaal is een bundeling interviews door Alfred Slomp met christenen die op hun manier invulling geven aan een groener en duurzamer leven.

De coronacrisis raakt onze samenleving op een manier die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Toch is dit ook de tijd om stil te staan bij onze manier van leven. Want ligt er niet een opdracht om groener en socialer uit deze crisis te komen?

In 'Het Groene Normaal' gaat Alfred Slomp langs tien groene en inspirerende christenen, die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise pleidooi voeren om aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Evenals het gelijknamige manifest wijzen zij op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering over de natuur om ons heen.

'Het Groene Normaal' is een hoopvol boek dat inspireert om samen op te staan voor een duurzaam leven en een eerlijke, groene toekomst.

Gesprekken vonden plaats met:

* Jan Wolsheimer,
* Annemarthe Westerbeek,
* Embert Messelink,
* Reinier van den Berg,
* Jan Huijgen,
* Carla Dik-Faber,
* Rikko Voorberg,
* zuster Emmanuël,
* Theanne Boer en
* Klaas-Hemke van Meekeren.

Het boek praktische tips en bijbelstudies om zelf of in groepsverband mee aan de slag te gaan.

Het Groene Normaal
€ 7,99
voorraad onbekend
Meisje dat twee keer werd geboren

In 'Het meisje dat twee keer werd geboren' doet moeder Hanneke Aerts haar eerlijke verhaal over deze moeilijke zwangerschap en wat het met haar gezin en haar relatie met God deed.

Wanneer Hanneke en haar man tijdens de twintigwekenecho te horen krijgen dat er 'iets heel erg mis' is met hun ongeboren kindje, zakt de grond onder hun voeten weg. De baby blijkt spina bifida te hebben. Als ze horen over een prenatale operatie in België waarbij de opening in haar ruggetje gesloten kan worden, komen ze voor een onmogelijke beslissing te staan.

Ze worstelen met vragen als: Hoe moet het verder als ons kindje zwaar gehandicapt blijkt te zijn? Zullen we ooit met haar kunnen communiceren? Is ze eigenlijk wel levensvatbaar?

Meisje dat twee keer werd geboren Aerts, Hanneke
€ 9,99
voorraad onbekend
#powerbook: maskers af

'#Powerbook Maskers af' is er voor jou als moeder en vrouw, om vrij te leren leven zoals God het heeft bedoeld. Danielle Koudijs met haar team schreef dit boek en helpt je om in een veilige omgeving je maskers af te zetten.

Iedereen zet wel eens een masker op. Uit zelfbescherming, omdat je geen zin hebt om een eerlijk antwoord te geven op de vraag 'Hoe gaat het?'. Of omdat je voor je werk even niet kwetsbaar kunt zijn.

Maar wie ben jij als niemand kijkt? Wat voor effect hebben maskers eigenlijk op je relatie, opvoeding en geloofsontwikkeling? En hoe is het met jouw maskers? Zijn er een paar bij gekomen sinds je moeder bent geworden? Of juist niet? En wat als je je altijd aanwezige maskers afzet en God toelaat op die stukken in je leven?

Dit boek is gemaakt met eerlijke en oprechte verhalen van andere moeders, maar ook met artikelen van professionals die weten wat het is om die maskers af te zetten en beseffen hoe helend dat kan zijn. En wat voor positieve invloed dat kan hebben op je relatie en op je kinderen. In de columns en de nieuwe stille tijd challenge duiken we onder andere in Romeinen 12 om te ontdekken dat je met Hem en bij Hem, die maskers echt af kunt zetten.

#powerbook: maskers af Koudijs, Danielle
€ 14,99
voorraad onbekend
Het Schermwijze gezin

Schermwijzer is een realistisch boek over hoe je op een goede manier kan omgaan met een stortvloed van schermen, apparaten en een beslag op aandacht. Andy Crouch helpt je om hier een begaanbare weg in te vinden.

Bewust omgaan met technologie in je gezin is meer dan filters gebruiken en een limiet zetten op de hoeveelheid schermtijd voor je kinderen. Er is wijsheid, karakter en moed nodig om de beloftes van digitale media – zoals gebruiksgemak, directe bevrediging en een ongelimiteerde hoeveelheid informatie binnen handbereik – tegemoet te treden. En dit gaat zeker niet alleen onze kinderen aan!

