Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe titels Najaar 2018 Den Hertog

Bij uitgeverij den Hertog verschijnen dit najaar veel nieuwe boeken. Zoals gwend van den Hertog is dat een breed palet aan theologie, bijbelse dagboeken, christelijke kinderboeken en enkele romans. Hieronder treft u ze aan.

U kunt nu reeds reserveren!

49 artikelen
pagina 1 van 5
Het ene nodige en begeerlijke goed

Eén ding wil Johanna Avinck in dit boek vóór alles benadrukken: de dienenswaardigheid en beminnelijkheid van God en Zijn zalige dienst. Dat is het ene nodige en begeerlijke goed.

Allereerst omdat God onze Schepper is. Niet satan, maar de Heere is de grote Eigenaar, aan Wie we alles verschuldigd zijn. Hij is het zo waard dat we Hem dienen. Maar ook wil de Heere elke plicht die Hij eist, Zelf werken. Hij is het Die ons Zijn vriendschap biedt. In tien brieven richt de auteur zich op indringende wijze tot een vriendin. Al schrijvend zoekt zij voor haar een leidsvrouw tot Christus te zijn, en niet alleen voor haar. Het boek bevat een ernstige aansporing en opwekking aan ieder die nog vreemdeling is van het leven der genade. Al Gods kinderen kunnen getuigen van het zalige van de dienst van God.

Het ene nodige en begeerlijke goed verscheen vlak voor het overlijden van Johanna Avinck. Het werd hertaald door drs. P.A. Zevenbergen en van een inleiding voorzien door drs. M.W. van Rooijen-van Kempen.

Johanna Luden-Avinck was een zus van de bekende Utrechtse oefenaar Theodorus Avinck. Zij heeft enkele geschriften nagelaten die met zegen gelezen werden. In 1784 overleed ze op 41-jarige leeftijd.

Het ene nodige en begeerlijke goed Avinck, Johanna
€ 15,50
voorraad onbekend
Helder en klaar deel 1

In Helder en Klaar deel 1 gaat Evert Barten verder in de serie met nu een uitleg voor jongeren van de Redelijke Godsdienst door Brakel. D.V. Volgend jaar (2019) hopen er nog 2 opvolgende delen te verschijnen.

De Redelijke Godsdienst van A Brakel mag gerust zijn bekendste werk genoemd worden. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Daarmee is het nog geen saaie verhandeling. Duidelijk blijkt uit alles dat de schrijver heel dicht bij de Heere heeft geleefd. Om jaloers op te worden. Hellenbroek zei ervan: Geen huisgezin behoort het boek te missen. Daardoor zal A Brakel nog blijven spreken, ook nadat hij gestorven is.

Helder en Klaar deel 1 is een weergave van de Redelijke Godsdienst in de taal van nu. Aan de hand van herkenbare vragen helpt deze bewerking je om de rijke inhoud van dit standaardwerk te ontdekken. het eerste deel is een bewerking van deel 1A van de nieuwe editie door Jasper Stam (uitgave de Banier) . In 2019 zullen D.V. deel 2 en 3 verschijnen.

"Mensen in de 21e eeuw lezen niet meer zo gemakkelijk een boek van een dergelijke omvang. Toch is de stof van wezenlijk belang. Daarom is het goed dat Evert Barten ook dit belangrijke werk toegankelijker heeft gemaakt voor jongeren en oo voor ouderen. "
Dr. W. Fieret.

Evert Barten (1981) werkt als jongerenredacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

Helder en klaar deel 1 Barten, Evert
€ 20,90
voorraad onbekend
Nicolaas Schotsman en zijn Eere-zuil

Nicolaas Schotsman hield op 9 en 16 mei 1819 een tweetal preken ter herinnering aan de Dordtse Synode in d eMarekerk in Leiden. Zijn boek verscheen onder de titel Erezuil.

Dit jaar wordt op diverse plaatsen en op verschillende manieren teruggedacht aan het feit dat in 1618 en 1619 de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond.

Tweehonderd jaar geleden, in 1819, was er ook een herdenking, maar slechts door één orthodox predikant: Nicolaas Schotsman (1754-1822). Hij had de moed om zijn gemeente op het belang van de synode te wijzen. Grondig onderzocht hij het optreden van de remonstranten en de weerlegging van hun opvattingen. Op 9 en 16 mei 1819 hield hij in de Leidse Marekerk twee preken en bepleitte het handhaven van de orthodoxe leer en belijdenis. Dit in een tijd dat velen deze ouderwets vonden en het liefst wilden vergeten of afschaffen. De twee preken werden uitgegeven onder de titel Eere-zuil, ter nagedachtenis van de voor tweehonderd jaren te Dordrecht gehoudene Nationale Synode, opgeregt. In Nederland groeide een stroom van kritiek, maar een bekend Nederlander, mr. Willem Bilderdijk (1756-1831), nam het voor Schotsman op. Hij schreef een inleiding toen de tweede druk van diens preken van de pers rolde.

Het geschrift van de Leidse predikant, met de inleiding van Bilderdijk, verschijnt nu in een enigszins hertaalde uitgave, bezorgd door dr. C.R. van den Berg.

