Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven Buijten en Schipperhein najaar 2018

Bij de bekende uitgeverij in Amsterdam, Buijten en Schipperhein worden dit najaar de volgende boeken verwacht:

19 artikelen
pagina 1 van 2
Het vergeten evangelie

Reinier Sonneveld gaat in het boek: Het Vergeten Evangelie in op de wortels van het christelijke geloof zoals het oorspronkelijk verkondigd werd in zijn analyse.

'Jezus is als een lont. Net als je denkt dat hij verdwenen is, begint het vuurwerk.'

Dit is een typerende zin uit het nieuwste boek van Reinier Sonneveld. Daarin zoekt hij op zijn bekende grondige én toegankelijke manier naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten? Wat bedoelden zijn leerlingen hiermee? Hoe kan zoiets gruwelijks als een kruisiging de wereld redden?

Gaandeweg ontwikkelt Sonneveld een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers.

Sonneveld zet dit Bijbelse evangelie kritisch af tegen de alternatieve evangeliën die tegenwoordig worden geboden: die van de politiek, van de religies en van de technologie. Tot slot bespreekt hij diverse argumenten waarom het Bijbelse evangelie overtuigend is en hoe het in de dagelijkse praktijk relevant is.

Het vergeten evangelie Sonneveld, Reinier
€ 19,90
voorraad onbekend
Als de tak wil bloeien
Als de tak wil bloeien
€ 27,90
voorraad onbekend
Autonomie en gemeenschap
Autonomie en gemeenschap Loonstra, Bert
€ 25,60
voorraad onbekend
Meedenken met Paulus

In Meedenken met Paulus gaat Bert Loonstra in op de vragen rond de positie van de vrouw in de ambten in de gemeenten.

Het gesprek over de vrouw in ambtelijke taken in de gemeente leidt vaak tot heftige discussies en loopt niet zelden vast. Gesprekspartners kunnen elkaar niet overtuigen, ook al baseren zij zich op de Bijbel.

Uitspraken in de brieven van Paulus spelen een belang rijke rol in de argumentatie. Zijn deze uitspraken betrekkelijk, gelden ze alleen voor zover ze dienstbaar zijn aan de voortgang van het evangelie? Leert de Schrift dat de rol van de vrouw door de tijd heen een andere kan worden dan die Paulus in zijn eigen situatie verdedigt?

Bert Loonstra onderzoekt in dit boek Paulus' gedachtegoed. Wat is de grote lijn in zijn denken? Hoe kijkt hij aan tegen de geschreven wet en hoe komt hij tot zijn uitspraken over de rol van vrouwen in de gemeente?

Deze studie brengt de auteur tot de conclusie dat trouw aan Paulus niet bestaat in het naspreken van diens woorden, maar in een nieuwe toepassing van zijn uitgangspunten.

Dit boek kan het gesprek over de positie van vrouwen helpen uitstijgen boven het dilemma hoe je aan de Bijbel het hoogste gezag kunt toekennen en tegelijk je culturele situatie de ruimte geven.

Meedenken met Paulus Loonstra, Bert
€ 12,95
voorraad onbekend
Verborgen eenheid van de bijbel

In zijn nieuwste boek de Verborgen eenheid van de Bijbel legt Dr. Pieter Lalleman de samenhang van het Oude en het Nieuwe Testament uit. Zijn inzet is daarbij het vergroten van het inzicht van de lezer in de bijzondere eenheid van het Oude én Nieuwe Testament.

Het Oude Testament lijkt steeds meer een lagere waardering in christelijk Nederland te krijgen. Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, als nieuwtestamentische christenen, nu met dit niet altijd geliefde deel van de Bijbel feitelijk te maken?

Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als oorsprong van het Nieuwe Testament. Hij behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel. Hij gaat zowel in op hoofdstukken als op thema's en personen.

Zonder volledig te willen zijn neemt Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat bij de gratie van het Oude. Ook zonder letterlijk te citeren verwijzen Jezus en de apostelen tussen de regels door naar het 'Eerste Testament'. Een gedegen kennis van deze teksten wordt verondersteld bij het lezen van de evangeliën en de apostolische brieven.

Wie het Oude Testament veronachtzaamt of van minder waarde acht, mist veel verbanden en toespelingen. Vaak zal daardoor de juiste uitleg en bedoeling van de nieuwtestamentische tekst aan hem of haar voorbijgaan.