Op basis van onderzoek laat Andy Crouch zien dat de keuzes die wij maken rond technologie onvoorziene gevolgen kunnen hebben. Hij stelt vragen als: Wat willen we zijn en waar willen we voor staan als familie? Brengt technologie ons juist dichter bij of verder van dat doel vandaan?

Iedereen die het gevoel heeft dat zijn familierelaties lijden onder of zijn aandacht opgeslokt wordt door de afleidingen van technologie, kan in dit boek een weg vinden om het echte leven – in een wereld vol devices en beeldschermen – weer te omarmen.

Het Schermwijze gezin Crouch, Andy
€ 9,99
voorraad onbekend
Waar is God in de crisis

Reinier Sonneveld schreef het boek 'Waar is God in de crisis?' toen de lockdown vanwege corona enkele weken gaande was. Midden in alle actualiteit geeft hij door hoe gelovigen vroeger reageerden op de crisissen in hun leven.

“Pak een willekeurig zelfhulpboek en lees eruit voor aan Jezus aan het kruis. Of aan iemand op de ic met corona. Alle goedbedoelde adviezen zijn belachelijk geworden en aan de nodige revisie toe. Bij een echte crisis heb je niets aan 'positief denken' of een of ander tegeltjeswijsheid.”

De antwoorden die gelovigen toen vonden én wat ook gebeurd soms juist niet vonden. Dat doordenken doet hij naar aanleiding van de zeven kruiswoorden: de paar korte zinnen die Jezus sprak toen hij zelf op het dieptepunt van zijn leven was. Het resultaat van deze overwegingen is bemoedigend, verrassend en diepzinnig temidden van alle verwarring rond Corona.

Reinier Sonneveld publiceerde diverse boeken, waaronder 'De stilte van God' en 'Het vergeten evangelie'. Voor kinderen werkt hij aan de Liedjesbijbel. Als coach begeleidt hij professionals en leidinggevenden.

'Een geslaagde poging om vanuit de crisis iets over God te zeggen. Het verdient hoe dan ook lof dat een theoloog de moeite neemt en er ook nog in slaagt om vanuit het hart van een actuele crisis te schrijven over God. Sonneveld schrijft kraakhelder, populair zonder plat te worden en vaak met echt aardige oneliners',
- Trouw-recensent.

Waar is God in de crisis Sonneveld, Reinier
€ 12,50
voorraad onbekend
Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen

In het boek 'Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschappen' focussen Remmelt Meijer en Peter Wierenga op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar kerken op kunnen inspelen, mits ze durven mee te bewegen.

Aan de hand van theologische doordenking, praktijkverhalen en -voorbeelden, trekken de auteurs lijnen vanuit de coronacrisis naar de toekomst. Dit doen zij op basis van trends die zich al een aantal jaren steeds duidelijker aftekenen.

Corona deelt drie klappen uit aan de kerken, denken Wierenga en Meijer. Losheid en individualisme worden versterkt. Juist door de focus op het streamen wordt duidelijk hoe centraal de kerkdienst nog steeds staat. En er lijkt weinig gevoel voor urgentie; met nieuwe apparatuur en steeds veranderende aanwezigheidscijfers wachten totdat het kerkelijk leven weer 'gewoon' verder kan gaan, is zelfbedrog. Het 'oude normaal' is geen optie meer.

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerkzijn beïnvloeden. De Coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en uitvergroot. Maar voelen kerken zelf wel de urgentie? En is er bij kerken bereidheid tot aanpassen van hun koers? 'Herkerken' laat zien hoe een periode van crisis en verandering, die in eerste instantie een kerk(gemeenschap) op scherp zet, met het juiste meebewegen kansen biedt om goed in te spelen op de uitdagingen van vandaag.

Voor wie na wil denken over kerk-zijn in de Corona tijd en erna! Zie daarvoor ook: Herkerken, het werkboek

Remmelt Meijer, 52, theoloog, predikant geweest in de gereformeerd vrijgemaakte kerk, gewerkt bij de Amsterdamse vernieuwingsplek Stroom en nu als zzp'er coach en begeleider van kerken.

