Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgave voorjaar 2019 Berne Media

23 artikelen
pagina 2 van 3
Ik blijf aan je zijde
Ik blijf aan je zijde Grün, Anselm
€ 17,50
voorraad onbekend
Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte is een boek van Jos Douma en Anselm Grun met anderen wat helpt door middel van 40 oefeningen in lectio divina bij bijbellezen in combinatie met stilte en christelijke meditatie.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

Samen luisteren in de stilte Douma, Jos; Grün, Anselm; Lapré, John; H
€ 17,99
voorraad onbekend
Maria, de moeder van iedereen
Maria, de moeder van iedereen Spapens, Paul
€ 16,90
voorraad onbekend
Pelgrimeren met de H Birgitta van Zweden
Pelgrimeren met de H Birgitta van Zweden Jurriaanse, Huguette; Dekkers, Felicia
€ 15,90
voorraad onbekend
Zingen van binnenuit
Zingen van binnenuit Vrijdag, Hein
€ 24,95
voorraad onbekend
Zijn leven gegeven, dominicaanse preken

Jan Groot (red.) schreef het veertigdagtijd boek Zijn leven gegeven: Dominicaanse preken Veertigdagentijd en Pasen

Pasen is het grootste van de christelijke feesten. Voor de voorbereiding op Pasen zijn de Veertigdagentijd en met name de Goede Week van grote betekenis.
Het voorjaar krijgt zo een heel eigen kleur en diepte. Vanouds zoeken christenen in deze periode naar extra verstilling en versobering van levensstijl, met het oog op de vernieuwing van het geloof. Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. In dit boek staan preken voor de Veertigdagentijd (met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de Goede Week en Pasen. 'Zijn leven gegeven' is een handreiking voor ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.

Eerder verscheen zo Hij is mens geworden (2016), met materiaal voor Advent en Kerstmis.

Over de auteurs: de Zwolse Dominicanenkerk kent een preekteam van pastores en theologen (M/V) dat de verkondiging behartigt. Voor de bijzondere tijden van het jaar (Advent, Veertigdagentijd) ontwikkelen zij een speciale verkondiging, puttend uit de rijkdom van de Bijbel.

Zijn leven gegeven, dominicaanse preken Groot, Jan (Red)
€ 17,90
voorraad onbekend
Er is meer in ons
Er is meer in ons Davidse, Wim
€ 17,90
voorraad onbekend
Het Onze Vader

De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onze Vader bid?

De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

Het Onze Vader Smit, Joop
€ 9,90
voorraad onbekend
De Litanie van Maria
De Litanie van Maria Bosman, Johanneke; Hol, Teunis
€ 19,90
voorraad onbekend