Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven Buijten en Schipperhein najaar 2018

19 artikelen
pagina 2 van 2
Opbrengsten van jongerencatechese
Opbrengsten van jongerencatechese Meerveld, Hans
€ 19,50
voorraad onbekend
eerste brief aan de Tessalonicenzen PB

In de reeks van bijbelcommentaren van ds. F. van Deursen nu een uitleg van de eerste Brief aan de Tessalonicenzen. De oudste brief van Paulus die nog steeds actueel is.

Tessalonica is in de tijd van Paulus een rijke en bedrijvige haven- en handelsstad aan de Via Egnatia, de prachtige Romeinse oostwestverbinding. Hier sticht de apostel een nieuwe gemeente. Wanneer Paulus er nog maar enkele weken het evangelie van koning Jezus heeft verkondigd, wordt hij staatsgevaarlijk verklaard en gedwongen de stad voortijdig te verlaten. Maar in die korte tijd heeft hij al wel het evangelie verkondigd, ook over Christus' wederkomst, zodat de gemeente daar nu vurig naar verlangt.

Diep bezorgd of zij na zijn vertrek zal standhouden, stuurt hij vanuit Athene Timoteu?s naar Tessalonica op onderzoek uit. Paulus' zorg wordt beschaamd. De gemeente volhardt in het geloof en verwerpt de laster die over de apostel de ronde doet. Alleen is ze bedroefd omdat zij meent dat de Here Jezus voor haar gestorven geliefden te laat komt. Dit misverstand zet Paulus in zijn brief recht. Hij wijst erop dat de wederkomst niet te berekenen valt en dat ze daarom rustig aan het werk moeten blijven. De Heer zal even onverwacht komen als een dief in de nacht. Hij prijst de gemeente om haar heilige levenswandel en moedigt haar aan verder te groeien in heiliging. Tot slot geeft hij nog wat praktische pastorale vermaningen die de heiligheid en de liefde in het gemeenteleven kunnen bevorderen.

Tessalonicenzen mag Paulus' oudste bewaarde brief zijn, maar hij heeft voor de moderne christen in een seculier Nederland nog niets aan actualiteit verloren.

De auteur Ds. F. van Deursen is emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken en auteur van veel commentaren op Bijbelboeken.

eerste brief aan de Tessalonicenzen PB Deursen, Ds. F. van
€ 14,90
voorraad onbekend
eerste brief aan de Tessalonicenzen HB
eerste brief aan de Tessalonicenzen HB Deursen, ds. F. van
€ 28,50
voorraad onbekend
Theologische blik op economische vragen

Het boek Theologische blik op economische vragen van Dr. J.P. de Vries is de weergave van een langere tijd van reflectie over die verhouding.

Jurn de Vries heeft zich intensief beziggehouden met actuele economische vragen, zoals die vooral naar voren zijn gekomen in de recente mondiale financiële crisis. Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale zekerheid? Wat is de rol van de overheid? Welke gevaren dreigen in een (neo)kapitalistische samenleving?

In dit boek geeft De Vries inzicht in de ethische aspecten die aan de orde zijn. Hij laat heel concreet zien hoe het toegaat in het economisch denken en handelen en hoe een ethiek die zich baseert op de richtlijnen van de Bijbel inzake goed en kwaad, kan bijdragen aan een levenshouding waarin niet geld en bezit, maar de liefde het handelen bepaalt.

Jurn de Vries is theoloog en was lange tijd hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad.

Theologische blik op economische vragen Vries, Jurn de
€ 22,50
voorraad onbekend
Liturgische formulieren CGK
Liturgische formulieren CGK Christelijke Gereformeerde Kerken
€ 37,50
voorraad onbekend
Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerk
Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerk CGK 2019
€ 12,90
voorraad onbekend
Informatieboekje Ned. Gereformeerde Kerk
Informatieboekje Ned. Gereformeerde Kerk NGK 2019
€ 12,90
voorraad onbekend
Goede Moed 2019 (Groot letter)

Het Bijbels dagboek Goede Moed 2021 bevat 365 meditaties als ondersteuning van het geloofsleven.

Voor ieder dag een meditatie over een Schriftgedeelte. Iedere maand komt er een ander Bijbelboek of thema aan de orde. Goede Moed is geschikt voro jong en oud en zeker ook voor gebruik aan tefl binnen het gezin. De bijdragen zijn van 12 christelijke gereformeerde predikanten.

Dit is de editie in groter formaat met een grotere letter. (a4)

Goede Moed 2019 (Groot letter) Bijbels dagboek
€ 14,90
voorraad onbekend