Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken voorjaar 2024 Jongbloedmedia

In het voorjaar van 2024 worden weer veel nieuwe titels verwacht bij uitgeverij Jongbloed Media. Jongbloed is de uitgeverij waarbij o.a. de boeken van Sestra, Arkmedia, Groen en Columbus verschijnen. Tevens is het de uitgeverij van van oudsher voor de mooiste Bijbels.

Alle boeken van Jongbloed zijn direct bij verschijnen leverbaar via Ichthusboekhandel.nl

Parallelbijbel SV|HSV

De Parallelbijbel SV / HSV bevat twee vertalingen naast elkaar: de tekst van de hele Bijbel in de Statenvertaling uit 1637 in de linkerkolom en de Herziene Statenvertaling uit 2010 in de rechterkolom.

Door deze indeling is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de verschillende teksten. Elke pagina begint en eindigt met hetzelfde vers voor beide vertalingen. Daarnaast is er naar gestreefd om het eerste vers van ieder nieuw hoofdstuk op dezelfde regel te laten beginnen voor beide vertalingen. Hierdoor kan het voorkomen dat er witregels tussen de teksten in staan, maar is er wel een goede vergelijking tussen de twee Bijbelvertalingen te maken. De Statenvertaling verscheen in 1637 als eerste Nederlandse Bijbelvertaling. De Statenvertaling is een letterlijke vertaling vanuit de grondtalen van de Bijbel. Dat is dan ook de reden waarom velen aan deze vertaling de voorkeur geven.

In 2010 verscheen de eerste editie van de Herziene Statenvertaling: een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Het doel van deze herziening was en is om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren.

Parallelbijbel SV|HSV
€ 75,-
voorraad onbekend
Zij Lacht in een jaar de Bijbel lezen

Lees nu de Bijbel in één jaar met deze speciale NBV21-uitgave van Zij Lacht in een aantrekkelijk jasje en verbind je met anderen die dit ook doen.

Twee jaar geleden las Liza Kruit (oprichter van Zij Lacht) voor het eerst de hele Bijbel. Voor die tijd leek het haar een te grote opgave en ook tijdens het lezen vond ze het soms moeilijk om het lezen vol te houden. Voor veel vrouwen is dit herkenbaar, terwijl het ontzettend waardevol is om de gehele Bijbel te lezen.

Daar is iets op bedacht: we doen het met elkaar! En speciaal hiervoor kwam de prachtige Zij Lacht NBV21 in een jaar tot stand.De challenge om deze Bijbel in een jaar te lezen wordt gepromoot door Zij Lacht, onder andere met een unieke podcast waarin lezeressen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan en een leesrooster als PDF, zodat je het lezen mét elkaar volhoudt!

Het online platform Zij Lacht is een community voor christelijke vrouwen. Door onder meer Bijbels, boeken, dagelijkse overdenkingen en events aan te bieden, wil Zij Lacht vrouwen helpen om de Bijbel te lezen, begrijpen en leven.

Zij Lacht in een jaar de Bijbel lezen NBV21
€ 39,-
voorraad onbekend
Krachtig op weg

Krachtig op weg is een Bijbels dagboek met verhalen over 70 vrouwen uit de Bijbel. Door de Bijbel heen worden vele moedige, sterke en belangrijke vrouwen beschreven. In dit Bijbels dagboek staat elke dag zo'n Bijbelse vrouw centraal.

Bekende vrouwen als Maria, Esther en Ruth, maar ook minder besproken vrouwen als Ketura, Athalia en Syntyche worden in het dagboek geportretteerd. Iedere dagtekst begint met een kernvers, gevolgd door een leesvraag en een te lezen bijbelgedeelte. Daarna volgen de biografie van de vrouw die centraal staat, een verdiepingsvraag en dank- of gebedspunten.

Een bijzonder dagboek om van hun leven te leren en hun dienst aan God en hun omgeving. Met elke dag een inspiratie om je leven met God betekenis te geven.

Krachtig op weg
€ 16,99
voorraad onbekend
Vasthouden en doorgeven
Vasthouden en doorgeven Samyn, Wilma; Butter, Marieke den
€ 21,99
voorraad onbekend
Leven vanuit de Bron

Leven vanuit de Bron, door Hanna Jongejan-Kater, bevat verdieping en reflectie voor moeders. Het wil (jonge) moeders helpen om hun weg te vinden in overzichtelijke stukjes die als dagboek gelezen kunnen worden.

