Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe titels Najaar 2018 Den Hertog

49 artikelen
pagina 3 van 5
Bouwen en Bewaren

Bouwen en bewaren door Ds. Zoet gaat over het bijbelboek Nehemia.

Het Bijbelboek Nehemia is niet zo bekend. De inhoud ervan is echter van grote waarde. Op een troostrijke en bemoedigende wijze wordt hierin onderwijs gegeven. We zien hoe God, dwars door allerlei onmogelijkheden heen, werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke omstandigheden van vijandschap en verzet geeft God hem de gaven en de volharding om voort te gaan.

Voor onze tijd is er veel uit te leren. Ondanks alle kerkelijke breuken en zorgen op het kerkelijk erf gaat God door met Zijn werk. Dat laat de auteur in deze geschiedenis helder zien. Steeds wordt heengewezen naar Christus, de meerdere Nehemia. Door Hem zorgt God ook in de 21e eeuw voor herstel van Zijn dienst en voltooiing van het bouwwerk van Zijn Kerk.

Bouwen en Bewaren Zoet, Ds. D.
€ 24,90
voorraad onbekend
Het levende brood (dagboek)

Het levende Brood is een bijbels dagboek vanuit de meditaties die Ds. I. Kievit schreef.

De inhoud van dit dagboek is genomen uit de meditaties die ds. Kievit als eindredacteur schreef voor het Gereformeerd Weekblad. De selecties zijn zorgvuldig gekozen, zonder de oorspronkelijke tekst en context geweld aan te doen. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar en voor iedere dag is een schriftlezing toegevoegd.

Eerder verscheen het dagboek Dagelijks manna, ook samengesteld uit het werk van ds. I. Kievit. Het levende Brood onderscheidt zich daarvan door de lengte van de dagstukjes, die aanzienlijk korter zijn.

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) had een vooraanstaande positie in hervormd-gereformeerde kring. Bijna dertig jaar was hij predikant in Baarn. Daarnaast was hij eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook in bevindelijke kringen buiten de Nederlandse Hervormde Kerk was veel waardering voor Kievits werk.

Het levende brood (dagboek) Kievit, Ds. I
€ 19,50
voorraad onbekend
Eva! dagboek voor meiden

Eva! dagboek voor meiden: bijbels dagboek geschreven voor jonge meiden (15-17 jaar). Vanuit Gods Woord komen veel thema's aan de orde die actueel zijn in hun leven, zoals emoties, verleidingen, vriendschap, verlangen, geloof, vergeven en tegenspoed.

In de Bijbel vind je veel vrouwen die met de Heere leefden. Ze zijn voorbeelden voor meiden van nu. Dit dagboek is een middel dat verwijst naar de Bijbel. Dáár gaat het om: het levende Woord van God, waarin hét leven in Christus bekend wordt gemaakt.

Dit dagboek is een uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Eva! dagboek voor meiden Maat
€ 15,90
voorraad onbekend
Uw goedheid kroont de jaargetijden

Dit dagboek van ds. Mijnders kenmerkt zich door helderheid en eenvoud. Recht op de man af confronteert hij de lezer met de dingen waar het werkelijk om gaat: eeuwig wel of eeuwig wee.

Benadrukt wordt enerzijds de onmogelijkheid van 's mensen kant, maar anderzijds de grote genade van God voor een verloren zondaar. Uit al zijn boeken is nu een dagboek samengesteld. Dagelijks klinkt hierin de Bijbelse boodschap in al zijn rijke schakeringen.

Uw goedheid kroont de jaargetijden Mijnders, Ds. J.
€ 20,90
voorraad onbekend
Licht voor mijn pad (dagboek)

Licht op mijn pad is een bijbels dagboek geschreven door 12 predikanten uit de Geformeerde Gemeente.

De dichter van Psalm 119 bedient zich van beeldspraak als hij Gods Woord beschrijft als een licht op zijn levenspad. God zendt naar Zijn welbehagen het Woord in de duisternis van deze wereld. Door het werk van de Heilige Geest doet het kracht in zondaarsharten. Het Woord werpt licht op Wie God is, ontdekt wie en wat de mens door de zonde geworden is, en wijst op Christus, Die gezegd heeft: 'Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.' Het Woord is ook een richtsnoer op de levensweg. Als het door Gods Geest kracht doet in het hart, zal er een verlangen zijn om niet naar sommige, maar naar al Gods geboden te leven.

Dit dagboek volgt de gang van het kerkelijk jaar.

Licht voor mijn pad is geschreven door twaalf predikanten van de Gereformeerde Gemeenten:

* ds. A. Moerkerken
* ds. H. Paul
* ds. W. Harinck
* ds. P. van Ruitenburg
* ds. D.W. Tuinier
* ds. A.T. Vergunst
* ds. W. J. Karels
* ds. W. Visscher
* ds. B. van der Heiden
* ds. B. Labee
* ds. P. Mulder
* ds. J.B. Zippro.

Licht voor mijn pad (dagboek) Moerkerken, Ds. A.
€ 20,90
voorraad onbekend
Kom tot mij, dagboek over de kerk
Kom tot mij, dagboek over de kerk Quist, M.
€ 16,90
voorraad onbekend
Abraham, op reis naar het beloofde land
Abraham, op reis naar het beloofde land Zwoferink, Laura
€ 10,50
voorraad onbekend
De goede Herder
De goede Herder Zwoferink, Laura
€ 10,50
voorraad onbekend