Peter Wierenga is betrokken bij het missionaire werk van de NGK als consulent bij Missionair Steunpunt NGK. Hij is daarnaast zelfstandig kerkelijk werker en eigenaar van Bureau Kerkwerk. Al 25 jaar werkt hij in, met en voor kerken en mocht bij zo'n 120 kerken meewerken en in de keuken kijken. Hij is actief in gemeenteopbouw, visie en beleidsontwikkeling, pastoraat, missionair kerkzijn en kerkplanting.

Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen Wierenga, Peter en Remmelt Meijer
€ 17,99
voorraad onbekend
Samson

Samson is een DVD met de film over het levensverhaal van wie wij Simson noemen. Genoemd in het bijbelboek RIchteren of Rechters (NBV) is hij tot zijn zelfgekozen dood een verrassende man.

Een Hebreeër met enorme krachten moet in opdracht van God zijn volk uit de slavernij leiden. Nadat zijn jeugdige ambities eindigen in een tragisch huwelijk, zorgt dit er voor dat hij in conflict raakt met het Filistijnse leger. Hij krijgt vele tegenslagen te verduren, onder meer in de liefde, op zijn weg naar de overwinning.

Samson Film
€ 14,99
voorraad onbekend
A beautiful day in the neighborhood

Tom Hanks portretteert meneer Rogers in A Beautiful Day in the Neighborhood, een actueel verhaal over vriendelijkheid die zegeviert over cynisme, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een echte vriendschap tussen Fred Rogers en journalist Tom Junod.

Nadat een afgematte tijdschriftschrijver (Emmy-winnaar Matthew Rhys, 2018 beste acteur in een dramaserie, The Americans) een profiel van Fred Rogers krijgt toegewezen, overwint hij zijn scepticisme en leert hij over vriendelijkheid, liefde en vergeving van Amerika's meest geliefde buurman.

De echte Fred Rogers was een gewijde presbyteriaanse predikant die geloofde dat de show van zijn kinderen een soort preekstoel was, van waaruit hij Jezus 'boodschap van onvoorwaardelijke liefde en grenzeloze barmhartigheid predikte (zij het zonder Jezus' naam te noemen). Deze film bevat niet alleen die boodschap, maar verwijst ook naar het stille geloof dat eronder schuilgaat.

We zien Fred bidden, soms tot Lloyds ongemak. Zijn Bijbel verschijnt een paar keer. En als hij met een stervende man praat, vraagt ??hij of de man voor hem bidt. Als Lloyd zegt dat Fred dat aardig vond om te doen - wetende dat deze kleine daad van geloof de stervende man een gevoel van doel zou geven - kijkt Fred hem verbijsterd aan: iedereen die doormaakt wat die stervende kerel doormaakt, moet vooral dicht bij God, zegt Fred.

Tom Hanks portrays Mister Rogers in A Beautiful Day in the Neighbourhood, a timely story of kindness triumphing over cynicism, based on the true story of a real-life friendship between Fred Rogers and journalist Tom Junod. After a jaded magazine writer (Emmy® winner Matthew Rhys, 2018 Best Actor in a Drama Series, The Americans) is assigned a profile of Fred Rogers, he overcomes his skepticism, learning about kindness, love and forgiveness from America's most beloved neighbour.

The real Fred Rogers was an ordained Presbyterian minister who believed that his children's show was a pulpit of sorts, from which he preached Jesus' message of unconditional love and boundless mercy (albeit without mentioning Jesus' name). This movie retains not just that message, but hints at the quiet faith that lay beneath it.

We see Fred pray, sometimes to Lloyd's discomfort. His Bible makes an appearance or two. And when he talks to a dying man, he asks for the man to pray for him. When Lloyd says that was a kind thing for Fred to do - knowing that this little act of faith would make the dying man feel a sense of purpose - Fred looks at him aghast: Anyone who's going through what that dying fellow is going through must be especially close to God, Fred says.

Tom Hanks speelt Mister Rogers in A Beautiful Day in the Neigborhood, een voor deze tijd heel passend verhaal waarin vriendelijkheid het wint van cynisme, gebaseerd op de vriendschap tussen Fred Rogers en journalist Tom Junod. Een verbitterde journalist (Emmy-winnaar Matthew Rhys, Beste Acteur in een dramaserie van 2018, The Americans), moet voor een tijdschrift een stuk schrijven over Fred Rogers. Hij overwint zijn scepticisme en leert van de meest geliefde buurman van Amerika over vriendelijkheid, liefde en vergiffenis.