Elke dag mogen we onze kinderen voeden. Of het nu gaat om moedermelk of een verse boterham; voedsel is onmisbaar voor een kind. Om onze kinderen geestelijk te kunnen voeden, zijn Bijbelse bronnen voor voeding onmisbaar in ons leven. Vanuit het verlangen om andere vrouwen te bemoedigen met zowel woorden uit de Bijbel als met woorden van anderen die uit Bijbelse bronnen putten, is dit boek ontstaan. Tegelijkertijd biedt Leven vanuit de bron ruimte om te reflecteren. Bemoedigingen als herinnering en troost dat we met het oog op God gericht mogen leven en uitdelen.

Hanna Jongejan-Kater (1998) is getrouwd met Aart en moeder van Cathy. Vanuit haar verlangen om lessen over geloofsopvoeding te verzamelen is dit boek ontstaan.

Leven vanuit de Bron Jongejan-Kater, Hanna
€ 18,99
voorraad onbekend
Schuilen bij Hem
Schuilen bij Hem Stoové, Marjolein
€ 17,99
voorraad onbekend
Gods leiding in mijn leven

In het boek Gods leiding in mijn leven geeft Elisabeth Elliot geen kant-en-klare antwoorden op alle vragen. Ze geeft wel aan hoe we God om raad en leiding bij beslissingen kunnen vragen, zodat we in Zijn licht kunnen wandelen, vertrouwend, stap voor stap.

Dit boek is een praktisch boek over goddelijke leiding dat het geloof opbouwt en ons leert om ons vertrouwen op God te stellen in de grote en kleine vragen die in ons leven op ons afkomen. Elisabeth Elliot is door haar publicaties velen tot steun in geloofs- en levensvragen. Eerder verscheen van haar in het Nederlands onder andere het boek Stilte in mijn hart.

Gods leiding in mijn leven bevat inzichten en observaties die voortkomen uit een leven lang Gods leiding volgen, om te laten zien hoe en waarom God Zijn kinderen leidt. Ze nodigt je uit om dichter tot God te komen, zodat je vol vertrouwen kunt wandelen, wetende dat je in Zijn wil staat.

Elisabeth Elliot (1926-2015) is vooral bekend geworden door het boek Vijf kruizen in de Jungle en dit verhaal schokte de wereld. Het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today noemde Elisabeth Elliot een van de invloedrijkste christelijke vrouwen van de twintigste eeuw. Dat komt met name door haar boeken, die –vertaald in diverse talen– wereldwijd een grote verspreiding kennen. Daarin zijn het vooral haar doorleefde uitspraken over geloofsvertrouwen en levensleiding die het hart raken.

Gods leiding in mijn leven Elliot, Elisabeth
€ 18,99
voorraad onbekend
Loof de Heere mijn ziel

In deze verkorte versie van zijn klassieker Morning and Evening, verweeft de geliefde Bijbelleraar Charles Spurgeon Bijbelteksten uit het boek Psalmen in korte boodschappen die gelovige geestelijke steun bieden aan het begin en aan het eind van elke dag.

Spurgeons beroemde vermogen om de kracht van de Schrift met welsprekendheid en doelgerichtheid over te brengen maken dit een bron van onschatbare waarde voor zowel de beginnende christen als de doorgewinterde gelovige.

Charles H. Spurgeon (1834 - 1892) was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie. Belangrijke onderwerpen uit zijn prediking waren de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte.

Loof de Heere mijn ziel Spurgeon, C.H.
€ 17,99
voorraad onbekend
wortels en vleugels jongeren geloof

Het boek binnenste buiten, religieuze identiteitsontwikkeling van christelijke jongeren ontrafeld, is geschikt voor opvoeders in gezin, school en kerk die jongeren beter willen begrijpen en begeleiden op het gebied van geloof.

Het boek ontrafelt de religieuze identiteit van jongeren die opgroeien in een christelijke context aan de hand van verschillende thema's. Het perspectief van de jongeren is hierbij leidend. Wat dit boek boeiend maakt, is dat wetenschappelijke inzichten in gesprek worden gebracht met ervaringen en voorbeelden van geloofsopvoeding in de praktijk.

De lezer wordt uitgedaagd te reflecteren op zijn eigen opvoedkundig handelen.

