Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven Buijten en Schipperhein voor jaar 2020

Bij de bekende christelijke uitgeverij Buyten en Schipperhein worden in het voorjaar van 2020 een aantal nieuwe titels verwacht. Ichthusboekhandel heeft die reeds ingekocht en zodra ze leverbaar zijn liggen ze in de winkels. U kunt nu reeds reserveren.

De kosmos, het leven - een Meesterwerk

Roelie Barth stelt in het boek "De kosmos, een meesterwerk" veel vragen over de evolutie theorie, de verbinding geloof en wetenschap (en gaat lastige vragen niet uit de weg) en bevat een loflied op schepping en Schepper.

Het boek De kosmos, een meesterwerk, stelt de vraag of we geloof in God de Schepper en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier met elkaar kunnen verbinden. Verrassend genoeg spreken allerlei Bijbelgedeelten over de schepping van de wereld als het bouwen van een huis. Naast wat de Bijbel zegt over die bouwmetafoor onderzoekt dit boek ook de Meesterwerken van de schepping.

Het is onvoorstelbaar wat eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht. Sterren blijkend e kraamkamers van allerlei chemische bouwstenen. Het heelal heeft een lange geschiedenis waarbij de ene fase van het bouwproces voortbouwt op het vorige. Dat principe blijkt ook werkzaam bij de evolutie van nieuwe levensvormen.

Diep verborgen achter al die verschijnselen ligt een wetmatige structuur die overal in het heelal hetzelfde is. Zou die structuur misschien wijzen ophet bouwplan van een Bouwmeester? Waar de wetenschap met lege handen staat, opent de Bijbel een breder perspectief: Alles wat bestaat, is er dankzij het spreken van God.

Moeilijke vragen gaat dit boek over de kosmos niet uit de weg. Ook niet als het gaat om wetenschappelijke kennis. Aarzelend en toch ook overtuigend stelt de auteur dat de evolutie niet alleen bepaald wordt door mutaties en natuurlijke selectie, maar ook door wetmatige zelforganisatie. Vraagt dit om een update van de evolutietheorie?

De kosmos, het leven - een Meesterwerk Barth, Rolie
€ 35,-
voorraad onbekend
Kunst D.V.

Kunst D.V. is een bijzonder boek over de geschiedenis van kunst in relatie tot het Calvinisme of Neo-Calvinisme. Voor de inhoud tekenden Marleen Hengelaar-Rookmaaker en Roger D. Henderson. De ondertitel zegt: (Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie

Kunst maakt deel uit van Gods goede schepping. Schepping, zondeval en verlossing raken alle terreinen van het leven, ook het culturele leven. Dit maakt kunst, kunst­geschiedenis en esthetica tot belangrijke aandachtsgebieden. Lange tijd vormde het christelijk geloof een vruchtbare bedding voor allerlei vor­men van creativiteit.

Welke rol hebben het calvinisme en neocalvinisme hierin gespeeld? Wat hadden en hebben zij gelovigen op dit punt te bieden? Welke eigen accenten leggen zij? Wat is volgens hen 'kunst D.V.', kunst Deo Volente, kunst naar Gods wil? Dit boek laat zien dat de calvinistische traditie op eigen wijze bijdroeg aan de kunst en de reflectie daarop.

De bundel Kunst D.V. start bij Calvijn en de door hem geïnspireerde kunst. Het meeste licht valt op het neocalvinisme, te beginnen bij Abraham Kuyper, die de kunst een warm hart toedroeg. Vervolgens komen toonaangevende kunsthistorici en esthetici van neocal­vinistische signatuur aan het woord.

Ook de opleving van de recente kunsttheologie wordt niet vergeten, die na langdurige verwaarlozing bruist van nieuw elan.

Kunst D.V.
€ 29,90
voorraad onbekend
Multiculturele gerechtigheid

Het boek Multiculturele gerechtigheid is een bundeling van christelijk wijsgerige essays over de multiculturele werkelijkheid waarin wij nu leven.

Hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd met het verschijnsel van de culturele en religieuze diversiteit. Dit "multiculturalisme' werd eerst als een verrijking beschouwd, maar later groeide ook de aandacht voor de problematische kanten ervan.

