Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe titels uitgeverij Berne Media najaar 2018

24 artikelen
pagina 2 van 3
Kleuren, mediteren, bidden

Een prachtig kleurboek met meer dan 50 kleurplaten met passages uit de Bijbel om al kleurend rustig te mediteren en te overwegen.

De verhalen en platen volgen het leven van Jezus. De kleurplaten zijn geïnspireerd op de ramen van de kathedraal van Chartres. Bij de platen worden mooie korte gebeden aangeboden ter verdieping. De combinatie van tekst en beeld nodigt uit om te bidden en het mysterie van Christus te aanschouwen, volgens het ritme van het potlood en afhankelijk van de gevoeligheid van elke potloodpunt. 'Luister, zie en hoor.' (Psalm 45, 11)

Kleuren, mediteren, bidden
€ 14,90
voorraad onbekend
Op weg naar Kerstmis 2018
Op weg naar Kerstmis 2018
€ 5,95
voorraad onbekend
De allergrootste kleurplaat voor Kerst
De allergrootste kleurplaat voor Kerst
€ 9,95
voorraad onbekend
Vreugde geeft vleugels
Vreugde geeft vleugels Lotringen, Adriana van
€ 14,90
voorraad onbekend
Barmhartigheid
Barmhartigheid Verschuren, Wim
€ 16,90
voorraad onbekend
Vieren en delen

Louis van Tongeren en Gerard Rouwhorst (Red.) maakten het boek Vieren en delen over de verhouding tussen liturgie en diaconie.

Liturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op de 'binnenwereld', diaconie op de 'buitenwereld'.

De kernmomenten van de christelijke liturgie geven richting aan de betrokkenheid van christenen op de samenleving en omgekeerd wordt de zorg van de christen voor de naaste en de schepping gevoed door de ontmoeting van God en mens in de liturgie.
De centrale vraag in dit boek is: welke onderlinge relaties zijn er tussen 'binnen' en 'buiten', tussen liturgie en diaconie? Hoe kan de samenhang tussen kerntaken van de kerk duidelijker zichtbaar worden gemaakt en concreet vorm krijgen? Wat is er gaande op het vlak van diaconie? Hoe kunnen diaconale activiteiten doorwerken in de liturgie, deze bevruchten en andersom? Verschillende wetenschappers namen deel aan dit project met artikelen, korte bijdragen over kunst en praktijk- verhalen over combinatie van diaconie en liturgie vieren.
Louis van Tongeren is senior-lector in Liturgische en rituele studies aan de universiteit van Tilburg.
Gerard Rouwhorst was hoogleraar liturgiewetenschap aan de uni- versiteit van Tilburg.

Vieren en delen
€ 20,-
voorraad onbekend
Rond de tafel

Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek.

Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden, tv-kookprogramma's is eten in onze cultuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend. Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat?

In deze bundel belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd.

Hun bijdragen zijn in drie thema's ondergebracht.

Deel 1: Eten, lijf en leven. Bij dit eerste thema staat het doordenken van de relatie tussen 'seculiere' en religieuze maaltijden centraal.

Deel 2: Beleving van de maaltijd. Hier komen mensen aan het woord die maaltijden vieren: welke betekenissen kennen zij toe aan heilig Avondmaal en Eucharistie?

Deel 3: Gasten en gemeenschap. Over het gemeenschapsvormende karakter van maaltijden: hoe draagt de rituele vormgeving en uitnodigings- of toelatingsbeleid daaraan bij?

Rond de tafel
€ 24,90
voorraad onbekend
Zingen van grote dingen

Zingen van Grote dingen is een selectie teksten van Anton Vernooij over muziek en liturgie en de samenhang daar tussen.

Anton Vernooij, priester, musicus, docent en schrijver, heeft zijn leven lang nagedacht en geschreven over muziek in de liturgie. Zijn publicaties verschenen in diverse tijdschriften en bundels. Uit zijn grote oeuvre hebben Martin Hoondert, Marja Blakenburg en Wim Krist een selectie gemaakt van artikelen die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn.

De inzichten van Vernooij laten zien hoe muziek werkt als muzische en rituele taal. Muziek als rituele vormgever laat ons zingen van 'grote dingen'. Liturgie kan niet zonder muziek, of - in woorden van Anton Vernooij - : liturgie wordt voltrokken in muziek.

Dr. Anton Vernooij (*1940) was van 1969 tot 1997 docent aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Conservatorium in Utrecht, daarna tot 2005 bijzonder hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde talrijke hymnologische artikelen over religieuze en liturgische muziek.

Zingen van grote dingen Vernooij, Anton
€ 24,90
voorraad onbekend
Willibrord door de eeuwen

'Willibrord door de eeuwen' met als ondertitel: Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de lage landen verwijst naar een oude hymne ter ere van de apostel van de Lage Landen. De tekst eert de fierheid en het standvastig geloof van een geloofsheld. Is dat een beeld van het verleden? Het christelijk geloof heeft in ons land immers veel aan overtuigingskracht verloren. Bovendien: zouden we tegenwoordig zijn missionaire ijver nog even positief beoordelen als in de tijd van de verzuiling? Met hoeveel geweld de Blijde Boodschap van het evangelie soms verkondigd werd, is te zien in spectaculaire scenes in de film Redbad, die afgelopen zomer in première ging.

Hoe moeten we zijn rol in de vaderlandse geschiedenis beschrijven en waarderen? Is hij een man van geloof of een radicale fanaticus? Ook vanuit andere invalshoeken kan een nieuw, kritisch en soms ook verhelderend licht op Willibrordus geworpen worden. In hoeverre is hij voor onze tijd een inspirerende figuur? In hoeverre is hij een verbindende figuur? Bijvoorbeeld voor de oecumene.

De verschillende auteurs dr. Anton ten Klooster, dr. Arnold Smeets en prof.dr. Peter-Ben Smits, bieden in hun bijdragen aan deze bundel verrassende perspectieven op de apostel van de Lage Landen die soms kritisch botsen op bestaande beelden en oordelen.

Willibrord door de eeuwen
€ 24,90
voorraad onbekend
God is er al!

De bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman neemt zijn lezers in deze brochure "God is er al" mee op een korte reis door de theologie van de cultuur.

Hij vertrekt vanuit een korte analyse van de huidige religieuze crisis: mensen blijven ongeneeslijk religieus, maar zoeken hun spirituele heil buiten de muren van het kerkelijk instituut. Welke rol speelt het christendom nog in onze maatschappij?

Bosman houdt een pleidooi voor een cultuuroptimistische blik: 'God is reeds daar!' De theologie van de cultuur neemt alle uitingen van onze samenleving (films, games, reclames, soapseries, literatuur, popmuziek, enzovoorts) serieus als vindplaatsen van 'het religieuze'. Al beschouwen wij onszelf over het algemeen als postchristelijk, toch zijn we als Westerlingen al eeuwen 'ondergedompeld' in het grote christelijke verhaal.
En dat blijft niet zonder gevolgen.

De auteur Dr. Frank G. Bosman is verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University). In de zomer van 2011 werd hij tijdens de eerste Nacht van de Theologie uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van Nederland. Hij is een bekend schrijver van wetenschappelijke en populaire publicaties over kerk, geloof en samenleving. Hij is bekend als commentator bij Dit is de dag en schrijft columns voor NPOradio1.nl.

God is er al! Bosman, Frank G
€ 5,-
voorraad onbekend