Casussen en gespreksvragen helpen de inhoud van het boek te bespreken en te verwerken.

wortels en vleugels jongeren geloof Bruin, Anne-Marie de
€ 14,99
voorraad onbekend
Leven en sterven in het licht van de eeu
Leven en sterven in het licht van de eeu Medewerkers, Diverse
€ 16,99
voorraad onbekend
U bent de God Die roept
U bent de God Die roept Vergunst, P. J.
€ 16,99
voorraad onbekend
Meten, weten en jezelf vergeten
Meten, weten en jezelf vergeten Belt, Dr. H. van den
€ 18,99
voorraad onbekend
Een gebed voor elke dag
Een gebed voor elke dag J.Hz., J.H. Gunning
€ 11,99
voorraad onbekend
De vijf talen van de liefde bij dementie
De vijf talen van de liefde bij dementie Chapman, Gary
€ 19,99
voorraad onbekend
Werkboek bij de vijf talen van de liefde
Werkboek bij de vijf talen van de liefde Chapman, Gary
€ 14,99
voorraad onbekend
Liever licht
Liever licht Berg, Marinus van den
€ 17,99
voorraad onbekend
Hoe een herder Psalm 23 ziet
Hoe een herder Psalm 23 ziet Keller, Philip
€ 17,99
voorraad onbekend
Het goud in de woestijn

In het boek: Het goud in de woestijn neemt Lize Roest de lezer mee in het geromantiseerde verhaal van Mozes, op zoek naar goud in de woestijn: innerlijke vorming, vrede, vreugde en voldoening

In het leven wisselen etappes vol bloei en blijdschap zich af met etappes vol zorgen en onzekerheden. Dit boek biedt lezers een goede grondhouding om met de hindernissen en uitdagingen van het leven om te gaan. .Het is tijd voor persoonlijk leiderschap. Tijd om je innerlijke kwaliteiten aan het licht te laten komen. Tijd om het leven te leiden vanuit een hemels perspectief.

Lize Roest (1972) is spreker en werkt als coach en trainer vanuit haar eigen coachingpraktijk 'Je bent GOUD waard'.

Lize was als diaconale coach verbonden aan het project Utrechtse Kerken voor Oekraïne. Ze woont met haar man en twee kinderen in Houten.

Het goud in de woestijn Roest, Lize
€ 21,99
voorraad onbekend
God geeft jou nooit op

God geeft jou niet op is een nieuw pastoraal boek van Max Lucado op basis van het leven van de oudtestamentische Jakob.

Voor lezers die worstelen met hun tekortkomingen en behoefte hebben aan Bijbelse bevestiging en bemoediging dat Gods genade en vergeving ook voor hen is en dat God ook hen wil gebruiken. Primair voor individueel gebruik, maar ook geschikt om als groep door te nemen.

Max Lucado is jarenlang voorganger geweest, in Brazilië en in de VS. Zijn Bjjbelse dagboeken en pastorale (kinder)boeken worden over de hele wereld gelezen. Van veel van zijn titels zijn al meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

God geeft jou nooit op Lucado, Max
€ 22,99
voorraad onbekend
Laat je niet afleiden

Het boek van Bob Goff, Laat je niet afleiden, gaat over hoe je focus herpakt, en vreugde herontdekt. Het boek wil je helpen bij het ontwikkelen van focus en voorkomen dat de dagen als water door je handen stroomt.

Onze huidige cultuur biedt enorm veel afleiding. Wanhopige krantenkoppen, je smartphone en een eindeloze to-do lijst trekken je aandacht weg van het leven dat je eigenlijk zou willen leiden.

Bob Goff legt de vinger op de zere plek: afleiding maakt dat je niet echt in het hier en nu bent én niet kunt onderscheiden wat van blijvende waarde is.Laat je niet afleiden werkt als de ribbelstroken op de snelweg; het waarschuwt je dat je uit de koers bent, zodat je kunt bijsturen. Vind de weg terug naar een avontuurlijk leven. Een leven waarin je enthousiast bezig bent met je toekomstdromen, geniet van wat er echt toe doet, God en je naaste bewust liefhebt en aandacht geeft aan dat wat aandacht verdient. Met humoristisch beschreven situaties uit zijn persoonlijk leven, verhalen van anderen en krachtige bijbelse voorbeelden, steelt Bob Goff je hart én schudt hij je wakker.

Bob Goff
(VS, 1959) heeft zijn succesvolle carrière als advocaat achter zich gelaten en treedt op als motiverende spreker en auteur. Hij geeft colleges over non-profit-recht en mondiale gerechtigheid. Ook is hij actief in een retraitecentrum en voor de door hem opgerichte hulpverleningsorganisatie Love Does. Zijn boeken Love Does en Everybody, Always waren New York Times bestsellers.