In zijn essay Multiculturele gerechtigheid ontwikkelt Jonathan Chaplin op basis van uitgangspunten van de christelijke filosofie een politiek denken waarin het ideaal van multiculturele gerechtigheid centraal staat. In deze bundel zijn ook vijf korte artikelen opgenomen met reacties op Chaplins denken.

Drie artikelen zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan de wetenschappelijke instituten van politieke partijen:

* Hans van de Breevaart (SGP),
* Wouter Beekers (ChristenUnie) en
* Jan Prij en Pieter Jan Dijkman (CDA).

Het vierde artikel is van Enis Odaci, hij richt zich als moslim al jaren op de praktijk van de interreligieuze dialoog. Jan Hoogland evalueert het debat dat in deze bundel is gevoerd. Waar staan we nu?

Multiculturele gerechtigheid Chaplin, Jonathan
€ 21,90
voorraad onbekend
Ik zal altijd van je houden!

In het boek ik zal altijd van je houden, vertelt Geja van Reenen over Wat je doormaakt wanneer je kind vertelt dat hij homoseksueel is. Geja van Reenen beschrijft het proces dat zij als moeder heeft ervaren. De liefde voor haar kind, de moeite en pijn rond veroordelingen en afwijzing, vooral in de kerk.

Met dit boek wil zij ouders ondersteunen die hetzelfde meemaken. Daarnaast wil ze ook inzicht geven aan omstanders en kerkelijk werkers. Wat gebeurt er in een gezin als een kind uit de kast komt? Wat hebben de gezinsleden voor ondersteuning nodig?

Het is een doorleefd verhaal, afgewisseld met gedichten en eenvoudige schilderijen van haar hand. 'Ik krijg een knoop in mijn maag en mijn keel wordt dichtgeknepen. Vanaf dat moment is mijn leven als moeder van een zoon veranderd. Ik sta aan het begin van een lang en heftig proces, een soort van rouwproces: afscheid nemen van het beeld en de verwachtingen die je had van je kind. Hij is niet degene die ik dacht dat hij was. Een nieuw beeld en nieuwe verwachtingen moeten zich gaan vormen.'

Ik zal altijd van je houden! Reenen, Geja van
€ 14,90
voorraad onbekend
In wolken uitgesneden
In wolken uitgesneden Loenen, René van
€ 18,75
voorraad onbekend
Joep & Jess - Speciaal
Joep & Jess - Speciaal Kim-van Daalen, Lydia; Nam, Yeree
€ 8,95
voorraad onbekend
Joep & Jess - Wees niet bang!
Joep & Jess - Wees niet bang! Kim-van Daalen, Lydia; Nam, Yeree
€ 8,95
voorraad onbekend
Dit is het uur van de trouw

Dit is het uur van de trouw, is een verzameling gedichten van Dietrich Bonhoeffer met een CD, Een dichter, een schrijver en een beeldend kunstenaar maakten daar een boek om heen.

In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder. Aanleiding, inhoud, vorm en kwaliteit zijn verschillend. Maar steeds zijn overtuiging en strijd, geloof en twijfel intensief verwoord tegen het decor van het naderend gewelddadige einde.

Grote menselijke keuzes in verwarrende tijden zijn in het geding. De kracht van de woorden en de dramatische situatie waarin ze opgeschreven zijn, inspireren driekwart eeuw later een schrijver, een dichter en een beeldend kunstenaar. Met een nieuwe vertaling, schilderijen, liederen en poëzie laten zij in dit boek de actuele waarde zien van deze met recht klassiek te noemen teksten.

Vertaling van de gebeden en gedichten zijn van Corrie Kopmels.

René van Loenen schreef er liederen bij en Jeltje Hoogenkamp maakte schilderijen.

Arthur Alderliesten voegde een korte biografie toe en vertelt de ontstaansgeschiedenis van de gedichten en gebeden.

Met een cd van het Zeeuwse trio Sunshine Cleaners, Silent Voices, met liederen die zijn geïnspireerd op de gevangenispoëzie van Bonhoeffer.

De cd is voorzien van een boekje met songteksten en Nederlandse vertaling.

Dit is het uur van de trouw Bonhoeffer, Dietrich
€ 19,95
voorraad onbekend
Rust
Rust Ros-van Dok, Carianne
€ 17,90
voorraad onbekend