Nicolaas Schotsman en zijn Eere-zuil Berg, Dr. C.R. van de
€ 6,-
voorraad onbekend
Maleachi, serie kleine profeten
Maleachi, serie kleine profeten Brugge, Ds. A.A.
€ 9,50
voorraad onbekend
Kom tot Mij, nodiging
Kom tot Mij, nodiging Erskine, Ralph e.a.
€ 5,90
voorraad onbekend
Hoop op zijn Woord - Uitzien
Hoop op zijn Woord - Uitzien Winslow, Octavius
€ 5,90
voorraad onbekend
leer ons onze dagen tellen

Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.' Leer ons zo onze dagen tellen,dat is de boodschap die als een rode draad loopt door alle oefeningen van Wulfert Floor.

De kortheid van het leven, dat vol van moeite en verdriet is, ervaarde de landbouwer van Driebergen van heel dichtbij. Het echtpaar Floor kreeg acht kinderen van wie er één levenloos ter wereld kwam, drie stierven voor hun tweede jaar aan tuberculose en één zoon overleed op de leeftijd van twintig jaar. Zelf overleefde Floor zijn vrouw, nog geen 50 jaar oud. Toen hij zelf op 58-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, mocht hij toch gewagen van de vrede en de troost die hij in de Heere Jezus gezocht én gevonden had.

In de acht oefeningen in deze uitgave wil Floor ons met nadruk bepalen 'bij de kortheid van ons leven, de zekerheid van onze dood, en de daaruit ontstane noodzakelijkheid om met alle haast de wereldse begeerlijkheid te ontvluchten en Jezus en Zijn dienst voor onze ziel te kiezen, opdat het ons in der eeuwigheid moge welgaan'.

Wulfert Floor (1818-1876) was landbouwer en oefenaar. Dit hield in dat hij wel Gods Woord, maar niet de sacramenten mocht bedienen. Hij is bekend en geliefd geworden door de vele uitgegeven oefeningen, tijdens en na zijn leven.

leer ons onze dagen tellen Floor, Wulfert
€ 15,90
voorraad onbekend
Opdat ik Hem kenne

Andrew Gray laat in Opdat ik Hem kennen, zien hoe ruim en indringend is de nodiging van het Evangelie om tot Christus te gaan. Iedere verontschuldiging wordt de mensen ontnomen.

Tegelijk klinkt ernstig en nadrukkelijk de waarschuwing voor eigenwaan, schijngeloof en traagheid aan het adres van allen die in onbekeerlijkheid en ongeloof voortleven. Deze twaalf preken zijn recent ontdekt. Ze zijn afkomstig uit de in 1746 postuum verschenen uitgave Some Sermons en verschijnen nu voor het eerst in het Nederlands.

Andrew Gray (1633-1656) werd al op jonge leeftijd predikant in het Schotse Glasgow. Hij diende de gemeente van 1653 tot aan zijn overlijden drie jaar later. Zijn preken getuigen van Gods rijke genade in Christus.

Opdat ik Hem kenne Gray, Andrew
€ 21,90
voorraad onbekend
De enige toevlucht

Ds. A.J. Gunst over bekering en hoe wij onze enige Toevlucht vinden in Hem.

De waarachtige bekering is Gods werk. Als het Gods werk niet was, werd er nooit één mens zalig. Aan de andere kant ligt op ons de eis en de plicht om te vragen om de bekering en vernieuwing van ons hart. En nu doet de Heere het nooit om ons gebed. Hij is ons niets verplicht. Maar Hij doet het om Christus' wil. De zaligheid ligt alleen in Hem, buiten Wie God een verterend Vuur is. Dat wordt al meer geleerd op de school van vrije genade. Christus alleen is voor Zijn Kerk de enige Toevlucht voor tijd en eeuwigheid. In deze eenvoudige, aansprekende meditaties is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties lenen er zich heel goed voor om wekelijks te lezen, persoonlijk en in gezinsverband, maar ook bij een weekopening en -sluiting.

Ds. A.J. Gunst (1941) is emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Terneuzen, Tholen, Benthuizen en Nieuwerkerk (Zld.).

De enige toevlucht Gunst, Ds. A.J.
€ 15,90
voorraad onbekend
Spiegel en spanningsbron

Spiegel en Spanningsbron is de dissertatie van Dr. M. de Heer, predikant in de Gereformeerde Gemeenten, die hij op 1 oktober 2018 verdedigde. Centraal is een inventarisatie en plaatsbepaling rond de verhouding met de evangelische wereld vanuit een reformatorisch perspectief.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde zich de evangelische beweging tot een duidelijke stroming in christelijk Nederland. De evangelische geloofsbeleving leidde tot veelvuldige opinievorming in reformatorische kerken: van grote waardering tot scherpe kritiek.

Rond de eeuwwisseling vond de charismatische vernieuwing in toenemende mate weerklank in verschillende reformatorische kerken. In de opinievorming tekenen zich drie houdingen af: openstelling, worsteling en afweer. In de verhouding tussen de reformatorische kerken, de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing spelen tal van theologische onderwerpen een rol. Daarbij is het de vraag of de theologie gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen evangelische en charismatische invloeden zijn.

Ook besteedt de auteur aandacht aan de te verwachten ontwikkelingen rond de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing.

Spiegel en spanningsbron Heer, drs. J.M. de
€ 12,50
voorraad onbekend