Laat je niet afleiden Goff, Bob
€ 24,99
voorraad onbekend
Wat als we gewoon zijn

In het boek: wat als we gewoon zijn: Over afhankelijk leven, schrijft theoloog Anne Marije Baars over het dagelijkse leven als moeder van drie kleintjes.

Vlak voor de geboorte van haar jongste wordt haar account op Instagram gehackt, waardoor ze niet langer een 'bekende influencer' is. Haar derde boek gaat over de kunst van het gewoon zijn die ze vervolgens ontdekt. Over hoe er in het routinematige en haast voorspelbare leven schoonheid te vinden is. Zelfs wanneer verdriet dichtbij komt en er voortaan een lege plaats is aan tafel, werken de dingen mee ten goede. Omdat het leven om meer gaat dan gelukkig zijn, ook al is dit strijdig met de boodschap van sociale media. Want voorbij geluk is daar de vreugde van het eenvou- dige en het gewone. Van het samen optrekken als mensen, afhankelijk van elkaar en God, in alle seizoenen van het leven.

Anne Marije Baars is theoloog en moeder van 3 kleine kinderen. Ze houdt van linnen gordijnen die opbollen door de wind, draagt elke dag haar favoriete parfum Nurture en wordt blij van een beker koffie met melkschuim. Ze is altijd op zoek naar schoonheid in het alledaagse.

Wat als we gewoon zijn Baars, Anne Marije
€ 17,99
voorraad onbekend
Zij Lacht Guide Getuigen

In deze Zij Lacht Guide deelt evangeliste Emke de Jager haar jarenlange ervaring. Persoonlijke verhalen worden afgewisseld met praktische tips en opdrachten die lezers direct in de praktijk kunnen brengen.

Hoe kun je getuigen van je geloof in het dagelijks leven en waarom zou je dat doen? Hoe weet je wat je moet zeggen en hoe voorkom je een 'had ik dat maar gezegd'? Het zijn vragen die veel jonge vrouwen bezighouden.

Een guide over luisteren naar de ander, over een stapje meelopen, maar ook over weer loslaten. Zoals de zaaier het zaad dat hij strooit al loslaat vóórdat het de grond raakt.

Dit is een uitgave in samenwerking met Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, www.bijbelstand.nl

Emke de Jager leerde in de Bijbelstand op consumentenbeurzen met vallen en opstaan haar geloof te delen. Ze is getrouwd, moeder van drie en woont met haar gezin in de Achterhoek als beheerders van christelijk kampterrein 'de Oase'.

Zij Lacht Guide Getuigen Jager, Emke de
€ 16,99
voorraad onbekend
Een toekomst vol van hoop

Een toekomst vol van hoop is een Bijbels dagboek door Tineke Tuinder-Krause over leven met vergezichten voor 100 dagen.

Aan de hand van verschillende thema's wil auteur Tineke Tuinder iets laten zien van de hoopvolle toekomst die God voor ons in petto heeft. Daarbij gaat ze de realiteit van wat we onderweg naar die toekomst tegen kunnen komen niet uit de weg. Met inspirerende overdenkingen wil dit dagboek de lezer bemoedigen om dwars door lijden heen met hoopvolle ogen naar de toekomst te kijken. Ook prikkelt het tot nadenken over de verantwoordelijkheid de we dragen voor de toekomst van onszelf, onze kinderen en onze wereld.

Over de auteur: Tineke Tuinder-Krause is auteur van o.a. Ga met God en Putten uit de Bron. Het is haar verlangen om mensen te helpen hun geloof en de Bijbel handen en voeten te geven in het leven van alledag.

Een toekomst vol van hoop Tuinder-Krause, Tineke
€ 22,99
voorraad onbekend
Sestra Magazine - Zeeën van tijd

Het Sestra zomer magazine heeft als thema: Zeeën van tijd. De tijd nemen. Tijd maken. Je tijd geven. In de zomer van 2024 hebben we de tijd. Jij ook?

In dit zomernummer van Sestra magazine spenderen we onze tijd aan zee om samen te picknicken, te vliegeren, God te zoeken en los te laten. We leren leven volgens onze - door God gegeven - innerlijke klok (kairos). Lezen het verhaal een vrouw die tijd in de gevangenis doorbracht. En we pleiten voor meer spontaniteit.

