Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe uitgaven de Banier voorjaar 2020

53 artikelen
pagina 2 van 6
Psalmen 135-150 uitgelegd
Psalmen 135-150 uitgelegd Boer, Ds. C.P. de
€ 10,95
voorraad onbekend
Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn

Het kerkhistorisch boek: Gereformeerde aan de Nieuwe Rijn vormt de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Leiden – en wat eraan voorafging en is geschreven door ir. M. Houtman

Geslachten gaan, geslachten komen, maar de Heere zorgt voor de kerk. Ook in Leiden. Dat is de centrale boodschap van deze nieuwe uitgave. Dit boek geeft in grote lijnen de geschiedenis weer van de Gereformeerde Gemeente van Leiden, nu Leiderdorp.

De auteur schetst in het eerste deel van het boek de kerkgeschiedenis in Leiden vanaf de middeleeuwen tot de verlichting. Daarna beschrijft hij de Afscheiding in Leiden en het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Het derde deel geeft de ontwikkelingen sinds 1900 weer. Het verhaal wordt onderbroken met beschrijvingen van bijzondere momenten en personen. Het boek bevat circa 300 foto's.

De presentatie van het boek vindt plaats op DV 12 december om 19.30 uur in gebouw Irene, Hoofdstraat 82 te Leiderdorp, tegenover het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Spreker is M. Houtman.

Namen van bekende predikanten zijn aan de gemeente verbonden: ds. L.G.C. Ledeboer, ds. A. van den Oever, ds. P. Los, ds. G. van Reenen, ds. W.C. Lamain, ds. L. Rijksen, ds. R. Boogaard.

Ir. M. Houtman (1942) was ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp en burgemeester in verschillende plaatsen.

Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn Houtman, ir. M.
€ 37,50
voorraad onbekend
Vrijheid

Ed van Hell met een bijzonder boek over de grote vragen rondom vrijheid. Echte vrijheid, wat is dat? Een knecht van de zonde is iemand die slaaf is van de zonde. Daartegenover staat dat Jezus tegen zijn volgelingen heeft gezegd: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn'.

En Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: 'waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid'. Het leven van een christen moet dus een leven in vrijheid zijn. Toch is de werkelijkheid veelal anders. Vanuit zijn ervaring in het werken met kwetsbare mensen midden in de wereld roept Ed van Hell christenen op om te dienen in vrijheid. Hij houdt lezers de spiegel van zelfonderzoek voor, onder meer naar aanleiding van het Woord: 'Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen'.

Vrijheid Hell, Ed van
€ 8,95
voorraad onbekend
Ware liefde

Ware liefde is een boek van Hugo Binning en gaat over dat de liefde de fundamentele wet is van de schepping en van het Evangelie, waaraan alle voorschriften en instellingen ondergeschikt zijn.

De laatste woorden van Christus laten zien dat overeenstemming in liefde uiterst belangrijk is. Ze is het onderscheidingsteken dat Hij Zijn discipelen naliet. In een tijd waarin de liefde van velen lijkt te verkouden - symptoom van een wegkwijnend christendom en geloof - roept Binning op tot liefde en goede werken.

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren

Indringende oproep tot naastenliefde

Ware liefde Binning, Hugo
€ 8,95
voorraad onbekend
Het beste

Het beste is een boek voor jongeren van Richard Sibbes en gaat over het beste wat ons kant overkomen: de liefde van Christus.

Onze harten beginnen naar Christus te verlangen als wij inzien hoezeer Hij ons, zondaars, liefheeft. Hoeveel Hij heeft geleden om voor ons vergiffenis te verkrijgen. Sibbes maakt duidelijk dat als onze harten zo voor Christus zijn ingewonnen, er iets gebeurt. Wat alle inspanningen niet kunnen bereiken, daarin slaagt de liefde van Christus wel: die beweegt ons God en anderen lief te hebben; dan gaan we ons in heilige zaken verblijden en de zonde haten.

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren

Opwekking tot een heilig verlangen naar Christus

Het beste Sibbes, Richard
€ 7,95
voorraad onbekend
Ken jij God?

Jan Grandia gaat in het boekje Ken jij God dieper in op wie Hij is en hoe wij Hem kunnen kennen.

Wie is de God van de Bijbel? Wie is Hij voor mij? Hoe weet ik dat het waar is wat in de Bijbel staat? Het zijn vragen waar jongeren mee worstelen. In dit boek voor jongeren krijgen zij handvatten mee om een beeld te vormen van God en hoe zij Hem kunnen leren kennen en dienen. Lastige vragen over Gods hand in de geschiedenis, over Zijn toorn en Zijn almacht krijgen ook een antwoord vanuit de Bijbel. Steeds klinkt in dit boek door dat het leven met Hem een rijk leven is. Dan is er geen ruimte meer voor de zonde. In kaders komen predikanten uit het verleden, de zogenoemde oudvaders, aan het woord over de besproken onderwerpen.

De auteur schreef dit boek naar aanleiding van vele gesprekken die hij met jongeren voerde, op school en als ambtsdrager.

Ken jij God? Grandia, J.J.
€ 11,95
voorraad onbekend
In Christus geborgen
In Christus geborgen Middelkoop, Steven
€ 10,95
voorraad onbekend
Genodigd!
Genodigd! Kos. A
€ 9,50
voorraad onbekend