A Beautiful Day in the Neighborhood is een biografische dramafilm uit 2019 onder regie van Marielle Heller. De film is gebaseerd op een artikel van Esquire-journalist Tom Junod over de Amerikaanse televisiepresentator Fred Rogers.

Deze film valt onder de BRANDAAN-selectie!

A beautiful day in the neighborhood Film
€ 14,99
voorraad onbekend
Little Women

Little Women is het geliefde verhaal van meer dan 150 jaar oud, geschreven door Louisa May Alcott, van de gezusters March; vier jonge vrouwen die bepalen dat zij op hun eigen voorwaarden leven, zowel tijdloos als tijdsgebonden.

Little Women is geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird) en gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van Louisa May Alcott.

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth March. Timothée Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is Marmee en Meryl Streep is te zien als Aunt March.

Little Women Film
€ 14,99
voorraad onbekend
I Still Believe

De DVD I Still believe is de nieuwste film van de Erwin Brothers. Een romantisch muziekverhaal gebaseerd op dramatische gebeurtenissen uit het leven van gospelartiest Jeremy Camp, gespeeld door de populaire acteur KJ Apa.

Jeremy en Melissa zijn nog studenten als zij verliefd op elkaar worden. Als Jeremy doorbreekt als artiest, krijgt Melissa te horen dat ze kanker heeft. Samen gaan zij de strijd aan en vinden kracht in hun geloof.

De Erwin Brothers maakten in 2018 het zeer succesvolle I Can Only Imagine.

I Still Believe Film
€ 14,99
voorraad onbekend
40 Tellen (spel Kerst voor jou)

40 tellen is een Kerstspel. Je kunt dit heel goed doen met elkaar rond de Kerstdagen of bij de kerstmaaltijd. Het is bovendien ideaal voor huishoudens en kerken om uit te delen als kerstactie aan buren, collega's, familie, vrienden.

KERST voor iedereen betekent het iets anders. We beleven dit wereldwijd gevierde feest allemaal op onze eigen manier, en iedereen heeft er andere associaties mee.

In dit spel teken, beeld je uit, omschrijf je of geef je hints over de woorden op je kaartje. Welke vorm je ook gebruikt, probeer je boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Speel individueel of in teams tegen elkaar voor de hoogste score.

Een spel vol humor, snelheid, inzicht en gezelligheid, juist rond de kerstdagen met familie of gasten over de vloer.

Spelkarakteristieken:

Leeftijd: 10+
Aantal spelers: 3+
Speeltijd: 10-30 minuten

40 Tellen is een spel en bevat een feestelijke mix die doet denken aan Party & Co en 30 Seconds.

Wanneer kerken of bedrijven dit willen inkopen met grotere aantallen, neem dan even contact op met onze Helpdesk. We helpen u dan even met de bestelling

LET OP:

* Vanwege de prijs valt dit spel niet onder de actie dat cadeau's gratis ingepakt worden.
* U koopt 3 exemplaren, waardoor u er in ieder geval twee anderen een plezier mee kan doen.

40 Tellen (spel Kerst voor jou) Kerstactie 2020 (per 3)
€ 11,97
voorraad onbekend
Op naar Jeruzalem

Op naar Jeruzalem is een spel om met elkaar meer over Israël te ontdekken en samen over het land en het volk te praten.

Elk jaar reizen miljoenen toeristen naar Israël om dit veelzijdige land te verkennen. Welke verhalen liggen er verborgen en wat kunnen ze ervan terugvinden? In het strategische spel "Op naar Jeruzalem" ben jij die toerist. Je wilt in zoveel mogelijk plaatsen wetenswaardigheden verzamelen uit de hele geschiedenis.

Maar je reis is niet zonder problemen. Je kunt zomaar vertraging oplopen en dat kan je wel eens de nodige wetenswaardigheden kosten. Laat dat je niet overkomen!

Wie verzamelt de meeste kennis? En wiens wetenswaardigheden zijn het meeste waard? Wie dit spel speelt, gaat dat ontdekken.

Spelkarakteristieken:

* De aanbevolen leeftijd is van 8 - 70 jaar
* Aantal spelers is 2 tot 6 spelers
* De speeltijd is globaal 50 minuten
* Het is een strategisch spel
* Het spel en de handleiding is in het Nederlands.

Op naar Jeruzalem
€ 14,99
voorraad onbekend