Een eerlijk zomernummer boordevol inspiratie, interviews, DIY, recepten, de nieuwste boeken, etc. met woorden van leven voor jou!

Sestra Magazine - Zeeën van tijd Auteurs, Diverse
€ 8,45
voorraad onbekend
Geschenk van genade voorjaar 2024
Geschenk van genade voorjaar 2024 Sestra Mama
€ 8,45
voorraad onbekend
Zij Lacht Feest van bevrijding
Zij Lacht Feest van bevrijding Lacht, Zij
€ 14,99
voorraad onbekend
Elke dag met God

Dit friss journal van het platform Sis, you GOD this, is de opvolger van hun succesvolle eerste boek You GOD this!

In een wereld vol afleiding, stress en onzekerheid kan het soms lastig zijn om God te zoeken en echt een sterke relatie met Hem te voelen. De journal is er om jonge vrouwen hierbij te helpen. Door ritme en invulling te geven aan het tijd doorbrengen met God biedt het boek een helpende hand om de relatie met Hem op te bouwen en te versterken. De gebruiker van dit notitieboek begint of eindigt haar dag met God door dagelijks dank- en gebedspunten op te schrijven, een bijbeltekst te memoriseren, zorgen aan Hem over te dragen en te reflecteren op hoe ze dagelijks Gods liefde uitdraagt. De invulpagina's worden afgewisseld met inspirerende (bijbel)teksten

.Jolet Scheper is mede-oprichtster van de stichting Sis, you GOD this. Ze heeft een passie voor het verbinden van jonge christelijke vrouwen met elkaar en met Jezus.

Elke dag met God Scheper, Jolet
€ 14,99
voorraad onbekend
In de spiegel
In de spiegel Weerd, Willemijn de; Fritzsch, Willemiek
€ 19,99
voorraad onbekend
Creatief stoer Bijbels dagboek

Dit Creatief stoer bijbels dagboek voor jongen van Jacob Vium helpt om God, jezelf en de Bijbel beter te begrijpen. De 40 overdenkingen in dit boek zijn verdeeld over acht thema's, zoals: Gods liefde, Wees dankbaar, Vertrouw op God, De toekomst tegemoet.

Met op de linkerbladzijde steeds een dagstukje (een Bijbeltekst en een korte reflectie of uitleg) en op de rechterbladzijde een creatieve verwerking. Terwijl je kind leest of creatief bezig is, leert hij/zij steeds meer over hoe je God, jezelf en anderen kunt liefhebben en mag het groeien in geloof.

Een groot deel van de verwerkingen staat ook in de reeds verschenen 'roze' editie 'Creatief bijbels dagboek'.

Creatief stoer Bijbels dagboek Olesen, Jacob Vium
€ 13,99
voorraad onbekend
Mijn speelbijbel
Mijn speelbijbel
€ 12,99
voorraad onbekend
Met de Bijbel aan de slag
Met de Bijbel aan de slag Nutma, Jelle
€ 15,99
voorraad onbekend
Om nooit te vergeten
Om nooit te vergeten Klein, Linda
€ 15,99
voorraad onbekend
Bolle op'e dyk
Bolle op'e dyk Oranje, Corien
€ 11,99
voorraad onbekend
Pas op voor de wolf
Pas op voor de wolf Oranje, Corien
€ 11,99
voorraad onbekend
De laatste strafschop

Het kinderboek: De laatste strafschop van Corien Oranje is het vijfde deel in de voetbalserie VVVoetbalfanaten (een gedeeltelijk opnieuw geschreven heruitgave van de serie 'Superfriezen').

Een spannend verhaal over vriendschap, sportiviteit en keuzes maken (AVI E5). Matteo's team moet spelen tegen de voetbalschool van Bayern-München. Een echte wedstrijd Nederland-Duitsland! Matteo mag aanvoerder zijn en ze gaan spelen in een echt stadion. Maar op de dag van de wedstrijd viert Matteo's beste vriend zijn verjaardagsfeestje. Wat moet Matteo doen? Kiest hij voor zijn beste vriend? Of voor zijn team?

De laatste strafschop Oranje, Corien
€ 13,99
voorraad onbekend
Wonderen van Maartensdijk
Wonderen van Maartensdijk Fijen, Leo
€ 16,99
voorraad onbekend
Bijbel top 3
Bijbel top 3
€ 9,99
voorraad onbekend
Dorpskerken als teken van hoop
Dorpskerken als teken van hoop Fijen, Leo
€ 24,99
voorraad onbekend
Handboek geestelijke verzorging
Handboek geestelijke verzorging Quartier, Thomas
€ 19,99
voorraad onbekend
Van Vasten tot Verrijzenis

Van vasten tot Verrezenis is een 40 dagboek boek op weg naar Pasen, met bijdragen van Rooms Katholieke en protestantse theologen. Dit is de editie van 2024.