In gesprekken met jongeren (en ouderen) blijkt steeds vaker dat de geloofwaardigheid van de bijbel juist door allerlei teksten uit het Oude Testament vreemd geworden is aan onze cultuur en levensgevoel. De God van het oude Testament wordt al heel snel weggeschreven als een soort van woestijngod, die wreed en onbarmhartig was. Toch is de God van het Oude Testament Ëén en de Zelfde met die van het Nieuwe Testament.

Pieter Lalleman wil de lezer inspireren tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel als geheel te ontdekken.

Pieter Lalleman is samen met zijn vrouw Hetty docent aan het Spurgeon's College in Londen en publiceerde eerder al over het oude Testament in o.a. Van Blijvend Belang. .

RECENSIE reformatorische Dagblad door Prof. M.J. Paul 15-3-2019

Verborgen eenheid van de bijbel Lalleman, Pieter
€ 19,95
voorraad onbekend
Er staat meer dan er staat!

Dien de Haan schreef boeken en columns onder het pseudoniem Annie Verdelman voor de Elisabthbode.

Daarnaast was ze jarenlang een geliefd spreekster en eindredacteur van de Elisabethbode. Door haar verrassende Bijbeluitleg en warme toon wist ze haar hoorders in het hart te raken.

Dit boek bevat een selectie van haar preken en toespraken. Prachtig om te lezen of te gebruiken voor de stille tijd, maar door de toegevoegde gespreksvragen ook geschikt om te bespreken op een Bijbelkring.

Er staat meer dan er staat! Haan, Dien de
€ 13,95
voorraad onbekend
Geloof in de toekomst
Geloof in de toekomst Smit, Meint
€ 17,90
voorraad onbekend
Het begrip Angst
Het begrip Angst Haufniensis, Viglius
€ 17,95
voorraad onbekend
De God die wij aanbidden

Het boek: De God die wij aanbidden van Nicolas Wolterstorff is een verkenning naar liturgie en wat dit voor betekenis heeft in onze relatie met God, elkaar en onszelf.

Wereldwijd wonen miljoenen christenen wekelijks een kerkdienst of een viering bij. Wat daar gebeurt, is voor de deelnemers misschien vanzelfsprekend. Maar is het bijvoorbeeld niet wonderlijk dat zij een onzichtbare Aanwezige toezingen?

Wat betekent het dat juist bepaalde rituelen en woorden in een liturgie een plek kregen? Wat maakt een liturgie anders dan andere ceremonies? Bij dit soort vragen sluit Wolterstorff aan in De God die wij aanbidden. Hij onderzoekt hoe christenen zich God voorstellen, door te letten op wat ze zeggen en doen tijdens hun diverse liturgieën-in-uitvoering.

Wie deze verkenningen in 'liturgische theologie' gelezen heeft, zal een viering bewuster meemaken of voorbereiden. Prof. dr. Hans Schaeffer besluit zijn Nabeschouwing, speciaal toegevoegd aan deze Nederlandse vertaling, met: 'Een kostbaar boek, diep en vanuit intense levenservaring geschreven.'

Tekenend is trouwens dat de auteur zijn uitgangspunt neemt in de orthodoxe liturgieën (gereformeerd, luthers, anglicaans, rooms-katholiek, oosters-orthodox), die al eeuwen oud zijn en de tand des tijds hebben doorstaan. Volgens hem hebben deze traditionele liturgieën een diepte, rijkdom en schoonheid die aan eigentijdse liturgieën vaak ontbreekt. Samenkomsten waarin het vooral begrijpelijk en gezellig moet zijn, worden plat en vormen slechts een „zwakke weerklank van de enorme toewijding en creativiteit die de vroege kerk in haar liturgieën stak.” In dit verband benadrukt Wolterstorff dat de liturgie –die volgens hem uit veel meer dan slechts een preek en een paar liederen bestaat– er niet is om onze behoeften te bevredigen, maar om God te aanbidden.

Dat lijkt me een mooi uitgangspunt om nog eens naar onze erediensten te kijken.

Jaco van der Knijff in het Reformatorisch op 21-06-2019

De God die wij aanbidden Wolterstorff, Nicholas
€ 21,90
voorraad onbekend