Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe uitgaven de Banier voorjaar 2020

Bij uitgeverij de Banier worden D.V. in het voorjaar van 2020 weer veel nieuwe titels verwacht. Hieronder treft u een eerste kennismaking aan. U kunt nu reeds reserveren bij Ichthusboekhandel. De plek waar nieuwe titels in de christelijke markt altijd direct leverbaar zijn.

53 artikelen
pagina 1 van 6
Verkondiging met volmacht
Verkondiging met volmacht Boer, Ds. G.
€ 44,95
voorraad onbekend
Struikelblokken

In het boek Struikelblokken bespreekt Dr. Mart-Jan Paul 40 vragen over het oude Testament.

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Vragen zoals:

* Wisten de Israëlieten wel van een leven na de dood?
* Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren?
* Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld?
* kloppen de beschreven gebeurtenissen met archeologische vondsten?

Niet alleen christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders bevragen ons.

In dit boek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen uit de weg te ruimen.

Doelgroep: Jongeren

Heldere antwoorden op urgente vragen over het Oude Testament

Struikelblokken Paul, Dr. M.J.
€ 16,95
voorraad onbekend
De zeven kruiswoorden
De zeven kruiswoorden Kievit, Ds. I.
€ 12,95
voorraad onbekend
Onverwachte redding
Onverwachte redding Sedgwick, Obadiah
€ 24,95
voorraad onbekend
Het onfeilbare woord

Deel 2 in de serie Semper Reformanda gaat over dat de Bijbel heilig is en canoniek. De Bijbel is Gods onfeilbare en onveranderlijke Woord. De theologie in onze tijd zet daar steeds weer vraagtekens bij. Dit boek wil daar tegenwicht aan bieden en het - Goddelijke - gezag van de Bijbel onderstrepen. Ds. G. Clements verzorgde de redactie van deze studie.

Aan deze studie werkten negen auteurs uit de Gereformeerde Gemeenten mee. In dit eerste deel over dit thema komen onderwerpen aan de orde als: Schrift en openbaring, en ontwikkelingen in de gereformeerde Schriftleer. Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe is de Bijbel ontstaan? In dit tweede deel over het Schriftgezag,, gaan de auteurs in op de vraag hoe we Gods Woord moeten uitleggen, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament en hoe de grondtekst moet worden vertaald. In de laatste hoofdstukken is er aandacht voor de (moderne) Schriftkritiek en voor actuele ontwikkelingen rond het Schriftgezag. Het slot hoofdstuk gaat over de getuigenis van de Heilige Geest.

Doelgroep: Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

Het onfeilbare woord Clements, Ds. G. e.a.
€ 29,95
voorraad onbekend
Vanuit de hemel gesproken
Vanuit de hemel gesproken Groe, Theodorus van der
€ 14,95
voorraad onbekend
Uit den schat des woords 71e jrg
Uit den schat des woords 71e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Die zijn het die van Mij getuigen

Die zijn het die van Mij getuigen is een boek over de betekenis van het Oude Testament door David Murray om het Nieuwe Testament beter te begrijpen. De ondertitel is is tien eenvoudige manieren om Jezus te ontdekken in het Oude Testament.

Met grote inspanning klimt de zoon de heuvel op. Hij draagt het hout voor het offer. Hij is op weg om zelf geofferd te worden. Zien we hier Izak op de helling van de berg Moria of zien we hier Jezus de heuvel Golgotha beklimmen? Er is een nauwe relatie tussen de geschiedenis van Izak en Jezus' leven en werk. En dat is geen toeval. In deze uitgave laat de auteur zien hoe Jezus op elke bladzijde van het Oude Testament aanwezig is: in de schepping, in Gods wet, in de Psalmen, in de profeten, in de Spreuken en op veel meer plaatsen. De Heere Jezus zei het Zelf: 'Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.'

Doelgroep: Gemeenteleden, ambtsdragers, predikanten

Onderwijzend boek dat zichtbaar maakt hoe elke bladzijde van het Oude Testament heenwijst naar de Heere Jezus

Die zijn het die van Mij getuigen Murray, David
€ 22,50
voorraad onbekend
Nehemia
Nehemia Both, Drs. D.D.
€ 19,95
voorraad onbekend
Lijden en verblijden
Lijden en verblijden Zondag, Ds. W.A.
€ 14,95
voorraad onbekend