Twee keer per jaar komt deze uitgeverij met een gebedenboek, juist rond de sterke momenten van het christelijk jaar. En steeds weer gaan daarin prominente protestanten en katholieken samen op weg. Week voor week door de woestijn van deze tijd, met meditaties bij de zondagen, met persoonlijke gebeden en gedichten, met extra aandacht voor de Goede Week en Pasen. Als ergens duidelijk wordt dat alles anders is geworden na corona, dan is het wel in het huiselijk gebed. Veel kerkleden zijn thuis gaan bidden en doen dat nog steeds, ook na corona. Deze gebedenboeken voorzien in deze behoefte.

Van Vasten tot Verrijzenis Grun, Anselm
€ 9,99
voorraad onbekend
Werkboek voor missionaire parochies

De missionaire kerk wint aan populariteit en heeft inmiddels haar eigen catechismus. En de Engelse auteur Hannah Vaughan weet daar alles van. In Engeland is zij het gezicht van deze missionaire beweging.

Daarom sprak zij op de grote dag van katholieke parochies in Veenendaal. Voor 700 vertegenwoordigers van katholieke kerken vertelde zij hoe je missionair kunt zijn op je eigen plek. Daarmee vulde zij een lacune die om een antwoord schreeuwde: een werkboek om plaatselijk aan de slag te gaan en de missionaire kerk handen en voeten te geven. Daarom is dit een belangrijk boek, want vrijwilligers willen wat doen en krijgen met deze uitgave concrete handreikingen.

Dr. Hannah Vaughan-Spruce, is de verantwoordelijke voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk en werkte zelf als catechist in een parochie.

Werkboek voor missionaire parochies Vaughan, Hannah
€ 24,99
voorraad onbekend
In de gevangenis wil je God

In de Gevangenis wil je God, van Margreet Sanders, gevangenispredikante, is een boek vol verhalen van en over vrouwen in de gevangenis vanuit het perspectief van hun zoektocht naar betekenis en zin in hun leven.

In dit boek staan 42 verhalen uit een vrouwengevangenis - van vrouwen kort of langer in detentie - opgetekend. Het zijn vrouwen met kinderen, een partner en ouders. Over deze relaties gaat het boek. Vrouwen die de auteur ontmoet op de gang, in de deuropening, op de luchtplaats of in hun cel, in de Bijbel-gespreksgroepen en bij de vieringen.

Veel verhalen gaan over opnieuw beginnen. Over hoe gedetineerde vrouwen op hun eigen bijzondere manier zin geven aan hun leven. Welke vragen ze stellen. De antwoorden die ze vinden. De manier waarop ze zichzelf staande houden. En het geloof dat hen (soms) overvalt.

In de gevangenis wil je God Sanders, Margreet
€ 19,99
voorraad onbekend
Dagboek van een kluizenaar
Dagboek van een kluizenaar Standaert, Benoît
€ 19,95
voorraad onbekend
Christelijke meditatie

Het boek Christelijke meditatie van de bekende auteur Kick Bras biedt een overzicht van wat bedoeld wordt met meditatie vanuit een christelijke traditie.

Meditatie is buitengewoon populair. Maar weinig bekend is dat Europa al een eeuwenlange traditie van mediteren heeft. En dat deze traditie nog steeds springlevend is en zich steeds weer vernieuwt. Dit boek wil deze rijke traditie van christelijke meditatie ontsluiten voor hedendaagse mensen. Uit de rijke geschiedenis hiervan heeft de auteur de grootste parels opgediept en de meest sprankelende inzichten beschreven. Hij beschrijft de ontwikkeling van meditatie via de woestijnvaders en de kloosters en latere vernieuwingsbewegingen tot in onze tijd toe. Hij behandelt de betekenis van meditatie door de tijd heen. Het boek geeft ook inzicht in hedendaagse bewegingen op het gebied van christelijke meditatie. Het boek is voor een breed al dan niet christelijk publiek geschreven.

Christelijke meditatie Bras, Kick
€ 17,99
voorraad onbekend
Het Evangelie lezen in crisistijd

In het boek: Het Evangelie lezen in crisistijd laat de bekende schrijver, katholiek priester en dominicaan Adrien Candiard zien hoe de Bijbel ook voor onze tijd relevant is.

Juist nu we worden geconfronteerd met nieuwe oorlogen en met natuur- en milieurampen, toont hij ons waar de Schrift ons aanspreekt in apocalyptische tijden. Moeten we bang zijn voor een eindtijd. Is dit slechts een eerste stap? De auteur onderzoekt de teksten van het Nieuwe Testament die ditzelfde oproepen, op zoek naar redenen voor hoop. Waar Jezus het heeft over oorlogen, epidemieën, hongersnood en natuurrampen, en wanneer we meer dan ooit hulp en zingeving nodig hebben, slaan we vreemd genoeg vaak de heftige bladzijden om en gaan we op zoek naar de zonnige kant van het evangelie. Maar de paradox van het evangelie is dat we over het einde van de wereld kunnen praten om in deze zelfde wereld een sprankje van hoop te gaan zien.

Het Evangelie lezen in crisistijd Candiard, Adrien
€ 9,99
voorraad onbekend
Commentaar op het Johannesevangelie
Commentaar op het Johannesevangelie Eckhart, Meister
€ 44,99
voorraad onbekend
De vlieger en de vanger

De vlieger en de vanger van Henri Nouwen is een postuum verschenen boek met zijn observaties van trapeze artiesten en de geestelijke les die we daar in kunnen ontdekken. Gebaseerd op zijn aantekeningen maakte Carolyn Whitney Brown er alsnog een boek van.

Henri Nouwen is al meer dan een kwart eeuw geleden overleden, maar zijn erfenis is nog steeds actueel, zo actueel dat er zelfs een nieuw boek van zijn hand verschijnt.

Want in de laatste jaren van zijn leven, dat eindigde in 1996, was deze Nederlandse priester gefascineerd door de trapeze artiesten in het circus. Hij volgde hen in verschillende landen en bleef naar hen kijken. Hij schreef er hele dagboekteksten over vol. Die worden nu postuum gepubliceerd onder de titel De vlieger en de vanger.

En zijn boodschap is troostend en bevrijdend: als je vliegt in het circus is dat alleen maar mogelijk omdat je gevangen wordt, als je vliegt in het leven en dreigt te vallen word je gevangen door de barmhartigheid van God.

Carolyn Whitney-Brown heeft Henri Nouwen goed gekend.Zij nam de uitdaging aan om ruim een kwart eeuw na zijn dood alle aantekeningen over de trapezewereld door te spitten. En ze realiseerde zich goed dat het niet haar taak was om het boek te schrijven dat Henri had willen maken. Ze zag een andere taak voor zich: om het verhaal vast te leggen van Henri en de Flying Rodleighs. En dat doet ze op een onderscheidende wijze. De laatste uren van Henri's leven zijn verweven met de aantekeningen en gedachten die hij de laatste jaren van zijn leven over de trapezewereld papier zette. En zo is dit boek er uiteindelijk toch gekomen: Als een ode aan de vlieger en de vanger.

Henri Nouwen behoort tot de meest gelezen spirituele schrijvers, met wereldwijd miljoenen lezers. Hij is geliefd vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof.

De vlieger en de vanger Nouwen, Henri en Carolyn Whitney-Brown
€ 22,99
voorraad onbekend
Het evangelie spiritueel gelezen
Het evangelie spiritueel gelezen Grün, Anselm
€ 28,99
voorraad onbekend
Het evangelie spiritueel gelezen / 2 Luc
Het evangelie spiritueel gelezen / 2 Luc Grün, Anselm
€ 28,99
voorraad onbekend
Zoek het samen uit!
Zoek het samen uit! Hoof, Liesbeth van; Jacobs, Marianne; Ti
€ 17,99
voorraad onbekend
Acht portretten van katholiek onderwijs
Acht portretten van katholiek onderwijs Fijen, Leo
€ 9,99
voorraad onbekend
Klooster! Luisteren

Het blad Klooster beleeft alweer haar 26e uitgave en gaat over luisteren. Met o.a. acht verhalen met luisteraars aan het woord;

een eerbetoon aan Wim Sonneveld; jonge religieuzen over het synodaal proces;

Ook een interview met Jelle Wind, directeur van Pelgrimsoord Wittem, is in deze uitgave opgenomen!

Klooster! Luisteren Fijen, Leo
€ 12,99
voorraad onbekend
Helder camara
Helder camara Hoornaert, Eduardo
€ 28,95
voorraad onbekend
Alle tijd
Alle tijd
€ 18,99
voorraad onbekend
Buggy Bijbel

De Buggy Bijbel is een mooie eerste introductie van de Bijbel voor baby's. Het is geschreven door Willemijn de Weerd en geïllustreerd door Honor Ayres.

Het boek bevat kleurrijke plaatjes en eenvoudige woorden en is door de ring makkelijk vast te maken aan een box of buggy.

Willemijn de Weerd is succesvol kinderboekenauteur en vertaler van diverse kinderbijbels. Voor haar boek 'Ik stuur je de zon' won ze 'Het Hoogste Woord', de prijs voor het beste christelijke kinderboek van 2014. Naast het schrijven geeft ze interactieve kindervoorstellingen en workshops. Ze is getrouwd en heeft vier dochters.

Buggy Bijbel Weerd, Willemijn de
€ 9,99
voorraad onbekend
Dreiging op het schoolplein

Dreiging op het schoolplein van Hans Mijnders is het zestigste boek van deze auteur! en deel 1 in de serie Blub Snackbar. Bedoeld voor de bovenbouw.

Een met verf besmeurd plein, ingegooide ramen en dreigbrieven. Tussen twee middelbare scholen dreigt de onderlinge rivaliteit helemaal uit de hand te lopen. Normaal gesproken houden Marc en zijn vrienden zich bezig met magneetvissen en af en toe een snack in de frituurpan gooien. Ze bemoeien zich eerst niet met de strijd die gaande is. Totdat ze er ongewild bij worden betrokken. Is wraak nemen een oplossing of juist niet? En gaat het hier wel om kwajongensstreken of heeft iemand echt kwaad in de zin?

Thema's in het boek: vandalisme vooroordelen,(digitale) bedreigingen rivaliteit en de kracht van vriendschap

Dreiging op het schoolplein Mijnders, Hans
€ 13,99
voorraad onbekend
De civitate Dei

De civitate Dei van Augustinus is zijn belangrijke werk over de stad van God wat hij geschreven heeft en wat nog steeds actueel is. Toch moet je zoeken naar iemand die weet wat erin staat. Het kolossale werk is in het Nederlands één keer eerder vertaald, namelijk door Gerard Wijdeveld (Ambo, 1983).

Kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) schreef De civitate Dei | De Stad van God tussen 413 en 426. Het boek ontstond als een reactie op de plundering van Rome in 410. Het werk bestaat uit een reeks verhandelingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de Griekse filosofie, het ontstaan van de hemelse stad en de aardse stad en de strijd tussen die twee. Ook sociale, economische en politieke vraagstukken komen erin aan de orde. Het Romeinse concept van de 'rechtvaardige oorlog' werd via dit werk geïntegreerd in de christelijke traditie.

Maar met zijn 662 hoofdstukken, verdeeld over 22 boeken, is de uitgave lastig te hanteren en is de taal niet meer van deze tijd. Classicus Chris Dijkhuis heeft om het werk toegankelijk te maken gekozen voor een combinatie van vertalen en samenvatten en er een tweejarige kalender in boekvorm van gemaakt. De grote hoeveelheid noten staan per dag onder de tekst. Naast registers van namen, Bijbelplaatsen en geciteerde auteurs is er ook een zeer uitgebreid register van onderwerpen, uniek en goed nieuws voor professionals en geïnteresseerde leken van alle gezindten.

Chris Dijkhuis (Haaksbergen, 1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in het middelbaar onderwijs. In zijn doctoraalstudie kwam hij in aanraking met De civitate Dei van Augustinus. Na 34 jaar en een religieuze zoektocht belandde hij in Nijmegen in Augustijns centrum De Boskapel, inmiddels opgegaan in Stadsklooster Mariken. Daar viel het kwartje van zijn oude liefde. Op 1 februari 2014 begon hij aan zijn 'opus magnum' om dit invloedrijke werk van de westerse cultuur opnieuw vanuit het Latijn te vertalen en toegankelijk te maken.

Aurelius Augustinus, ook wel Augustinus van Hippo of Sint-Augustinus genoemd, (Thagaste, 13 november 354 - Hippo, 28 augustus 430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Bij Ichthusboekhandel tref je veel boeken van Aurelius Augustinus, waaronder deze nieuwste uitgave van de Stad Gods.

De civitate Dei Augustinus, Aurelius
€ 49,99
voorraad onbekend